портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 04 липня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

     від  ______________                                                                                                                                                                                №_____

 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку використання,

обліку та охорони геодезичних пунктів

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», статті 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок використання, обліку та охорони геодезичних пунктів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів»

 

1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами чинного законодавства та затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

Проект постанови розроблено відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4.Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5.Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 73 66, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник Міністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                              М. П. МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр» геодезичною основою для Державного земельного кадастру є державна геодезична мережа.

Державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Сьогодні близько вісімдесяти відсотків будь-якої інформації тією чи іншою мірою пов'язані з просторовими аспектами і тому топографо-геодезична та картографічна інформація повинна бути високоточною в усіх сферах економіки, оборони, науки та освіти і є важливою складовою національної безпеки і оборони та одним із найбільш вагомих завдань держави, у зв’язку з чим є дуже важливим питання охорони, збереження та оновлення геодезичних пунктів.

Прийняття проекту Порядку дозволить врегулювати питання охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичної мережі згущення, здійснення обстеження та оновлення геодезичних пунктів, їх облік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами чинного законодавства та затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

Проект надасть можливість реалізувати норми Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

Проектом запропоновано затвердити типову форму договору про передачу геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності. визначено порядок обстеження та оновлення геодезичних пунктів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

Закон України «Про Державний земельний кадастр»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646;

Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, затверджений наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 03.11.2014 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 р. за № 1467/26244;

Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу потребує додаткових бюджетних витрат для проведення оцінки геодезичних пунктів як основних засобів та адміністрування ведення бази даних геодезичних пунктів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», дозволить врегулювати порядок використання, обліку та охорони геодезичних пунктів

 

 

Перший заступник Голови Державної

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                    Л. М. Шемелинець

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів»

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Закон) закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі договору, укладеного з власником земельної ділянки, або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, відомості про стан пунктів, що ними використовувалися.

Обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж України здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Геодезична (планова) мережа включає українську постійно діючу (перманентну) мережу спостережень глобальних навігаційних супутникових систем та геодезичні (планові) мережі 1, 2 і 3 класу (17 882 геодезичних пунктів).

За результатами попереднього огляду у 2016 році Державної геодезичної мережі 1 та 2 класу (6 814 геодезичних пунктів) встановлено, що близько 2 500 геодезичних пунктів 1 та 2 класу знаходяться в незадовільному стані та потребують виконання комплексу робіт з їх обстеження та оновлення.

Прийняття проекту постанови дозволить врегулювати питання належного функціонування геодезичної мережі на території України.

Проект надасть можливість реалізувати норми Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

Проектом запропоновано затвердити типову форму договору про передачу геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності, визначено порядок обстеження та оновлення геодезичних пунктів. Окрім цього, врегульовано питання щодо формування переліку та проведення інвентаризації геодезичних пунктів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» в частині охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичної мережі згущення, здійснення обстеження та оновлення геодезичних пунктів, їх обліку.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є здійснення охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичної мережі згущення, врегулювання питання передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не належне врегулювання

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів»

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Проблема буде вирішена за допомогою затвердження Порядку використання, обліку та охорони геодезичних пунктів

Витрати, пов’язані з періодичним обстеженням та оновленням геодезичних пунктів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Забезпечення належного врегулювання передачі геодезичних пунктів з метою їх збереження

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2 927

2 927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Врегулювання питань виконання топографо-геодезичних робіт і використання геодезичних пунктів

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації

без змін

0,00

Прийняття проекту акта

0,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Встановлюється чіткий порядок

використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

У разі прийняття проекту акта, громадяни

та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки не вирішує питань використання, обліку та охорони геодезичних пунктів.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

органам державної влади погодити та затвердити запропонований порядок використання, обліку та охорони геодезичних пунктів;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про порядок використання, обліку та охорони геодезичних пунктів шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання обов’язково надавати до Держгеокадастру відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб будуть здійснюватись за рахунок Державного бюджету України на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів – не прогнозується;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не змінюватиметься;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта визначається на високому рівні.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                              М. П. МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux