портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 08 жовтня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів країни "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) розроблено з метою удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та виконання вимог Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік".

Прийняття постанови дасть можливість забезпечити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної підтримки широкому колу суб’єктів господарювання.

Це сприятиме стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби, покращенню матеріально-технічної бази в галузі тваринництва, використанню в селекційному процесі кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищенню рівня селекційно-племінної роботи та продуктивності тварин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі надсилати протягом місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24,  e-mail: elena.alshanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Альшанова Олена Олегівна. Тел. 278-19-50;

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі - Порядок) розроблено з метою удосконалення механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та виконання вимог Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою є затвердження нового Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Порядок передбачає спрощення процедури нарахування та розподілу бюджетних коштів для підтримки суб’єктів господарювання у тваринництві.

Державна підтримка здійснюватиметься за заявочним принципом у межах виділених асигнувань.

Порядок передбачає часткове відшкодування суб’єктам господарювання:

- вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності; племінних свинок та кнурців (класу "еліта"); племінних вівцематок, баранів, ярок (далі – часткове відшкодування вартості тварин);

- відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;

- вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств.

Нарахування зазначеного часткового відшкодування буде делеговано регіональним комісіям.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

закони України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про племінну справу у тваринництві" та "Про безпечність та якість харчових продуктів";

постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" передбачені видатки загального фонду у розмірі 250 млн гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Федерацією роботодавців України та Спільним представницьким органом профспілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови сприятиме збереженню (створенню додаткових) робочих місць, розбудові інфраструктури села, залученню інвестицій у тваринництво і переробну галузь, а також самозайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть можливість забезпечити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної підтримки широкому колу суб’єктів господарювання.

Це сприятиме стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби, покращенню матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, використанню в селекційному процесі кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищенню рівня селекційно-племінної роботи та продуктивності тварин.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Відповідно до додатку 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) за бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" передбачені видатки загального фонду у розмірі 250,0 млн гривень.

З метою визначення механізму використання коштів, передбачених Мінагрополітики України у державному бюджеті за зазначеною програмою, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проектом постанови передбачається затвердити новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Метою затвердження зазначеного Порядку є спрощення процедури нарахування та розподілу бюджетних коштів для підтримки суб’єктів господарювання у тваринництві.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить спрямувати, передбачені у загальному фонді державного бюджету, видатки на підтримку галузі тваринництва.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть змогу ефективно використати передбачені у держбюджеті кошти для підтримки галузі тваринництва.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи

Проектом постанови передбачається спрямування бюджетних коштів суб’єктам господарювання на часткове відшкодування:

- вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності; племінних свинок та кнурців (класу "еліта"); племінних вівцематок, баранів, ярок;

- відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;

- вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств.

Нарахування зазначеного часткового відшкодування буде делеговано регіональним комісіям.

Державна підтримка здійснюватиметься за заявочним принципом у межах виділених асигнувань.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови дасть можливість забезпечити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної підтримки широкому колу суб’єктів господарювання.

Це сприятиме стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби, покращенню матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, використанню в селекційному процесі кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищенню рівня селекційно-племінної роботи та продуктивності тварин.

6. Очікувані результати прийняття акту

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Залучення інвестицій у тваринництво та переробну галузі;

збільшення чисельності поголів’я худоби;

поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин;

 захист споживачів від надходження на внутрішній  ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів;

збільшення виробництва продукції тваринництва;

розбудова села;

створення додаткових робочих місць;

ефективне використання бюджетних коштів передбачених для державної підтримки галузі тваринництва.

 

До 50 відсотків вартості закуплених тварин, введених в дію об’єктів та відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів.

Суб’єкти господарювання

Розширення або удосконалення виробництва;

розширення основних засобів виробництва;

нарощення поголів’я тварин;

збільшення виробництва високоякісної продукції тваринництва;

підвищення продуктивності тварин;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК.

50 або більше відсотків вартості закуплених тварин, введених в дію об’єктів та відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів.

 

Населення

Норми проекту Порядку поширюються на фізичних осіб суб’єктів господарювання (фізичні особи підприємці) та сприятимуть:

розширенню або удосконаленню виробництва;

збільшення виробництва високоякісної продукції тваринництва;

поліпшення фінансового стану.

50 або більше відсотків вартості закуплених тварин, введених в дію об’єктів та відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку с/г тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Порядок використання коштів є безстроковим і діє (застосовується) у разі передбачення в державному бюджеті асигнувань за відповідним напрямом.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання агропромислового комплексу;

2) аналіз стану залучення інвестицій у галузь тваринництва;

3) аналіз виробничих показників у галузі тваринництва (чисельність поголів’я, виробництво продукції, продуктивність тварин);

4) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - буде збільшено надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів за рахунок податків та інших обов’язкових платежів, за рахунок виробництва продукції тваринництва, збільшення поголів’я тварин, збереження (створення додаткових) робочих місць;

5) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які:

 - у поточному році та грудні місяці року, що передує бюджетному, за закуплені ними тварини та подали документи відповідно до вимог Порядку;

- у попередньому та поточному роках ввели в дію об’єкт та подали документи відповідно до вимог Порядку;

- залучили кредити та використали їх на визначенні проектом Порядку цілі, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними;

6) розмір коштів що витрачатимуться суб’єктами господарювання, які пов’язані з виконанням вимог акта - 50 або більше відсотків вартості закуплених тварин, введених в дію об’єктів та відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів.

Проект постанови розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік від дня набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись раз у три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта, шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux