портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 22 лютого 2019

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про деякі питання організації заходів у галузі лісового господарства та забезпечення проведення прозорого продажу деревини

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                                                       

№_____ 

 

Київ

 

Про деякі питання організації заходів у галузі 

лісового господарства та забезпечення проведення

прозорого продажу деревини

 

З метою запобігання корупції та недопущення зловживань у галузі лісового господарства Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства стосовно реалізації з 1 квітня 2019 року по 20 грудня 2020 року пілотного проекту із проведення електронних торгів з продажу деревини всіма постійними лісокористувачами.

2. Затвердити Порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, що додається.

3. Визначити, що моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених здійснюється через єдину державну систему електронного обліку деревини.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства:

затвердити порядок проведення заходів з лісовпорядкування та положення про єдину електронну систему заходів з лісовпорядкування;

забезпечити проведення інвентаризації лісового фонду України;

5. Встановити, що держателем єдиної електронної системи заходів з лісовпорядкування та єдиної державної системи електронного обліку деревини є Міністерство аграрної політики та продовольства, а адміністратором систем – визначене ним підприємство.

6. Міністерству аграрної політики та продовольства:

до 1 квітня 2019 року забезпечити у встановленому порядку затвердження порядку реалізації пілотного проекту проведення електронних торгів з продажу деревини для всіх постійних лісокористувачів;

до 1 грудня 2020 р. подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних торгів;

на строк дії заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених щорічне, не пізніше 1 квітня, подання Кабінетові Міністрів звіту про результати моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою прийняти власні акти, необхідні для виконання цієї постанови.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


Прем’єр-міністр України                                                                                  В. ГРОЙСМАН


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання організації заходів у галузі лісового господарства та забезпечення проведення прозорого продажу деревини»

 

1. Розробник:

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови розроблено на виконання пункту 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 51 від 12 грудня 2018 року та підпункту 2 пункту 13 протоколу № 4 від 31 січня 2019 року засідання Урядового комітету  з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, Закону України від 6 вересня 2018 р. № 2531-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених матеріалів»

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект постанови оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»)

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                                                               В. ТОПЧІЙ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання організації заходів у галузі лісового господарства та забезпечення проведення прозорого продажу деревини»

 

Мета: основною ціллю прийняття проекту акта є нормативно-правове врегулювання питань у сфері лісовпорядкування, зокрема проведення інвентаризації лісового фонду України, запровадження системи моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, та пілотного проекту із проведення електронних торгів з продажу деревини.

1. Підстава розроблення  проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 51 від 12 грудня 2018 року та підпункту 2 пункту 13 протоколу № 4 від 31 січня 2019 року засідання Урядового комітету  з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, Закону України від 6 вересня 2018 р. № 2531-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених матеріалів».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України викликана потребою у здійсненні єдиної державної політики у сфері лісового господарства,з урахуванням змін, які відбулися у цій сфері за останні роки та міжнародних зобов’язань України.

Нормативно-правове врегулювання питань у сфері лісовпорядкування, запровадження системи моніторингу внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, та пілотного проекту із проведення електронних торгів з продажу деревини спрямоване на ефективне управління лісовим господарством з обов’язковим дотриманням екологічних і природоохоронних вимог, збільшення площі лісових насаджень, формування сприятливих умов для активізації розвитку деревообробної галузі.

Найбільш ефективним інструментом для забезпечення моніторингу внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених, є впровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Запровадження обов’язковості ведення електронного обліку деревини всіма лісокористувачами України дозволить забезпечити роботу системи моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на основі систематизації та узагальнення інформації про їх походження, заготівлю та реалізацію.

З огляду на зазначене, створення системи моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених дозволить зменшити обіг незаконно заготовленої деревини на внутрішньому ринку, запобігти незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів за межі країни та наблизити діяльність вітчизняних лісокористувачів і деревообробників до європейських стандартів у сфері раціонального використання і збереження лісових ресурсів.

3. Суть проекту акта

Для досягнення поставленої мети  проектом постанови передбачено запровадження пілотного проекту із проведення електронних торгів з продажу деревини всіма постійними лісокористувачами, затвердження порядку, який визначає механізм проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердження порядку ведення і функціонування єдиної електронної системи лісовпорядкування .

4. Правові аспекти

Нормативно-правову основу у даній сфері суспільних відносин складають:

Лісовий кодекс України;

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»».

4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект постанови відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект постанови матиме вплив на ринкове середовище та інтереси окремих груп суб’єктів господарювання і держави.

6-1. Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є документом державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України“Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-побутової сфери та не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, оскільки не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами.

Консультації із заінтересованими сторонами стосовно проекту постанови не проводилися.

Реалізація акта матиме впливи на ключові інтереси заінтересованих сторін, прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Державним агентством лісових ресурсів України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Конфедерація роботодавців України

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови  відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить нормативно-правове врегулювання запровадження системи моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, пілотного проекту із запровадження електронних торгів з продажу деревини, зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини та запобіганню незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                     В. ТОПЧІЙ

 «___»______________2019 р.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про деякі питання організації заходів у галузілісового господарства та забезпечення проведення прозорого продажу деревини»

 

I. Визначення проблеми

На сьогодні, внаслідок недосконалості обліку лісових ресурсів та механізму підтвердження походження деревини, відсутності єдиної державної системи щодо збирання, накопичення, обробки та надання інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів на всіх етапах їх обліку постійними лісокористувачами, у лісовому секторі існує явище нелегальної вирубки лісів та тіньового обігу лісоматеріалів. Продаж нелегально заготовленої деревини здійснюється на підставі підроблених товаросупровідних документів, що призводить до збільшення обсягів вчинення правопорушень, які містять ознаки кримінальних злочинів.

Законом України від 6 вересня 2018 року № 2531-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» доповнено Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» новою статтею 4, якою встановлено обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 млн куб. м на рік. Також цією статтею запроваджується моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених та здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеної норми пропонується впровадити спеціалізоване програмне забезпечення що дозволить здійснювати автоматизований електронний облік лісоматеріалів та території, де здійснюється заготівля та реалізація деревини.

На сьогодні саме єдина державна система електронного обліку стане дієвим інструментом, який дозволяє державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації за межі України і тим самим забезпечити моніторинг та контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.

Окрім цього, від впровадження єдиної державної системи електронного обліку очікується отримання значного внутрішнього ефекту для підприємства, яке безпосередньо здійснює використання земельної лісової ділянки та/або здійснює заготівлю лісоматеріалів: у автоматизації обліку, скороченні витрати робочого часу на 15%, підвищенні якості управлінських рішень, покращення практики ведення діловодства, бухгалтерського обліку.

Додатково, наявність такої системи відповідатиме вимогам Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010.

Тому, зазначені проблеми пропонується розв’язати шляхом встановлення обов’язковості ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини, яка буде охоплювати всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини в Україні, шляхом прийняття регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
-
+
Держава
+
-
Суб’єкти господарювання
+
-
У тому числі суб’єкти малого підприємництва
+
-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, лісові ресурси є власністю українського народу відповідно до Конституції України. Таким чином, лише органи державної влади, можуть приймати суверенні рішення, щодо управління лісовими ресурсами в Україні.

II. Цілі державного регулювання

Проект акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Прийняття проекту акта забезпечить дієвий моніторинг та контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
Збереження status quo
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Такий спосіб не забезпечує зменшення або усунення ризиків здійснення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини. Відсутність єдиної державної системи електронного обліку деревини, загальнообов’язкової для всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини зберігає ризики потрапляння на ринки деревини нелегально заготовлених лісоматеріалів, що призводить до втрат державного лісового фонду та нанесення збитків державі.
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини, зокрема Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010.
Корупційні ризики (підробка дозвільних та первинних документів).
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених. Така система охопить всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, дозволить суттєво зменшити ризики здійснення незаконних рубок та мінімізує існування тіньового ринку деревини в Україні.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Збереження status quo
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Мінімальні
(27 % території лісового фонду (близько 3 млн. куб. м лісоматеріалів щорічної заготівлі лісоматеріалів) не охоплено єдиною державною системою електронного обліку деревини, існує ризик потрапляння на ринок незаконно заготовлених лісоматеріалів, відсутній дієвий механізм обміну інформацію між ЦОВВ щодо перевірки законності походження лісоматеріалів).
Витрати на:
відшкодування шкоди, завданої незаконними вирубками, що покладається на державні лісогосподарські підприємства;
на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва), інтенсивне та нераціональне використання лісових ресурсів.
Недоотримання державою податків, внаслідок реалізації деревини, лісоматеріалів незаконного  походження, на тіньовому ринку. Витрати пов’язані із контролем співробітниками Держлісагенства та його територіальними органами  складають 20 488 грн.
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Відсутні.
Потребує значних трудових затрат та витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України.
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Зменшення витрат на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалого циклу виробництва), інтенсивного та нераціонального використання лісових ресурсів, зменшення ризиків вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини шляхом автоматизації збирання та відстеження інформації про походження лісоматеріалів, їх заготівлю та реалізацію, посилення відповідальності посадових осіб на лісозаготівлях.
Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на здійснення контролю посадовими за походженням та внутрішнім обігом  деревини в країні на 15%.
Зменшення затрат часу на обробку інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за  обігом деревини в країні на 15 %.
Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів шляхом поступового зменшення обсягу тіньового ринку деревини в Україні на 25%.
Наблизить державне регулювання в цій сфері  до вимог Європейського Союзу, а саме Регламенту ЄС «Про зобов’язання операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 року № 995/2010. Згідно з яким, заборонено розміщення на ринку ЄС незаконно заготовленої деревини і продукції з неї. При цьому, усі імпортери лісоматеріалів у країнах ЄС (оператори) мають запровадити систему контролю законності походження деревини.
Витрати на функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини забезпечуються за рахунок власних коштів постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
 
 
 
 
 
 
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (з основним видом діяльності згідно КВЕД «02.20» , одиниць
-
-
619
-
619
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
-
-
100%
-
100%

Вимоги регулювання стосуватимуться лише постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини. Відповідно до критеріїв визначення розміру підприємств в Україні, як встановлені статтею 55 Господарського Кодексу України, всі постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини відносяться до суб’єктів малого підприємництва.

Разом з тим, кількість підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та на момент запровадження регулювання підключені до ЕОД, складає 270 од. (якими заготовлюється щороку 16,0 млн куб. м деревини або 83 % від всього обсягу заготівлі).

З моменту запровадження регулювання, постійні лісокористувачі будуть нести витрати лише за технічне обслуговування системи в залежності від підключення ПК – персональних комп’ютерів,  (відповідно до договорів про технічне обслуговування системи, вартість обслуговування 1 ПК у рік - 4500 грн. включаючи вартість навчання працівників), закупівлю бирок, та витратні матеріали на обслуговування системи (термопапір та Інтернет).

Довідково: в середньому один постійний лісокористувач використовує в роботі до 3 ПК, в залежності від об’ємів заготівлі деревини, та адміністративної території її заготівлі).

Тому в результаті запровадження регулювання, витрати 270 постійних лісокористувачів Держлісагентства будуть лише за технічне обслуговування системи (4500 грн*270 од * 3 ПК) в сумі 3 645 000 грн,  та закупівлю бирок (1.5 грн * 270од *40000 бирок) в сумі 16 200 000 грн., термопапір (9 грн * 270 од * 200 штук) в сумі 486 000 грн. Вищезазначені витрати постійних лісокористувачів не будуть нести додаткове навантаження.

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Збереження status quo
 
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Мінімальні
(неконтрольований ринок лісоматеріалів призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)
На відшкодування збитків, завданих незаконними рубками, збитки понесені від простою реалізованої лісоматеріалів через перевірку фактів вчинення корупційних правопорушень
 
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Відсутні
(ризик помилок при здійсненні ручної фіксації інформації, неможливість відстеження процесів заготівлі та реалізації лісоматеріалів)
На матеріально-технічне забезпечення, збитки від простою реалізованих лісоматеріалів через допущені помилки.
Прогнозні витрати на рік для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть – 360 000 грн.
Прогнозні показники витрат суб’єктів господарювання загалом складатимуть 125 640000 грн.
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Встановить дієвий механізм моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.
Забезпечить підвищення продуктивності постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини за рахунок автоматизації процесів, пов’язаних зі здійсненням  лісогосподарської діяльності.
Дозволить суб’єктам господарювання в режимі реального часу спостерігати за інформацією щодо походження заготівлі та реалізації лісоматеріалів на всій території України
На функціонування системи електронного обліку деревини, прогнозні  витрати на перший рік для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть 346  337 грн.
Прогнозні витрати за п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть 665537 грн.
Витрати суб’єктів господарювання, постійних лісокористувачів, що здійснюють заготівлю та реалізацію деревини (270 од.), що вже підключені до системи ЕДО складає 20 331000 грн. за один рік. За п’ять років, сума складає 101 655 000 грн.


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
Збереження status quo
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
2
Існуюча система обліку деревини охоплює лише частину постійних лісокористувачів і не поширюється на всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини що здійснюють лісогосподарську діяльність на території України, що не дозволяє повною мірою відстежити обсяги заготівлі деревини.
При збереженні ситуації без змін, показник незаконного обігу деревини (1,5 млн м3) залишиться на такому ж рівні, і ризики незаконного обігу деревини можуть зростати.
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
1
Відсутність електронного обліку деревини призведе до збільшення випадків  вчинення незаконних рубок та зростання корупційної складової в лісовій галузі, а також зростання тіньового ринку деревини.
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
4
Зазначений спосіб дозволяє врегулювати відносини, пов’язані з обігом деревини на території України, а також дозволить  поширювати інформацію про її походження на засадах відкритості та прозорості, що дозволить  державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації за межі України і тим самим унеможливлюється обіг деревини невідомого (сумнівного) походження в інших 349 постійних лісокористувачів, що не входять до сфери управління Держлісагенства, які здійснюють заготівлю та реалізації деревини (17%).
Ця альтернатива сприятиме наближенню нашого законодавства до вимог ЄС, в аспекті прозорості обігу деревини. Регламент №995/2010 встановлює чіткі правила обігу деревини.
Окрім вищенаведеного, єдина державна система електронного обліку має значний внутрішній ефект для підприємства, яке безпосередньо здійснює електронний облік деревини, який полягає у автоматизації обліку, скорочує витрати робочого часу на 15%, підвищенні якості управлінських рішень, покращення практики ведення діловодства, бухгалтерського обліку.
Крім того, запровадження системи ЕОД зменшить затрати часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за  обігом деревини в країні на 15 %.


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
Збереження status quo
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Мінімальні
(не вся деревина охоплюється державним регулюванням, неконтрольований ринок деревини призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)
Витрати на відшкодування постійними лісокористувачами шкоди, завданої незаконними рубками, а також витрати держави та постійних лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва).
Не забезпечить зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини, буде продовжувати призводити до втрат лісового фонду України  та нанесення збитків державі.
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Відсутні
Потребує значних витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України.
Не відповідає вимогам ЄС щодо функціонування систем моніторингу руху деревини.
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Для держави.
Можливість спостереження в режимі реального часу за інформацією щодо заготівлі та реалізації деревини на всій території України.
Зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.
Збільшення рівня надходжень до бюджетів всіх рівнів на 25%.
Охоплення всіх постійних лісокористувачів малих суб’єктів господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) на території України.
Наближення державного регулювання до вимог Європейського Союзу.
Зменшення витрат часу посадовими особами  Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за  обігом деревини в країні на 15 %.
Для суб’єктів господарювання.
Підвищення продуктивності постійних лісокористувачів -  малих суб’єктів господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД).
Для держави. Витрати на адміністрування регуляторного акта Держлісагенстваскладатиме 17 799 гривень на рік на 349 од. суб’єктів господарювання, постійних лісокористувачів, що здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, які ще не підключені до системи ЕОД. Для  суб’єктів господарювання. Витрати за рік для одного малого суб’єкта господарювання (постійного лісокористувача, що здійснює заготівлю та реалізацію деревини, які не мають запровадженої системи ЕОД) складатимуть 346337 грн.
Прогнозні витрати за п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 665 537 грн.
Прогнозні показники витрат у перший рік регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 120 871 613 грн
Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 232 272 413 грн.
Даний спосіб повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень.
Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Збереження status quo
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Не забезпечує зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини, призводить до значних втрат лісового фонду України та нанесення збитків державі.
Зовнішні чинники відсутні.
Альтернатива 2
Облік деревини на основі паперового документообігу
Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення
Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини, вигоди відсутні. Вимагає значних витрат, оскільки витрати суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини при веденні обліку на основі паперового документообігу, за п'ять років, складатимуть 628 200 000 грн.
Зовнішні чинники відсутні.
Альтернатива 3
Прийняття проекту постанови
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень. Наблизить їх до вимог ЄС. Дозволить охопити всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на території України. Дозволить зменшити ризики вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини в Україні, зменшить ризик вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.
Ця альтернатива сприятиме наближенню нашого законодавства до вимог ЄС, в аспекті прозорості обігу деревини. Регламент №995/2010 встановлює чіткі правила обігу деревини.


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується:

впровадити загальнообов’язкову систему електронного обліку деревини;

забезпечити функціонування системи електронного обліку деревини;

забезпечити чітку регламентацію дій щодо електронного обліку деревини, маркування деревини та встановлення правових засад функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини в цілому;

забезпечити внесення постійними лісокористувачами, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини інформації.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження окремого державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення територіальними органами Держлісагентства; інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання;

переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання із закріпленням таких рішень в внутрішніх документах постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини;

передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в лісовій галузі, інтереси суб’єктів господарювання – учасників ринку обігу лісової продукції, підвищить рівень довіри громадян до працівників лісової галузі та покращить імідж держави на міжнародній арені.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини несуть матеріальні затрати на функціонування системи електронного обліку деревини за рахунок власних коштів.

Впровадження такого Державного регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Витрати великих суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади не передбачаються, а тому зазначені розрахунки витрат згідно Додатку 2 та Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта викладений у Додатку 1 до Аналізу регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження пілотного проекту ведення  єдиної державної системи електронного обліку деревини».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначеної у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прогнозується збільшення на 15%.

2. Кількість суб’єктів господарювання  на яких поширюється дія акта – 619 малих суб’єктів господарювання (КВЕД 02.20).

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекта акту та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, постійні лісокористувачі, що не підключені до системи ЕОД, пов'язані з виконанням вимог акта:

1) час, що необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 168 годин на процедуру організації виконання вимог регулювання;

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 346 337 грн. на придбання  необхідного обладнання та процедуру організації виконання вимог регулювання;

3) очікуваний розмір коштів, що витрачатимуть суб'єкти господарювання лише за технічне обслуговування системи (4500 грн*270 од * 3 ПК) в сумі 3 645 000 грн, та закупівлю бирок (1.5 грн * 270од *40000 бирок) в сумі 16 200 000 грн., термопапір (9 грн * 270 од * 200 штук) в сумі 486 000 грн.

5. Орієнтовна кількість підприємств лісогосподарської діяльності, які будуть підключені до системи електронного обліку деревини – орієнтовно  349 одиниць.

6.Зменшення випадків незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 20%.

7.Зменшення заподіяної шкоди державі від незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 20%.

8. Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на 10 % пов’язаних із здійсненням контролю посадовими особами Держлісагентства та його територіальними органами за походженням та внутрішнім обігом  деревини в країні.

9. Зменшення затрат часу пов’язаного з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених та контролю над неперевищенням внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, на 15 %.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту постанови та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня конання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесення відповідних змін.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держлісагентства та його територіальними органами.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                                                           В. Топчій

___  _____________ 2019 р.


Порядок.docOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux