портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 01 червня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

  

Про затвердження Порядку видачі, скасування,

тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва

аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

 

Відповідно до статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", абзацу другого підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома – інспектора)"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома – інспектора) (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання вимог статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

 

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) (далі – проект постанови) розроблено на виконання статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон) з метою забезпечення проведення сертифікації насіння в Україні відповідно до європейських вимог.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з вимогами Закону та визначення процедури видачі, тимчасового зупинення, поновлення, скасування та затвердження форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864–VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Закон України "Про захист персональних даних".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національною академією аграрних наук України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови буде затверджено процедуру проведення кваліфікаційного іспиту та механізм видачі, тимчасового зупинення дії, поновлення, скасування та видачі дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та затверджено форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), на проведення робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу за видами культур.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

Зокрема, статтею 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форма свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання статті 182 Закону Мінагрополітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)" (далі - проект постанови), прийняття якого зумовлено необхідністю визначення процедури видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та затвердження форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури видачі, тимчасового зупинення, поновлення та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), а також затвердження форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Із прийняттям проекту постанови буде визначено:

кваліфікаційні вимоги до кандидатів, перелік документів, що подаються для складання кваліфікаційного іспиту;

порядок подання документів для отримання допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

порядок розгляду документів, поданих для отримання допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

порядок підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту;

порядок подання та розгляд апеляції;

порядок видачі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

порядок прийняття рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

порядок прийняття рішення про поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

порядок прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

обмеження діяльності аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

порядок видачі дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

відповідальність аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та Мінагрополітики.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки процес виробництва насіння (садивного матеріалу) вимагає на певних етапах його проведення відповідних кваліфікаційних заходів (польове оцінювання насіннєвих посівів, відбір проб насіння (садивного матеріалу), маркування та пакування партій насіння (садивного матеріалу), проведення яких може забезпечити лише кваліфікований інспектор.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми дасть можливість визначити процедуру підготовки кваліфікованих аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) із видачею їм відповідних посвідчень, що в першу чергу забезпечить контроль на всіх етапах виробництва насіння та відповідальність аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і

 залишення

існуючої ситуації

 

Мінімальні

Суб’єкти господарювання без участі аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) зможуть вирощувати насіння виключно для власних потреб, у зв’язку з чим, реалізація його як на внутрішньому так і зовнішньому ринках буде паралізованою, що в кінцевому результаті може вплинути на дефіцит насіння (садивного матеріалу), поширення насіння невідомого походження та якості та продовольчу безпеку країни.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Висока

Для забезпечення виробництва та реалізації насіння (садивного матеріалу), у більшості європейських країнах присутній державний контроль за етапами його виробництва. В Україні цю роль будуть виконувати аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори). Завдяки їх діяльності покращиться якість насіння (садивного матеріалу), що позитивно вплине на виробництво продукції рослинництва та експортні можливості насіння (садивного матеріалу).

Із прийняттям проекту постанови буде визначено відповідальність аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) за процесами виробництва насіння (садивного матеріалу).

Витрати на виготовлення свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), організацію та проведення кваліфікаційного іспиту

26000 гривень (50 грн. виготовлення 1 свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), 1000 грн. – канцелярські товари)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

Мінімальні

Вірогідність придбання неякісного насіння

та/або садивного матеріалу, недоотримання прибутків та запланованих врожаїв.

Відсутні.

Альтернатива 2

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Захист інтересів громадян шляхом отримання якісного насіння та садивного матеріалу, забезпечить стабільне виробництво продукції рослинництва (розсадництва) та отримання прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

* проект постанови поширюються лише на фізичних осіб.

** У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

 

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) неякісного насіння (садивного матеріалу), що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв та прибутків. Неможливість експорту насіння вирощеного в Україні.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

Забезпечення здорової конкуренції у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на якість виробництва насіння (садивного матеріалу), та забезпечить його вихід на міжнародні ринки. Відповідальність за видачу документів на насіння (садивний матеріал).

Витрати на подачу та підготовку документів, участь у кваліфікаційному іспиті складають 261 000 грн.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

261 000

(витрати заявників на підготовку та подачу документів, прибуття кандидатів на іспит, кількість заявників – біля 500)

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

22

22

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

Прибуття кандидатів на іспит

 

500

 

500

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

522

522

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

500

500

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

261 000

261 000

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату

податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати

за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

22 грн.

-

22 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

 

 

1

Не відповідає Закону.

Можливе поширення неякісного насіння (садивного матеріалу), що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв, прибутків, неможливість експорту насіння та негативно вплинути на продовольчу безпеку держави

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає європейським вимогам та вимогам сучасності. Із прийняттям зазначеного проекту постанови буде встановлено контроль та відповідальність за етапами виробництва насіння (садивного матеріалу), що забезпечить виробництво насіння (садивного матеріалу) високої якості, розширення його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідальність аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів). Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки,

узгодження інтересів бізнесу та держави.

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови відсутні.

У держави будуть витрати на виготовлення свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), організацію та проведення кваліфікаційного іспиту в сумі 26000 гривень.

У суб’єктів господарювання

витрати на підготовку та подачу документів, прибуття на іспит в сумі 261 000 гривень (500 кандидатів).

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Сприяє покращенню якості насіння (садивного матеріалу), що сприятиме виходу вітчизняного насіння та садивного матеріалу на міжнародні ринки та залученню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації

 

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

 

 

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні не відповідає нормам Закону, оскільки суб’єкти насінництва та розсадництва без участі аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) не зможуть вирощувати насіння для реалізації як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, що в кінцевому результаті може вплинути на дефіцит насіння (садивного матеріалу), поширення насіння невідомого походження та якості та продовольчу безпеку країни.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Повністю відповідає нормам Закону та європейським вимогам. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки. Захист суб’єкта насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки, сприяння надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва, встановлено відповідальність аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Відсутні

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення

існуючої ситуації.

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та європейським вимогам.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість встановити процедуру видачі, тимчасового зупинення, поновлення та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), а також затвердити форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

У разі прийняття проекту постанови буде встановлено чітку процедуру, від вимог до кандидатів та переліку документів, що подаються для складання кваліфікаційного іспиту до видачі та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), що унеможливить застосування зловживань під час проведення кваліфікаційного іспиту, видачі, тимчасовому зупиненні, поновленні та скасуванні свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта – погодити зазначений проект постанови.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту постанови для органів виконавчої влади будуть в частині організації проведення кваліфікаційного іспиту та виготовлення свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Для фізичних осіб витрати будуть пов’язані лише з підготовкою та направленням документів, а також прибуття для участі у кваліфікаційному іспиті.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на фізичних осіб, які склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), (біля – 500 аудиторів).

кількість заяв, що надходитиме до Мінагрополітики для складання кваліфікаційного іспиту буде складати в межах 500;

кількість рішень про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;

кількість відмов у допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

кількість заяв поданих на апеляцію;

кількість виданих свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

кількість прийнятих рішень про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

кількість прийнятих рішень про поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

кількість прийнятих рішень про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

кількість виданих дублікатів свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України     (www.kmu.gov.ua);

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом моніторингу діяльності кожного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), в тому числі кількості прийнятих рішень щодо скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), обмежень діяльності аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), тимчасового зупинення дії та видачі дублікатів свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки на підставі аналізу проведених планових та позапланових перевірок, кількості виявлених порушень та прийнятих рішень щодо скасування уповноваження органу з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux