портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 10 березня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку затребування

зразків посадкового матеріалу батьківських

компонентів об’єкта заявки

 

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 279 27 04.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки"

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон). Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону передбачено, що під час подачі заявки, батьківські компоненти не додаються. Однак Законом передбачено, що Кабінет Міністрів України визначає Порядок затребування зразків батьківських компонентів об’єкта заявки для певних випадків. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів" (далі – проект постанови) має намір визначити умови, для яких необхідно затребувати батьківські компоненти.

 Відповідно до статті 12 Закону державна  реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний (В), однорідний (О) та стабільний (С), йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні. Експертиза на відмінність, однорідність , стабільність (далі – ВОС)  базується головним чином на польовій експертизі, яка починається з опису сорту, ідентифікації його ознак, за якими сорт може бути визначений сортом у розумінні пункту (vi)  статті 1 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02 грудня 1961 року, переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року, 19 березня 1991 року (далі – Конвенція УПОВ).

Особливістю експертизи на ВОС гібридів є використання батьківських компонентів для перевірки формули гібриду, встановлення його однорідності та стабільності. Так однорідність та стабільність гібриду може бути оцінена експертизою на однорідність та стабільність самого гібриду, а в певних випадках – батьківських компонентів і гібриду (документ TGP 8 "Схема досліду та методи, які використовуються в експертизі на відмінність, однорідність та стабільність", TGP 9 "Експертиза на відмінність"). Звідси випливає необхідність проведення залучення батьківських компонентів гібридних сортів, без яких неможливо достовірно провести експертизу самого гібриду.

Згідно пункту 6 статті 27 під час кваліфікаційної експертизи сортів рослин Компетентний орган або експертний заклад має право направити заявнику запит про надання додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків, необхідних для встановлення новизни, відмінності, однорідності і стабільності сорту. Аналогічні вимоги закладені в статті 12 Конвенції УПОВ.

Єдиним зобов’язанням держав-членів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), членом якого є і Україна, є дотримання зобов’язань, викладених в Конвенції УПОВ.

 УПОВ розробив Методики з проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність на кожен ботанічний таксон (далі - Методики), в яких гармонізовані підходи для проведення експертизи на ВОС. Саме в методиках передбачено обов’язкове використання батьківських компонентів для цілей експертизи. В Україні Методики гармонізовані та затверджені Компетентним органом і є обов’язковими для виконання як селекціонером, так і експертним закладом, що здійснює експертизу.

Існуюче в Україні регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, які виникають із передачею, зберіганням, використанням батьківських компонентів, які є складовими гібридних сортів. Саме для визначення процедури  затребування батьківських компонентів, та  розв’язання проблемних питань розроблений проект постанови.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність до вимог чинного законодавства України в частині затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України; Закон України "Про насіння і садивний матеріал", Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту постанови, здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 2801310 "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

З прийняттям постанови визначається механізм затребування  зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів сортів рослин, що в свою чергу, забезпечить посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами, компетентним органом, експертним закладом, під час науково-технічної експертизи та реєстрації прав, сертифікації насіння, захисту прав інтелектуальної власності. Реалізація даного проекту забезпечить дотримання Україною зобов’язань, викладених в Конвенції УПОВ та дасть можливість обміну результатами експертизи (описами сортів) з компетентними органами інших держав-учасників.

 

 

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон), в тому числі у статтю 20 Закону, де визначено, що під час подачі заявки (в процесі формальної експертизи), батьківські компоненти не додаються. Однак Законом передбачено, що Кабінет Міністрів України визначає Порядок затребування зразків батьківських компонентів об’єкта заявки для певних випадків. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки" (далі – проект постанови) має намір визначити умови, для яких необхідно затребувати батьківські компоненти, а також вирішити проблемні питання, які виникають із передачею, зберіганням, використанням батьківських компонентів, які є складовими гібридних сортів.

Відповідно до статті 12 Закону державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний (В), однорідний (О) та стабільний (С), йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні. Експертиза на відмінність, однорідність, стабільність (далі – ВОС) базується головним чином на польовій експертизі, яка починається з опису сорту, ідентифікації його ознак, за якими сорт може бути визначений сортом у розумінні пункту (vi) статті 1 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02 грудня 1961 року, переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року, 19 березня 1991 року (далі – Конвенція УПОВ).

Особливістю експертизи на ВОС гібридів є використання батьківських компонентів для перевірки формули гібриду, встановлення його відмінності, однорідності та стабільності. Так однорідність та стабільність гібриду може бути оцінена експертизою на однорідність та стабільність самого гібриду, а також за однорідністю та стабільністю батьківських компонентів і гібриду (документ TGP 8 "Схема досліду та методи, які використовуються в експертизі на відмінність, однорідність та стабільність", TGP 9 "Експертиза на відмінність"). Звідси випливає необхідність проведення залучення батьківських

компонентів гібридних сортів, без яких неможливо достовірно провести експертизу самого гібриду.

Згідно пункту 6 статті 27 під час кваліфікаційної експертизи сортів рослин Компетентний орган або експертний заклад має право направити заявнику запит про надання додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків, необхідних для встановлення новизни, відмінності, однорідності і стабільності сорту. Аналогічні вимоги закладені в статті 12 Конвенції УПОВ.

Єдиним зобов’язанням держав-членів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), членом якого є і Україна, є дотримання зобов’язань, викладених в Конвенції УПОВ. В завершення УПОВ  розробив Методики з проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність на кожен ботанічний таксон (далі - методики), в яких гармонізовані підходи для проведення експертизи на ВОС. Саме в методиках передбачено обов’язкове використання батьківських компонентів для цілей експертизи. В Україні методики гармонізовані та затверджені Компетентним органом і є обов’язковими для виконання як селекціонером, так і експертним закладом, що здійснює експертизу.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення умов, для яких необхідно затребувати батьківські компоненти, та усунути проблеми, які виникають із передачею, зберіганням, використанням батьківських компонентів, які є складовими гібридних сортів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції с-г продукції вищої якості

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення формальної та кваліфікаційної експертизи гібридних сортів

Суб’єкти господарювання,

Суб’єкти господарювання матимуть змогу отримати опис сорту, який буде визнаватись компетентними органами інших держав-учасниць, оскільки він відповідатиме вимогам Конвенції УПОВ

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Суб’єкти господарювання матимуть змогу отримати опис сорту, який буде визнаватись компетентними органами інших держав-учасниць, оскільки він відповідатиме вимогам Конвенції УПОВ

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту наказу є:

розробка ефективної процедури забезпечення науково-технічної експертизи зразками посадкового матеріалу батьківських компонентів гібридних сортів;

дотримання зобов’язань, викладених в Конвенції УПОВ, в частині уніфікації та гармонізації підходів до експертизи сортів рослин, що дасть можливість обмінюватись результатами експертизи (описами сортів рослин), проведених компетентними органами держав-учасниць.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – збереження status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Такий спосіб не забезпечує усунення ризиків щодо державної реєстрації сортів, які не відповідають вимогам Закону. Відсутність батьківських компонентів унеможливлює створення бази для пошуку та порівняння подібних сортів, не дає можливості провести дослідження формули гібриду, а також повноцінної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, наслідком чого є ризик отримання недостовірних результатів.

Не відповідає вимогам Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин в частині проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність.

Корупційні ризики (відсутність офіційного зразка батьківського компонента в сховищі не дасть можливості в подальшому ідентифікувати контрафактні сорти. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта

(створення сортового фонду батьківських компонентів)

Запропонований проект постанови є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи охорони прав на сорти рослин за рахунок проведення якісної експертизи та створення єдиної накопичувальної бази сортів [компонентів сортів].

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – збереження status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Мінімальні (щорічно в середньому експертизі підлягає близько 2000 батьківських компонентів; за умови, що ці батьківські компоненти не будуть досліджені і не буде сформована єдина база для порівняння та експертизи існує ризик реєстрації та потрапляння на ринок контрафактних сортів).

 

Бюджетні витрати по альтернативі І складуть за рік 178995,2 грн.; за  5 років 894976 грн.

Розрахунки наведені в розділі VI.

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

 Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, забезпечити продовольчу безпеку держави.

 

Прогнозовані бюджетні витрати по альтернативі ІІ складуть 79380,38 грн.; за 5 років - 6901,9 грн.

Розрахунки наведені в розділі VI.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – збереження  status quo (без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі та

середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

72

5

0

76

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

95

5

0

100

 

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акта (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 5%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 95%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – збереження  status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

 

Мінімальні (не надання зразків батьківських компонентів з однієї сторони зменшує ризик потрапляння матеріалу в треті руки, однак в перспективі обмежує ідентифікацію самого гібриду та його захист зі сторони держави)

Витрати одного субєкта господарювання середнього та великого бізнесу становлять в середньому 1190,97 грн.

Альтернатива 2 -

затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

Узгодження інтересів бізнесу та держави, розробка ефективної процедури забезпечення науково-технічної експертизи зразками посадкового матеріалу батьківських компонентів гібридних сортів

Прогнозовані витрати на одного суб’єкта середнього та великого бізнесу становитимуть 1205,42 грн.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 Альтернатива 1 – збереження status quo (без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

Витрати одного субєкта господарювання середнього та великого бізнесу становлять в середньому 1190,97 грн.

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів). Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

Прогнозовані витрати на одного суб’єкта середнього та великого бізнесу становитимуть 1205,42 грн.

 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта:

Альтернатива 1 – збереження status quo (без формування сортового фонду батьківських компонентів):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 зразок батьківських компонентів, грн.

Сума за К зразків батьківських компонентів, по яких здійснюються витрати, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

0

 

 

0

 

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення  наукових, інших експертиз, страхування тощо)

5,0

5,0 х К1 = 5,0 х 1750 = 8750,0

 

6.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

18,0

18,0 х К1 = 18,0 х 1750 = 31500,0

 

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

26,0

26,0 х К1 = 26,0 х 1750 = 45500,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

 

85750,0

 

Альтернатива 1 – збереження status quo (без формування сортового фонду батьківських компонентів):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

Сума витрат  одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах

за п'ять років

 

Статті витрат

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт

0

0

0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),   перевірок, штрафних санкцій,  виконання рішень/приписів  тощо)

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів,    атестатів, погоджень,   висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення  наукових, інших експертиз,  страхування тощо)

121,53

8750,00

43750,00

6.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

437,50

31500,0

157500,00

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

631,94

45500,0

227500,00

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

1190,97

85750,0

428750,00

 

Альтернатива 2 - Затвердження нового регуляторного акту (створення сортового фонду батьківських компонентів)

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

(статті витрат)

Сума за 1 зразок батьківських компонентів, грн.

Сума за К зразків батьківських компонентів, по яких здійснюються витрати, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

0

 

0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4.

Витрати,  пов'язані  з адмініструванням   заходів державного   нагляду (контролю),   перевірок, штрафних  санкцій,  виконання рішень/приписів  тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

6,0

6,0 х К2 = 6,0 х 1550 = 9300,0

 

6.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

21,0

21,0 х К2 = 21,0 х 1550 =  32550,0

 

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

8.

Інше: електроенергія,  транспортні, поштові витрати

26,0

 

28,0

 

14,0

26,0 х К3 = 26,0 х 700 = 18200,0

28,0 х К4 = 28,0 х 850 = 23800,0

14,0 х К5 = 14,0 х 210 = 2940,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

 

86790,0

 

Примітка:

К1 – загальна кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які в 2016 році подавались для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність;

К2 – прогнозована кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть подаватись для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність;

К3 – прогнозована кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть подаватись для проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність (перший рік випробувань);

К4 – прогнозована кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть подаватись для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність (другий та третій роки випробувань);

К5 – прогнозована кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть зберігатись безпосередньо у заявника сортів рослин.

Альтернатива 2 - Затвердження нового регуляторного акту (створення сортового фонду батьківських компонентів)

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах

за п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

 

0

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт

0

0

0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

 

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних  санкцій, виконання рішень/приписів  тощо)

 

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення  наукових, інших експертиз, страхування тощо)

129,17

9300,00

46500,00

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

452,08

32550,00

 

162750,00

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

624,17

44940,00

224700,00

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

1205,42

86790,00

433950,00

 

Примітка: 1. Розрахунок витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва вівся враховуючи реальні витрати щодо кількості зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які в 2016 році подавались для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, а саме:

а) витрати на отримання адміністративних послуг – 5,00 грн./зразок;

в) витрати на оборотні активи – 18,0 грн./зразок;

г) транспортні, поштові витрати – 26,00 грн./зразок.

2. Загальна кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які в 2016 році подавались для проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність – 1750.

3. Враховуючи, що загальна кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва становить N=72 і те, що на одного суб'єкта господарювання припадає приблизно 24 зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів, можна розрахувати всі статті витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва:

витрати на отримання адміністративних послуг: (5,00 х 1750) : 72 = 121,53 грн.;

витрати на оборотні активи: (18,00 х 1750) : 72 = 437,50 грн.;

транспортні, поштові витрати: (26,0 х 1750) : 72 = 631,94 грн.;

сумарні витрати одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва за перший рік: 121,53 + 437,50 + 631,94 = 1190,97 (грн..)

4. Відповідно загальна прогнозована сума витрат всіх суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва на виконання регулювання становитиме за перший рік – 85750,00 грн., за п'ять років – 428750,00 грн.

Аналогічно проводимо розрахунки по альтернативі 2:

5. а) витрати на отримання адміністративних послуг –  6,00 грн./зразок;

в) витрати на оборотні активи – 21,0 грн./зразок;

г) транспортні, поштові витрати – 26,00 грн./зразок (для зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів першого року випробувань); 28,00 грн./зразок (для зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів другого та третього років випробувань);

д) витрати на електроенергію - 14,00 грн./зразок.

6. Загальна кількість зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть подаватись для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність – 1550.

7. Враховуючи, що загальна кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва становить N=72 і те, що на одного суб'єкта господарювання припадає приблизно 22 зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів, можна розрахувати всі статті витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва:

витрати на отримання адміністративних послуг: (6,00 х 1550) : 72 = 129,17 грн.;

витрати на оборотні активи: (21,00 х 1550) : 72 = 452,08 грн.;

транспортні, поштові витрати: (26,0 х 700) : 72 = 252,78 грн.;

                                               (28,0 х 850) : 72 = 330,57 грн.;

витрати на електроенергію: (14,0 х 210,0) : 72 = 40,83 грн.;

сумарні витрати одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва за перший рік: 129,17 + 452,08 + 252,78 + 330,57 + 40,83 = 1205,42 (грн..)

8. Відповідно загальна прогнозована сума витрат всіх суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва на виконання регулювання становитиме за один рік – 86790,00 грн., за п'ять років – 433950,00 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 – збереження status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

 

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 – збереження status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Мінімальні (щорічно всередньому експертизі підлягає близько 2000 батьківських компонентів; за умови, що ці батьківські компоненти не будуть досліджені і не буде сформована єдина база для порівняння та експертизи існує ризик реєстрації та потрапляння на ринок контрафактних сортів).

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі. Бюджетні витрати по альтернативі І складуть за рік 178995,2 грн.;

за 5 років 894976 грн.

Витрати одного субєкта господарювання середнього та великого бізнесу становлять в середньому 1190,97 грн.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи гібридів. Виконання вимог Закону та дотримання зобов’язань, викладених в Конвенції УПОВ, в частині уніфікації та гармонізації підходів до експертизи сортів рослин, що дасть можливість обмінюватись результатами експертизи (описами сортів рослин), проведених компетентними органами держав-учасниць.

Прогнозовані бюджетні витрати по альтернативі ІІ складуть  79380,38 грн.; за 5 років - 396901,9 грн.

Витрати одного субєкта господарювання середнього та великого бізнесу становлять в середньому 1205,42 грн.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, Альтернатива 2 - Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 1 – збереження status quo

(без формування сортового фонду батьківських компонентів)

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акта (створення сортового фонду батьківських компонентів)

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає процедуру затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки на сорт рослин та поширює дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики під час проведення науково-технічної експертизи сортів (гібридів) рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект постанови із зацікавленими органами виконавчої влади;

подати проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному  веб-сайті.

розробити внутрішній алгоритм роботи щодо затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки на сорт рослин;

3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету. Процедура затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки на сорт рослин відповідає вимогам Закону. Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат для громадян, фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування на виконання вимог проекту постанови не передбачається.

Стосовно центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, то витрати будуть іти на роботу спеціалізованого підрозділу в бюджетній установі, що входить в структуру Мінагрополітики.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива 1)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,2

25,6

23

76

8949,76

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4 Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання, в т.ч. надання звітів Експертному закладу, іншим структурним підрозділам

0,2

25,6

23

76

8949,76

7. Інші адміністративні процедури, в т.ч. отримання, реєстрація дослідних зразків; розфасування, маркування; формування партій та відправка дослідних зразків до пунктів досліджень

3,6

25,6

23

76

161095,68

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

178995,2

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

894976

 

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год. *** аналіз бюджетних витрат проводився, виходячи із загальної кількості зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які в 2016 році подавались для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність - 1750;

на даний час кількість всіх суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту становить 76.

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 1750 : 76 = 23 процедури (дії по зразках посадкового матеріалу батьківських компонентів).

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива 2)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,2

25,6

20,4

76

7938

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання, в т.ч. надання звітів Експертному закладу, іншим структурним підрозділам, заявникам або їх представникам

0,2

25,6

20,4

76

7938

7. Інші адміністративні процедури, в т.ч. отримання, реєстрація дослідних зразків; розфасування, маркування; формування партій та відправка дослідних зразків до пунктів досліджень

1,6

25,6

20,4

76

63504,38

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

79380,38

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

396901,9

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

*** аналіз бюджетних витрат проводився, виходячи із загальної кількості зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів, які будуть подаватися для  проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність - 1550;

кількість всіх суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту прогнозовано становитиме 76.

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадатиме 1550 : 76 = 20,4 процедури (дії по зразках посадкового матеріалу батьківських компонентів).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, в частині постачання дослідних зразків є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначеного в другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі показники:

кількість офіційних описів батьківських компонентів, які проведені компетентним органом іншої держави-учасниці, і які будуть надані до Мінагрополітики для прийняття остаточного рішення по сорту;

кількість офіційних описів батьківських компонентів, підготовлених в Україні та наданих на запит іншої держави-учасниці;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

час та витрати, які будуть витрачатись суб'єктом господарювання на одноразове ввезення та/або доставку зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів гібридів в результаті прийняття акта регулювання.

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Регуляторна політика" (див. http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=342)

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux