портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 09 липня 2015

Проект Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 p., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 p., № 33, ст. 328, № 36, ст. 365; 2014 р., № 6-7, ст. 80) такі зміни:

1. Абзаци сьомий і восьмий статті 1 виключити.

2. В абзаці першому частини третьої статті 5 слова "у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом" виключити.

3. Статтю 6 виключити.

4. В абзаці першому частини третьої статті 9 слова "або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни" виключити.

5. В абзаці шостому частини другої статті 10 слова "визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 482).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В.Б. Гройсман

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

 

Статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор квоти "А" і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.

Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до "тінізації" ринку цукру, суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Метою розроблення проекту Закону є дерегуляція підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків та надання можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати свою продукцію за економічно обґрунтованими цінами та відповідно до кон’юнктури ринку.

Зазначений проект Закону розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти Законів).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) (далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 1 пункту 59 протоколу № 10 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 3 квітня 2015 року.

Статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор квоти "А" і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.

Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. Запровадження мінімальної ціни на цукор в той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, що суттєво перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних ускладнень при реалізації цукру. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до "тінізації" ринку цукру, суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Поряд з цим, особливо в останній час при економічно-фінансовій ситуації на внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничо-технологічні матеріали, насіння цукрових буряків, природний газ тощо, передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" на значний проміжок часу не є можливим.

Вирішенням даної проблеми є виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор і цукрові буряки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою надання можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати продукцію за економічно обґрунтованими цінами та відповідно до кон’юнктури ринку. Досягнення зазначеної мети пропонується здійснити шляхом внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про ціни і ціноутворення", "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону враховує потреби регіонів та сприяє розвитку бурякоцукрової галузі у регіонах.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) буде досягнути мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону надасть можливість підприємствам цукрової галузі реалізувати свою продукцію за економічно обґрунтованими цінами, зберегти потенціал галузі та забезпечити її подальший розвиток на ринкових засадах.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                             О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", а також мінімальних цін на цукор квоти "А".

Зазначена норма була запроваджена з метою недопущення падіння нижче нормативно обґрунтованого мінімального рівня цін реалізації зазначених видів продукції на внутрішньому ринку цукру.

Проте на сьогоднішній день зазначене державне регулювання ціноутворення у бурякоцукровій галузі є неефективним з огляду на наступне.

Під час заготівлі цукрових буряків цукровими заводами значна їх частина надходить на переробні підприємства на давальницьких засадах (за даними Держкомстату України у 2013 році частка цукрових буряків, переданих сільськогосподарськими підприємствами на переробку цукровим заводам становила 41%, у 2014 році (за попередніми даними) – 36%), а питома вага буряків, зданими особистими селянськими господарствами населення на заводи за давальницькою схемою, сягає більше 90 %. Проте ця кількість цукрової сировини не підпадає під дію державного регулювання ціноутворення, оскільки з юридичної точки зору, вона не реалізується.

Слід зазначити, що незважаючи на те, що фактичні ціни реалізації цукрових буряків різняться за регіонами країни, в Україні встановлена єдина мінімальна ціна. Регіональна відмінність цін на цукрові буряки зумовлена не лише якісними показниками (різною цукристістю коренеплодів) внаслідок природно-кліматичної зональності, але й кількісними параметрами пропозиції сировини - обсягами виробництва буряків, що в ринкових умовах при дефіциті сировини спричиняє підняття закупівельної ціни, не останню роль має платоспроможність цукрових заводів, а точніше їх власників та їх бажання в подальшому розвивати цукробуряківництво в регіоні, вкладаючи кошти в зону бурякосіяння при переробних підприємствах через ціну закупівлі сировини.

Також, згідно з Порядком визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2000 № 868, рівень базисної цукристості, як фактор перерахунку мінімальної ціни на сировину, встановлений у єдиному значенні – 16%, тобто без урахування особливостей вирощування цукрових буряків у різних природно-кліматичних зонах України (різні типи ґрунтів, кількість опадів, тепла, світла тощо).

Тому подібний підхід до вирівнювання економічних умов господарювання обмежує конкуренцію і в сьогоднішніх умовах є неефективним.

Встановлення рівня мінімальної ціни на готову продукцію – цукор, також на сьогодні не забезпечує ефективність роботи галузі, а навпаки, створює низку негативних факторів.

Зокрема, у періоди профіцитності внутрішнього ринку та традиційного сезонного перенасичення ціна попиту на цукор на внутрішньому ринку знижується і досягає рівня, нижчого законодавчо встановленої мінімальної ціни.

Як результат - виникають значні ускладнення при реалізації цукру, оскільки за реалізацію цукру нижче встановленої мінімальної ціни законодавством передбачена фінансова відповідальність.

Дана ситуація призводить до "тінізації" ринку цукру, існування низки фінансових схем, суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Крім того, відповідно до статті Закону України Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", мінімальна ціна на цукрові буряки та цукор квоти "А" встановлюються щорічно до 1 січня поточного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції, а отже прогнозний розрахунок відповідних мінімальних цін на наступний маркетинговий рік необхідно здійснити практично за рік до початку нового сезону цукроваріння.

При сьогоднішній економічно-фінансовій ситуації на внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничо-технологічні матеріали, природний газ, мінеральні добрива, насіння цукрових буряків тощо, передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" на такий значний проміжок часу не є можливим.

Так, розрахунок мінімальної ціни цукру на період 2015/2016 маркетингового року проводився, виходячи з рівня цін, що склалися на 01 вересня 2014 року з урахуванням індексу інфляції (розрахункового). Таким чином, в розрахунок були закладені витрати на виробництво цукрових буряків у розмірі 14 тис. грн на 1 гектар посівів. В той час, у 2015 році витрати на виробництво цукрових буряків очікуються (за оперативною інформацією) у розмірі 23 – 24 тис. грн/га посівів. Розрахункова вартість природного газу передбачалася на рівні 6,22 тис. грн/м3, а у 2015 році вона прогнозується на рівні 9 тис. грн/м3, ціна кам’яного вугілля, необхідного для виробництва однієї тонни цукру, розраховувалася, виходячи із рівня 2,0 тис. грн, у 2015 році вона очікується на рівні 3,0 тис. гривень.

На сьогоднішній день існування норми щодо мінімальної ціни на цукор, нижче якої його реалізація забороняється, є дестимулюючим фактором, оскільки стримує підприємницьку ініціативу та створює нерівні умови для виробників цукру на внутрішньому ринку, зокрема, у потужних цукрових компаній, які переробляють власні цукрові буряки, рентабельність виробництва цукру значно нижча, ніж у виробників, які закуповують цукросировину у сільгоспвиробників.

Таким чином, необхідність внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки викликана економічною ситуацією на ринку цукру та значними трансформаційними змінами у бурякоцукровій галузі, що призвели до скорочення площ посівів цукрових буряків паралельно з покращення якості цукросировини, зміни структури виробників цукросировини (70% виробляється цукровими заводами та компаніями), скорочення кількості цукрових заводів паралельно із модернізацією та збільшенням їх потужностей.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) розроблено з метою надання можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати на внутрішньому ринку продукцію за економічно обґрунтованими цінами та в умовах вільної конкуренції.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший спосіб – збереження існуючої на даний момент ситуації без змін.

Механізм запровадженої у 1999 році норми щодо встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, як свідчить практика, на сьогоднішній день є дестимулюючим фактором, оскільки ціна на цукор формується в залежності від кон’юнктури внутрішнього ринку, під впливом попиту і пропозиції, а існування норми щодо обов’язкової реалізації цукру за адміністративно встановленими цінами (теоретично розрахунковими практично за рік до вступу їх в дію) створює для виробників ускладнення при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу, обмежує конкуренцію на ринку цукру і не є ринковим механізмом регулювання.

Другий спосіб – виключити норму щодо щорічного визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, що сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру та дерегуляції підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків.

Крім того, Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" запроваджено ринковий механізм регулювання цін на об’єкти державного цінового регулювання, до яких належить також і цукор з цукрових буряків. Суть такого механізму полягає у підтримані рівня цін на внутрішньому ринку в межах встановленого цінового діапазону шляхом здійснення аграрних інтервенцій. Враховуючи зазначене, найбільш прийнятним способом досягнення зазначеної цілі є спосіб, запропонований проектом регуляторного акта.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Механізмом, який забезпечить вирішення зазначеної проблеми, є внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині скасування механізму щодо затвердження мінімальних рівнів цін на цукрові буряки та цукор, нижче яких суб’єкти підприємницької діяльності не мають права реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку, та відповідно, скасування відповідальності за невиконання вказаної норми.

5. Можливість досягнення встановлених цілей

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока, оскільки дасть можливість реалізовувати продукцію за економічно обґрунтованими цінами, чим забезпечити збереження потенціалу галузі та подальший її розвиток на ринкових засадах в умовах вільної конкуренції, а також забезпечить безперебійне постачання цукру споживачам за соціально прийнятними цінами.

Вплив зовнішніх факторів та негативного впливу на дію регуляторного акта не очікується.

Реалізація запропонованих проектом Закону змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення продовольчої безпеки держави, зменшення витрат на утримання контролюючих органів за рахунок відсутності необхідності здійснювати контроль за реалізацією цукрових буряків та цукру за цінами, не нижче затверджених мінімальних цін

Немає

Суб'єкти підприємницької діяльності

Розвиток конкуренції на ринку цукру, реалізація продукції за економічно обґрунтованими цінами, дерегуляція підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків, збереження потенціалу галузі та забезпечення її подальшого розвитку на ринкових засадах

Немає

Населення

Стабільне забезпечення населення цукром, можливе зниження оптово-відпускних цін на цукор у сезон його виробництва

Немає

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі.

8. Визначення прогнозних показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – усі суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку цукрових буряків та цукру;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових фінансових витрат та часу не передбачається, існує вірогідність їх зменшення;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – достатній: проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України;

обсяг виробництва цукру;

рівень цін на цукор.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Будуть здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде проводитися Департаментом продовольства Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                              В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux