Проект Наказу Мінагрополітики від 24 січня 2013

Проект спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року”

Проект

 

         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ

               ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ                                                                                     УКРАЇНИ

     

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

  

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету,

передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню

збудників інфекційних хвороб тварин

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 22 лютого 2007 року за № 161/13428, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства Сеня О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр аграрної політики та продовольства України                                                                                                   Міністр фінансів України

 

                                                          М.В. Присяжнюк                                                                                                                    Ю.В. Колобов

Повідомлення про оприлюднення

проекту спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфінувід 10 лютого 2007 року”

 

 Проект наказу “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177” розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Погодження цього наказу дозволить зберегти галузь утилізації відходів тваринного походження від руйнації і цим самим забезпечити стабільне екологічне і протиепізоотичне благополуччя нашої країни, шляхом повного знешкодження всіх наявних відходів.  Державна підтримка ветеринарно-санітарних заводів дозволить значно покращити їх фінансовий стан та збільшити об’єми утилізації. Це дозволить уникнути спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин так і серед людей та підтримувати стабільний епізоотичний стан в Україні.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www. minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом п’яти днів з дня оприлюднення на адресу:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією

01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

e-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" розроблено на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів тваринного походження. Погодження даного проекту наказу дозволить значно збільшити обсяги утилізації відходів тваринного походження та раціонально використовувати кошти державного бюджету. 

Галузь утилізації є планово-збитковою, витрати на паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, вугілля) становлять близько 50%  від всіх затрат, які виникають в процесі утилізації небезпечних відходів тваринного походження. При відшкодуванні державою даних затрат  державні підприємства галузі утилізації зможуть безперебійно стабільно виконувати безпосередню покладену на них державою функцію – забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя України. Інші витрати, в тому числі і адміністративні, підприємство матиме змогу покривати за рахунок реалізації готової продукції (м’ясо-кісткове та кісткове борошно), яка, на жаль, не є конкурентоспроможною на ринку, а її реалізаційна вартість в 1,5 рази нижча за її собівартість.

Вчасна та повна оплата за спожиті енергоносії є гарантом безперебійного процесу утилізації дуже небезпечних відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини. Це  можливо виконати лише за допомогою державного забезпечення галузі утилізації вказаних відходів бюджетними коштами, так як власних коштів на державних підприємствах  даної галузі не вистачає для повної  та вчасної оплати рахунків за спожиті енергоносії.

Також слід врахувати те, що  постійно підвищуються тарифи на паливно-енергетичні ресурси, що, через нестачу бюджетного фінансування на ці цілі, унеможливлює збільшення обсягів утилізації небезпечних відходів а, навпаки, призводить до його зменшення. Тому  бюджетне відшкодування на вказані статті затрат  вкрай необхідне для підтримання галузі утилізації відходів на належному рівні з можливістю якнайбільшого обсягу утилізації відходів тваринного походження, що накопичуються на території нашої країни, які в останні роки мають тенденцію до збільшення.

Також відшкодування фактичних витрат  паливно-енергетичних ресурсів за рахунок бюджетних коштів дозволить прозоро контролювати цільове використання бюджетних коштів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" розроблений з метою забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в Україні шляхом повної утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Указ Президента України від 22 березня 2001 року № 192 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні".

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року".

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин", зареєстрований в Мін’юсті 22 лютого 2007 року за № 161/13428.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2012 року № 1147 “Деякі питання вдосконалення роботи підприємств, діяльність яких пов’язана з утилізацією та переробкою відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих урядових органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку України, Держфінспекцією України, Держпідприємництвом України та Державною казначейською службою України.

6. Регіональний аспект

Даний проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом і направляється на погодження в Держпідприємництво України.

11. Прогноз результатів

Погодження даного наказу дозволить значно збільшити об’єми утилізації відходів тваринного походження; підтримувати стабільну епізоотичну і екологічну ситуацію в Україні; уникнути розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин та спалаху ряду небезпечних гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

змін, що вносяться до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності.

Проект наказу розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України " Про Державний бюджет України на 2013 рік" схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 26.12.2012 (протокол № 100) та доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.12.2012  51361/0/1-12 .

Зміни, що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України та Мінфіну України від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрованим в Мін’юсті України 27 лютого 2007 року за № 161/13428, дозволять удосконалити механізм надання державної підтримки державним спеціалізованим підприємствам, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських та інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції (далі – небезпечна сировина), а також зберегти галузь утилізації небезпечної сировини  від руйнації, підтримувати її на належному рівні з можливістю значного збільшення обсягів її утилізації, що накопичується на території нашої країни.

Так, в Україні за рік утворюється і накопичується близько 230,0 - 250,00 тис. тонн різного роду небезпечної гостроінфекційної сировини, яка в останні роки має тенденцію до збільшення. На державних підприємствах галузі утилізації небезпечної сировини утилізується близько 120,0 тис. тонн її щорічно, що складає 50-55% від її наявної кількості. Накопичення неутилізованої небезпечної сировини дуже негативно впливає на стабільне екологічне і епізоотичне благополуччя нашої країни та може призвести до розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин та спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Проект наказу підготовлено з метою збереження державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації небезпечної сировини від руйнації та збільшення об’ємів її утилізації для підтримання епізоотичного, санітарного та екологічного благополуччя нашої країни шляхом удосконалення механізму надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги даного способу.

Перший альтернативний спосіб: можливо залишити як чинний варіант регулювання, але, враховуючи проведення значних змін в українському законодавстві та те, що чинний варіант Порядку не відповідає чинному законодавству і без проведення відповідних змін не буде мати юридичних підстав для підтримання державних підприємств галузі утилізації гостро небезпечної сировини, такий спосіб є не доцільним.

Другий альтернативний спосіб: внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, є єдино можливим та максимально ефективним способом вирішення проблеми утилізації небезпечної сировини.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

З метою збереження державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації небезпечної сировини від руйнації та збільшення об’ємів її утилізації для підтримання епізоотичного, санітарного та екологічного благополуччя нашої країни шляхом удосконалення механізму надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, проектом наказу передбачається:

визначення суб’єктів господарювання галузі утилізації небезпечної сировини, які мають право на отримання компенсації з державного бюджету,  відповідно до даного проекту наказу, на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, як таких, що є суб’єктами АПК;

надання можливості суб’єктам господарювання:

отримувати компенсацію з державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин шляхом збору, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації небезпечної сировини;

збільшити обсяги утилізації небезпечної сировини;

запобігти гостроінфекційним небезпечним захворюванням як серед людей, так і серед тварин;

підтримувати екологічне, епізоотичне та санітарне благополуччя нашої країни.

Реалізація положень запропонованого проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету для здійснення фінансової підтримки  державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації небезпечної сировини.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На досягнення цілей у разі погодження даного проекту наказу можуть вплинути такі позитивні фактори:

удосконалення механізму державної підтримки  державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації небезпечної сировини, а також збереження галузі  її утилізації  від руйнації, підтримання її на належному рівні з можливістю значного збільшення обсягів її утилізації, що накопичується на території нашої країни;

збільшення обсягів утилізації небезпечної сировини;

 підвищення ефективності використання коштів державного бюджету;

попередження спалаху ряду гостроінфекційних хвороб, як серед тварин, так і серед людей, особливо в літній період, шляхом значної утилізації відходів тваринного походження, що накопичуються в Україні;

підтримання екологічного, санітарного та епізоотичного благополуччя нашої країни в цілому.

Негативними факторами можуть бути:

припинення бюджетного фінансування або фактична відсутність коштів, що мають спрямовуватись на заходи щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин;

повна руйнація державних спеціалізованих підприємств з утилізації небезпечної сировини;

накопичення на території України небезпечної сировини в лісах, лісосмугах, водоймах тощо, що поставить під загрозу екологічне, санітарне та епізоотичне благополуччя нашої країни в цілому;

практично неможливе уникнення спалаху захворювань як серед людей, так і серед тварин, особливо в літній період.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікувані результати погодження даного проекту наказу визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

 25,5 млн. грн. на 2013 рік з державного бюджету України на забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

При зазначених витратах з державного бюджету буде можливість утилізувати близько 100,0 тис. тонн небезпечної сировини в 2013 році.

Покращення оздоровлення навколишнього  середовища, покращення  ветеринарно-санітарної та епізоотичної безпеки, запобігання розповсюдженню гостроінфекційних захворювань як серед людей, так i серед тварин.

Суб’єкти господарювання

близько 55,0 млн. грн. залучення власних коштів на збір, транспортування, заготівлю, переробку та утилізацію небезпечної сировини.

Державне фінансування дає можливість залучити близько 55,0 млн. грн. власних коштів для виконання бюджетної програми на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин. 

Населення

Не передбачається

Покращення екологічної, санітарної  та  епізоотичної ситуації в Україні, недопущення спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

 

7. Обґрунтування дії строку акта.

Термін дії проекту наказу необмежений.

Визначення показників результативності акта.

Результативність даного проекту наказу визначається тим, що його погодження забезпечить раціональне використання коштів державного бюджету, покращення та безперебійну роботу державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації небезпечної сировини, що дозволить поліпшити екологічну та епізоотичну ситуацію в Україні.

Обов’язковими прогнозними значеннями показників результативності проекту наказу є:

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією проекту наказу.

Вчасно буде утилізовуватися небезпечна сировина, що забезпечить своєчасне надходження до бюджету в межах 2,0 млн. грн. від господарської діяльності державних спеціалізованих  підприємств (додаткові платежі від утилізації небезпечної сировини, податок на прибуток, місцеві податки та збори).

8. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія проекту наказу.

Державні спеціалізовані підприємства з утилізації небезпечної сировини, які мають спеціалізоване технологічне обладнання, використання якого забезпечує запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань серед людей і тварин та сприяє поліпшенню екології довкілля.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу.

В державному бюджеті на 2013 рік передбачено фінансування державних спеціалізованих підприємств галузі утилізації в обсязі 25,5 млн. грн. та дадуть змогу залучити 55,0 млн. грн. власних коштів підприємств. Ці кошти використовуються на заходи щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу достатній за рахунок розміщення проекту на сайті www.minagro.gov.ua. Після погодження проекту наказу його редакція також буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту наказу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього проекту наказу шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через рік після набрання чинності цього проекту наказу шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись за показниками результативності Міністерства аграрної політики та продовольства України з основних положень даного проект наказу.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux