Проект постанови КМУ від 22 лютого 2019

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                                                       

№_____ 

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 21 червня 2017 р. № 688

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2322; 2018 р., № 52, ст. 1835) такі зміни:

у пункті 1 слова та цифри “15 квітня 2019 р.” замінити словами та цифрами “31 грудня 2019 р.”;

 у пункті 3 слова та цифри “1 травня 2019 р.” замінити словами та цифрами “10 січня 2020 р.”.

 

 Прем’єр-міністр України                                                                 В. ГРОЙСМАН


Повідомлення

про оприлюднення проекту Постанови КМУ

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2017 р. № 688»

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект акта розроблений з метою продовження терміну реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів а також надання повного звіту про результати реалізації пілотного проекту та внесення змістовних пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних земельних торгів Кабінетові Міністрів України в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення».

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278 81 71, факс 278 76 02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249 96 84, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, inform@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції надсилати електронною поштою або поштовим відправленням.

 

 Заступник  Міністра аграрної політики та продовольства України                                               Володимир ТОПЧІЙ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2017 р. № 688»

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688» (далі – проект) є продовження терміну реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю проведення якісного аналізу ефективності пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів та його результатів, оскільки його практична реалізація розпочалась 18.10.2018 та з метою продовження терміну реалізації пілотного проекту, а також надання повного звіту про результати реалізації пілотного проекту та внесення змістовних пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних земельних торгів Кабінетові Міністрів України в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спрямовано на проведення якісного аналізу ефективності пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів та його результатів, оскільки його практична реалізація розпочалась 18.10.2018 та реалізацію положень Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413, а також спрямовано на запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у власність та користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

3. Суть проекту акта

Проектом передбачено внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів та посилення безпеки зберігання та захисту даних».

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України та Земельний кодекс України.

5. Фінансово–економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації проекту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua), офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект підлягає погодженню Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект буде направлено для проведення правової експертизи Міністерству юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту сприятиме продовженню пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів, проведенню повного аналізу ефективності проведення електронних земельних торгів та підвищенню прозорості усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів.

 

 В. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                        О. КОЛОТІЛІН

____ ___________ 2019 р.


Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688»

 

І. Визначення проблеми

Проект акта розроблений з метою продовження терміну реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів а також надання повного звіту про результати реалізації пілотного проекту та внесення змістовних пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних земельних торгів Кабінетові Міністрів України в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» - зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 492, оскільки практична реалізація проекту розпочалася з 18 жовтня 2018 року.

Зокрема, проектом продовжується термін реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів що буде позитивно впливати на надходження коштів до місцевих бюджетів, оскільки саме на електронних земельних торгах значно зростає конкуренція а відповідно і річна орендна плата яка зараховується до місцевих бюджетів.

Прийняття проекту постанови дасть можливість здійснити повний аналіз ефективності проведення електронних земельних торгів та підвищити прозорість усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
Так
 
Держава
Так
 
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва
Так
 


ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є продовження терміну реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів, а також надання повного звіту про результати реалізації пілотного проекту в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2018 № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» з метою підготовки пропозицій щодо врегулювання питання організації електронних земельних торгів на законодавчому рівні.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто використання діючого порядку організації та проведення електронних земельних торгів, закріпленого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2018 № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення».

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива1
Використання порядку організації та проведення електронних земельних торгів, закріпленого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2018 № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення».
Недосконала процедура організації та проведення електронних земельних торгів без детального визначення учасників (організаторів, операторів, учасників), їх повноважень та прав, що на практиці фактично унеможливило організацію та проведення пілотних електронних земельних торгів.
Альтернатива 2.
Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688.
Удосконалення та спрощення механізму проведення електронних земельних торгів з метою запровадження можливості проведення електронних земельних торгів, що дасть можливість збільшити кількість земельних ділянок, права на які будуть реалізовані шляхом проведення електронних земельних торгів та кількість учасників таких торгів.
Прийняття проекту постанови дасть можливість проведення земельних аукціонів на сучасних електронних системах та підвищить прозорість усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів.


Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості організації та проведення електронних земельних торгів та підготовки законодавчого врегулювання цього питання відсутні.
Збільшені витрати часу на проведення «живих» земельних торгів у зв’язку з неможливістю проведення електронних земельних торгів.
Альтернатива 2.
Удосконалення та спрощення механізму проведення електронних земельних торгів, забезпечення максимальної публічності проведення електронних земельних торгів в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2018 № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» з метою підготовки пропозицій щодо врегулювання питання організації електронних земельних торгів на законодавчому рівні.
Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості участі в електронних земельних торгах відсутні.
Існування необхідності приймати участь у «живих» земельних торгах, що потребує відповідних витрат.
Альтернатива 2.
Удосконалення та спрощення механізму проведення електронних земельних торгів, що надасть можливість громадянам приймати участь у електронних земельних торгах незалежно від місця розташування як земельної ділянки так і безпосередньо самих учасників таких торгів.
Додаткові витрати з боку громадян при участі у електронних земельних торгах відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде здійснюватись вплив не обмежується.

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості організації та проведення електронних земельних торгів та розширення кількості суб’єктів господарювання, що можуть прийняти участь в організації та проведенні електронних земельних торгах відсутні.
Існування необхідності організовувати, проводити та приймати участь у «живих» земельних торгах, що потребує відповідних витрат.
Альтернатива 2.
Удосконалення та спрощення механізму проведення електронних земельних торгів, що надасть можливість суб’єктам господарювання приймати участь в організації, проведенні, безпосередньої участі в електронних земельних торгах незалежно від місця розташування як земельної ділянки так і безпосередньо самих учасників таких торгів.
Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.
 


Сумарні витрати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

1

Недосконала процедура організації та проведення електронних земельних торгів без детального визначення учасників (організаторів, операторів, учасників), їх повноважень та прав, що на практиці фактично унеможливило організацію та проведення пілотних електронних земельних торгів.
 
Альтернатива 2

4

Удосконалення та спрощення механізму проведення електронних земельних торгів з метою запровадження можливості проведення електронних земельних торгів, що дасть можливість збільшити кількість земельних ділянок, права на які будуть реалізовані шляхом проведення електронних земельних торгів та кількість учасників таких торгів.
Прийняття проекту постанови дасть можливість проведення земельних торгів на сучасних електронних системах та підвищить прозорість усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів, та підготувати пропозиції щодо врегулювання питання організації електронних земельних торгів на законодавчому рівні.


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу.
Альтернатива 2
Спрощення механізму проведення електронних земельних торгів з метою запровадження можливості проведення електронних земельних торгів та підготовки пропозицій щодо врегулювання питання організації електронних земельних торгів на законодавчому рівні.
Додаткові витрати, необхідні для реалізації положень проекту акту відсутні.
Вирішення проблеми та забезпечення можливості реалізації пілотного проекту по запровадженню електронних земельних торгів.
Альтернатива 1
Вигоди відсутні
Недосконала процедура організації та проведення електронних земельних торгів без детального визначення учасників (організаторів, операторів, учасників), їх повноважень та прав, що на практиці фактично унеможливило організацію та проведення пілотних електронних земельних торгів.
Неможливість проведення електронних земельних торгів.

 

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Існування проблеми
Х
Альтернатива 2
Вирішення проблеми
Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній
 


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є чітке визначення учасників (організаторів, операторів, учасників), їх повноважень та прав, послідовності організації та проведення електронних земельних торгів.

Окремо слід зазначити, що для власників та користувачів земельних ділянок усіх форм власності залишається можливість участі у «живих» земельних торгах з метою отримання земельних ділянок у власність або користування.

Також, з боку суб’єктів господарювання, які виявлять бажання приймати участь в організації та проведенні електронних земельних торгів, необхідне створення, адміністрування та супроводження електронних майданчиків без необхідності створення окремого програмного забезпечення або веб-ресурсу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні. Прийняття проекту акта не потребує створення нового центрального органу виконавчої влади.

Додаткові бюджетні витрати, витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з реалізацію запропонованого проекту акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі.

Змінами, запропонованими проектом акта, передбачено продовження терміну проведення пілотного проекту до 15 квітня 2019 року.

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, яким буде змінено регулювання методичних засад та процедури проведення
нормативної грошової оцінки, положення регуляторного акта будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг додаткових коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на реалізацію положень проекту акта, відсутній;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які використовуватимуть проект акта – високий;

- кількість проведених електронних земельних торгів;

- кількість проданих на електронних земельних торгах земельних ділянок або прав на них;

- кількість анульованих електронних земельних торгів або торгів, що визнані такими, що не відбулися.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є виконавцями електронних земельних торгів та операторами електронних майданчиків.


Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                                               Володимир ТОПЧІЙOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux