портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 15 березня 2019

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

від _______________ 

№___________                                                       


Київ     Про затвердження порядків надання в користування на

умовах оренди частини рибогосподарського водного

об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного

простору) внутрішніх морських вод, територіального моря,

виключної (морської) економічної зони України, а також

визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про аквакультуру» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, що додається;

Порядок надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                 В. ГРОЙСМАН


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ – «Діяльність», підрозділ «Проекти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, буд. 45-А, м. Київ, 04053), e-mail: akva@darg.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Бойко Андрій Федорович, головний спеціаліст відділу аквакультури та відтворення водних біоресурсів Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, тел. 484-63-50.

 

Заступник Міністра                                                        Володимир ТОПЧІЙ


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури» (далі – проект постанови)

 

Мета: визначення механізму надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (далі – водні об’єкти).

1. Підстава розроблення проекту акта

Стаття 7 Закону України «Про аквакультуру».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до законодавства України суб’єкти аквакультури мають право отримати в користування на умовах оренди водні об’єкти, проте на сьогоднішній день законодавством не визначено чітких порядків їх надання.

З метою врегулювання зазначеної колізії норм права розроблено проект постанови яким пропонується затвердити порядок надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури та порядок надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат), для цілей морської аквакультури (далі – Порядки).

Затвердження Порядків дасть можливість поліпшити умови ведення бізнесу для суб’єктів аквакультури, що в свою чергу призведе до збільшення вирощеної рибної продукції, збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів та сприятиме економічному розвитку регіонів України.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядки, що дасть змогу визначити механізм надання в користування на умовах оренди водних об’єктів.

Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Водний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про аквакультуру»;

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 981 «Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1066 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)»;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 14.01.2014 № 11 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Реалізація постанови позитивно вплине на:

ринкове середовище шляхом надходження коштів до бюджетів різних рівнів від наданих в оренду водних об’єктів та реалізованої з них продукції;

розвиток регіонів України та поповнення їх дохідної частини;

ринок праці внаслідок розвитку підприємств з виробництва продукції аквакультури та збільшення в них кількості робочих місць;

покращення стану здоров’я населення шляхом виробництва якісної продукції;

навколишнє природне середовище шляхом вирощування екологічно безпечної продукції.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту постанови має вплив на ключові інтереси громадян, держави та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері аквакультури.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.dаrg.gov.ua) відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державним агентством водного господарства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить визначити механізм надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, що в свою чергу поліпшить умови ведення бізнесу для суб’єктів аквакультури, збільшить податкові надходження до бюджетів різних рівнів та сприятиме економічному розвитку регіонів України.

 

 

Голова Державного агентства рибного господарства України                                                            Я.С. Бєлов


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури»

 

І. Визначення проблеми

Необхідність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури» (далі – проект постанови) зумовлена тим, що на сьогоднішній день законодавством не визначено чітких порядків надання в оренду водних об’єктів для цілей аквакультури.

З метою врегулювання зазначеної колізії норм права розроблено проект постанови яким пропонується затвердити порядок надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури та порядок надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат), для цілей морської аквакультури (далі – Порядки).

Затвердження Порядків дасть можливість поліпшити умови ведення бізнесу для суб’єктів аквакультури, що в свою чергу призведе до збільшення вирощеної рибної продукції, збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів та сприятиме економічному розвитку регіонів України.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
збільшення споживання високоякісної вітчизняної рибної продукції на душу населення;
збільшення робочих місць в сфері аквакультури.
 
Держава
удосконалення законодавчої бази у сфері аквакультури;
сприяння розвитку адміністративно-територіальних одиниць, поповнення дохідної частини бюджетів різних рівнів;
надходження коштів до бюджетів різних рівнів шляхом надання в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, насичення місцевих ринків вітчизняною продукцією високої якості.
 
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування об’єктів аквакультури;
збільшення насичення суб’єктами аквакультури національного ринку продукцією вітчизняного виробництва;
надходження коштів до бюджетів різних рівнів.
 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та сприяє існуванню ризиків для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

II. Цілі державного регулювання

До основних цілей державного регулювання слід віднести:

спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури (упорядкування процедури надання у користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України;

надання можливості суб’єкту аквакультури здійснювати господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури у відповідності до законодавчої бази та розширення можливостей суб’єктів аквакультури для планування їх економічної діяльності;

створення сприятливих умов для розвитку ефективного бізнес середовища.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
Залишити без змін існуючі нормативно-правові акти, але даний спосіб не сприятиме ефективному веденню рибогосподарської діяльності, а також раціональному поліпшенню питання збагачення рибопродукції на вітчизняних ринках України.
Відсутність можливості надходження коштів до бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України
Альтернатива 2
Прийняття проекту постанови забезпечить надходження коштів до бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд, збільшиться кількість робочих місць в сфері аквакультури, збільшиться насичення національного ринку рибопродукцією вітчизняного виробництва, що в свою чергу дасть збільшення відсотку споживання високоякісної вітчизняної рибної продукції на душу населення.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
відсутні
Невпорядкованість механізму надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України. Відсутність додаткового наповнення бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів.
 
Альтернатива 2
Законодавче врегулювання та упорядкування механізму надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів. Врегулювання механізму використання на правах оренди гідротехнічних споруд. Збагачення бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд.
 
відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
відсутні
відсутність забезпечення робочими місцями населення, особливо в сільській місцевості, незмінна ситуація на ринку рибної продукції, відсутність збільшення якісної рибопродукції.
Альтернатива 2
збільшення кількості якісної рибної продукції на душу населення та забезпечення робочими місцями населення особливо в сільській місцевості.
 
відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
0
32
1467
2759
4258
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
0
0,75
34,45
64,75
100


Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
відсутні
Відсутність реалізації прав суб’єктів аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для вирощування об’єктів аквакультури
Відсутність умов планування економічної діяльності та збільшення виробництва продукції аквакультури.
Альтернатива 2
Реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування  об’єктів аквакультури,
реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами, які не відносяться до класу захисних та збільшення насичення суб’єктами аквакультури національного ринку продукцією вітчизняного виробництва, збільшення робочих місць у сфері аквакультури та надходжень до бюджетів різних рівнів.
відсутні
 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядко-овий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
відсутні
 
відсутні
 
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
відсутні
 
відсутні
 
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
відсутні
 
відсутні
 
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
відсутні
 
відсутні
 
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
відсутні
 
відсутні
 
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
відсутні
 
відсутні
 
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
відсутні
 
відсутні
 
8
Інше (уточнити), гривень
-
-
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
відсутні
 
відсутні
 
10
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
суб’єкти середнього підприємництва –32
суб’єкти великого підприємництва - 0
суб’єкти середнього підприємництва – 32
суб’єкти великого підприємництва -0
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
відсутні
 
відсутні
 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
не передбачені
не передбачені
не передбачені
Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
не передбачені
не передбачені

 

Вид витрат
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
не
передбачені
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
не передбачені
не передбачені
не передбачені

 

Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
не передбачені
не передбачені

 

Сумарні витр1. ати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
витрати відсутні
Альтернатива 2
витрати відсутні


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1
Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін залишаться випадки, які спричинятимуть неоднозначне тлумачення законодавчих актів на місцях, залишить неврегульованим механізм надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.
Також не відбудеться державної підтримки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури, не відбудеться збільшення якісної продукції аквакультури вітчизняного виробництва та не здійснюватиметься поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією, а також не відбудеться збільшення робочих місць в сфері аквакультури.
 
Альтернатива 2
4
Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що прийняття проекту постанови дозволить уніфікувати механізм надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України Ткрім того, прийняття проекту постанови сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури, забезпечить збільшенню якісної продукції аквакультури вітчизняного виробництва та поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією та збільшенню робочих місць в сфері аквакультури.


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2
оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом прийняття проекту постанови
Витрати наведені у відповідних таблицях
враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 1
Вигоди відсутні
Витрати відсутні
оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим


Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, поглибить її, це в свою чергу, сприятиме зменшенню розвитку рибної галузі в Україні.
ризики відсутні
Альтернатива 2
перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту постанови повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу.
ризики відсутні


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми пропонується запровадження можливості здійснення садкової аквакультури та уніфікації порядків надання у користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

Проект постанови спрямований на спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури та надання можливості суб’єкту аквакультури здійснювати господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури у відповідності до законодавчої бази та розширення можливостей суб’єктів аквакультури для планування їх економічної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку ефективного бізнес середовища.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства забезпечити інформування своїх територіальних органів, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань охорони водних біоресурсів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів аквакультури та громадськість про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади наведені згідно Додатку 2 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розроблявся. Оскільки державним органом, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання прямих та додаткових витрат не передбачається.

Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (М-тест) розроблявся та додається відповідно. Регуляторний акт стосується суб’єктів малого підприємництва.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «20» серпня 2018 р. по «21» вересня 2018 р.

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
Проведено робочу нараду Держрибагентства з представниками Державного підприємства «Укрриба», бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», Об’єднання «Укррибгосп», та представниками рибних господарств - суб’єктів аквакультури з різних регіонів України.
25
За результатами наради було вирішено, що існує необхідність уніфікації надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України
 

Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4226 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1467 (одиниць) та мікропідприємництва 2759 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,24 % (відсотків).

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
5
Інші процедури (уточнити)
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Х
Х
Х.
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
 
4226
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Х
Х
Х
3. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.
0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.
0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11.92грн. Х 5 років = 59,60 грн.
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
13
Інші процедури (уточнити)
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
0,00 грн. (витрати відсутні)
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
11,92 грн.
Х
59,60 грн.
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
4226
 
4226
4226
16
Сумарно, гривень
Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
11,92 грн (рядок 14) Х 4226 (рядок 15) =50373,92грн.
Х
59,60 грн.. (рядок 14) Х 4226 (рядок 15) = 251869,6грн.


4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
0
0
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
0
0
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
0
0
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
0
0
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
0
0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений у часі.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить визначити механізм надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, що в свою чергу поліпшить умови ведення бізнесу для суб’єктів аквакультури, збільшить податкові надходження до бюджетів різних рівнів та сприятиме економічному розвитку регіонів України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта середній. Проект постанови розміщено на веб-сайті Мінагрополітики та Держрибагентства.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість перших продавців, які зареєструються в державному реєстрі перших продавців.

Повторне відстеження буде проводитись не пізніше ніж за 3 місяці до втрати чинності цього регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

 

Голова Державного агентства рибного господарства України                                                        Я.С. Бєлов


Порядок1.doc

Порядок2.docOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux