портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 27 березня 2014

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України”

Проект

 

Закон України

 

 

Про внесення змін до деяких законів України

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про природно-заповідний фонд України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2010 р., № 11, ст. 112):

1) у статті 91:

частини третю і четверту після слів “природних ресурсів” доповнити словами “(крім водних біоресурсів)”;

доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:

“Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється з дотриманням їх режиму відповідно до лімітів та прогнозів допустимого вилову, які встановлюються для кожного водного об’єкта (його частини) та затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Дії щодо одержання погоджень, які передують отриманню документа дозвільного характеру, здійснюються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.”.

У зв’язку з цим частини п’яту — чотирнадцяту вважати відповідно частинами восьмою — сімнадцятою;

2) статтю 14 доповнити частиною такого змісту:

“З метою забезпечення охорони, раціонального використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначаються режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних

біоресурсів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.”.

2. У Законі України “Про тваринний світ” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):

1) частину першу статті 1 після слів “Про мисливське господарство та полювання” доповнити словами “, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”;

2) у статті 25:

частину третю після слів “цим Законом” доповнити словами “, Законом України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

3. У Законі України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) назву Закону викласти у такій редакції:

“Про водні біоресурси та харчову продукцію з них”;

2) у статті 1:

абзац п`ятий викласти в такій редакції:

“партія вирощених водних біоресурсів - кількість водних біоресурсів, вирощених в окремому ставку, іншому водному об'єкті (його частині), незалежно від об'єму води в них та їх площі;”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“пресерви - солоний продукт з водних біоресурсів з додаванням консервантів чи антисептиків, розфасованих у герметизовану тару; ”;

абзац дванадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому:

 слова “риб та інших водних живих ресурсів” та “риб, інших водних живих ресурсів” замінити словами “водних біоресурсів”;

слово “лов” замінити словом “вилову”;

3) у статті 3:

частину першу викласти у такій редакції:

“Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями відповідно до встановлених лімітів або прогнозів допустимого вилову, а у разі відсутності лімітів (квот) – прогнозів допустимого вилову.”;

у частині другій слова “риб, інших водних живих ресурсів” замінити словами “водних біоресурсів”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                              В.Турчинов  

 

Повідомленням про оприлюднення

Проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою адаптації законодавчих актів України між собою щодо спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення і реалізації Плану організації виконання Закону України від 08 липня 2011 року № 3677-VI "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року, та розпорядження Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 року № 1345 "Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік".

Повний пакет документів до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua.) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. E-mail: www.minagro.gov.ua.

Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45-а, Плічко В.Ф. 484-63-50. E-mail: plichko_V@ukr.net

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В.Сень

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою адаптації законодавчих актів України між собою щодо спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення і реалізації Плану організації виконання Закону України від 08 липня 2011 року № 3677-VI "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року, та розпорядження Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 року № 1345 "Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" є узгодженість законів України "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про природно-заповідний фонд України" між собою та правового врегулювання спеціального використання водних біоресурсів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про природно-заповідний фонд України".

Прийняття даного проекту Закону України не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які мають дискримінаційний характер.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднений на офіційному сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua та на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9.Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийнято рішення про перепогодження без зауважень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України буде сприяти адаптації законів України "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" між собою та правове врегулювання спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у водних об’єктах (їх частинах).

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                    І.О. Швайка

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання.

Актуальність та доцільність розробки проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – проект Закону) обумовлено необхідністю адаптації законодавчих актів до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та реалізації Плану організації виконання Закону України від 8 липня 2011 року № 3677-VI “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року, розпорядження Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 року № 1345 – р “Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік”.

2. Визначення мети державного регулювання.

Метою прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” є адаптація законів України “Про тваринний світ”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про природно-заповідний фонд України” до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

До того ж проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, а саме у частині видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної мети.

Під час підготовки проекту Закону було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший альтернативний спосіб:

Залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не дасть змогу привести законодавчі акти у відповідність до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Другий альтернативний спосіб:

Внесення змін до існуючих законів України “Про тваринний світ”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про природно-заповідний фонд України”, що дасть можливість адаптувати законодавчі акти у відповідність до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Внесення змін до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” дасть можливість врегулювати розбіжності між Законом України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та розробленим Мінагрополітики проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи.

Проектом Закону України пропонується внесення змін до 4 законодавчих актів України, зокрема: Законів України “Про тваринний світ”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Запропоновані зміни вносяться на виконання завдань щодо дерегуляції господарської діяльності та адаптації у відповідність законодавчих актів України до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта та визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Закону України полягає приведенні законодавчих актів у відповідність до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Проект Закону України передбачає, що спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства за погодженням з адміністраціями відповідних природно-заповідних установ. До того ж, законопроект передбачає, що правила добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів будуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

 

-

Удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері рибного господарства та рибної промисловості, у сфері лісового та мисливського господарства, у сфері ветеринарної медицини, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Покращення здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів.

Суб'єкти господарювання

-

Зменшення адміністративного тиску та ступеню втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Населення

-

Підвищення захисту життя, здоров’я людей, прав споживачів шляхом запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища.

 

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує бюджетних та інших матеріальних витрат.

6. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

Акт набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Строк дії акта буде відбуватися протягом строку дії законів України “Про тваринний світ”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є:

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, залежить від суми сплати податків і платежів за використання водних біоресурсів.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами положеннями акта не передбачені.

3) Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами, положеннями акта не передбачені.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Законопроект оприлюднений на офіційному сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua та на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:www.minagro.gov.ua.

8. Показники результативності.

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому рибогосподарську діяльність;

 - кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб, у яких буде виявлено порушення природоохоронного законодавства.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження - через рік після набуття чинності нормативно-правовим актом, шляхом аналізу статистичних даних та в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Державним агентством рибного господарства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                             О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux