портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 вересня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____  

                                                                                                             Київ 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у

рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у

внутрішніх водоймах  та Азово-Чорноморському басейні

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                          М. АЗАРОВ

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua “19 вересня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-mail: (ekonomy@darg.gov.ua).

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. Дроник

 

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Постанову необхідно прийняти для забезпечення виконання  закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, закону України “Про аквакультуру” від 18.09.2012 5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки".

Прийняття постанови забезпечить удосконалення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні з урахуванням зауважень перевіряючи органів, зменшення до мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількості нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання, спрощення застосування нормативно-правового акта суб’єктами господарювання – виконавцями бюджетної програми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови є врегулювання правил використання коштів державного бюджету для забезпечення виконання  закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України “Про аквакультуру” від 18.09.2012 5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, Закон України “Про аквакультуру” від 18.09.2012 № 5293-VІ та постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови дозволить ефективно та цілеспрямовано використовувати кошти державного бюджету, виділені на здійснення заходів з селекції у рибному господарстві та з відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні. Це дозволить збільшити промислову рибопродуктивність водойм, сприятиме зростанню обсягів виробництва товарної рибної продукції та підвищення її якості, підвищить рівень забезпеченості населення рибною продукцією.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною казначейською службою України та правової експертизи Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект постанови відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України  ( www.minagro.gov.ua ) з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує визначення позиції соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. 

11. Прогноз результатів

Штучне відтворення промислової іхтіофауни забезпечить збільшення виловів риби на водних об’єктах загальнодержавного значення. Буде створено цілісну систему ведення селекційно-племінної роботи в рибництві, забезпечено поліпшення рибоводно-біологічних якостей об’єктів рибництва та вдосконалення існуючих і виведення нових порід, порідних груп, ліній, гібридних форм риб, створення гетерогенної прогресивної структури порід та формування високопродуктивних племінних стад плідників у відповідності із запитами виробництва. Крім того, прийняття постанови забезпечить оновлення стад плідників та ремонтного поголів’я за рахунок "оновлення крові" генетичним матеріалом з материнських водойм, що в подальшому сприятиме створенню потужної бази селекційно-племінних господарств рибної галузі України, а також дасть можливість реалізовувати продукцію цих господарств іншим господарюючим суб’єктам з високими показниками селекційно-племінної справи (чистопородність, стійкість до захворювань, якість наступного покоління, значно вищий вихід продукції на одиницю витрат в галузі рибництва). Заходи з виконання бюджетної програми сприятимуть зростанню обсягів виробництва товарної рибної продукції та підвищенню її якості, підвищать рівень забезпеченості населення рибною продукцією.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                             В. С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про  затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні"

 

1.Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державногорегулювання.

Актуальність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" обумовлена необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про аквакультуру» та для забезпечення виконання  Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки".

2. Визначення цілі державного регулювання.

Проект постанови спрямований на удосконалення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекційно-племінної роботи у сфері аквакультури та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні з урахуванням зауважень перевіряючих органів, зменшення до мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількості нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання, спрощення застосування нормативно-правового акта одержувачами бюджетних коштів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеноїмети.

Перший альтернативний спосіб:

Залишити чинні постанови  без змін, проте, даний спосіб не дасть змогу удосконалити Порядок використання коштів, а саме урахувати зауваження перевіряючих органів, зменшити до мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількість нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання.

Другий альтернативний спосіб:

Запропонований проект постанови дасть можливість одержувачам бюджетних коштів ефективно та цілеспрямовано використовувати кошти державного бюджету, виділені  на  здійснення заходів щодо селекційно-племінної роботи у сфері аквакультури та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язанняпроблеми та відповідні заходи.

У разі прийняття Постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейніі" стане можливим ефективно та цілеспрямовано використовувати кошти державного бюджету та зменшити до мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількість нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разіприйняття регуляторного акта та визначення очікуваних результатівприйняття акта.

         Забезпечення законодавчо обгрунтованого здійснення використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекційно-племінної роботи у сфері аквакультури та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

 

-

Надходження до бюджетів всіх рівнів податків, зборів та обов’язкових платежів

Суб'єкти господарювання

-

Цілеспрямоване та ефективне використання  кошів державного бюджету

Населення

-

Збільшення якісного асортименту рибопродукції на ринку України

 

7. Обгрунтування запропонованого строку дії акта.

 Акт набирає чинності з 1 січня 2014 року.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Виходячи із цілей державного регулювання, метою даного проекту постанови прийняття удосконаленого Порядку з урахуванням зауважень перевіряючих органів, зменшення до мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількості нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання, спрощення застосування нормативно-правового акта одержувачами бюджетних коштів.

Проект постанови підготовлено для забезпечення виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про аквакультуру", постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки".

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання або  фізичними особами положеннями акта не передбачені.

Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами, положеннями акта не передбачені.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект постанови оприлюднений на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Прийняття проекту постанови дозволить ефективно та цілеспрямовано використовувати кошти державного бюджету, виділені на заходи із селекційно-племінної роботи у сфері аквакультури та заходи із вселення водних живих ресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн, а це дозволить збільшити промислову рибопродуктивність водойм, сприятиме зростанню обсягів виробництва товарної рибної продукції та підвищення її якості, підвищить рівень забезпеченості населення рибною продукцією.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту постанови не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до дня набрання чинності цього  регуляторного акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження - через рік після набуття чинності нормативно-правового акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було проваджено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. ДроникOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux