портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 лютого 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____   

Київ

 

 

Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується

органічна продукція та сировина

 

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Вимоги до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина, що додаються.

2. Встановити, що реалізація суб’єктами господарювання органічної продукції та сировини, сертифіковане виробництво та обіг якої здійснюється згідно з Законом України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, проводиться відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1818).

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України                                                                                                                                                                         С.Г. АРБУЗОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61), з метою затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http//www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Департамент економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики України вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001 E-mail:noga@minapk.gov.ua, відповідальний Нога Володимир Олександрович, тел. 279-86-35

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001, тел.254-52-16, факс.226-31-81,     E-mail: inform@dkrp.gov.ua,

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

2.Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови підготовлено з метою врегулювання загальних вимог до місць реалізації органічної продукції та сировини суб’єктами господарювання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; Цивільний та Господарський кодекси України, закони України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про підтвердження відповідності” та інші закони України, міжнародні договори України, інші нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини в даній сфері.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.¹ Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови потребує отримання висновку щодо відсутності регуляторного впливу та спрямування на правове регулювання господарських відносин.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість затвердити вимоги до місць, в яких реалізується органічна продукція (сировина).

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина”

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61), з метою затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що реалізація органічної продукції та сировини дозволяється у місцях, що відповідають встановленим санітарним нормам та вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювати питання щодо вимог до місць реалізації органічної продукції та сировини.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є затвердження вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Проте, зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не будуть визначені вимоги до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

І в такому випадку діяльність суб’єктів господарювання, які реалізують органічну сільськогосподарську продукцію (сировину), буде значно ускладнена.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту постанови, що дозволить визначити вимоги до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина. Реалізація проекту постанови не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Таким чином, найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови.

Затвердження вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина, надасть можливість забезпечити виконання вимог Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” в частині визначення вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить:

- затвердити Вимоги до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина;

- виконати План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

Виконання вимог Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”.

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Визначення законодавством Вимог до місць, в яких реалізується органічна продукція та сировина.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) перелік місць, що відповідають встановленим вимогам, де дозволяється реалізація органічної продукції та сировини;

2) кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері реалізації органічної продукції та сировини, на яких поширюється дія акта;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – достатній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          І.Ю. Бісюк

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux