портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 06 лютого 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                     №____ 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне

використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних

об’єктах (їх частинах)

 

Відповідно до статей 23, 24 та 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що додається.

2. В абзаці першому пункту 1 Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 (Урядовий кур'єр від 28.08.1992, № 35), слова “і водних” замінити словами “, водних і водних біоресурсів”.

 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                               М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)”

 

Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту постанови, підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)” в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:

1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).

2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту постанови “Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)”.

 

 

Заступник Голови

Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                           М.М. Карпенко

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (далі – Проект) розроблено на виконання статей 23, 24 та 27 Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект регламентує процедуру отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) щодо здійснення промислового рибальства і направлений на створення прозорого механізму отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання і спрямований на розв’язання проблем забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції промислового рибальства, що дає змогу забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання.

3. Правові аспекти

Проект розроблено відповідно до Законів України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, Про Перелік документів дозвільного характеру.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект необхідно погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а саме: Мінекономрозвитку;Мінфіном; Мінприроди;Мін’юстом та Держпідприємництвом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативно-правового акта розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Проекту дасть можливість Держрибагентству України та його територіальним органам забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного нормативно-правового акта буде підставою для

удосконалення нормативно-правових актів щодо отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства та прозорості їх отримання;поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

захисту вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організації та створення робочих місць;

нарощування виробництва продукції промислового рибальства з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній продукції рибної промисловості;

сплати податків до Державного бюджету України.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                               В.С. Дроник

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Відповідно до статей 23, 24 та 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” визначено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмова в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)” (далі – Проект), полягає у затвердженні Порядку та процедури затвердження видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулюванні документів з метою спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах  (їх частинах).

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та затвердження Порядку і процедури видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулюванні документів з метою спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах  (їх частинах), і є метою збереження та забезпечення раціонального використання окремих водних біоресурсів, які інтенсивно експлуатуються та/або характеризуються відповідно до наукових обґрунтувань незадовільним станом.

Механізмом досягнення вказаної мети є затвердження Проекту.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” та “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Другий альтернативний спосіб – прийняття Проекту, сприятиме вдосконаленню нормативно-правових актів щодо отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на усіх юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та додержання природоохоронного законодавства.

Прийняття Проекту дозволить здійснювати ефективну державну політику в сфері природокористування та прозорості отримання документів дозвільного характеру. Проект набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Проекту дасть можливість Держрибагентству України забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання отримання документів дозвільного характеру щодо спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах  (їх частинах).

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

 

посилення державного регулювання та контролю шляхом законодавчого врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах  (їх частинах) з метою забезпечення раціонального та невиснажливого використання окремих водних біоресурсів, які інтенсивно експлуатуються та/або характеризуються незадовільним станом. Гармонізація та приведення у відповідність до нормативно-правових актів, отримання документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства.

Додаткові витрати відсутні

 

 

Суб’єкти господарю-вання

удосконалення законодавчого врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та отримання документів дозвільного характеру;

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі;

легітимність ведення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

Додаткові витрати відсутні

Населення

збільшення споживання рибної продукції на душу населення.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії Проекту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджету у вигляді:

збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, і які на даний час здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів, складає 520 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта у межах вимог, встановлених законодавством.

Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів належить до доходів, що закріплюються за бюджетами АР Крим, областей, районів та органів місцевого самоврядування.

Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 449 “Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання”.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній за рахунок розміщення Проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. і Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                         В.С. ДроникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux