портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 20 лютого 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____  

 

                                                                                                           Київ

 

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне

використання водних біоресурсів за межами юрисдикції

України

 

Відповідно до статей 23, 24 та 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                              М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України”

 

Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту постанови, підготовленого з метою виконання статей 23, 24 та 27  Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України” в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:

1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).

2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України”.

 

 

Перший заступник Голови

        Держрибагентства України                                                                                                                                                                    О.Ю. Овчарук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України”

 

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України” (далі – Проект)  розроблено на виконання статей 23, 24 та 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, положень Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року (далі Угода), які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними та Резолюцій Генеральної асамблеї ООН з питань забезпечення сталого рибальства, у тому числі за рахунок реалізації Угоди та пов’язаних з нею документів, та рішень міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна.

1. Мета і шляхи її досягнення

Проект регламентує процедуру отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України щодо здійснення промислового рибальства і має за мету створення прозорого механізму отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання, розв’язання проблем забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції промислового рибальства, що дає змогу забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання, та сприяти зменшенню тиску незаконного, непідзвітного та нерегульованого (ННН) рибальства на водні біоресурси.

2. Правові аспекти

Проект розроблено відповідно до Законів України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про Перелік документів дозвільного характеру” та Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року (далі Угода), які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними.

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

4. Позиція заінтересованих органів

Проект необхідно погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а саме: Мінекономрозвитку; Мінфіном; Мінприроди; МЗС, Мін’юстом та Держпідприємництвом.

5. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

Проект не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Проект нормативно-правового акта розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект  не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Проекту дасть можливість Держрибагентству України забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України суднами під Державним Прапором України.

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

10. Прогноз результатів

Прийняття даного нормативно-правового акта буде підставою для:

удосконалення нормативно-правових актів щодо отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства та прозорості їх отримання;

поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

захисту вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організації та створення робочих місць;

нарощування виробництва продукції промислового рибальства з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній продукції рибної промисловості;

сплати податків до Державного бюджету України.

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                В.С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Відповідно до статей 23, 24 та 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” визначено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмова в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України” (далі – Проект), полягає у затвердженні Порядку та процедури затвердження видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулюванні документів з метою спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України та затвердження Порядку і процедури видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулюванні документів з метою спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, і є метою створення прозорого механізму отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання, розв’язання проблем забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції промислового рибальства, що дає змогу забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання, та сприяти зменшенню тиску незаконного, непідзвітного та нерегульованого (ННН) рибальства на водні біоресурси .

Механізмом досягнення вказаної мети є затвердження Проекту.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Законів України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів та Угоді про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року (далі Угода), які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними.

Другий альтернативний спосіб – прийняття Проекту, сприятиме вдосконаленню нормативно-правових актів щодо отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на усіх юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та додержання природоохоронного законодавства.

Прийняття Проекту дозволить здійснювати ефективну державну політику в сфері природокористування та прозорості отримання документів дозвільного характеру. Проект набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Проекту дасть можливість Держрибагентству України забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання отримання документів дозвільного характеру щодо спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

 

посилення державного регулювання та контролю шляхом законодавчого врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з метою створення прозорого механізму отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання, розв’язання проблем забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції промислового рибальства та сприяння зменшенню тиску ННН рибальства на водні біоресурси .

Гармонізація та приведення у відповідність до нормативно-правових актів, отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства.

Додаткові витрати відсутні

 

Суб’єкти господарю-вання

удосконалення законодавчого врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України та отримання документів дозвільного характеру;

створення конкурентних умов для торгівлі на внутрішньому та зовнішньому ринках;

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Населення

дає змогу забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання.

 

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії Проекту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта  або втрати ним чинності.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, і які на даний час здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів, складає 520 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта у межах вимог, встановлених законодавством.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній за рахунок розміщення Проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. і Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                               В.С. ДроникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux