портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 29 січня 2018

Проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про розсадництво багаторічних рослин

 

Цей Закон визначає правові, організаційні засади функціонування ринку садивного матеріалу багаторічних рослин (крім лісових та декоративних культур) та вимоги щодо його вирощування, обігу, сортових і фітосанітарних характеристик, а також повноваження державних органів, права і обов’язки юридичних і фізичних осіб у сфері обігу садивного матеріалу, здійснення державного контролю.

 Дія цього Закону поширюється на виробництво та обіг садивного матеріалу винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю і не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо його виробництва, зберігання, транспортування та/або використання для власних потреб, не пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.

 

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

 У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 апробація маточних насаджень – інспектування (обстеження) насаджень з метою виділення або підтвердження статусу маточних рослин, визначення їх сортового складу, фітосанітарної чистоти і придатності для розмноження;

 апробація шкілок та/або полів розсадника – інспектування (обстеження) шкілок та/або полів розсадника з метою визначення сортової та фітосанітарної чистоти садивного матеріалу і придатності для подальшого використання;

  атестат про акредитацію – вживається у значенні, наведеному в Законі України »Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;

аудитор із сертифікації та апробації – фізична особа, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації та включена до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю і в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, отримала від уповноваженого органу право на сертифікацію садивного матеріалу та проведення апробації маточних насаджень (рослин), шкілок і полів розсадника;

 багаторічні рослини – рослини винограду, хмелю, плодових, ягідних та горіхоплідних культур, життєвий цикл (онтогенез) яких відбувається понад два вегетаційні періоди;

 базове маточне насадження – насадження, створене добазовим садивним матеріалом і призначене для отримання базового або сертифікованого садивного матеріалу;

 вегетативне розмноження – спосіб розмноження рослин, що забезпечує відтворення цілісного організму з його вегетативних органів із забезпеченням збереження генотипу;

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні – вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин»;

 категорія садивного матеріалу – належність садивного матеріалу до певного етапу розмноження з урахуванням фітосанітарного стану, призначення та товарної якості;

 клон – вегетативне потомство однієї материнської рослини, ідентичне за фенотиповими і генотиповими характеристиками;

 кореневласний саджанець – рослина, отримана від укорінення частини однорічного пагону (в тому числі методом in vitro);

 лабораторний контроль – визначення генетичних, фітосанітарних та біометричних показників садивного матеріалу шляхом лабораторних аналізів;

 маркування садивного матеріалу – супроводження садивного матеріалу етикеткою з зазначенням інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів;

 материнська рослина – поодинока рослина певного генотипу, тестована на віруси або безвірусна, вільна від інших шкодочинних фітопатогенів, призначена для подальшого розмноження;

 маточне насадження – спеціальне насадження рослин, призначене для отримання садивного матеріалу та частин рослин для подальшого розмноження їх вегетативними органами чи насінням;

 насіння багаторічних рослин – насіння, плоди, супліддя, частини складних плодів, що висіваються/висаджуються з метою отримання сіянців багаторічних рослин;

об’єкти розсадництва – види та сорти багаторічних рослин (клони, гібриди), садивний матеріал і насіння багаторічних рослин, маточні насадження, шкілки та/або поля розсадника;

 органи з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю – уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом України з акредитації на право проведення робіт за напрямком акредитації;

 партія садивного матеріалу – певна кількість однотипного за визначеними показниками садивного матеріалу, на яку видаються відповідні документи (сертифікат);

промислові багаторічні насадження – насадження, які використовуються для виробництва продукції з метою її збуту;

 Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю – перелік суб’єктів розсадництва, які виробляють садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю для реалізації відповідно до вимог цього Закону, ведення якого забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який є його держателем;

розсадництво – галузь рослинництва в аграрному секторі, завданням якої є розмноження та вирощування садивного матеріалу сортів і клонів винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

 садивний матеріал – рослини та їх частини (вегетативні органи), а також насіння винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, придатні для відтворення цілісного організму рослин;

 саджанець – рослина, отримана шляхом вегетативного розмноження, що використовується для садіння;

 сіянець – рослина, отримана з насіння багаторічних рослин, яка може використовуватися для щеплення культурних сортів або для створення маточно-насіннєвих насаджень.

сертифікат на садивний матеріал – документ, що засвідчує походження, фітосанітарний стан і сортові ознаки партії садивного матеріалу, виданий уповноваженим органом за результатами сертифікації;

 сертифікація садивного матеріалу – процедура контролю якості та фітосанітарного стану садивного матеріалу, призначеного для реалізації;

 сертифіковане маточне насадження – насадження, створене базовим садивним матеріалом і призначене для отримання сертифікованого садивного матеріалу;

 система розсадництва – комплекс взаємопов’язаних нормативно-правових, організаційних, наукових і технологічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва та обігу садивного матеріалу і насіння багаторічних рослин;

 сорт суспільного надбання – сорт, на який завершився або достроково припинений строк чинності майнових прав інтелектуальної власності, або у разі відмови від них, у розумінні частини третьої статті 41 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;

суб’єкти розсадництва – фізичні особи – підприємці та юридичні особи, включені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, яким надано право займатися виробництвом та реалізацією садивного матеріалу багаторічних рослин;

товарні якості садивного матеріалу – сукупність біометричних показників, що відповідають нормативно-правовим актам, згідно з якими проводиться визначення господарської придатності садивного матеріалу;

уповноваження – надання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, відповідно до затвердженого ним порядку, підприємствам, установам, організаціям чи їхнім підрозділам та акредитованим національним органом України з акредитації випробувальним лабораторіям права на здійснення сертифікації та апробації садивного матеріалу, маточних насаджень, шкілок, полів розсадника;

 фітосанітарний стан – відповідність насадження чи садивного матеріалу певним категоріям у відношенні визначеного переліку грибних, бактеріальних, фітоплазмових, вірусних, та вірусоподібних патогенів;

шкілка та/або поле розсадника – ділянка, призначена для вирощування саджанців багаторічних рослин;

Стаття 2. Законодавство України про розсадництво

Законодавство України про розсадництво багаторічних рослин базується на Конституції України та складається із цього Закону, законів України «Про охорону прав на сорти рослин», «Про виноград і виноградне вино», «Про карантин рослин», міжнародних договорів у сфері розсадництва, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Стаття 3. Застосування норм міжнародних договорів

Якщо у міжнародному договорі, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

 

Стаття 4. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері розсадництва

 Державне управління у сфері розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

 

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розсадництва

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері розсадництва належать:

забезпечення здійснення державної політики у сфері розсадництва;

координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

забезпечення розроблення державних цільових програм розвитку розсадництва та організація контролю за їх виконанням;

прийняття в межах повноважень нормативно-правових актів з питань розсадництва та організація контролю за їх виконанням;

державна підтримка розсадництва і державне регулювання ринку садивного матеріалу;

організація міжнародного співробітництва у сфері розсадництва;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері розсадництва, належать:

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері розсадництва;

розроблення та реалізація державних цільових програм у сфері розсадництва;

розроблення та прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону, у тому числі щодо обігу садивного матеріалу;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері розсадництва, розроблення пропозицій щодо його удосконалення і забезпечення внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної та міжнародної діяльності у сфері розсадництва;

здійснення заходів щодо формування державного замовлення на виробництво садивного матеріалу та його подальшого використання;

надання підприємствам, установам, організаціям чи їх підрозділам, у тому числі галузевим науково-дослідним установам, повноважень стосовно сертифікації та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та внесення їх до відповідного реєстру;

уповноваження на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва лабораторій, що акредитовані національним органом з акредитації та внесення їх до відповідного реєстру;

забезпечення ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю відповідно до порядків, затверджених кабінетом Міністрів України, та забезпечення відкритості та загальнодоступності цих реєстрів;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, належать:

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва за дотриманням вимог законодавства;

здійснення державного нагляду (контролю) за обігом садивного матеріалу на території України;

здійснення державного нагляду (контролю) за ввезенням в Україну та вивезенням з України матеріалу для розмноження, а також садивного матеріалу;

звернення до національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності;

звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про виключення аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю із Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері розсадництва;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 8. Державна підтримка розсадництва

Державна підтримка розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Державна підтримка розсадництва не здійснюється при використанні суб’єктами господарювання у промислових багаторічних насадженнях садивного матеріалу сортів, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Розділ III

ВИРОБНИЦТВО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Стаття 9. Набуття права на виробництво садивного матеріалу

Право на виробництво садивного матеріалу набувається суб’єктом розсадництва, який є власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні згідно із Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» та внесений до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи мають право на виробництво садивного матеріалу після включення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, мають право здійснювати реалізацію садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Стаття 10. Вимоги до реєстрів системи розсадництва

Для належного функціонування системи розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:

Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є відкритими і загальнодоступними.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, через мережу Інтернет.

Відомості державних реєстрів, передбачених частиною першою цієї статті, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет:

мають статус офіційної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

не потребують будь-якого додаткового підтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, надає суб’єктам видачі сертифікатів на садивний матеріал право внесення відомостей до Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю при здійсненні сертифікації садивного матеріалу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю в електронній формі забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Для включення до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю фізична особа-підприємець або юридична особа подає заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, вносить відповідний запис до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю. В заяві, крім відомостей про таку особу, зазначається:

наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації розсадництва безпосередньо у фізичної особи-підприємця;

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері розсадництва;

ботанічний таксон, назва сорту, кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми та його категорію;

номер та дата видачі документа (патенту, ліцензійної угоди), на підставі якого фізичною особою-підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту;

наявність документів, що підтверджують категорію та фітосанітарний статус власних маточних насаджень чи маточного садивного матеріалу, який використано для розмноження і який визначатиме відповідну категорію садивного матеріалу, зазначеного у виробничій програмі.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, може перевіряти відомості, подані заявником, та подавати запити на відповідну інформацію до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів.

Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та не може передбачати подання фізичною особою-підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування чи містяться у державних реєстрах.

Рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом 15 робочих днів з дня надходження заяви.

Копія рішення, зазначеного в частині шостій цієї статті, вручається (направляється) фізичній особі-підприємцю або юридичній особі не пізніше трьох робочих днів після його прийняття. Вручення (направлення) копії рішення, зазначеного у частині шостій цієї статті, здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не прийме рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, фізична особа-підприємець або юридична особа має право на виробництво садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю з останнього дня строку розгляду заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті.

Виключними підставами для відмови у включенні до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю є:

невідповідність поданих документів вимогам цього Закону;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

У разі зміни інформації про ботанічний таксон, назву сорту, категорію та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту, суб’єкт розсадництва зобов’язаний подавати оновлені відомості до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Рішення про виключення суб’єкта розсадництва з Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі:

подання суб’єктом розсадництва заяви про виключення з Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

неподання суб’єктом розсадництва оновлених відомостей про ботанічний таксон, назву сорту, категорію та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого ним набуто право на використання сорту;

систематичного грубого порушення законодавства у сфері розсадництва;

припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта розсадництва, його місцезнаходження/місце проживання;

ботанічний таксон, назва сорту, який він виробляє;

категорія та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою-підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Інформація до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про зміни відомостей, що містяться в Реєстрі суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Порядок ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Особа, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, включається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня з дня видачі їй свідоцтва аудитора з сертифікації та апробації.

Рішення про виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі скасування свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про скасування свідоцтва.

Інформація до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміни відомостей, що містяться в Реєстрі аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, крім інформації про включення або виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, яка вноситься у строки, встановлені цим Законом.

Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

дата видачі та номер свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

дата видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності) винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

види робіт, які аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю має право здійснювати;

дата скасування чи тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

посада аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, якщо аудитор провадить свою діяльність як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу, або профільної наукової установи.

Порядок ведення Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, уповноважені на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом з акредитації на право проведення випробувальних робіт за напрямком акредитації, включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про уповноваження.

Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить відомості про юридичну особу, її матеріально-технічну базу, кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, наявність випробувальної лабораторії, серію та номер атестата про акредитацію.

Інформація до Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про зміну відомостей, що містяться в Реєстрі органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії виключаються з Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю та позбавляється права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва у разі скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження.

Порядок ведення Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Відомості про видані сертифікати на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вносяться до Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю суб’єктом видачі відповідного сертифіката не пізніше наступного робочого дня з дня видачі.

Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

номер, дата видачі та строк дії відповідного сертифіката;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта розсадництва, якому видано сертифікат;

ботанічний таксон, назва сорту, категорія етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований), санітарний статус (безвірусний, тестований на віруси), номер партії, номери етикеток;

інформація (відмітка) про скасування сертифіката.

Порядок ведення Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ IV

СИСТЕМА РОЗСАДНИЦТВА

 

Стаття 15. Організація системи розсадництва

Система розсадництва складається з етапів виробництва добазового, базового, сертифікованого та стандартного садивного матеріалу.

Добазовим садивним матеріалом є матеріал:

вироблений (отриманий) з материнської рослини загальноприйнятими методами розмноження, зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та захистом від патогенів;

призначений для виробництва базового або сертифікованого матеріалу;

що відповідає спеціальним вимогам добазового садивного матеріалу, які встановлені нормативно-правовим актом;

після офіційного інспектування визнаний таким, що відповідає умовам, які зазначені в абзацах другому – четвертому частини другої цієї статті.

Базовим садивним матеріалом є матеріал:

вироблений (отриманий) безпосередньо або у кілька послідовних етапів з урахуванням максимальної кількості поколінь, визначеної для кожної культури, вегетативним способом з добазового матеріалу згідно з загальноприйнятими методами зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та захистом від патогенів;

призначений для виробництва базового та сертифікованого матеріалу;

що відповідає спеціальним вимогам базового матеріалу, які встановлені нормативно-правовим актом;

після офіційного інспектування визнаний таким, що відповідає умовам, які зазначені в абзацах другому – четвертому частини третьої цієї статті.

Сертифікованим садивним матеріалом є матеріал, вироблений (отриманий) безпосередньо з сертифікованого, базового або добазового матеріалу вегетативним способом в умовах, що виключають вплив явищ, які можуть привести до втрати категорії, призначений для виробництва саджанців для промислових насаджень і відповідає спеціальним вимогам до сертифікованого матеріалу, які встановлені нормативно-правовим актом, та визнаний таким після офіційного інспектування.

 стандартним садивним матеріалом є садивний матеріал сортів, виділений з сертифікованих або не сертифікованих маточних насаджень, що не має наявних даних про його походження та категорію за етапами розмноження, здоровий за візуальними ознаками, відповідає вимогам нормативно-правових актів, має відповідну сортову чистоту і призначений для створення лише промислових насаджень.

Стаття 16. Право на виробництво та використання садивного матеріалу

Суб’єкти розсадництва мають право використовувати садивний матеріал рослин для розмножування за наявності патенту (свідоцтва про реєстрацію сорту) чи ліцензії на використання сорту (типу), отриманої від володільця патенту чи підтримувача сорту в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, якщо вони внесені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Право на виробництво добазового, базового, сертифікованого та стандартного садивного матеріалу багаторічних рослин надається суб’єктам розсадництва, які внесені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Виробництво та/або реалізація садивного матеріалу категорії добазовий здійснюється на замовлення володільця патенту, підтримувача або власника ліцензії на використання сорту.

Стаття 17. Обов’язки суб’єктів розсадництва

Суб’єкти розсадництва зобов’язані:

вирощувати садивний матеріал відповідно до вимог цього Закону;

гарантувати відповідність садивного матеріалу сортовим ознакам та фітосанітарному стану, категорії за етапами розмноження, товарним якостям, зазначеним у сертифікаті на садивний матеріал;

додержуватися порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання садивного матеріалу, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Посадові особи суб’єкта розсадництва, в разі проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва, зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.

 

Розділ V

ОБІГ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ БАГАТОРІЧНИХ РОСЛИН

 

Стаття 18. Введення садивного матеріалу в обіг

Введення в обіг садивного матеріалу дозволяється лише за наявності сертифіката, що підтверджує його походження, сортові ознаки, товарні якості, фітосанітарний стан, і відповідної етикетки.

Використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та (при необхідності) зрошення.

Ведення виноградарства здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виноград та виноградне вино».

Стаття 19. Вимоги до визначення сортових ознак, товарних якостей і фітосанітарного стану садивного матеріалу

При визначенні сортових ознак, товарних якостей і фітосанітарного стану садивного матеріалу використовуються єдині методи, єдина термінологія та лабораторно-технічні засоби.

Норми сортових ознак, товарних якостей і фітосанітарного стану, належність до певної категорії за етапами розмноження садивного матеріалу встановлюються нормативно-правовими актами у сфері розсадництва.

Стаття 20. Визначення сортових ознак та фітосанітарного стану садивного матеріалу

Визначення сортових ознак садивного матеріалу сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, здійснюється шляхом інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначених при його реєстрації.

Лабораторний контроль сортових ознак проводиться за умови виявлення відхилень від морфологічних характеристик сорту.

Визначення фітосанітарного стану садивного матеріалу здійснюється шляхом візуального інспектування, документального підтвердження його походження та лабораторного контролю на предмет відсутності фітопатогенів.

Офіційне інспектування проводиться уповноваженим органом з метою визначення належності садивного матеріалу до певної категорії за етапами розмноження, за результатами якого видається підтвердження про цю належність.

Фітосанітарний стан визначається двома категоріями: безвірусний та тестований на віруси.

Лабораторний контроль проводять акредитовані на проведення відповідних робіт випробувальні лабораторії.

Якщо насадження не відповідають вимогам до заявленої категорії, одержаний садивний матеріал може бути переведений в нижчу категорію, вимогам якої він відповідає.

Усі партії садивного матеріалу супроводжуються сертифікатами, що засвідчують походження, фітосанітарний стан та сортові ознаки садивного матеріалу.

Використання для садіння та реалізації садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Взяття проб і визначення фітосанітарного стану та сортових ознак садивного матеріалу, що експортується, здійснюють відповідно до міжнародних правил.

Стаття 21. Проведення сертифікації садивного матеріалу

Сертифікації підлягає садивний матеріал сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Сертифікати видаються на платній основі.

Порядок формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації, які провадять свою діяльність як посадові особи, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оплата послуг з проведення сертифікації органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації, які провадять свою діяльність як незалежні експерти, здійснюється на договірних засадах.

За результатами проведення сертифікації видаються сертифікати, що засвідчують сортові ознаки та фітосанітарний стан (вільний від вірусів, тестований на віруси) садивного матеріалу.

Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові ознаки та фітосанітарний стан садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику або уповноважені ним органи з оцінки відповідності.

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал та форма сертифікатів на садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Орган з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Орган з оцінки відповідності має право здійснювати діяльність з оцінки відповідності у сфері розсадництва лише за умови, якщо він уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Орган з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю:

встановлює відповідність садивного матеріалу вимогам нормативно-правових актів у сфері розсадництва шляхом визначення фітосанітарного стану та сортових ознак садивного матеріалу;

здійснює лабораторний сортовий контроль садивного матеріалу;

видає сертифікати на садивний матеріал за категоріями розмноження та сортовими (помологічними або ампелографічними) ознаками;

здійснює інші функції, на виконання яких його уповноважено відповідно до цього Закону.

Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ, випробувальна лабораторія, акредитована національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва, уповноважується рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва, якщо вона є юридичною особою - резидентом України та:

може підтвердити відповідний рівень компетентності;

має належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення робіт з оцінки відповідності;

не використовує фінансові та матеріальні ресурси суб’єктів розсадництва;

має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;

має належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури;

не має комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

не має комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, яку оцінюють.

Порядок підтвердження органами з оцінки відповідності належного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Виключними підставами для відмови в уповноваженні є:

невідповідність підприємств, установ, організацій чи їхніх підрозділів, випробувальних лабораторій, акредитованих національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва вимогам, встановленим цією статтею;

виявлення недостовірних відомостей у документах.

Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ, випробувальна лабораторія, акредитована національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, прийнято рішення про відмову в уповноваженні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених недоліків.

Рішення про скасування уповноваження приймається у разі:

подання органом з оцінки відповідності заяви про скасування уповноваження;

виявлення недостовірних відомостей у документах;

скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення;

виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності.

Рішення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який інформує про це у строк до десяти робочих днів орган з оцінки відповідності.

Контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Органи з оцінки відповідності можуть додатково акредитуватися у відповідних системах сертифікації та/або оцінки відповідності міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, або інших профільних організаціях та/або асоціаціях у сфері розсадництва.

Стаття 23. Аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю особа повинна:

мати вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

Аудитором із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не може бути особа з обмеженою дієздатністю або визнана недієздатною за рішенням суду.

Особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику:

заяву встановленого зразка;

копію документа про вищу освіту;

документ, що підтверджує стаж роботи.

Форма заяви на складання кваліфікаційного іспиту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Під час проведення кваліфікаційного іспиту перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи у сфері розсадництва.

Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику видається свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю. У свідоцтві зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації має право здійснювати. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

Свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю є безстроковим та видається безоплатно. Аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію. Порядок підвищення кваліфікації та внесення відповідної інформації до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлені цим Законом строки є підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Дія свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю поновлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику протягом п’яти робочих днів з дня одержання аудитором із сертифікації та апробації свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю скасовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у таких випадках:

за зверненням аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

у разі встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва розсадництва, факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю законодавства у сфері розсадництва;

на підставі свідоцтва про смерть.

Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форма свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

Аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у маточних насадженнях, шкілках та полях розсадника:

визначення сортових ознак садивного матеріалу;

відбір проб;

брати участь у маркуванні партій садивного матеріалу.

Роботи з визначення сортових ознак садивного матеріалу категорій добазового і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

Аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи у сфері розсадництва згідно із законом.

Стаття 24. Використання садивного матеріалу сортів, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Садивний матеріал сортів, клонів, видів, форм, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні можна використовувати у разі:

якщо їх розмноження передбачено зовнішньоекономічним договором для вивезення за межі України;

проведення наукових досліджень та досліджень у системі державного сортовипробування;

якщо садивний матеріал внесено до відповідних реєстрів країн ЄС, Австралії, Канади, США і він ввозиться без права розмножування для створення промислових насаджень за умови наукового супроводу профільною науковою установою, що проводить їх вивчення та у разі доцільності надає рекомендації щодо внесення сортів до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Стаття 25. Ввезення та вивезення садивного матеріалу

Садивний матеріал сортів багаторічних рослин для розмноження та цілей, визначених статтею 24 цього Закону, ввозиться в Україну відповідно до вимог чинного законодавства за обов’язкової наявності документів, що засвідчують його фітосанітарний стан.

Ввезення садивного матеріалу сортів багаторічних рослин, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для розмноження та цілей, відмінних від визначених у статті 24 цього Закону, забороняється.

Садивний матеріал, що ввозиться в Україну для розмноження, повинен мати категорію не нижче «сертифікований».

Вивезення за межі митної території України дослідних зразків садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні дозволяється з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, селекційних і науково-дослідних робіт, експонування на підставі міжнародних угод лише за наявності генетичних паспортів.

Вивезення за межі митної території України матеріалу для розмноження та садивного матеріалу багаторічних рослин, здійснюється у відповідності до вимог нормативно-правових актів за наявності відповідних документів, що засвідчують його походження, фітосанітарний стан та сортові ознаки.

 Вивезення за межі митної території України матеріалу для размноження та садивного матеріалу сортів суспільного надбання, здійснюється у відповідності до вимог нормативно-правових актів за наявності документів, що засвідчують фітосанітарний стан та сортові ознаки.

Допускається ввезення матеріалу для размноження, а також садивного матеріалу для наукових досліджень сортів у порядку обміну біологічним матеріалом між науково-дослідними організаціями і університетами сільськогосподарського профілю для офіційних досліджень з розмноження за угодою з метою подальшого вивезення у повному обсязі.

Стаття 26. Маркування та пакування садивного матеріалу

Садивний матеріал, маркують і пакують в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Стаття 27. Арбітражне (експертне) визначення якості садивного матеріалу

 Арбітражне (експертне) визначення товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Порядок арбітражного (експертного) визначення якості садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ VI

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ

РОЗСАДНИЦТВА

 

Стаття 28. Органи нагляду (контролю) у сфері розсадництва

Державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Стаття 29. Повноваження осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва у межах своїх повноважень мають право:

контролювати додержання суб’єктами розсадництва вимог нормативно-правових актів;

давати обов’язкові для виконання суб’єктами розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення розсадництва та визначати строк усунення виявлених порушень;

безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, зберігання садивного матеріалу відповідно до закону;

ознайомлюватися з документацією щодо розсадництва, відкривати будь-яке пакування з садивним матеріалом для відбору контрольних проб;

порушувати клопотання перед центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, про позбавлення права на виробництво садивного матеріалу у разі систематичного порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері розсадництва;

накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону;

звертатися до суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність його фітосанітарного стану, сортових ознак та товарних якостей нормативно-правовим актам;

 виконувати інші повноваження, визначені законом.

Державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Розділ VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

 

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства у сфері розсадництва

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері розсадництва, несуть відповідальність згідно із цим Законом.

Суб’єкт розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері розсадництва.

До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за:

подання недостовірної інформації з метою набуття права на виробництво садивного матеріалу;

виробництво садивного матеріалу багаторічних рослин без внесення суб’єкта розсадництва до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

розмноження та використання садивного матеріалу рослин без дозволу відповідного власника патенту на використання сорту;

надання недостовірної інформації з метою отримання державної фінансової підтримки;

ввезення в Україну садивного матеріалу нижче категорії «сертифікований» для розмноження.

 До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одну одиницю виробленої продукції за:

виробництво садивного матеріалу, що не відповідає заявленим категоріям за етапами розмноження;

реалізацію партій садивного матеріалу без відповідних документів (сертифікатів);

надання покупцю недостовірної інформації щодо показників товарної якості садивного матеріалу.

До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну одиницю виробленої продукції за:

порушення вимог законодавства щодо пакування, маркування, транспортування і зберігання садивного матеріалу;

використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень без проектно-кошторисної документації на їх створення.

Накладення фінансових стягнень не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.

 

Розділ IX

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

 

Стаття 32. Участь у міжнародному співробітництві у сфері розсадництва

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів України.

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів України.

 

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92; 2016 р., № 4, ст. 39):

в абзаці першому преамбули після слів «садивного матеріалу» доповнити словами «(крім винограду, плодово-ягідних і горіхоплідних культур та хмелю)»;

в абзаці сімнадцятому статті 1 слова «виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні» виключити;

 у частині другій статті 17 слова «та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю» виключити;

2) абзац третій частини третьої статті 2 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96) викласти в такій редакції:

«оцінку відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та садивного матеріалу, а також садивного матеріалу багаторічних рослин (крім лісових та декоративних культур) згідно із законами України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про насіння і садивний матеріал», «Про розсадництво багаторічних рослин;»;

 3) частину першу статті 8 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98) після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«здійснює державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва;»;

 у зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради                                                                                                                                   А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин» (далі – проект Закону), спрямованого на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин Мінагрополітики оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті.

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти та спрощення ведення  підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють суспільні відносини в галузі розсадництва багаторічних рослин.

Проект Закону є регуляторним актом, який сприятиме спрощенню ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві і відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович, тел. (044) 279-40-30, е-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики

та продовольства України з 

питань європейської інтеграції                                                                                                   Ольга ТРОФІМЦЕВА

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин» (далі – проект Закону), спрямований на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин, яка на сьогодні функціонує у відповідності із Законом України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон). Чинні норми Закону не відповідають вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, оскільки при розробленні та внесенні змін до Закону вони напрацьовувалися для рослин, які розмножуються генеративним шляхом (зернових культур), без урахування вимог галузей садівництва, виноградарства та хмелярства –  сільськогосподарських рослин, що розмножуються вегетативним способом (плодові, ягідні, горіхоплідні культури, виноград, хміль).

Крім того, положення чинного Закону не відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних, декоративних культур, винограду та хмелю і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках. Більше того, питання фітосанітарної чистоти садивного матеріалу чинним законом взагалі не визначено, що є неприпустимим для сучасного розсадництва. Відсутність законодавчого врегулювання зазначеного питання ставить під сумнів заявлені виробниками категорії всього садивного матеріалу, що вирощується в Україні.

Необхідність виведення галузі розсадництва за межі правового регулювання Закону обумовлена в першу чергу відмінностями між насінництвом однорічних, переважно зернових культур, та розсадництвом багаторічних культур, що базується на біологічних особливостях процесу їх репродукції. Істотно відрізняються також технологічні особливості етапів розмноження багаторічних та однорічних культур, а поняття фітосанітарної сертифікації та отримання садивного матеріалу, вільного від вірусних і фітоплазмових хвороб має принципові технологічні відмінності від насінництва.

Підтвердженням негативного впливу чинного Закону на галузь розсадництва є зменшення кількості розсадницьких господарств за період 2011-2016 років майже у 2,5 рази, з 241 у 2011 році до 100 у 2016 році та, відповідно, зменшення виробництва саджанців плодових культур на 40 %, з 9,49 млн шт. до 5,65 млн шт., а винограду - в 6 разів, з 4,9 млн шт. до 0,8 млн шт., що безперечно мало вплив на бюджетну та соціальну сфери – недоотримані фінансові надходження від податків до місцевих та державного бюджетів, значне зменшення кількості робочих місць, занепад інфраструктури у сільській місцевості тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, а також сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти, спрощення ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі розсадництва багаторічних рослин.   

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»;

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;

Закон України «Про виноград і виноградне вино»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону підтримує розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства в усіх регіонах України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту Закону не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у порядку, передбаченому частиною третьою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності і не потребує надсилання на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом  сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не передбачає збільшення робочих місць у садівництві, виноградарстві та хмелярстві.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин» сприятиме спрощенню ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві, підвищенню якості та фітосанітарного стану садивного матеріалу.

 

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики

та продовольства України з 

питань європейської інтеграції                                                                                                   Ольга ТРОФІМЦЕВА

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»

 

I. Визначення проблеми

 

Головною проблемою галузі розсадництва багаторічних рослин на сьогодні є те, що вона функціонує у відповідності до норм Закону України «Про насіння і садивний матеріал», в той час, як діючі норми зазначеного закону, а також терміни та визначення не відповідають принципам плодового розсадництва, оскільки при розробленні та внесенні змін до законодавчого акту вони напрацьовувалися для рослин, які розмножуються генеративним шляхом (зернових культур), без урахування вимог галузей садівництва, виноградарства та хмелярства до сільськогосподарських рослин, що розмножуються вегетативним способом (плодові, ягідні, горіхоплідні культури, виноград, хміль). Більше того, при розробленні підзаконних нормативно-правових актів у 2016-2017 роках (постанови Кабінету Міністрів України та накази Мінагрополітики, зареєстровані в Міністерстві юстиції України) також не були враховані особливості і специфіка ведення розсадництва для культур, що розмножуються вегетативно.

Так, наприклад, терміни та визначення, що стосуються розсадництва, у діючому законі подані спрощено, не завжди професійно та без урахування сучасних світових і європейських вимог до термінології розсадництва (категорія насіння і садивного матеріалу, вихідний садивний матеріал багаторічних рослин, базовий садивний матеріал багаторічних рослин, сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин, сертифікат на садивний матеріал тощо). Тому міністерством за численними зверненнями учасників ринку садивного матеріалу багаторічних культур було ініційовано розроблення проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин», який спрямований на врегулювання діяльності галузі, що займається розмноженням багаторічних рослин вегетативним способом. Розроблений законопроект містить на 30 % менше термінів та визначень порівняно з чинним законодавчим актом, 26 з яких (65 %) є специфічними винятково для галузі розсадництва.

До того ж статті чинного Закону України «Про насіння і садивний матеріал», які не стосуються повноважень органів виконавчої влади та ведення реєстрів, виписані з метою створення максимально сприятливого правового поля для функціонування насінництва без урахування при цьому специфічних вимог розсадницької галузі, а стаття 2, наприклад, взагалі не подає повного переліку об’єктів розсадництва (відсутні маточні, маточно-живцеві насадження, шкілки та поля розсадника), тим самим ставлячи їх існування та виробничу діяльність поза правовим полем.

Положення вищезгаданого закону в частині, що стосується плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю також не відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва, що не дозволяє вітчизняним виробникам садивного матеріалу вийти на сучасний рівень виробництва саджанців за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовнішному ринках. Більше того, питання фітосанітарної чистоти садивного матеріалу чинним законом взагалі не визначено, що є неприпустимим для сучасного розсадництва. Садивний матеріал у більшості країн світу проходить обов’язкову сертифікацію на предмет наявності чи відсутності вірусних та мікоплазмових захворювань, тобто фітосанітарної чистоти. Відсутність законодавчого врегулювання зазначеного питання ставить під сумнів заявлені виробниками категорії всього садивного матеріалу, що вирощується в Україні. Натомість у статтях 17 та 18 закону іде мова про товарні якості саджанців, тобто про їх відповідність за певними морфологічними ознаками вимогам ДСТУ 4938:2008 та 4390:2005. 

Необхідність виведення галузі розсадництва за межі правового регулювання Закону України «Про насіння і садивний матеріал» обумовлена в першу чергу різницею між насінництвом однорічних, переважно зернових культур, та розсадництвом багаторічних культур, що базується на біологічних особливостях процесу їх репродукції. Істотно відрізняються також технологічні особливості етапів розмноження багаторічних та однорічних культур, а поняття фітосанітарної сертифікації та отримання садивного матеріалу, вільного від вірусних і фітоплазмових хвороб має принципові технологічні відмінності від насінництва.

Крім того, директиви ЄС, які регламентують виробництво садивного матеріалу багаторічних культур, передбачають мінімальне втручання державних органів до процесів виробництва, гарантуючи при цьому контроль кількості виробленого садивного матеріалу за категоріями розмноження (доказовий, базовий, сертифікований) та контроль фітосанітарної якості (вільний від вірусів, тестований на віруси).

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки вони не відповідають вимогам галузі, що займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, містять термінологію, вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, розмноження яких здійснюється вегетативно, відповідно, не можуть забезпечити оптимальних умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються  виробництвом садивного матеріалу багаторічних культур.

Підтвердженням негативного впливу чинного Закону України «Про насіння і садивний матеріал» на галузь розсадництва є зменшення кількості розсадницьких господарств за період 2011-2016 років майже у 2,5 рази, з 241 у 2011 році до 100 у 2016 році. Виробництво саджанців плодових культур при цьому зменшилось на 40 %, з 9,49 млн шт. до 5,65 млн шт., а винограду - в 6 разів, з 4,9 млн шт. до 0,8 млн шт.

Зміни, внесені до вищезазначеного закону у 2015 році, лише сприяють поглибленню кризи розсадницької галузі України: станом на 01.09.2017 заявки на включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва і розсадництва подали лише 52 суб’єкти господарювання, з яких 45 включено до реєстру, тобто кількість розсадницьких господарств порівняно з минулим роком скоротилася вдвічі. Як результат – значне зменшення робочих місць, недоотримані фінансові надходження від податків до місцевих та державного бюджетів, занепад інфраструктури у сільській місцевості.  

Проблема також не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки виробництво садивного матеріалу багаторічних культур (плодові, ягідні, виноград, хміль) передбачає ведення ряду державних реєстрів, сертифікацію садивного матеріалу, державний контроль за його ввезенням та вивезенням тощо.

Отже, оптимальним шляхом вирішення зазначеної проблеми є розроблення нового регуляторного акта, який дозволить врегулювати діяльність галузі розсадництва у відповідності до сучасних вимог та міжнародного законодавства. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 Так

  Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема має вплив як на суб’єктів господарювання, так і на громадян та державу. Зниження кількості виробників садивного матеріалу означає не лише скорочення кількості робочих місць та обсягів вирощених саджанців, відсутність у країні високоякісного, сертифікованого відповідно до міжнародних стандартів, садивного матеріалу, а й зменшення площ закладення нових насаджень, валютні втрати держави через імпортування садивного матеріалу з-за кордону, відсутність у населення можливості придбати якісний садивний матеріал вітчизняного виробництва.

Так, катастрофічне скорочення, починаючи з 2011 року, кількості розсадницьких підприємств та вироблюваної ними продукції, спричинило істотне зменшення обсягів закладення плодово-ягідних (в 1,6 рази) та виноградних насаджень (в 4,5 рази). Площа закладених у 2011 році садів та ягідників становила 4,1 тис. га, виноградників - 1,8 тис. га, а в 2016 році -          2,6 тис. га та 0,4 тис. га відповідно.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Галузь розсадництва багаторічних рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю на сьогодні функціонує у відповідності до Закону України «Про насіння і садивний матеріал». Оскільки положення зазначеного закону не відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва багаторічних культур та не сприяють ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю суб’єктами господарювання, містять термінологію, вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, розмноження яких здійснюється вегетативно, оптимальним шляхом вирішення зазначеної проблеми є розроблення нового регуляторного акта, який дозволить врегулювати питання: 

- виробництва садивного матеріалу багаторічних рослин за етапами розмноження (добазового, базового, сертифікованого та стандартного) відповідно до міжнародних вимог;

- визначення фітосанітарних якостей садивного матеріалу;

- надання профільним науковим установам додаткових повноважень (за згодою) на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва, якщо такі профільні наукові установи є юридичною особою - резидентом України;

- використання садивного матеріалу сортів, клонів, видів, форм, не занесених до Державного реєстру сортів рослин відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики;

- вивезення за межі митної території України садивного матеріалу сортів вітчизняної селекції;

- використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень за умови наявності проектно-кошторисної документації;

- фінансової відповідальності за порушення законодавства у сфері   розсадництва.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Зазначений спосіб є можливим, проте недосконалі законодавчі норми, які не в повній мірі відповідають вимогам галузі, яка що займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, а також містять вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, не можуть забезпечити оптимальних умов функціонування суб’єктів господарювання.

Такий спосіб не забезпечить усунення ризиків виробництва та поширення неякісного садивного матеріалу через відсутність належного фахового контролю за його виробниками, походженням, реалізацією і негативно впливатиме як на розвиток галузі розсадництва зокрема, так і садівництва взагалі.   

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки виробництво садивного матеріалу багаторічних культур (плодові, ягідні, виноград, хміль) регламентується документами, що передбачають ведення ряду державних реєстрів, сертифікацію садивного матеріалу, державний контроль за його ввезенням та вивезенням тощо.

Спосіб не забезпечить врегулювання проблеми. Відсутність державного регулювання сприятиме поширенню обігу в Україні неякісного садивного матеріалу. Як наслідок, придбання неякісного садивного матеріалу призведе до понесення додаткових необґрунтованих витрат суб’єктами господарювання та недоотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції.

Альтернатива 3

Прийняття розробленого проекту закону

 

Спосіб оцінюється, як такий, що забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дасть змогу законодавчо врегулювати діяльність галузі розсадництва багаторічних рослин відповідно до європейських критеріїв ведення галузі та дозволить вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Мінімальні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються вегетативним  виробництвом садивного матеріалу, як наслідок – поглиблення вже існуючої сьогодні тенденції до щорічного зменшення їх кількості; відсутність належного контролю за якістю і фітосанітарною чистотою садивного матеріалу відповідно до вимог нормативних документів ЄС, що призведе до блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки, негативного впливу на імідж вітчизняного розсадництва та країни в цілому, до спаду промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, зменшення обсягу зовнішніх інвестицій

Відсутні

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Мінімальні

Імовірність втрати контролю над якістю садивного матеріалу, як наслідок - спад промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки, що негативно вплине на імідж вітчизняного розсадництва та країни в цілому, призведе до зменшення обсягу зовнішніх інвестицій

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту закону

Високі

Дозволить захистити державні інтереси в галузі розсадництва та надасть можливість виходу продукції розсадництва на міжнародні ринки; забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України; гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу; провести імпортозаміщення імпортованого садивного матеріалу, не завжди високопродуктивного внаслідок відсутності адаптації його до умов вирощування; профільним науковим установам розширити спектр наукових досліджень плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за рахунок не державних коштів. Сприятиме росту міжнародного іміджу країни та надходженню інвестицій у галузь розсадництва, а також садівництва, виноградарства та хмелярства

Передбачаються незначні додаткові витрати на виокремлення зі вже існуючих реєстрів:

Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Мінімальні

Імовірність придбання садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за категоріями, які не відповідають заявленим або взагалі неякісного садивного матеріалу і, як наслідок, неотримання прибутків та запланованих врожаїв

Відсутні

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Мінімальні

Втрата контролю над якістю садивного матеріалу, що виробляється, як наслідок - заповнення внутрішнього ринку садивним матеріалом невідомого походження та сумнівної якості. Зменшення обсягів виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, зниження її якості, відповідно, доходів громадян, втрата робочих місць  

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту закону

Високі

Захист інтересів громадян шляхом виробництва високоякісного садивного матеріалу, адаптованого до природно-кліматичних умов України, що дасть змогу стабілізувати виробництво плодової, ягідної продукції, винограду і хмелю та забезпечити зростання її виробництва до обсягів на рівні науково обґрунтованих норм; 

зменшити кількість імпортованої продукції садівництва та виноградарства, не завжди високої якості внаслідок значного пестицидного навантаження (до 32-38 обробітків насаджень пестицидами за вегетаційний період);

за рахунок створення оптимальних умов розвитку розсадництва забезпечити покращення соціальної ситуації (створення додаткових робочих місць, зростання рівня оплати праці, додаткові надходження до бюджету

 

Додаткові витрати, пов’язані із запровадженням розробленого проекту закону, не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

* Мінагрополітики телеграмою від 11.07.2017 № 37-13-12/16584 звернулося до структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій з проханням надати інформацію щодо суб’єктів господарювання, які займаються розсадництвом багаторічних рослин, для використання її при підготовці аналізу впливу регуляторного акта.

Запитувана інформація щодо кількісного складу суб’єктів господарювання, відповідно до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу на 2016 рік, була надана майже в повному обсязі. Разом з тим, офіційна інформація, яка дозволила б розподілити суб’єкти господарювання відповідно до вимог пункту 3 статті 55 Господарського Кодексу України є інформацією з обмеженим доступом і в розпорядженні Мінагрополітики відсутня.

Таким чином, розподіл розсадницьких підприємств відповідно до вимог вищезазначеної статті було здійснено на підставі узагальненої інформації структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу на 2016 рік (http://dpcenter.org.ua/reyestri/), даних, отриманих від науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України (Інститут садівництва, ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»), галузевих громадських організацій та особистих контактів працівників міністерства.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

45

55

100

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

45

55

Х

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Мінімальні

Відсутнє забезпечення оптимальних законодавчих умов функціонування суб’єктів господарювання та належного контролю за якістю і фітосанітарною чистотою садивного матеріалу відповідно до вимог нормативних документів ЄС; поглиблення вже існуючої тенденції до щорічного зменшення  кількості розсадницьких підприємств; поширення садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за категоріями, які не відповідають заявленим; блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки, спад промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства

Відсутні

 

 

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Відсутні

Втрата контролю над якістю садивного матеріалу, заповнення внутрішнього ринку садивним матеріалом невідомого походження та сумнівної якості, відсутність цивілізованих умов конкуренції; зменшення обсягів виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, зниження її якості; блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки

Відсутні

 

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту закону

Високі

Забезпечення садівництва, виноградарства та хмелярства високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України;

 імпортозаміщення іноземного садивного матеріалу, не завжди високопродуктивного внаслідок відсутності адаптації його до умов вирощування; забезпечення здорової конкуренції та вихід суб’єктів господарювання на зовнішні ринки;

зростання виробництва плодової, ягідної продукції, винограду і хмелю, витіснення з внутрішнього ринку імпортних аналогів та збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників плодово-ягідної продукції, використання ними сортів плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

надходження інвестицій у галузь розсадництва, а також садівництва, виноградарства та хмелярства

Витрати мінімальні; пов’язані із запровадженням регуляторного акта у суб’єктів господарювання лише на проведення сертифікації садивного матеріалу та маточних насаджень (витрати 17 406 грн. для 100 суб’єктів розсадництва, або 174 грн. на одного суб’єкта господарювання)

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 червня 2015 р. по 02 вересня 2017 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Засідання робочої групи з напрацювання проекту

нормативно-правового акту щодо врегулювання діяльності

галузі розсадництва багаторічних культур

(18.06.2015, Мінагрополітики)

9

Узгоджено принципові позиції законопроекту, досягнуто порозуміння між представниками Мінагрополітики, Держсільгосп-інспекції, галузевих НДУ та виробництва, окреслено коло питань щодо написання тексту законопроекту відповідно до компетенції

2.

Науково-практичний семінар з проблемних питань галузі садівництва

(05-07.08.2015

Корпорація «Дністер»,

м. Сокиряни Чернівецької обл.)

145

За участі представників галузевих громадських організацій,  науково-дослідних установ обговорено пропозиції виробників садивного матеріалу щодо вирішення проблемних питань розсадництва

3.

Засідання робочої групи з напрацювання проекту нормативно-правового акту щодо врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних культур

(31.07.2015, Мінагрополітики)

9

Розглянули, доповнили та схвалили остаточну редакцію законопроекту, напрацьовану в режимі електронного листування членами робочої групи та задіяними особами з числа співробітників галузевих науково-дослідних установ і представників виробництва

4.

Науково- практичний семінар «Земельні відносини  в садівництві та овочівництві. Організація горіхового саду» (21.08.2015,

м. Київ

 вул. Вадима Гетьмана)

50

За участі представників   Національної академії аграрних наук України,  ВГО «Українська горіхова асоціація», інших галузевих формувань серед інших порушено питання щодо забезпечення суб’єктів господарювання якісним садивним матеріалом горіха грецького

5.

Заходи з нагоди 110 – річчя  заснування ННЦ «Інститут  виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова» (10.09.2015, 

ННЦ «ІВіВ  ім. В.Є. Таїрова», смт. Таїрова,

Одеська обл.)

50

 

 

Представниками галузевих громадських організацій та виробництва звернуто увагу присутніх, зокрема представників Мінагрополітики та НААН на необхідність приведення виноградного розсадництва  до вимог міжнародних стандартів, зокрема в частині сертифікації садивного матеріалу

6.

Конференція «Перспективи розвитку горіхового бізнесу в Україні» 

(28.10.2015,

м. Київ, Броварський проспект, 15, МВЦ)

42

 

За участі ВГО «Українська горіхова асоціація», агрофірм, представників виробництва обговорено проблеми розвитку горіхівництва, зокрема забезпечення галузі високоякісним щепленим садивним матеріалом 

7.

Всеукраїнська нарада  виноградарів та виноробів-2016

(12-13.02.2016, ННЦ «ІВіВ  ім. В.Є. Таїрова», смт. Таїрова,

Одеська обл.)

86

 

Представниками  галузевих громадських організацій, НДУ, керівниками виноградарських та виноробних підприємств  обговорено питання щодо необхідності активного надання пропозицій до законопроекту, який спрямований на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних культур

8.

Міжнародна конференція «Особливості створення  горіхових садів, переробка та реалізація продукції. Горіхівництво від Кіктенко М.Ф.» в рамках IV промислової ярмарки технологій та обладнання для  садів, виноградників та ягідників

(24.02.2016, ВК

«КиївЕкспоПлаза»,

м.Київ,

вул. Салютна 2-Б)

107

За участі ВГО «Українська горіхова асоціація», компанії «S-Team», агрофірм, представників виробництва обговорено питання теорії і практики вирощування горіха  волоського та фундука в різних кліматичних умовах  України, пошуку шляхів отримання якісного садивного матеріалу горіхоплідних культур

 

9.

Науково-практична конференція «Мільйонер з горішка»

(25.03.2016,

м. Дніпропетровськ)

 

98

За участі ВГО «Українська горіхова асоціація» та представників виробництва обговорено проблеми ведення горіхового бізнесу, закладення молодих насаджень та вплив садивного матеріалу на продуктивність насаджень 

10.

Засідання робочої групи з напрацювання проекту

нормативно-правового акту щодо врегулювання діяльності

галузі розсадництва багаторічних культур

(29.03.2016, Мінагрополітики)

12

Розглянуто та узгоджено зауваження і пропозиції до законопроекту Нідерландської Генеральної інспекційної служби садово-городніх культур Naktuinbouw. Прийнято рішення щодо подання законопроекту

на розгляд департаментів міністерства.

11.

Круглий стіл на тему: «Стан, проблеми та перспективи розвитку садівництва України»

(15.06.2016, м. Київ, НК «Експоцентр України»)

25

Громадським ГО та НДУ НААН опрацювати питання щодо окремих положень та НПА, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання в галузі садівництва і потребують імплементації до норм і правил ЄС, внести пропозиції Мінагрополітики

12.

Міжнародна конференція «Технології та Іновації. Від землі до готового продукту»

(01-02.07.2016,

м. Львів)

 

124

В рамках обговорення  впровадження сучасних технологій вирощування і переробки фруктів, ягід та горіхів піднято питання забезпечення галузі садівництва високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, висловлено пропозиції щодо прискорення напрацювання НПА, що сприятимуть розвитку вітчизняного розсадництва

13.

Міжнародний науково-практичний семінар «Передові аспекти захисту яблуневого саду»

(07-08.07.2016,

Корпорація «Дністер» м. Сокиряни

Чернівецької обл.)

 

210

 

Керівники підприємств та виробники садівничої продукції звернули увагу галузевих асоціацій, науково-дослідних установ на необхідність розроблення окремого закону, який врегульовував би  проблеми садівничої галузі, зокрема розсадництва

14.

Засідання  Технічного комітету стандартизації ТК - 179

"Продукція садів, виноградників і виноробна продукція"

(19.07.2016,  

Мінагрополітики)

 

80

 

 

 

Розглянуто та погоджено проекти національних стандартів(ДСТУ), визначено доцільність внесення змін до  діючих стандартів, гармонізації нормативних документів ЄС, розроблення нових нормативних документів (ТУ), зокрема тих, що стосуються розсадництва багаторічних рослин

15.

Перша міжнародна конференція «Прогресивні, інноваційні кроки в розвитку горіхівництва. Особливості створення горіхових садів».

(18.04.2017, м. Біла Церква)

120

За участі ВГО «Українська горіхова асоціація» та представників виробництва обговорено розглянуто і схвалено основні положення проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»

16.

Перший міжнародний форум «Ягідництво та кооперація»

(28-29.04.2017,

м. Львів, Міжнародний аеропорт «Львів»

ім. Данила Галицького)

195

За участі галузевих громадських організацій, представників ягідних кооперативів, фермерів та переробних підприємств, а також галузевої науки обговорено питання розвитку українського ягідництва, розширення площ під ягідними культурами та наявності в країні необхідної кількості підприємств, які можуть забезпечити ягідництво високоякісним сертифікованим садивним матеріалом  

17.

Всеукраїнська конференція "Мільйонер з горішка. Розвиток горіхового бізнесу»

(02.09.2017,

 м. Вінниця

250

Розглянуто та схвалено основні положення проекту Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 100 одиниць, у тому числі малого підприємництва 45 одиниць та мікропідприємництва 55 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

100

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

29,01

 

1,5 год х

19,34 грн

 

 

 

-

29,01

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

48,35

 

15 заявок

(3 культури х

5 сортів х

10 хв) =

 2,5 год х

19,34 грн

 

 

 

 

-

48,35

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

відсутні

відсутні

відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

145,05

 3 культури х

5 сортів х

30 хв) =

 7,5 год х

19,34 грн

 

 

 

-

145,05

13

Інші процедури (уточнити)

Оплата тестування на наявність вірусних та мікоплазмових захворювань

 

12 750,00

3 культури х

5 сортів х

850 грн (серед вартість аналізу)

-

12 750,00

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

12 972,41

Х

12 972,41

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

100

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

1 297 241

Х

1 297 241

 

Довідково

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Відповідно до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу на 2016 рік, кількість суб’єктів господарювання, які здійснювали виробництво садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю станом на 01.01.2017 становила 100 одиниць.

9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Орієнтовні витрати часу на пошук необхідної інформації через мережу Інтернет на офіційному веб-сайті державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», «скачування» та друкування зразків договору про надання послуг та додатків до нього, що містять специфікації щодо вартості проведення тестування маточних насаджень та/або садивного матеріалу відповідних культур складають 1,5 години.

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

1,5 год х 19,34 грн. = 29,01 грн.

10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Відповідно до даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності розсадницьких господарств, середня кількість культур у плодовому розсаднику становить три, а середня кількість сортів по кожній культурі – п’ять.

Таким чином, оформлення 15 заявок (3 культури х 5 сортів) на укладення договорів з надання послуг із тестування маточних насаджень та/або садивного матеріалу при затратах часу 10 хвилин на кожну заявку займатиме 2,5 години.

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

2,5 год х 19,34 грн. = 48,35 грн.

12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Зазначена позиція подає витрати не стосовно безпосередньо процесу перевірок, а стосовно часу, затраченого на відбір зразків рослинного матеріалу для проведення необхідних досліджень та тестування. Середня кількість часу, який затрачається на відбір зразків по одному сорту, становить близько 0,5 години.  Відповідно, відбір зразків по 15 сортах (3 культури х 5 сортів) становитиме  7,5 годин.

Вартість 1 людино-години 19,34 грн.

7,5 год. х 19,34 грн. = 145,05  грн.

13. Інші процедури. Оплата тестування на наявність вірусних та мікоплазмових захворювань

За інформацією, отриманою в галузевих науково-дослідних установах, які здійснюють тестування маточних насаджень та/або садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю на наявність вірусних та мікоплазмових захворювань, середня вартість тестування 1 зразка в цінах 2017 року становить 850 грн.

15 сортозразків (3 культури х 5 сортів) х 850 грн. = 12 750,00 грн.

14. Разом, гривень

29,01 + 48,35 + 145,05  + 12 750,00 = 12 972,41 (грн.)

15. Сумарно, гривень

12 972,41 грн. х 100 суб/госп. = 1 297 241 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва у зв’язку з введенням в дію регуляторного акта для Міністерства аграрної політики та продовольства України не передбачаються, оскільки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 934 цілісний майновий комплекс державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», який повинен забезпечувати сертифікацію садивного матеріалу та ведення відповідних реєстрів, віднесено до сфери управління Мінагрополітики, а наказом міністерства від 19 січня 2017 року № 7 «Про деякі питання забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу» вищезазначене державне підприємство уповноважено на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва та визначено адміністратором Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Витрати на адміністрування при цьому вже закладено до бюджету державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Державне регулювання при цьому також не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

0

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

1 297 241

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

1 297 241

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

1 297 241

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

1 297 241

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

0

дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

1 297 241

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

1 297 241

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

З огляду на те, що виробничу діяльність у галузі розсадництва багаторічних рослин здійснюють лише суб’єкти малого підприємництва та мікропідприємництва, у застосуванні компенсаторних механізмів немає необхідності.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Оптимальним способом досягнення цілей з урахуванням вищенаведених позитивних та негативних сторін альтернативних способів є прийняття проекту Закону.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

1

Існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур  
за допомогою діючих регуляторних актів не врегульовуються (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

1

Врегулювати існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур  
ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту закону

4

Прийняттям зазначеного проекту закону цілі регуляторного акта  будуть досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

 

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

мінімальні

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур  
за допомогою діючих регуляторних актів не врегульовуються (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

 

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

відсутні

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Врегулювати існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур  
ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3

 

Прийняття розробленого проекту закону

високі

7,50 грн х

5,75 млн шт. =

43,12 млн грн.

 

2,75 грн х

4,0 млн шт. =

11,0 млн грн.

 

0,19 грн х

15,0 млн шт. =

2,85 млн грн.

 

3,0 грн х

0,8 млн шт. =

2,4 млн грн.

 

РАЗОМ:

59,37 млн грн.

 

(0,59 млн грн. на

1 суб’єкта господ)  

Витрати держави та громадян відсутні, сумарні витрати суб’єктів господарювання складуть

1,3  млн грн.

 

- Врегульовує існуючі на сьогодні проблеми галузі розсадництва, в першу чергу фітосанітарної чистоти маточно-живцевих насаджень та власне садивного матеріалу, сертифікації відповідно до етапів розмноження;

- дає змогу забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України, зменшуючи  таким чином кількість імпортованого садивного матеріалу, часто малопродуктивного внаслідок відсутності адаптації до умов вирощування;

- дає змогу гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, сприятиме виходу суб’єктів господарювання на зовнішні ринки;

- забезпечує за рахунок закладення насаджень високоякісним садивним матеріалом додаткове отримання промислової продукції та зростання її виробництва до обсягів науково обґрунтованих норм;

- зменшує кількість імпортованої продукції садівництва та виноградарства, не завжди високої якості внаслідок високого пестицидного навантаження (32-38 обробітків за вегетаційний період);

- надає можливість використання виробниками плодово-ягідної продукції, хмелю та винограду сортів плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

Проект закону розроблено за сприяння Нідерландської Генеральної інспекційної служби садово-городніх культур Naktuinbouw та узгоджено з галузевими громадськими організаціями та науково-дослідними установами, представниками виробництва.

 

Довідково

Орієнтовний розрахунок вигод, які можуть бути отримані суб’єктами господарювання у випадку прийняття розробленого проекту закону

Реалізаційна ціна одиниці сертифікованого (тестованого на віруси/вільного від вірусів) садивного матеріалу більша в середньому, залежно від культури, на 25 % порівняно з не тестованими саджанцями.

Структурними підрозділами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій на запит Мінагрополітики (телеграма від 11.07.2017 № 37-13-12/16584) було надано інформацію щодо реалізаційних цін на садивний матеріал в розрізі підприємств та груп культур (зерняткові, кісточкові, ягідні кущові, суниця, виноград).

Відповідно до отриманої інформації було обраховано середню реалізаційну ціну одиниці садивного матеріалу в кожній групі культур та суму її збільшення у випадку сертифікації (25 %):

плодові культури (зерняткові, кісточкові, горіхоплідні) – 7,50 грн.

ягідні кущові                                                                         - 2,75 грн.

суниця                                                                                    - 0,19 грн.

виноград                                                                                - 3,00 грн.

Згідно з даними Української державної помологічно-ампелографічної інспекції та Державної інспекції сільського господарства України щодо кількості садивного матеріалу, вирощеного в Україні у 2010- 2015 роках, обраховано середньорічне виробництво саджанців за групами культур:

плодові культури (зерняткові, кісточкові, горіхоплідні) –   5,75 млн шт.

ягідні кущові                                                                         -   4,00 млн шт.

суниця                                                                                    - 15,00 млн шт.

виноград                                                                                -   0,80 млн шт.

Загальна сума вигод:

плодові культури    7,50 грн. х 5,75 млн шт. = 43,12 млн грн.

ягідні кущові           2,75 грн. х 4,00 млн шт. = 11,00 млн грн.

суниця                     0,19 грн.  х 15,00 млн шт. = 2,85 млн грн.  

виноград                 3,00 грн. х 0,80 млн шт. = 2,40 млн грн.  

       РАЗОМ: 59,37 млн грн. (0,59 млн гривень на 1 суб’єкта господарювання)

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для досягнення цілей, визначених у розділі II Аналізу регуляторного впливу, введення в дію Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин» та низки підзаконних нормативно-правових актів, які врегульовуватимуть окремі нормативні та технологічні питання, повинно забезпечити:

- встановлення чітких, єдиних та вичерпних вимог до формування та ведення Реєстру суб’єктів розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на садивний матеріал;  виробництво сертифікованого  садивного матеріалу багаторічних рослин відповідно до міжнародних вимог;

- визначення фітосанітарних якостей садивного матеріалу та його відповідну сертифікацію;

- сертифікацію садивного матеріалу багаторічних рослин відповідно до етапів розмноження (добазовий, базовийо, сертифікований та стандартний);

- можливість надання профільним науковим установам додаткових повноважень (за згодою) на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва, якщо такі профільні наукові установи є юридичною особою - резидентом України;

- використання садивного матеріалу сортів, клонів, видів, форм, не занесених до Державного реєстру сортів рослин відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики;

- створення промислових насаджень багаторічних культур (садів, ягідників, виноградників та хмільників) з використанням сертифікованого садивного матеріалу лише за наявності відповідної проектно-кошторисної документації;

- встановлення механізму та розмірів фінансової відповідальності за порушення законодавства у сфері   розсадництва.

Прийняття розробленого проекту Закону дасть можливість захистити як державні інтереси в галузі розсадництва так і здійснювати захист суб’єктів розсадництва шляхом створення максимально сприятливого правового поля для діяльності, забезпечити продовольчу безпеку держави та можливість виходу продукції розсадництва на міжнародні ринки, сприяти надходженню інвестицій в галузі садівництва, виноградарства та хмелярства в цілому та розсадництва - зокрема.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається. Передбачаються незначні витрати для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Оскільки галузь розсадництва багаторічних рослин, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, функціонує без обмежень у часі, строк дії регуляторного акта доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та залежатиме певною мірою від інших змін у законодавстві України,

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються після набрання чинності актом, обов'язковими з них є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – надходження не передбачаються;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – станом на 01.01.2017 до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва внесено 100 суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – сумарні витрати суб’єктів господарювання складуть 1 297 тис. гривень та 1150  годин робочого часу;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки інформування громадськості про вимоги регуляторного акта проведено не лише шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України, а й в процесі напрацювання тексту законопроекту на 17-и конференціях, форумах, науково-практичних семінарах, засіданнях круглих столів, робочих груп тощо.

Крім того, показниками результативності впровадження проекту регуляторного акта також можуть бути:

обсяги виробленої продукції (садивного матеріалу плодових дерев, винограду, кущових ягідників, суниці та хмелю) за категоріями розмноження – станом на 01.01.2016 – 5,8 млн шт. плодових порід; 4,6 млн шт. кущових ягідників; 13,6 млн шт. суниці; 0,8 млн. шт. винограду;

площі  закладених садів, ягідників, виноградників та хмільників – станом на 01.01.2017 – 2,1 тис. га плодових порід, 0,7 тис. га – ягідників, 0,4 тис. га виноградників.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності проекту закону буде здійснюватись Мінагрополітики шляхом обробки даних та інформації, отриманої від ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції», Державної служби статистики України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів через 1 рік після набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через 2 роки після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу щорічних даних Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, Державної служби статистики України та ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції».

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики на відповідний рік.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України 

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux