портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 22 квітня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

 

Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, що додається.

 

  

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови підготовлено на виконання Закону України від 02 березня 2015 року № 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та з метою надання суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua; anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua

Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (далі – Закон) Мінагрополітики України передбачається бюджетна програма 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" з обсягом фінансування 300 млн гривень.

На виконання Закону та з метою надання суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку, який визначатиме механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект Порядку).

Дана мета досягається шляхом виплати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами.

Запропонованим проектом Порядку передбачено, що:

компенсації підлягають відсоткові ставки за користування кредитами, за умови, що сума відсотків не перевищує у національній валюті 30 відсотків річних;

компенсація надається за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, що дозволить скористатись програмою здешевлення кредитів більш широкому колу суб’єктів господарювання АПК;

компенсація надається за кредитами, залученими для покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю;

Мінагрополітики України здійснює розподіл бюджетних призначень (визначає річні ліміти) між департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, згідно з даними органів державної статистики;

Мінагрополітики України за підсумками десяти, а надалі щомісяця, у разі потреби може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань між департаментами агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

Крім того, проектом Порядку визначається регламент роботи конкурсних комісій, які створюються відповідними облдержадміністраціями для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації за кредитами, а також необхідний перелік документів, які позичальники подають до конкурсних комісій для отримання права на компенсацію.

Також проектом Порядку передбачається, що конкурсні комісії при розгляді поданих позичальниками документів для одержання права на компенсацію надають переваги позичальникам:

у першу чергу, які мають річний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;

у другу чергу, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України", Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Для реалізації запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на  2015 рік" Мінагрополітики України передбачені видатки за програмою КПКВК  2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" обсягом у 300 млн гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови розроблявся з урахуванням пропозицій, які були висловлені у зверненнях департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, сільгоспвиробників, з метою визначення умов для отримання підприємствами-позичальниками компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови надіслано на опрацювання та погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів  

Прийняття даного нормативно-правового акта надасть можливість визначити умови та порядок отримання суб’єктами господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими в банках кредитами.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (далі – Закон) Мінагрополітики України передбачається бюджетна програма 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" з обсягом фінансування 300 млн гривень.

На виконання Закону та з метою надання суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку, який визначатиме механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики України у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект Порядку).

Дана мета досягається шляхом виплати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить створити для суб’єктів господарювання агропромислового комплексу пільгові умови при залученні кредитів у банках.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть змогу використати кошти, передбачені у держбюджеті для здешевлення кредитів.

Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою надання суб’єктам господарювання АПК державної підтримки шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у банках, проектом Порядку передбачено, що:

компенсації підлягають відсоткові ставки за користування кредитами, за умови, що сума відсотків не перевищує у національній валюті 30 відсотків річних;

компенсація надається за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, що дозволить скористатись програмою здешевлення кредитів більш широкому колу суб’єктів господарювання АПК;

компенсація надається за кредитами, залученими для покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю;

Мінагрополітики України здійснює розподіл бюджетних призначень (визначає річні ліміти) між департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, згідно з даними органів державної статистики;

Мінагрополітики України за підсумками десяти місяців, а надалі щомісяця, у разі потреби може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань між департаментами агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

Крім того, проектом Порядку визначається регламент роботи конкурсних комісій, які створюються відповідними облдержадміністраціями для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації за кредитами, а також необхідний перелік документів, які позичальники подають до конкурсних комісій для отримання права на компенсацію.

Також проектом Порядку передбачається, що конкурсні комісії при розгляді поданих позичальниками документів для одержання права на компенсацію надають переваги позичальникам:

у першу чергу, які мають річний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;

у другу чергу, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту постанови надасть можливість суб’єктам господарювання АПК отримати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

Положення проекту постанови поширюються на суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, які залучили кредити та використали їх на визначенні проектом Порядку цілі, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення основ державної політики у сфері пільгового кредитування суб’єктів господарювання АПК;

захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання аграрного сектору України;

визначення механізму надання часткової компенсації відсоткових ставок за банківськими кредитами;

ефективне використання бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів.

Немає.

Сільськогосподарські товаровиробники

Створення сприятливих умов для залучення кредитів у банках;

забезпечення суб’єктів господарювання АПК необхідними кредитами;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК.

Витрати на оформлення документів в сумі до 300 гривень

Населення

 

Немає, оскільки норми проекту Порядку поширюються на юридичних осіб.

Немає.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Дія проекту постанови поширюється на бюджетний рік.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК;

- аналіз стану залучення кредитних ресурсів підприємствами-позичальниками;

- аналіз відсоткових ставок банків за користування кредитами;

- порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки сільського господарства та її впливу на фінансовий стан підприємств-позичальників;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається, тому що запропонованим проектом постанови передбачаються витрати із загального фонду держбюджету на здешевлення кредитів;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які залучили кредити та використали їх на визначенні проектом Порядку цілі, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться підприємствами-позичальниками, які пов’язані з виконанням вимог акта:

передбачаються затрати на оформлення документів одним позичальником з метою отримання права на державну підтримку в розмірі до 300 гривень;

час, який буде витрачено для отримання права на одержання державної підтримки – до 5 днів;

- покращення фінансового стану одержувачів такої державної підтримки.

Проект постанови розміщений в мережі Інтернет на офіційному  веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.  

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                     Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux