портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 26 березня 2014

Проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів”

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

           Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) пункт 15 частини першої статті 66 виключити;

2) пункт 15 частини першої статті 69 викласти в такій редакції:

“15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і районними державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;”;

3) в абзацах першому і другому частини шостої статті 98 цифри “, 15” виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                               В.Турчинов

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів”

 

Для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів”, підготовленого на виконання пункту 3 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про аквакультуру” Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. Київ, 04053, виконавець Мирко Інна Петрівна, 484-63-50, e-mail: Inna_Mirko@ukr.net).

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Зазначений проект Закону розроблено Державним агентством рибного господарства України на виконання пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про аквакультуру”, за яким Верховна Рада України доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював питання щодо справляння орендної плати за водні об’єкти (їх частини) та її зарахування до відповідних місцевих бюджетів.

Законом України “Про аквакультуру” шляхом внесення змін до Водного кодексу України змінено підхід надання водних об’єктів в оренду, а саме: водні об’єкти надаватимуться у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою згідно з повноваженнями, визначені Земельним кодексом України. Тобто в оренду водні об’єкти разом із земельними ділянками під ними, прибережними захисними смугами, смугами відведення надаватимуться органами, що розпоряджаються земельними ділянками під водним об’єктом, прибережних захисних смуг, смуг відведення одній й тій ж особі.

У зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою існує необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до відповідних бюджетів тих територій, де знаходяться водні об’єкти. Це стане додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів, забезпечення заінтересованості органів місцевого самоврядування у  впорядкуванні, а також раціональному використанні водних об’єктів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є приведення положень Бюджетного кодексу України до положень Водного кодексу України у зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою та додаткове наповнення місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за водні об’єкти, що знаходяться на території села, селища, міста, району, області, забезпечення заінтересованості органів місцевого самоврядування у впорядкуванні, а також раціональному використанні водних об’єктів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України “Про аквакультуру”, Бюджетний, Податковий  та Водний кодекси України.

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державним агентством водних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації та не порушує Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

7. Запобігання корупції

Проект Закону відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту Закону дозволить привести положення Бюджетного кодексу України до положень Водного кодексу України, у зв’язку зі зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою одній і тій же особі та додатково наповнити місцеві бюджети за рахунок орендної плати за водні об’єкти, що знаходяться на території села, селища, міста, району, області, забезпечити заінтересованість органів місцевого самоврядування у впорядкуванні, а також раціональному використанні водних об’єктів.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дасть можливість зараховувати орендну плату за водні об’єкти до відповідних бюджетів тих територій, де знаходяться водні об’єкти. В свою чергу, це стане додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В. Сень

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів” (далі – Проект) розроблено на виконання пункту 3 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про аквакультуру”, за яким Верховна Рада України доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював питання щодо справляння орендної плати за водні об’єкти (їх частини) та її зарахування до відповідних місцевих бюджетів.

Суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується Проект, полягає у внесенні змін та доповнень до Бюджетного кодексу України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є приведення положень Бюджетного кодексу України до положень Водного кодексу України, у зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою та додаткове наповнення місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за водні об’єкти, що знаходяться на території села, селища, міста, району, області, забезпечення заінтересованості органів місцевого самоврядування у впорядкування, а також раціональному використанні водних об’єктів.

Механізмом досягнення вказаної мети є прийняття Проекту.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України “Про аквакультуру”.

Другий альтернативний спосіб – прийняття Проекту сприятиме вдосконаленню та врегулюванню питання щодо справляння орендної плати за водні об’єкти (їх частини) та її зарахування до відповідних місцевих бюджетів.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність.

Прийняття Проекту дозволить привести положення Бюджетного кодексу України до положень Водного кодексу України у зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою одній і тій же особі та додатково наповнити місцеві бюджети.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дасть можливість зацікавити органи місцевого самоврядування у впорядкуванні та раціональному використанні водних об’єктів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

додаткові надходження коштів у місцеві бюджети за рахунок орендної плати за водні об’єкти, що знаходяться на території села, селища, міста, району, області;

нарощування виробництва продукції аквакультури з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній продукції рибної промисловості

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

зміна підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою одній і тій же особі

Додаткові витрати відсутні

Населення

збільшення споживання рибної продукції на душу населення

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів у вигляді: справляння орендної плати за водні об’єкти (їх частини).

Кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб-підприємців на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому рибогосподарську діяльність.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання на які поширюється дія акта середній, за рахунок розміщення Проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України - www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux