портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 26 жовтня 2016

Проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про розсадництво багаторічних рослин

 

Цей Закон визначає правові, організаційні засади функціонування ринку садивного матеріалу багаторічних рослин (крім лісових та декоративних культур) та вимоги щодо його вирощування, обігу, сортових і фітосанітарних характеристик, а також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних і фізичних осіб у сфері обігу садивного матеріалу, здійснення державного контролю.

Дія цього Закону поширюється на виробництво та обіг садивного матеріалу винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю і не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо його виробництва, зберігання, транспортування та/або використання для власних потреб, не пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

апробація маточних насаджень – інспектування (обстеження) насаджень з метою виділення або підтвердження статусу маточних рослин, визначення їх сортового складу, фітосанітарної чистоти і придатності для розмноження;

апробація шкілок та/або полів розсадника – інспектування (обстеження) шкілок та/або полів розсадника з метою визначення сортової та фітосанітарної чистоти садивного матеріалу і придатності для подальшого використання;

атестат про акредитацію – термін вживається у значенні, наведеному у Законі України Про акредитацію органів з оцінки відповідності;

атестація суб'єктів розсадництва – процедура допуску суб’єктів господарювання до виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, за результатами якої здійснюється внесення виробника до Державного реєстру виробників садивного матеріалу винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

аудитор із сертифікації та апробації – фізична особа, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації та включена до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю і в установленому порядку отримала від уповноваженого органу право на сертифікацію садивного матеріалу та проведення апробації маточних насаджень (рослин), шкілок і полів розсадника;

арбітражне (експертне) визначення товарних якостей садивного матеріалу – процедура, що проводиться шляхом аналізу документації на садивний матеріал, і встановлює відповідність категорій матеріалу, заявлених до сертифікації виробником;

багаторічні рослини – рослини винограду, хмелю, плодових, ягідних та горіхоплідних культур, життєвий цикл (онтогенез) яких відбувається понад два вегетаційні періоди;

базове маточне насадження – насадження, створене добазовим садивним матеріалом і призначене для отримання базового садивного або сертифікованого матеріалу;

вегетативне розмноження – спосіб розмноження рослин, що забезпечує відтворення цілісного організму з його вегетативних органів із забезпеченням збереження генотипу;

державний контроль в галузі розсадництва – діяльність уповноваженого законом центрального органу виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законом щодо виявлення та запобігання порушень вимог законодавства суб'єктами розсадництва, задіяними в процесі виробництва та обігу садивного матеріалу;

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні – вживається у значенні, визначеному в Законі України “Про охорону прав на сорти рослин”;

Державний реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю – перелік суб’єктів розсадництва, які виробляють садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю для реалізації відповідно до вимог цього Закону;

етикетка – ярлик відповідної форми та кольору, виготовлений зі вологостійкого матеріалу, призначений для маркування саджанців та/або партій садивного матеріалу винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

категорія садивного матеріалу – належність садивного матеріалу до певного етапу розмноження з урахуванням фітосанітарного стану, призначення та товарної якості;

клон – вегетативне потомство однієї материнської рослини, ідентичне за фенотиповими і генотиповими характеристиками;

кореневласний саджанець – рослина, отримана від укорінення частини однорічного пагону (в тому числі методом in vitro);

лабораторний контроль – визначення генетичних, фітосанітарних та біометричних показників садивного матеріалу шляхом лабораторних аналізів;

маркування садивного матеріалу – супроводження його етикеткою з зазначенням реквізитів відповідно до вимог нормативних документів;

материнська рослина – поодинока рослина певного генотипу, тестована на віруси або безвірусна, вільна від інших шкодочинних фітопатогенів, призначена для подальшого розмноження;

маточне насадження – спеціальне насадження рослин, призначене для отримання садивного матеріалу та частин рослин для подальшого розмноження їх вегетативними органами чи насінням;

насіння багаторічних рослин – насіння, плоди, супліддя, частини складних плодів, що висіваються/висаджуються з метою отримання сіянців багаторічних рослин;

об’єкти розсадництва – види та сорти багаторічних рослин (клони, гібриди), садивний матеріал і насіння багаторічних рослин, маточні насадження, шкілки та/або поля розсадника;

офіційне інспектування – інспектування, яке проводиться уповноваженим органом з метою визначення належності садивного матеріалу до певної категорії за етапами розмноження, за результатами якого видається підтвердження про цю належність;

органи з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю – уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом України з акредитації на право проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва;

партія садивного матеріалу – певна кількість однотипного за визначеними показниками садивного матеріалу, на яку видаються відповідні документи (сертифікат);

промислові багаторічні насадження – насадження, які використовуються для виробництва продукції з метою її збуту;

розсадництво – галузь рослинництва в аграрному секторі, завданням якої є розмноження та вирощування садивного матеріалу сортів і клонів винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

садивний матеріал – рослини та їх частини (вегетативні органи), а також насіння винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, придатні для відтворення цілісного організму рослин;

саджанець рослина, отримана шляхом вегетативного розмноження, що використовується для садіння;

санітарний контроль – комплекс прийомів, які здійснює уповноважений орган з метою визначення статусу садивного матеріалу відповідно до визначеного переліку вірусних, вірусоподібних, бактеріальних, фітоплазмових та грибних патогенів і шкідників;

санітарний статус маточників і садивного матеріалу – відповідність насадження чи садивного матеріалу певним категоріям у відношенні визначеного переліку грибних, бактеріальних, фітоплазмових, вірусних, та вірусоподібних патогенів. Визначається двома категоріями: безвірусний та тестований на віруси;

сіянець – рослина, отримана з насіння багаторічних рослин, яка може використовуватися для щеплення культурних сортів або для створення маточно-насіннєвих насаджень.

сертифікат на садивний матеріал – документ, що засвідчує походження, фітосанітарний стан і товарну якість партії садивного матеріалу, виданий уповноваженим органом за результатами сертифікації;

сертифікація садивного матеріалу – процедура контролю якості та фітосанітарної чистоти садивного матеріалу, призначеного для реалізації;

сертифіковане маточне насадження – насадження, створене базовим садивним матеріалом і призначене для отримання сертифікованого садивного матеріалу;

система розсадництва – комплекс взаємопов'язаних нормативно-правових, організаційних, наукових і технологічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва та обігу садивного матеріалу і насіння багаторічних рослин;

сорт суспільного надбання – сорт, на який завершився або достроково припинений строк чинності майнових прав інтелектуальної власності у визначенні частини третьої статті 41 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин;

суб’єкти розсадництва – фізичні та юридичні особи, включені до Державного реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, яким надано право займатися виробництвом та реалізацією садивного матеріалу багаторічних рослин;

товарні якості садивного матеріалу – сукупність біометричних показників, що відповідають нормативним вимогам, згідно з якими проводиться визначення господарської придатності садивного матеріалу;

уповноваження – надання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, відповідно до розробленого ним порядку, підприємствам, установам, організаціям чи їхнім підрозділам та акредитованим національним органом України з акредитації випробувальним лабораторіям права на здійснення діяльності у сфері розсадництва;

уповноважені органи – підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на проведення атестації суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та проведення курсів аудиторів із сертифікації та апробації; випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва;

шкілка та/або поле розсадника – ділянка, призначена для вирощування саджанців багаторічних рослин;

якість садивного матеріалу – відповідність матеріалу до комплексу вимог, передбачених нормативними документами (стандартами).

Стаття 2. Законодавство України про розсадництво

Законодавство України про розсадництво багаторічних рослин базується на Конституції України та складається із цього Закону, законів України “Про охорону прав на сорти рослин”, “Про виноград і виноградне вино”, “Про карантин рослин”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, міжнародних договорів у сфері розсадництва, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Стаття 3. Застосування норм міжнародних договорів

Якщо у міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого в Україні надана Верховною Радою України, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 4. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері розсадництва

Державне управління у сфері розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розсадництва

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері розсадництва належать:

забезпечення здійснення державної політики та організація державного контролю у сфері розсадництва;

координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

забезпечення розроблення державних цільових програм розвитку розсадництва та організація контролю за їх виконанням;

прийняття в межах повноважень нормативно-правових актів з питань розсадництва та організація контролю за їх виконанням;

затвердження технічних регламентів з питань розсадництва;

державна підтримка розвитку розсадництва і державне регулювання ринку садивного матеріалу;

організація міжнародного співробітництва з питань розсадництва;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері розсадництва, належать:

визначення та забезпечення реалізації пріоритетних напрямків державної політики в галузі розсадництва;

розроблення та реалізація державних цільових програм в галузі розсадництва і селекції;

організація розроблення та затвердження нормативно-правових актів, які регламентують обіг садивного матеріалу;

узагальнення практики застосування законодавства в галузі розсадництва, розроблення пропозицій щодо його удосконалення і забезпечення внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної та міжнародної діяльності в галузі розсадництва і селекції;

здійснення заходів щодо формування державного замовлення на виробництво садивного матеріалу та його подальшого використання;

надання підприємствам, установам, організаціям чи їхні підрозділам, у тому числі галузевим науково-дослідним установам, повноважень стосовно сертифікації та апробації маточних насаджень, щкілок, полів розсадника та проведення курсів аудиторів із сертифікації та апробації та внесення їх до відповідного реєстру;

уповноваження на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва лабораторій, що акредитовані національним органом з акредитації та внесення їх до відповідного реєстру;

уповноваження галузевих наукових установ чи їх підрозділів на здійснення діяльності зі створення та утримання фонду вихідних безвірусних клонів сортів та типів багаторічних рослин, що входять до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

забезпечення проведення атестації суб’єктів розсадництва;

забезпечення ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, а також забезпечення відкритості та загальнодоступності цих реєстрів.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у розсадництва, належать:

здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері розсадництва;

здійснення державного контролю за обігом садивного матеріалу на території України;

видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України матеріалу для розмноження, а також садивного матеріалу сортів, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, за винятком випадків, передбачених статтею 28 цього Закону;

звернення до національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності та притягнення органу з оцінки відповідності до відповідальності за порушення вимог законодавства;

звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про виключення аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю із Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері розсадництва;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 8. Державна підтримка розсадництва

Державна підтримка розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державна підтримка при використанні у промислових насадженнях суб’єктами господарювання спільно з профільною науковою установою садивного матеріалу сортів, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, не надається.

Розділ III

ВИРОБНИЦТВО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Стаття 9. Набуття права на виробництво садивного матеріалу

Право на виробництво садивного матеріалу набувається суб’єктом розсадництва, який є власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні згідно із Законом України Про охорону прав на сорти рослин та пройшов атестацію. Заява на атестацію подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який за результатами атестації вносить відповідний запис до Державного реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Якщо майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні належить спільно селекціонеру (автору сорту) та іншим особам, які в установленому Законом України “Про охорону прав на сорти рослин” порядку отримали свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, то вони мають право на подання спільної заяви до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або укласти між собою відповідну угоду, яка визначає обсяг прав на виробництво садивного матеріалу.

Суб'єкт господарювання набуває право на виробництво садивного матеріалу після внесення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Державного реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю відомостей, зазначених у його заяві, форму якої встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Фізичні та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, мають право здійснювати реалізацію садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Стаття 10. Вимоги до реєстрів системи розсадництва

Для належного функціонування системи розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:

Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є відкритими і загальнодоступними.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, через мережу Інтернет.

Відомості державних реєстрів, передбачених частиною першою цієї статті, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет:

мають статус офіційної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

не потребують будь-якого додаткового підтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, юридичними особами.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, надає суб’єктам видачі сертифікатів на садивний матеріал право внесення відомостей до Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю при здійсненні сертифікації садивного матеріалу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю в електронній формі.

Для включення до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю фізична особа - підприємець або юридична особа подає заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в якій, крім відомостей про таку особу, зазначається:

наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця;

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері розсадництва;

ботанічний таксон, назва сорту, кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми та його категорію;

номер та дата видачі документа (патенту, ліцензійної угоди), на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту;

наявність документів, що підтверджують категорію та санітарний статус власних маточних насаджень чи маточного садивного матеріалу, який використано для розмноження і який визначатиме відповідну категорію садивного матеріалу, зазначеного у виробничій програмі.

Підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати додаткові вимоги для включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, має право перевіряти відомості, подані заявником, та подавати запити на відповідну інформацію до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів.

Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та не може передбачати подання фізичною особою - підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування чи містяться у державних реєстрах.

Рішення про включення фізичної особи - підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви.

Копія рішення, зазначеного в частині шостій цієї статті, вручається (направляється) фізичній особі - підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Вручення (направлення) копії рішення, зазначеного у частині шостій цієї статті, здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не прийме рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, фізична особа - підприємець або юридична особа має право на виробництво садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю з останнього дня строку розгляду заяви, передбаченого частиною п’ятою цієї статті.

Виключними підставами для відмови у включенні до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю є:

невідповідність поданих документів вимогам цього Закону;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

У разі зміни інформації про ботанічний таксон, назву сорту, категорію та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту (але не рідше одного разу на рік), суб’єкт розсадництва зобов’язаний подавати оновлені відомості до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Рішення про виключення суб’єкта розсадництва з Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі:

подання суб’єктом розсадництва заяви про виключення з Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

неподання суб’єктом розсадництва оновлених відомостей про ботанічний таксон, назву сорту, категорію та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого ним набуто право на використання сорту;

систематичного грубого порушення законодавства у сфері розсадництва;

припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Реєстр суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта розсадництва, його місцезнаходження/місце проживання;

ботанічний таксон, назва сорту, який він виробляє;

категорія та кількість (обсяг) садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Інформація до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про зміни відомостей, що містяться в Реєстрі суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Порядок ведення Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Особа, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, включається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня з дня видачі їй свідоцтва аудитора з сертифікації та апробації.

Рішення про виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі скасування свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про скасування свідоцтва.

Інформація до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміни відомостей, що містяться в Реєстрі аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, крім інформації про включення або виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, яка вноситься у строки, встановлені цим Законом.

Реєстр аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

дата видачі та номер свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

дата видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності) винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

види робіт, які аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю має право здійснювати;

дата скасування чи тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

посада аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, якщо аудитор провадить свою діяльність як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу, або профільної наукової установи.

Порядок ведення Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом з акредитації на право проведення випробувальних робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва, включаються до Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про уповноваження.

Реєстр органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить відомості про юридичну особу, її матеріально-технічну базу, кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, наявність випробувальної лабораторії, серію та номер атестата з її акредитації.

Інформація до Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вноситься протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про зміну відомостей, що містяться в Реєстрі органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, на здійснення сертифікації садивного матеріалу та апробації маточних насаджень, шкілок, полів розсадника та випробувальні лабораторії виключаються з Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю та позбавляється права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва у разі скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження.

Порядок ведення Реєстру органів з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Відомості про видані сертифікати на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю вносяться до Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю суб’єктом видачі відповідного сертифіката не пізніше наступного робочого дня з дня видачі.

Реєстр сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю містить такі відомості:

номер, дата видачі та строк дії відповідного сертифіката;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта розсадництва, якому видано сертифікат;

ботанічний таксон, назва сорту, категорія етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований), санітарний статус (безвірусний, тестований на віруси), номер партії, номери етикеток;

інформація (відмітка) про скасування сертифіката.

Порядок ведення Реєстру сертифікатів на садивний матеріал винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV

СИСТЕМА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 15. Організація системи розсадництва

Система розсадництва складається з етапів виробництва добазового, базового, сертифікованого та стандартного садивного матеріалу.

Добазовим садивним матеріалом є матеріал:

вироблений (отриманий) з материнської рослини загальноприйнятими методами розмноження, зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та захистом від патогенів;

призначений для виробництва базового або сертифікованого матеріалу;

що відповідає спеціальним вимогам добазового садивного матеріалу, які встановлені чинним нормативним документом;

після офіційного інспектування визнаний таким, що відповідає умовам, які зазначені в абзацах другому – четвертому частини другої цієї статті.

Базовим садивним матеріалом є матеріал:

вироблений (отриманий) безпосередньо або у кілька послідовних етапів з урахуванням максимальної кількості поколінь, визначеної для кожної культури нормативним документом, вегетативним способом з добазового матеріалу згідно з загальноприйнятими методами зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та захистом від патогенів;

призначений для виробництва базового та сертифікованого матеріалу;

що відповідає спеціальним вимогам добазового матеріалу, які встановлені чинним нормативним документом;

після офіційного інспектування визнаний таким, що відповідає умовам, які зазначені в абзацах другому – четвертому частини третьої цієї статті.

Сертифікованим садивним матеріалом є матеріал, вироблений (отриманий) безпосередньо з сертифікованого, базового або добазового матеріалу вегетативним способом в умовах, що виключають вплив явищ, які можуть привести до втрати категорії, призначений для виробництва саджанців для промислових насаджень і відповідає спеціальним вимогам до сертифікованого матеріалу, які встановлені відповідним нормативним документом та визнаний таким після офіційного інспектування.

стандартним садивним матеріалом є садивний матеріал сортів, виділений з сертифікованих або не сертифікованих маточних насаджень, що не має наявних даних про його походження та категорію за етапами розмноження, здоровий за візуальними ознаками, відповідає вимогам стандартів щодо якості, має відповідну сортову чистоту і призначений для створення лише промислових насаджень.

Стаття 16. Наукове забезпечення розсадництва

Наукове забезпечення розсадництва багаторічних рослин здійснюють Національна академія аграрних наук України, науково-дослідні установи різних форм власності, які проводять наукові дослідження у сфері розсадництва, а також вищі навчальні заклади, що діють відповідно до своїх повноважень та провадять наукові дослідження з питань селекції, сортовивчення, розсадництва багаторічних рослин відповідно до чинного законодавства.

Стаття 17. Право на виробництво та використання садивного матеріалу

Суб’єкти розсадництва мають право використовувати садивний матеріал рослин для розмножування за наявності патенту (свідоцтва про реєстрацію сорту) чи ліцензійної угоди на використання сорту (типу), отриманої від власника сорту чи підтримувача його в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Право на виробництво добазового, базового, сертифікованого та стандартного садивного матеріалу багаторічних рослин надається суб’єктам розсадництва, які атестовані на право виробництва відповідної категорії садивного матеріалу, та за результатами атестації внесені до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю.

Виробництво та/або реалізація садивного матеріалу категорії добазовий здійснюється уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику установами на замовлення власника сорту, підтримувача або власника ліцензійної угоди.

Стаття 18. Права та обов'язки виробників садивного матеріалу

Виробники садивного матеріалу зобов'язані:

вирощувати садивний матеріал відповідно до вимог цього Закону;

гарантувати відповідність садивного матеріалу сортовій та фітосанітарній чистоті, категорії за етапами розмноження, садивним якостям, зазначеним у сертифікаті на садивний матеріал;

додержуватися встановленого порядку пакування, маркування, транспортування і зберігання садивного матеріалу відповідно до вимог законодавства.

Посадові особи суб’єкта розсадництва, в разі проведення заходів державного (нагляду) контролю у сфері розсадництва, зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний (нагляд) контроль у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.

Виробники садивного матеріалу мають інші права та обов'язки, передбачені цим Законом і нормативними документами з питань розсадництва.

Розділ V

ОБІГ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ БАГАТОРІЧНИХ РОСЛИН

Стаття 19. Введення садивного матеріалу в обіг

Введення в обіг садивного матеріалу дозволяється лише за наявності сертифіката, що підтверджує його походження, товарну якість, сортову та фітосанітарну чистоту і відповідної етикетки.

Використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та (при необхідності) зрошення.

Експертизу проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень суб’єкт господарювання може здійснювати у випадку необхідності, яку він сам визначає, в установах, уповноважених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та/або в галузевих науково-дослідних установах.

Порядок ведення виноградарства регулюється Законом України “Про виноград та виноградне вино”.

Списання садів, ягідників та хмеленасаджень усіх форм власності, які закладалися за державної фінансової підтримки, організовується і проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Порядок списання садів, ягідників та хмеленасаджень, які закладалися за державної фінансової підтримки, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Стаття 20. Вимоги до визначення сортових ознак, фітосанітарних і товарних якостей садивного матеріалу

При визначенні сортових ознак, фітосанітарних і товарних якостей садивного матеріалу використовують єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдину термінологію і нормативну документацію.

Норми сортових ознак, фітосанітарних і товарних якостей, належність до певної категорії за етапами розмноження садивного матеріалу встановлюються нормативними документами у сфері розсадництва.

Стаття 21. Визначення сортових ознак, фітосанітарних і товарних якостей садивного матеріалу

Визначення сортових ознак та товарних якостей садивного матеріалу сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, здійснюється шляхом інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначених при його реєстрації.

Лабораторний контроль сортових ознак проводиться за умови виявлення відхилень від морфологічних характеристик сорту та виникнення спірних ситуацій.

Визначення фітосанітарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом візуального інспектування, документального підтвердження його походження та лабораторного контролю на предмет відсутності фітопатогенів відповідно до нормативних документів, що описують вимоги до виробництва визначених категорій садивного матеріалу відповідних культур (стандартів).

Лабораторний контроль проводять акредитовані на проведення відповідних робіт випробувальні лабораторії.

Якщо насадження не відповідають вимогам до заявленої категорії, одержаний садивний матеріал може бути переведений в нижчу категорію, вимогам якої він відповідає.

У разі невідповідності насадження вимогам нормативних документів, що регламентують сферу розсадництва, воно вилучається з числа розсадницьких.

Усі партії садивного матеріалу супроводжуються сертифікатами, що засвідчують походження, фітосанітарний стан і товарну якість садивного матеріалу.

Використання для садіння та реалізації садивного матеріалу, який не має відповідного сертифіката, забороняється.

Взяття проб і визначення сортових ознак та товарних якостей садивного матеріалу, що експортується, здійснюють відповідно до міжнародних правил.

Стаття 22. Проведення сертифікації садивного матеріалу

Сертифікації підлягає садивний матеріал сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Сертифікати видаються на платній основі.

Порядок формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації, які провадять свою діяльність як посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оплата послуг з проведення сертифікації органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації, які провадять свою діяльність як незалежні експерти, здійснюється на договірних засадах.

За результатами проведення сертифікації видаються сертифікати, що засвідчують сортові або товарні якості садивного матеріалу.

Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові ознаки та товарні якості садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику або уповноважені ним органи з оцінки відповідності.

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал та форма сертифікатів на садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Орган з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Орган з оцінки відповідності має право здійснювати діяльність з оцінки відповідності у сфері розсадництва лише за умови, якщо він уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Орган з оцінки відповідності винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю:

встановлює відповідність садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері розсадництва шляхом визначення товарних якостей садивного матеріалу;

здійснює лабораторний сортовий контроль садивного матеріалу;

видає сертифікати на садивний матеріал за категоріями розмноження, помологічними/ампелографічними ознаками та товарними якостями;

здійснює інші функції, на виконання яких його уповноважено відповідно до цього Закону.

Підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва уповноважуються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва, якщо вони є юридичною особою - резидентом України та:

можуть підтвердити відповідний рівень компетентності;

мають належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення робіт з оцінки відповідності;

не використовують фінансові та матеріальні ресурси суб’єктів розсадництва;

мають належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;

не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

мають належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури;

не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, яку оцінюють.

Порядок підтвердження органами з оцінки відповідності належного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Виключними підставами для відмови в уповноваженні є:

невідповідність підприємств, установ, організацій чи їхніх підрозділів, випробувальних лабораторій, акредитованих національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва вимогам, встановленим цією статтею;

виявлення недостовірних відомостей у документах.

Підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, випробувальні лабораторії, акредитовані національним органом з акредитації на проведення робіт за напрямком акредитації у сфері розсадництва, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, прийнято рішення про відмову в уповноваженні, повторно подають заяву після усунення всіх виявлених недоліків.

Рішення про скасування уповноваження приймається у разі:

подання органом з оцінки відповідності заяви про скасування уповноваження;

виявлення недостовірних відомостей у документах;

скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення;

виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності.

Рішення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який інформує про це у строк до десяти робочих днів орган з оцінки відповідності.

Контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Органи з оцінки відповідності можуть додатково акредитуватися у відповідних системах сертифікації та/або оцінки відповідності міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, або інших профільних організаціях та/або асоціаціях у сфері розсадництва.

Стаття 24. Аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю

Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації особа повинна:

мати повну вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

Аудитором із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю не може бути особа з обмеженою дієздатністю або визнана недієздатною за рішенням суду.

Особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає до уповноваженого органу:

заяву встановленого зразка;

копію документа про повну вищу освіту;

документ, що підтверджує стаж роботи.

Форма заяви на складання кваліфікаційного іспиту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Під час проведення кваліфікаційного іспиту перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи у сфері розсадництва.

Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, уповноваженим органом видається свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю. У свідоцтві зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації має право здійснювати. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

Свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю є безстроковим та видається безоплатно. Аудитори із сертифікації та апробації зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію. Порядок підвищення кваліфікації та внесення відповідної інформації до Реєстру аудиторів із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлені цим Законом строки є підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю приймається уповноваженим органом.

Дія свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю поновлюється уповноваженим органом протягом п’яти днів з дня одержання аудитором із сертифікації та апробації свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Свідоцтво аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю скасовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у таких випадках:

за зверненням аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

у разі встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва, факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю законодавства у сфері розсадництва;

на підставі свідоцтва про смерть.

Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форма свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

Аудитор із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у маточних насадженнях, шкілках та полях розсадника:

визначення сортових ознак садивного матеріалу;

відбір проб;

брати участь у маркуванні партій садивного матеріалу.

Роботи з визначення сортових ознак садивного матеріалу категорій добазового і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації та апробації, який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю, який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

Аудитори із сертифікації та апробації винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи у сфері розсадництва згідно із законом.

Стаття 25. Використання садивного матеріалу сортів, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Садивний матеріал сортів, клонів, видів, форм, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні можна використовувати у разі:

якщо їх розмноження передбачено зовнішньоекономічним договором для вивезення за межі України;

проведення наукових досліджень та досліджень у системі державного сортовипробування;

якщо садивний матеріал внесено до відповідних реєстрів країн ЄС, Австралії, Канади, США і він ввозиться без права розмножування для створення промислових насаджень за умови наукового супроводу профільною науковою установою, що проводить їх вивчення та у разі доцільності вносить до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Стаття 26. Ввезення та вивезення садивного матеріалу

Садивний матеріал сортів багаторічних рослин для розмноження та цілей, визначених статтею 25 цього Закону, ввозиться в Україну за наявності відповідних документів, що засвідчують фітосанітарний стан, походження та якість.

Садивний матеріал, що ввозиться в Україну для розмноження, повинен мати категорію не нижче сертифікований.

Митне оформлення садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.

Ввезення садивного матеріалу для розмноження, а також садивного матеріалу для розмноження здійснюється за згодою їх власників на основі відповідних документів.

Вивезення за межі митної території України дослідних зразків садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні дозволяється з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, селекційних і науково-дослідних робіт, експонування на підставі міжнародних угод лише за наявності генетичних паспортів.

Вивезення за межі митної території України матеріалу для розмноження та садивного матеріалу багаторічних рослин, здійснюється за наявності відповідних документів, що засвідчують походження, фітосанітарний стан, якість та генетичну ідентифікацію у відповідності до правил використання сортів, які захищені авторським правом.

Вивезення за межі митної території України матеріалу для размноження та садивного матеріалу сортів суспільного надбання, здійснюється за наявності відповідних документів, що засвідчують походження, фітосанітарний стан та товарні якості у відповідності до правил використання сортів.

Допускається ввезення матеріалу для размноження, а також садивного матеріалу для наукових досліджень сортів у порядку обміну біологічним матеріалом між науково-дослідними організаціями і університетами сільськогосподарського профілю для офіційних досліджень з розмноження за угодою з метою реекспорту у повному обсязі.

Стаття 27. Маркування та пакування садивного матеріалу

Садивний матеріал, що вводиться в обіг маркують і пакують в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Стаття 28. Арбітражне (експертне) визначення якості садивного матеріалу

Арбітражне (експертне) визначення товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Порядок арбітражного (експертного) визначення якості садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ

РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 29. Органи нагляду (контролю) у сфері розсадництва

Державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва.

Стаття 30. Повноваження осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері розсадництва у межах своїх повноважень мають право:

контролювати додержання суб’єктами розсадництва незалежно від форми власності методичних і технологічних вимог;

давати обов'язкові для виконання суб'єктами розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення розсадництва та визначати строк усунення виявлених порушень;

безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, зберігання садивного матеріалу відповідно до закону;

ознайомлюватися з документацією щодо розсадництва, відкривати будь-яке пакування з садивним матеріалом для відбору контрольних проб;

зупиняти або забороняти реалізацію будь-якого садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників нормативним документам;

порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію садивного матеріалу у разі систематичного порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів чи нормативних документів у сфері розсадництва;

виконувати інші повноваження, визначені законом відповідно до їх компетенції.

Державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва здійснюється відповідно до Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Розділ VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства у сфері розсадництва

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом.

Суб'єкт розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері розсадництва.

До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за:

подання недостовірної інформації з метою набуття права на виробництво садивного матеріалу;

виробництво садивного матеріалу багаторічних рослин без внесення суб'єкта розсадництва до Реєстру суб’єктів розсадництва винограду, плодових, ягідних, горіхоплідних культур та хмелю;

розмноження та використання садивного матеріалу рослин без дозволу відповідного власника патенту на використання сорту.

До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одну одиницю виробленої продукції за:

виробництво садивного матеріалу, що не відповідає заявленим категоріям за етапами розмноження;

реалізацію партій садивного матеріалу без відповідних документів (сертифікатів);

надання покупцю недостовірної інформації щодо показників товарної якості садивного матеріалу;

надання недостовірної інформації з метою отримання державної фінансової підтримки;

ввезення в Україну садивного матеріалу нижче категорії сертифікований для розмноження.

До суб’єкта розсадництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну одиницю виробленої продукції за:

порушення вимог законодавства щодо пакування, маркування, транспортування і зберігання садивного матеріалу;

використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень без проектно-кошторисної документації на їх створення;

Накладення фінансових стягнень не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.

Розділ IX

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 32. Участь у міжнародному співробітництві у сфері розсадництва

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів України.

Участь України у міжнародному співробітництві у сфері розсадництва здійснюється в порядку, встановленому законом.

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів України.

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) у Законі України Про насіння і садивний матеріал (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92; 2005 р., №№17-19, ст. 267; 2010 р., № 9, ст. 76; 2016 р., № 4, ст. 39):

в абзаці першому преамбули після слів садивного матеріалу доповнити словами (крім винограду, плодово-ягідних і горіхоплідних культур та хмелю);

в абзаці сімнадцятому статті 1 слова виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні виключити;

у частині другій статті 17 слова та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю виключити;

2) частину першу статті 8 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98 із змінами) після абзацу п’ятнадцятого доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері розсадництва;.

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"(далі – проект Закону), спрямованого на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин Мінагрополітики оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті.

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти та спрощення ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі розсадництва багаторічних рослин.

Проект Закону є регуляторним актом, який сприятиме спрощенню ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві і відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович, тел. (044) 279-40-30, е-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України ро розсадництво багаторічних рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України ро розсадництво багаторічних рослин"(далі – проект Закону), спрямований на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин, яка на сьогодні функціонує у відповідності із Законом України "Про насіння і садивний матеріал". Діючі норми зазначеного Закону не відповідають у повній мірі вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом.

Крім того, положення діючого Закону не повністю відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва та містять низку суперечливих положень і трактувань, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних, декоративних культур, винограду та хмелю і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Проектом Закону, зокрема, визначено правові та організаційні засади функціонування ринку садивного матеріалу багаторічних рослин, вимоги щодо його вирощування, обігу, сортових і фітосанітарних характеристик, а також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері обігу садивного матеріалу, здійснення державного контролю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, зокрема врахування вимог директив ЄС (Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production /Директива Ради ЄС 2008/90/EC від 29 вересня 2008 року стосовно маркетингу садивного матеріалу плодових рослин та плодових рослин для отримання плодової продукції/, Council Directive 68/193/EEC of 9 April 1968 on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine /Директива Ради ЄС 68/193/EEC від 9 квітня 1968 року стосовно маркетингу матеріалу для вегетативного розмноження винограду/, Council Directive 2002/11/EC of 14 February 2002 amending Directive 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine and repealing Directive 74/649/EEC /Директива Ради ЄС 2002/11/EC від 14 лютого 2002 року, що змінює Директиву 68/193/EEC стосовно маркетингу матеріалу для вегетативного розмноження винограду та визнає недійсною Директиву 74/649/EEC/, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти, спрощення ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі розсадництва багаторічних рослин.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону підтримує розвиток садівництва, виноградарства, хмелярства та декоративного садівництва в усіх регіонах України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту Закону не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у порядку, передбаченому частиною третьою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону потребує погодження зі  Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Проектом Закону передбачається удосконалення деяких функцій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику у сфері забезпечення державного нагляду (контролю), або передача їх суб’єкту господарювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

За умови реалізації проекту Закону не передбачається збільшення робочих місць у садівництві, виноградарстві та хмелярстві.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"сприятиме спрощенню ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"

 

I. Визначення проблеми

Причиною виникнення проблеми є те, що галузь розсадництва багаторічних рослин на даний час функціонує у відповідності до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", діючі норми, терміни та визначення якого напрацьовані переважно для рослин, які розмножуються генеративним шляхом, тобто не в повній мірі відповідають вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом.

Положення вищезгаданого закону в частині, що стосується плодових, ягідних культур, винограду та хмелю також не повністю відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва, що певною мірою заважає сучасному веденню виробництва садивного матеріалу зазначених культур і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Так, зокрема, проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин", який спрямований на врегулювання діяльності галузі, що займається розмноженням багаторічних рослин вегетативним способом, містить на 30 % менше термінів і визначень порівняно з чинним законодавчим актом, з яких 26 (65 %) є специфічними для галузі розсадництва.

Також, розроблюваний регуляторний акт містить ряд статей та положень, що врегульовують питання:

- державної підтримки розсадництва;

- набуття права на виробництво садивного матеріалу багаторічних рослин за етапами розмноження (добазового, базового, сертифікованого та стандартного);

- використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень за умови наявності проектно-кошторисної документації;

- визначення фітосанітарних якостей садивного матеріалу;

- надання профільним науковим установам додаткових повноважень (за згодою) на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері розсадництва, якщо такі профільні наукові установи є юридичною особою - резидентом України;

- використання садивного матеріалу сортів, клонів, видів, форм, не занесених до Державного реєстру сортів рослин;

- вивезення за межі митної території України садивного матеріалу сортів вітчизняної селекції;

- конкретну фінансову відповідальність за порушення законодавства у сфері розсадництва.

Проблема поширюється на державу, громадян та суб’єктів господарювання.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки виробництво садивного матеріалу багаторічних культур (плодові, ягідні, виноград, хміль) регламентується документами, що передбачають ведення ряду державних реєстрів, сертифікацію садивного матеріалу, державний контроль за його ввезенням та вивезенням тощо і тому не може регулюватись ринковими механізмами.

Також, проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки вони не в повній мірі відповідають вимогам галузей, що займаються розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, містять термінологію, вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, розмноження яких здійснюється вегетативно, відповідно, не можуть забезпечити оптимальних умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються вегетативним виробництвом садивного матеріалу.

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, яка на даний час функціонує у відповідності до Закону України "Про насіння і садивний матеріал". Діючі норми зазначеного Закону не відповідають у повній мірі вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, містять термінологію, вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, розмноження яких здійснюється вегетативно.

Крім того, положення діючого закону не повністю відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва багаторічних культур та не сприяють ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю суб’єктами господарювання.

Проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин" (далі – проект Закону)

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є можливим, проте діючі законодавчі норми не в повній мірі відповідають вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, містять термінологію, вимоги та положення, які не відносяться до рослин плодових, ягідних культур, винограду та хмелю, розмноження яких здійснюється вегетативно, відповідно, не можуть забезпечити оптимальних умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються вегетативним виробництвом садивного матеріалу.

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки виробництво садивного матеріалу багаторічних культур (плодові, ягідні, виноград, хміль) регламентується документами, що передбачають ведення ряду державних реєстрів, сертифікацію садивного матеріалу, державний контроль за його ввезенням та вивезенням тощо і тому не може регулюватись ринковими механізмами.

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

Зазначений спосіб є оптимальним вирішенням проблеми, оскільки дозволить законодавчо врегулювати діяльність галузі розсадництва багаторічних рослин відповідно до європейських критеріїв ведення галузі та дозволить вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Відсутність оптимальних законодавчих умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються вегетативним виробництвом садивного матеріалу, відсутність можливості профільним науковим установам здійснювати додаткові наукові дослідження плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за рахунок не державних коштів

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

Втрата контролю над якістю садивного матеріалу, як наслідок спад промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

- відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- дозволить забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України;

- дозволить гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу;

- дозволить провести імпортозаміщення імпортованого садивного матеріалу, не завжди високопродуктивного внаслідок відсутності адаптації його до умов вирощування;

- сприятиме виходу на зовнішні ринки вітчизняного садивного матеріалу та росту міжнародного іміджу країни;

- дозволить профільним науковим установам здійснювати розширити спектр наукових досліджень плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за рахунок не державних коштів

Додаткові витрати не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Ризик придбання садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за категоріями, які не відповідають заявленим

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

Втрата контролю над якістю садивного матеріалу, як наслідок, спад промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, збільшення її вартості та низька якість

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

дозволить забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом за заявленими категоріями, адаптованим до природно-кліматичних умов України;

дасть змогу додатково отримувати більшу кількість промислової продукції та забезпечувати таким чином зростання її виробництва до обсягів на рівні науково обґрунтованих норм;

- зменшить кількість імпортованої продукції садівництва та виноградарства, не завжди високої якості внаслідок високого пестицидного навантаження;

- створення оптимальних умов розвитку розсадництва забезпечить покращення соціальних параметрів (додаткові робочі місця, вищий рівень оплати праці в галузі, додаткові надходження до бюджету);

Додаткові витрати не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

(понад 100 тис. шт.)

Середні

(від 20 до 100 тис. шт.)

Малі

(від 5 до 20 тис. шт.)

Мікро

(до 5 тис. шт.)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

16

31

26

22

95

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

17

33

27

23

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Ризик придбання садивного матеріалу плодових, ягідних культур, винограду та хмелю за категоріями, які не відповідають заявленим

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

Втрата контролю над якістю садивного матеріалу, відсутність цивілізованих умов конкуренції

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

- дозволить забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України;

- дозволить гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу;

- зменшить кількість імпортованого садивного матеріалу, часто малопродуктивного внаслідок відсутності адаптації до умов вирощування;

- сприятиме виходу суб’єктів господарювання на зовнішні ринки;

- дозволить розсадницьким господарствам розширити сортовий асортимент продукції за рахунок внесення нових сортів плодових, ягідних культур, винограду та хмелю до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за результатами наукових досліджень профільних наукових установ

Додаткові витрати не передбачаються

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Оптимальним альтернативним способом досягнення цілей з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей є прийняття проекту Закону.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

2

Існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур
за допомогою діючих регуляторних актів врегульовуються частково (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

1

Врегулювати існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

4

Прийняттям зазначеного проекту закону будуть досягнуті повною мірою цілі регуляторного акта (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

немає

Існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур
за допомогою діючих регуляторних актів врегульовуються частково (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

немає

Врегулювати існуючі проблеми галузі розсадництва багаторічних культур
ринковими механізмами неможливо (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

існує

немає

Прийняття проекту Закону дозволить гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України, зменшить кількість імпортованого садивного матеріалу, часто малопродуктивного внаслідок відсутності адаптації до умов вирощування, сприятиме виходу суб’єктів господарювання на зовнішні ринки, дасть змогу додатково отримувати більшу кількість промислової продукції та забезпечувати таким чином зростання її виробництва до обсягів на рівні науково обґрунтованих норм, зменшить кількість імпортованої продукції садівництва та виноградарства, не завжди високої якості внаслідок високого пестицидного навантаження, забезпечить додаткові можливості для покращення соціальних параметрів (збільшення кількості робочих місць, вищий рівень оплати праці в галузі, додаткові надходження до бюджету);

дозволить розсадницьким господарствам розширити сортовий асортимент продукції за рахунок внесення нових сотрів плодових, ягідних культур, винограду та хмелю до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за результатами наукових досліджень профільних наукових установ.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є можливим, проте діючі законодавчі норми не в повній мірі відповідають вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, відповідно, не можуть забезпечити оптимальних умов функціонування суб’єктів господарювання, що займаються вегетативним виробництвом садивного матеріалу;

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призведе до втрати контролю над якістю садивного матеріалу, як наслідок - спаду промислового виробництва продукції садівництва, виноградарства та хмелярства, блокування виходу продукції галузі розсадництва на зовнішні ринки;

Х

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту закону

Зазначений спосіб є оптимальним, оскільки дозволить гармонізувати українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, забезпечити садівництво, виноградарство та хмелярство високоякісним сертифікованим садивним матеріалом, адаптованим до природно-кліматичних умов України, зменшить кількість імпортованого садивного матеріалу, часто малопродуктивного внаслідок відсутності адаптації до умов вирощування, сприятиме виходу суб’єктів господарювання на зовнішні ринки;

дозволить розсадницьким господарствам розширити сортовий асортимент продукції за рахунок внесення нових сотрів плодових, ягідних культур, винограду та хмелю до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за результатами наукових досліджень профільних наукових установ.

Немає ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі II Аналізу регуляторного впливу, пропонується здійснити такі організаційні заходи:

- провести погодження проекту Закону із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Державною регуляторною службою України;

- забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту Закону.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги додаткових витрат не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки функціонування галузі розсадництва багаторічних рослин, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, має відбуватись незалежно від будь-яких термінів.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта такі:

надходження до державного та місцевих бюджетів від реалізації продукції галузі розсадництва;

кількість суб’єктів господарювання, внесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

обсяги виробленої продукції (садивного матеріалу плодових дерев, винограду, кущових ягідників, суниці та хмелю).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту закону буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу щорічних даних Мінагрополітики, Держпродспоживслужби та Державної фіскальної служби щодо кількості суб'єктів господарювання, внесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, кількості надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів від обсягів реалізації продукції галузі розсадництва, обсягів виробленої продукції (садивного матеріалу плодових дерев, винограду, кущових ягідників, суниці та хмелю).

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики на відповідний рік.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux