портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 04 січня 2013

Проект спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року”

Проект

 

         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ

               ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ                                                                                     УКРАЇНИ

     

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного

бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання

розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин,

 

НАКАЗУЄМО

 

1. Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 161/13428, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) Мінагрополітики України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Сеня О.В. та першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства України                                                                                                   Міністр фінансів України

 

                                                          М.В. Присяжнюк                                                                                                                    Ю.В. Колобов

                                                                                                                                                                            

Повідомлення про оприлюднення

проекту спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року”

 

 Проект наказу “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177” розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Погодження цього наказу дозволить зберегти галузь утилізації відходів тваринного походження від руйнації і цим самим забезпечити стабільне екологічне і протиепізоотичне благополуччя нашої країни, шляхом повного знешкодження всіх наявних відходів. Державна підтримка ветеринарно-санітарних заводів дозволить значно покращити їх фінансовий стан та збільшити об’єми утилізації. Це дозволить уникнути спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин так і серед людей та підтримувати стабільний епізоотичний стан в Україні.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www. minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом п’яти днів з дня оприлюднення на адресу:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією

01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

e-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" розроблено на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2012 року № 1147 “Деякі питання вдосконалення роботи підприємств, діяльність яких пов’язана з утилізацією та переробкою відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини”.

Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів тваринного походження. Погодження даного проекту наказу дозволить значно збільшити обсяги утилізації відходів тваринного походження та раціонально використовувати кошти державного бюджету.

Галузь утилізації є планово-збитковою, витрати на паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, вугілля) становлять близько 50% від всіх затрат, які виникають в процесі утилізації небезпечних відходів тваринного походження. При відшкодуванні державою даних затрат підприємства галузі утилізації зможуть безперебійно стабільно виконувати безпосередню покладену на них державою функцію – забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя України. Інші витрати, в тому числі і адміністративні, підприємство матиме змогу покривати за рахунок реалізації готової продукції (м’ясо-кісткове та кісткове борошно), яка, на жаль, не є конкурентоспроможною на ринку, а її реалізаційна вартість в 1,5 рази нижча за її собівартість.

Вчасна та повна оплата за спожиті енергоносії є гарантом безперебійного процесу утилізації дуже небезпечних відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини. Це можливо виконати лише за допомогою державного забезпечення галузі утилізації вказаних відходів бюджетними коштами, так як власних коштів на підприємствах даної галузі не вистачає для повної та вчасної оплати рахунків за спожиті енергоносії.

Також слід врахувати те, що постійно підвищуються тарифи на паливно-енергетичні ресурси, що, через нестачу бюджетного фінансування на ці цілі, унеможливлює збільшення обсягів утилізації небезпечних відходів а, навпаки, призводить до його зменшення. Тому бюджетне відшкодування на вказані статті затрат вкрай необхідне для підтримання галузі утилізації відходів на належному рівні з можливістю якнайбільшого обсягу утилізації відходів тваринного походження, що накопичуються на території нашої країни, які в останні роки мають тенденцію до збільшення.

Також відшкодування фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів за рахунок бюджетних коштів дозволить прозоро контролювати цільове використання бюджетних коштів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" розроблений з метою забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в Україні шляхом повної утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Указ Президента України від 22 березня 2001 року № 192 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні".

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року".

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин", зареєстрований в Мін’юсті 22 лютого 2007 року за № 161/13428.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2012 року № 1147 “Деякі питання вдосконалення роботи підприємств, діяльність яких пов’язана з утилізацією та переробкою відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих урядових органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку України, Держфінспекцією України, Держпідприємництвом України та Державною казначейською службою України.

6. Регіональний аспект

Даний проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом і направляється на погодження в Держпідприємництво України.

11. Прогноз результатів

Погодження даного наказу дозволить значно збільшити об’єми утилізації відходів тваринного походження; підтримувати стабільну епізоотичну і екологічну ситуацію в Україні; уникнути розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин та спалаху ряду небезпечних гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

 

 

Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                             О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

змін, що вносяться до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

В Україні за рік накопичується близько 230,0 250,00 тис. тонн різного роду небезпечних гостроінфекційних відходів тваринного походження, які в останні роки мають тенденцію до збільшення. На підприємствах галузі утилізації відходів тваринного походження утилізується близько 120,0 тис. тонн. відходів тваринного походження, що складає 50-55% від їх наявної кількості. Накопичення неутилізованих відходів дуже негативно впливає на стабільне екологічне і епізоотичне благополуччя нашої країни та може призвести до розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин та спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

Зміни, що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, зареєстрований наказом Мінагрополітики України та Мінфіну України від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрований в Мін’юсті України 27 лютого 2007 року за № 161/13428, дозволять зберегти галузь утилізації відходів тваринного походження від руйнації, підтримувати її на належному рівні з можливістю значного збільшення обсягів утилізації відходів тваринного походження, що накопичуються на території нашої країни.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою затвердження даних змін є збереження галузі утилізації відходів тваринного походження від руйнації та збільшення об’ємів їх утилізації для збереження стабільного епізоотичного, санітарного та екологічного благополуччя нашої країни.

3.Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги даного способу.

Перший альтернативний спосіб: можливо залишити як чинний варіант регулювання, але, враховуючи проведення значних змін в українському законодавстві та те, що чинний варіант Порядку відповідає застарілому законодавству і без проведення відповідних змін не буде мати юридичних підстав для підтримання галузі утилізації гостро небезпечних відходів тваринного походження, такий спосіб є не доцільним.

Другий альтернативний спосіб: внесення змін до нормативно-правових актів, є єдино можливим та максимально ефективним способом вирішення проблеми утилізації відходів тваринного походження.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Правове регулювання виконання змін до спільного  проекту наказу здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища” вiд 25.06.1991 № 1264-ХІІ “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” від 23.12.1997 № 771/97-ВР, “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”, від 14.01.2000 р. № 1393 XIV, “Про ветеринарну медицину” від 25.06.1992 № 2498-ХІІ та законодавства Європейського Союзу.

5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі погодження даних галузь утилізації відходів тваринного походження буде захищена від повної руйнації, а також буде забезпечено раціональне використання бюджетних коштів . Загроза спалаху ряду гостроінфекційних хвороб як серед тварин, так і серед людей, особливо в літній період, буде попереджена, шляхом значної утилізації відходів тваринного походження, що накопичуються в Україні. Це, в свою чергу, дозволить підтримувати стабільне екологічне, санітарне та екологічне благополуччя нашої країни в цілому.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Проект наказу “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин„ розроблений з метою забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в Україні шляхом значної утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини.

 

Витрати

Вигоди

Держава

 25,5 млн. грн. на 2013 рік з державного бюджету України на забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

При зазначених витратах з державного бюджету буде можливість утилізувати близько 90,0 тис. тонн відходів тваринного походження в 2013 році.

Забезпечення оздоровлення навколишнього середовища, покращання  ветеринарно-санітарної та епізоотичної безпеки, запобігання розповсюдженню гостроінфекційних захворювань як серед людей, так i серед тварин.

Суб’єкти господарювання

Не передбачається

Часткове поліпшення фінансово-економічного стану підприємств галузі утилізації відходів тваринного походження , яка є планово-збитковою

Населення

Не передбачається

Забезпечення стабільної екологічної та  епізоотичної ситуації в Україні, недопущення спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії регуляторного акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта.

Результативність проект визначається тим, що його погодження забезпечить раціональне використання коштів державного бюджету, стабільну та безперебійну роботу підприємств галузі утилізації, що дозволить поліпшити екологічну та епізоотичну ситуацію в Україні.

Обов’язковими прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

Розмір надходжень до державного ті місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта. – Вчасно буде утилізовуватися сировина тваринного походження, що забезпечить своєчасне надходження до бюджету в межах 2,0 млн. грн. від господарської діяльності підприємств (додаткові платежі від утилізації відходів, податок на прибуток, місцеві податки та збори).

 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта. – 1 державне підприємство “Укрветсанзавод”, в склад якого входить 18 філій, які безпосередньо займаються збором та утилізацією відходів тваринного походження (Маріупольська, Костянтинівська, Кіровоградська, Ковельська, Костопільська, Калинівська, Куп’янська, Коломийська, Лебединська, Жовківська, Сквирська, Тернопільська, Тальнівська, Тульчинська, Токмацька, Хорольська, Хмельницька, Шепетівська).

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. – В державному бюджеті на 2013 рік передбачено фінансування підприємств галузі утилізації в обсязі 25,5 млн. гривень. Ці кошти використовуються на заходи по запобіганню розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. – Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту на сайті www.minagro.gov.ua. Після прийняття акта його редакція також буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через місяць після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках результативності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                              О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux