портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 23 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження

лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

 

Відповідно до статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі сертифіката про походження  лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що додається.

2. Установити, що сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, видані відповідно до Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260, є дійсними протягом 60 календарних днів з дня їх видачі.

3. Дозволити підприємствам – постійним лісокористувачам видавати сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на основі виданих до набрання чинності цією постановою товарно-транспортних накладних (товаросупровідних документів) на зазначені матеріали протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою.

4. Визнати такими, що втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-порталах Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів) та Державного агентства лісових ресурсів України (www.dklg.kmu.gov.ua/ розділ Регуляторна діяльність/ Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, Державне агентство лісових ресурсів України e-mail: admin@dklg.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua.

Тел. 226-22-12

Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.

 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді», внесено ряд змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", у тому числі до статті 3 зазначеного Закону, новою редакцією якої встановлено, що реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог зазначеного Закону розроблено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" (далі – проект постанови).

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту постанови забезпечить виконання вимог статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", в частині впровадження нового Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який врегульовуватиме процес реалізації лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів під час здійснення їх експорту, сприятиме його відкритості і прозорості, а також стане дієвим важелем регулювання експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

3. Правові аспекти

Правовідносини у даній сфері регулюються Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій", постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2015 р. № 826 "Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" та наказом Державного комітету лісового господарства України від 07 вересня 2007 року № 528 "Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій".

Реалізація зазначеного проекту постанови передбачає визнання такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1364 "Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", а також постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2015 р. № 826 "Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не передбачає залучення коштів Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови є проектом регуляторного акту та потребує оприлюднення для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не зачіпає інтересів всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та потребує проведення аналізу впливу і послідовного відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, та вноситься відповідно до пункту 1 § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Основним наслідком прийняття постанови є реалізація норм Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді" та встановлення нового Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Результатом прийняття постанови є врегулювання процедури видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

 

 

 

 

 Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" (далі – постанова) розроблено у зв’язку з прийняттям Закону України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" та з метою нормативно-правового врегулювання питання видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" від 08 вересня 2005 року № 2860-ІV та встановлення єдиного підходу до порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде виконано вимоги абзацу третього статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" від 08 вересня 2005 року № 2860-ІV, яким передбачено, що сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами – постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Другий спосіб – прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів", що відповідно до вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" забезпечить встановлення єдиного підходу до порядку видачі.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови забезпечить приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства. Впровадження нового Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів сприятиме відкритості і прозорості процесу реалізації лісо- та пиломатеріалів під час здійснення їх експорту.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акту

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Зменшення обігу незаконно заготовленої деревини

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Отримання сертифіката про походження лісоматеріалів здійснюється в одноденний строк після оформлення товаросупровідних документів (скороченя строку видачі сертифіката)

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Не передбачено

 

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акту

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акту

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету – не передбачено;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на органи виконавчої влади України, суб’єктів господарювання.

3) розмір коштів і часу – сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на безоплатній основі та в одноденний строк.

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщено на офіційних сайтах Мінагрополітики України та Держлісагентства.

9. Заходи, за допомгою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження буде проведено після набрання чинності регуляторним актом на основі статистичних даних, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності постанови, періодичні відстеження – раз на кажні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Статистичними даними, на основі яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта є електронний перелік виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Відстеження результативності буде здіснюватись Держлісагентством.

 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux