Проект постанови КМУ від 20 липня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

 

 

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування

вартості одного зразка, який відбирається для здійснення

державного моніторингу

 

Відповідно до частини сьомої статті 21 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                                          В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу»

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу» (далі – проект постанови) розроблено з метою врегулювання питання визначення та відшкодування вартості одного зразка харчової продукції кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям тварин, відібраних для здійснення державного моніторингу.

Проект постанови оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ Регуляторна політика) та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ Діяльність, підрозділ  Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови в мережі Internet за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України  (e-mail: info@minagro.gov.ua);

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@consumer.gov.ua);

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України  (e-mail: inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини сьомої статті 21 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

Прийняття проекту постанови врегулює відносини між державними органами та операторами ринку під час визначення та відшкодування вартості відібраного одного зразка харчової продукції, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям тварин для здійснення державного моніторингу.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою врегулювання питання визначення та відшкодування вартості одного зразка харчової продукції кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям тварин відібраних для здійснення державного моніторингу.

3.Правові аспекти

Основними законодавчими актами у даній сфері правового регулювання є Закони України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України в обсязі 1050,0 тис. гривень. Заплановано відібрати близько 7 тисяч зразків продукції тваринного походження (яловичина, свинина, м'ясо птиці, м’ясо кроля, риба, молоко, яйця) для проведення Моніторингу залишків ветеринарних препаратів. Орієнтовний обсяг відшкодування 600,0 тис. гривень. Також необхідно відібрати близько 38 тисяч зразків продукції для здійснення Моніторингу зразків продукції рослинного походження. Орієнтовний обсяг відшкодування 450,0 тис. гривень.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та підлягає правовій експертизі в Міністерстві юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.

6.1.Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7.Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект постанови з метою отримання зауважень і пропозицій громадськості розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua).

8.1.Розгляд Науковим комітетом Національно рада України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується наукової сфери та науково-технічної діяльності.

9.Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Державне регулювання у цій сфері запроваджується на виконання частини сьомої статті 21 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин". Прийняття проекту постанови врегулює відносини між державними органами та операторами ринку під час визначення та відшкодування вартості одного зразка харчової продукції кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям тварин, який відбирається для здійснення державного моніторингу. В результаті прийняття проекту постанови буде встановлено чіткі та зрозумілі правила для ринкового середовища, а також забезпечено дотримання прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

10.1. Вплив реалізації акту на ринок праці

Реалізація проекту постанови не стосується питань впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити реалізацію частини сьомої статті 21 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" і врегулює питання визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу»

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини сьомої статті 21 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон України «Про державний контроль»).

Основним завданням державного моніторингу є захист споживачів харчових продуктів від шкідливого впливу залишків ветеринарних препаратів та/або інших забруднювачів, що потенційно можуть міститися у харчових продуктах та інших об’єктах санітарних заходів. Державний моніторинг здійснюється шляхом складання планів державного моніторингу компетентним органом, їх подальшої реалізації територіальними органами компетентного органу спільно із лабораторіями, що уповноважені на здійснення випробувань з метою державного контролю, та іншими заходами, направленими на встановлення причин виявлення залишків ветеринарних препаратів та/або інших забруднювачів у харчових продуктах та інших об’єктах санітарних заходів.

Наразі у сфері дії Закону України «Про державний контроль» Держпродспоживслужбою запроваджено такі плани державного моніторингу:

Щорічний План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження (далі – План моніторингу залишків);

Щорічний План державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу (далі – План моніторингу при внутрішньодержавному обігу);

Щорічний План державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при здійсненні прикордонного державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України (далі – План моніторингу при імпорті).

Зазначені плани державного моніторингу реалізуються відповідно до вимог законів України «Про ветеринарну медицину» та «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Варто зазначити, що розробка та виконання планів державного моніторингу є вимогою торговельних партнерів України, зокрема ЄС, а також виконання зобов’язань України в рамках Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціація), а саме Директиви Ради 96/23/ЕЕС від 29 квітня 1996 р., якою визначаються заходи щодо моніторингу окремих забруднювачів та їх залишкового вмісту в живих тваринах та продуктах тваринного походження.

Наразі відшкодування вартості зразків, відібраних для здійснення державного моніторингу, не передбачено. Відсутність затвердженого Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу, викликає або потенційно може викликати такі  проблеми:

унеможливлення впровадження відповідних норм Закону України «Про державний контроль» та створення ситуації, коли система контролю безпечності харчових продуктів та кормів не працює у визначений законом спосіб;

створення потенційних ризиків, пов’язаних із порушенням прямих прав операторів ринку, а саме права володіння, користування і розпорядження своєю власністю;

створення потенційних можливостей для деформації конкурентного середовища шляхом дискримінації окремих операторів ринку.

Поряд із цим, у рамках виконання планів державного моніторингу у
2017 році було досліджено 30741 зразок харчових продуктів (у т.ч.
7969 зразків у рамках виконання Плану державного моніторингу залишків,
3216 зразків – Плану державного моніторингу при імпорті, 19556 зразків – Плану державного моніторингу при внутрішньодержавному обігу).

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Таблиця 1

Групи (підгрупи)

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ.Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є реалізація вимог чинного законодавства України, зниження потенційних ризиків, пов’язаних із порушенням прямих прав операторів ринку, а також попередження недобросовісної конкуренції операторів ринку харчових продуктів.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Таблиця 2

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань «status quo»

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Таблиця 3

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Витрати пов’язані із судовими позовами від операторів ринку щодо порушення їх права на володіння, користування і розпорядження своєю власністю;

 

Продовження таблиці 3

1

2

3

 

 

2) Неможливість функціонування системи контролю безпечності харчових продуктів та кормів у спосіб, визначений законом України «Про державний контроль», що потенційно може призвести до втрати ринків збуту харчових продуктів, зокрема ринку ЄС.

Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік).

Альтернатива 2

1) Врегулювання правовідносин операторів ринку та держави при здійсненні державного моніторингу.

2) Налагодження

функціонування системи контролю безпечності харчових продуктів та кормів у спосіб, визначений законом України «Про державний контроль», що потенційно призведе до розширення ринків збуту української продукції.

1) Реалізація проекту постанови потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України в обсязі:

за перший рік (2018 рік) – 1 270 280 грн 66 коп. (адміністрування процедури + відшкодування вартості зразків);

за п’ять років – 6 171 423 грн 30 коп. (адміністрування процедури + відшкодування вартості зразків).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Таблиця 4

Показник

Мікро та

Малі

Середні

Великі

Разом

1

2

3

4

5

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

22386

17908

4477

44771

Питома вага групи у загальній кількості, %

50

40

10

100

       

* Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювань напряму, залежатиме від намірів операторів ринку застосовувати механізм відшкодувань вартості зразків, що відібрані в рамках виконання державного моніторингу. Наведені у таблиці показники передбачають максимальну кількість суб’єктів господарювання, що можуть претендувати на відшкодування у 2018 році.

Відповідно до принципів здійснення державного моніторингу та з метою максимального охоплення відбір зразків проводиться за принципом «один зразок від одного оператору ринку». Отже, кількість зразків, що планується відібрати у 2018 році в рамках планів державного моніторингу, теоретично відповідатиме кількості операторів ринку, на яких розповсюджуватиметься регулювання.

Виходячи із існуючої процедури планування та виконання планів державного моніторингу, оператори ринку, щодо яких здійснюватиметься відбір зразків із подальшим їх дослідженням, відповідно до встановленого графіку визначаються територіальними органами Держпродспоживслужби. Інформація щодо таких операторів ринку є конфіденційною та не підлягає оприлюдненню. Таким чином, логічним є неможливість попереднього проведення категоризації суб’єктів господарювання, що входитимуть до щорічних планів державного моніторингу.

Відповідно до затверджених планів державного моніторингу у 2018 році планується відібрати наступну кількість зразків:

План моніторингу залишків – 6967 зразків;

План моніторингу при внутрішньодержавному обігу – 31515 зразків;

План моніторингу при імпорті – 6289 зразків.

Виходячи із зазначеного, припущення щодо категоризації суб’єктів господарювання здійснено за таким співвідношенням: 50% операторів ринку – малі та мікропідприємства, 40% – середні, 10% – великі суб’єкти господарювання.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що регулювання, запропоноване проектом постанови, чинитиме вплив на всі категорії суб’єктів господарювання.

 

Таблиця 5

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Економічні витрати пов’язані із вилученням зразків продукції без компенсації ринкової вартості зразків.

 

 

 

2) Економічні витрати пов’язані із неможливістю функціонування системи контролю безпечності харчових продуктів та кормів у спосіб, визначений законом України «Про державний контроль», що потенційно може призвести до втрати ринків збуту харчових продуктів, зокрема ринку ЄС.

Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік).

3) Можливість для недобросовісної конкуренції у разі порушення принципів здійснення державного моніторингу.

Альтернатива 2

1) Можливість для

відшкодування витрат, пов’язаних із вилученням зразків для здійснення державного моніторингу.

2) Потенційне розширення ринків збуту української продукції через налагодження функціонування системи контролю безпечності харчових продуктів та кормів у спосіб, визначений законом  України «Про державний контроль».

3) Сприяння розвитку

 «здорового» конкурентного середовища.

1) Економічні витрати, пов’язані із виконанням вимог регулювання, не передбачені.

У разі застосування механізму відшкодування передбачено:

за перший рік – 832 784 грн 00 коп.;

за п’ять років – 4 163 920 грн 00 коп.

 

 

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення встановлених цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – прийняття в цілому регуляторного акта, яке може бути досягнуте повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – прийняття в цілому регуляторного акта, яке може бути досягнуте майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – прийняття в цілому регуляторного акта, яке може бути досягнуте частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 –  прийняття в цілому регуляторного акта, яке не може бути досягнуте (проблема продовжує існувати).

Таблиця 6

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Альтернатива зберігає всі наявні недоліки, наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що альтернатива дозволить досягти цілі, зазначені в розділі ІІ.

Таблиця 7

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1) Витрати пов’язані із судовими позовами від суб’єктів господарювання.

2) Економічні втрати від потенційного скорочення частки/закриття ринку ЄС.

Дана альтернатива є малоефективною, оскільки є більш витратною та не дозволяє вирішити поточні проблеми.

Альтернатива 2

1) Механізм для

відшкодування витрат оператором ринку.

 

2) Потенційне

розширення ринків збуту української продукції.

1) Витрати для держави пов’язані із відшкодуванням вартості зразків.

2) Витрати для операторів ринку пов’язані із застосуванням механізму відшкодування.

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми.

Таблиця 8

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 1

Дана альтернатива не здатна вирішити проблем, що виникають внаслідок відсутності Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу

Х

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми.

До зовнішніх чинників буде віднесено кількість суб’єктів господарювання, що виявлятимуть бажання застосувати механізм відшкодування, запропонований проектом постанови.

Враховуючи наведені вище позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується затвердити постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу».

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

провести погодження проекту постанови з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

провести правову експертизу проекту постанови Міністерством
юстиції України;

провести погодження проекту постанови з Кабінетом Міністрів України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та провести громадське обговорення проекту постанови;

проект постанови довести до відома співробітників відповідних підрозділів Держпродспоживслужби;

у разі звернення суб’єкта господарювання про відшкодування вартості зразків, відібраних у рамках виконання програм державного моніторингу, прийняти рішення про відшкодування чи доопрацювання відповідних документів.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єкам господарювання для розв’язання проблеми:

провести навчання відповідного персоналу щодо порядку визначення та відшкодування вартості зразків, відібраних для здійснення державного моніторингу;

звернутися до органу державного нагляду (контролю) щодо відшкодування вартості зразків, відібраних для здійснення державного моніторингу.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту постанови.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта, пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб компетентного органу щодо проведенням роз’яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено у додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VІI. Обґрунтування строку дії акта

Враховуючи необхідність врегулювання правовідносин між операторами ринку та державою при здійсненні державного моніторингу, строк дії регуляторного акта не встановлюється.

Регуляторний акт набирає чинності відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VІII.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, залежатиме від бажання застосування механізму відшкодування з боку операторів ринку харчових продуктів. Максимальна кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта у 2018 році, – 44 771 одиниця.

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект постанови та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua,  розділ Діяльність, підрозділ Обговорення проектів документів).

4) Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам для виконання вимог акта, – одноразово орієнтовно одна година для відповідальних працівників на ознайомлення із Порядком затвердження. Час, витрачений у даному випадку, має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість звернень суб’єктів господарювання про відшкодування вартості зразків, відібраних у рамках виконання програм державного моніторингу;

2) кількість зразків, відібраних для здійснення державного моніторингу, вартість яких була відшкодована суб’єктам господарювання;

3) обсяг фінансування бюджетної програми, направленої на відшкодування вартості зразків, відібраних у рамках здійснення державного моніторингу.

ІX.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності проекту постанови, але не пізніше дня, з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичний.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux