портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 16 серпня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                              №__________   

Київ

 

Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових

ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

 

Відповідно до статті 18 Лісового кодексу України, частини першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                          М. АЗАРОВ


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами"

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами".

Головним розробником проекту постанови є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, електронна адреса lis@minapk.gov.ua.

Проект Постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства  України www.minagro.gov.ua, __.08.2013.

Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акта протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, e-mail: lis@minapk.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                   В.М. Давиденко


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами" (далі – постанова) розроблено у відповідності до вимог статті 18 Лісового кодексу України, статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та пункту 66.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови є встановлення єдиного підходу та порядку видачі органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Лісовий кодекс України, Закон України  "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджений Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 14 квітня 2011 року № 458.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного чи місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадських обговорень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів і не потребує висловлення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11. Прогноз результатів

Реалізація вимог проекту постанови призведе до встановлення єдиного підходу та порядку видачі органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                        О.В. Сень


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами" (далі – постанова) розроблено у відповідності до вимог статті 18 Лісового кодексу України, статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та пункту 66.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є встановлення єдиного підходу та порядку видачі органами виконавчої влади України та Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде виконано вимоги пункту 66.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128.

Другий спосіб – прийняття проекту Постанови встановить єдиний підхід та порядок видачі органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови забезпечить приведення нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акту

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Не передбачено

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Не передбачено

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Не передбачено

 

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акту

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акту

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету – не передбачено;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на органами виконавчої влади України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим.

3) розмір коштів і часу, визначаються органами виконавчої влади України та Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

У відстеженні результативності акта не має необхідності, оскільки Постановою передбачається саме порядок видачі органами виконавчої влади України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України керівник апарату                                                                                                                                         О.В. Сень



Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux