портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 лютого 2019

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                                                       

 №_____ 

 

Київ

 

Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення

спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх

морських водах, територіальному морі, виключній (морській)

економічній зоні та на континентальному шельфі України


Кабінет Міністрів України постановляє:


Внести зміну до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3321) виклавши його в такій редакції:

«45. Звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів користувачі водних біоресурсів подають територіальному органові Держрибагентства в районі діяльності (контролю) якого здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів у паперовому або електронному вигляді з періодичністю та/або у строк, який визначається наказом такого територіального органу.

У разі досягнення користувачами водних біоресурсів 100 відсотків обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів на певному рибогосподарському водному об’єкті їх добування (вилов) забороняється, про що територіальний орган Держрибагентства в районі діяльності (контролю) якого здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів затверджує відповідний наказ.».

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                  В. ГРОЙСМАН


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України» (далі – проект постанови) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено на офіційних
веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ – «Діяльність»; підрозділ «Проекти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових стрільців, буд. 45-А, м. Київ, 04053), e-mail: ixtiology@darg.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Горобець Тарас Олександрович – заступник начальника управління – начальник відділу регулювання рибальства та іхтіології Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології.


Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                                                 В.В. Шеремета


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»

Мета: удосконалення процедури подання користувачами водних біоресурсів звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Стаття 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На даний час пунктом 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 (далі – Порядок), передбачено порядок подання суб’єктами рибного господарства звітності в залежності від відсотків використаних обсягів ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів. Брак часу, який відводиться територіальним органам Держрибагентства для обробки звітних даних після використання суб’єктами рибного господарства 70% або 90% визначеного обсягу ліміту або прогнозу, призводить до перевищення лімітів спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України.

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинного законодавства, оскільки створює правове підґрунтя для виникнення порушень природоохоронного законодавства в частині перевищення лімітів або прогнозів спеціального використання водних біоресурсів. У зв’язку з чим полягає необхідність внесення зміни до пункту 45 Порядку.

3. Суть проекту акта.

Проектом постанови пропонується удосконалити Порядок в частині здійснення контролю за дотриманням лімітів та прогнозів використання водних біоресурсів шляхом надання повноважень територіальним органам Держрибагентства визначати періодичність подання звітів користувачами водних біоресурсів про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів для подальшого зупинення промислу у разі їх перевищення в залежності від рибогосподарського водного об’єкту (його частини), на якому здійснюється промисел, кліматичних умов та інших факторів, що впливають на водні біоресурси.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 895 «Про затвердження Положення про Державне агентство рибного господарства України»;постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України»; постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект постанови є регуляторним актом, від його реалізації очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище в частині забезпечення охорони та використання водних біоресурсів.

7. Позиція заінтересованих сторін.

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України матиме позитивний вплив на інтереси держави та суб’єктів господарювання, що провадять спеціальне використання водних біоресурсів (прогноз впливу додається).

8. Громадське обговорення Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція заінтересованих органів.

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Громадська дискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатівПрийняття постанови надасть змогу удосконалити процедуру подання користувачами водних біоресурсів звітів про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів та сприятиме раціональному використанню та охороні навколишнього природного середовища, забезпечить виконання природоохоронного законодавства в частині недопущення перевищення обсягів добування (вилову) водних біоресурсів.

 

Голова Державного агентства рибного господарства України                             Я.С. Бєлов


Аналіз регуляторного впливу

«Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України» (далі – проект постанови) розроблено на виконання статей 27 та 30 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (далі – Закон) з метою удосконалення питання з отримання територіальними органами Держрибагентства звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава
 +

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 


На даний час пунктом 45 Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992 (далі – Порядок), передбачено порядок подання суб’єктами рибного господарства звітності в залежності від відсотків використаних обсягів ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів. Брак часу, який відводиться територіальним органам Держрибагентства для обробки звітних даних після використання суб’єктами рибного господарства 70% або 90% визначеного обсягу ліміту або прогнозу призводить до перевищення лімітів спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України.

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки створює правове підґрунтя для виникнення порушень природоохоронного законодавства в частині перевищення лімітів або прогнозів спеціального використання водних біоресурсів суб’єктами рибного господарства.

II. Цілі державного регулювання

Проектом постанови пропонується удосконалити Порядок в частині здійснення контролю за дотриманням лімітів та прогнозів використання водних біоресурсів шляхом надання повноважень територіальним органам Держрибагентства визначати періодичність подання звітів користувачами водних біоресурсів про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів для подальшого зупинення промислу у разі їх перевищення в залежності від рибогосподарського водного об’єкту (його частини), на якому здійснюється промисел, кліматичних умов та інших факторів, що впливають на водні біоресурси.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
Залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб призводить до порушення Закону.
Альтернатива 2
Прийняти проект постанови, в якому буде удосконалена процедура отримання об’єктивних статистичних даних для попередження перевищення допустимих обсягів добування (вилову) водних біоресурсів.
 


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

3. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 2
Забезпечення виконання природоохоронного законодавства в частині недопущення перевищення обсягів добування (вилову) водних біоресурсів
Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

43

342

654

1039

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

4,13

32,92

62,95

100

*Дані Держрибагентства

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Здійснення діяльності в межах правового поля

Відсутні


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що залишення чинного законодавства без змін поглиблюватиме проблему та нестиме загрозу перевищення обсягів вилову водних біоресурсів.
 Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що з прийняттям проекту постанови буде досягнуто цілі прийняття регуляторного акта повною мірою (проблема більше існувати не буде)


Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим
Альтернатива 2
Оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі.
Відсутні
Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1
причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

х

Альтернатива 2
перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту постанови повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є удосконалення процедури подання користувачами звітності про обсяги спеціального використання водних біоресурсів.

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

а) дії суб’єктів господарювання – виконувати вимоги регуляторного акта;
б) дії органів державної влади – територіальні органи повинні розробити накази, якими визначатимуться строки подання суб’єктами рибного господарства звітності про обсяги спеціального використання водних біоресурсів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01” листопада 2018 р. по “13”грудня 2018 р.

П/н
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
Робоча зустріч
30
За результатами зустрічі було підтримано пропозицію щодо необхідності розроблення проекту регуляторного акта для недопущення перевищень лімітів або прогнозів використання водних біоресурсів загальнодержавного значення
 
2
 
 
 
 
 
Нарада з представниками наукових установ
 
 
 
 
5
За результатами наради вирішено, що визначення періодичності подання звітності територіальними органами Держрибагентства буде мати позитивний вплив на регулювання промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах
 


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 996 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 342 (одиниць) та мікропідприємництва 654 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,8 % (відсотків);

загальна вартість регулювання на 1 суб’єкта малого підприємництва на перших 5 років.

3. Розрахунок витрат/вигід суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання


з/п
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва
на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання х вартість одиниці
Витрати не передбачені
Витрати не передбачені
Не передбачені
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість процедур обліку за рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
Витрати не передбачені
Витрати не передбачені
Не передбачені
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
Витрати не передбачені
Витрати не передбачені
Не передбачені
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
Витрати не передбачені
Витрати не передбачені
Не передбачені
5
Інші процедури (уточнити)
Витрати на канцтовари
90 грн.
90 грн.
450 грн
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
 
90 грн.
90 грн.
450 грн.
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
996 грн.
 
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик «разом» х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)
89640 грн.
89640 грн.
448200 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість форм
20 хв. (час який витрачається працівником суб’єктами господарювання на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет за результатами консультацій) × 25,13 грн. (погодинний розмір мінімальної заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України від 23.11.2018 № 2629 «Про Державний бюджет України на 2019 рік»)
× 1 (кількість нормативно-правових актів, які підлягають пошуку) =
8,37 грн.
витрати не передбачені
витрати не передбачені
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур
30 хв (час, який витрачається
працівником суб’єкта господарювання на складання звітів)
Х 25,13 грн. (погодинний розмір мінімальної заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України
від 23.11.2018
№ 2629 «Про Державний бюджет України на 2019 рік»)
× 10 (кількість звітів, які подаватимуться суб’єктом господарювання) = 125,65 грн. в місяць;
(за рік: 1507,8 грн)
125,65 грн. в місяць;
(за рік: 1507,8 грн)
7539 грн.
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік
не
передбачені
не передбачені
не передбачені
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість перевірок за рік
не
передбачені
не
передбачені
не
передбачені
13
Інші процедури (уточнити)
 -
-
 -
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
8,37 грн. +
1507,8 грн. = 1516,17 грн.
1507,8 грн.
7547,37 грн.
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
996
996
996
16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик «разом»
х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання
(рядок 14 х рядок 15)
1510105,32
1501768,8
7517180,52 грн.


ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
Не передбачені
Не передбачені
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Не передбачені
Не передбачені
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
Не передбачені
Не передбачені
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
Не передбачені
Не передбачені
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Не передбачені
Не передбачені
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
90
450
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
Не передбачені
Не передбачені
8
Інше (уточнити), гривень
0
0
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
90
450
10
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
43
43
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
90*43=3870
450*43=19350

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
0
0
0

 

Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
0
0

 

Вид витрат
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності
(за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
245
510
755
3775

 * Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

 

Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
90
90
450

 

Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
Не передбачені
Не передбачені


БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості

адміністрування регулювання: Державне агентство рибного господарства України

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
витрати відсутні
витрати відсутні
х
43
витрати відсутні
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
витрати відсутні
витрати відсутні
х
х
витрати відсутні
камеральні
витрати відсутні
витрати відсутні
х
х
витрати відсутні
виїзні
витрати відсутні
витрати відсутні
х
х
 
витрати відсутні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
х
х
х
х
х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
х
х
х
х
х
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
х
х
х
х
х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
витрати відсутні
витрати відсутні
х
х
витрати відсутні
7. Інші адміністративні процедури (уточнити)
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені
Разом за рік
х
х
х
х
витрати відсутні
Сумарно за п’ять років
х
х
х
х
витрати відсутні

 

 

Поряд-ковий номер
Назва державного органу
Витрати/вигоди на адміністрування регулювання за рік, гривень
Сумарні витрати/вигоди на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1.

Державне агентство рибного господарства України

витрати відсутні

витрати відсутні


Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) та додаткові бюджетні витрати відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акта або втрати ним чинності. Строк набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємств, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти рибного господарства, які здійснюють промисловий вилов водних біоресурсів відповідно до розподілених квот та прогнозів;

2. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

3. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта – низький.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий (проект акта розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Проекти документів») та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів»), після прийняття акт буде розміщено на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

загальна кількість суб’єктів господарювання, які подали звіти про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів;

кількість суб’єктів господарювання, які вчасно подали звіти про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів;

кількість суб’єктів господарювання, які подали звіти про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів з порушенням строку.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства України буде здійснювати базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства України за статистичним методом шляхом отримання, зокрема статистичних даних відповідно до вищезазначених показників.

 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                     В.В. ШереметаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux