портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 жовтня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН  

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон), що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Н.Г

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – проект постанови) базуються на необхідності вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, правого регулювання формування та функціонування Реєстру заявок на сорт рослин.

У процесі своєї виробничої діяльності людина постійно удосконалює культури, що виражається у створенні нових, кращих сортів. Зараз у світі вирощується більше 41 тисячі сортів різних видів рослин.

За різними оцінками, вклад селекції у ріст урожайності вирощуваних культур складає від 30 до 70 % з перспективою збільшення до 60-90% залежно від культури. Виникає потреба у нових видах рослинної сировини, все більш гострою стає необхідність селекції на зниження енерговитрат у рослинництві та забезпечення природоохоронних технологій, зростає вплив ринкової кон’юктури на селекцію рослин. Все це зумовлює необхідність реєстрації прав на сорти рослин.

Досягнення високих результатів базується на експертній оцінці сортів, яка має статус науково-технічної експертизи. Процедура державної реєстрації прав на сорт рослин є ключовим етапом поширення сорту на території України. Внесення інформації про сорт до реєстру заявок на сорт рослин (далі – Реєстр заявок) – початковий етап реєстрації сорту. Реєстр заявок – сукупність офіційних відомостей про заявки на сорти рослин, поданих з метою державної реєстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді.

Правове регулювання формування Реєстру заявок до останнього часу здійснювалось відповідно до Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541. Проте, як показала практика, існуюче регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникають у процесі його формування та ведення.

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру заявок. Зокрема, статтею 8 зазначеного Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, належить забезпечити ведення Реєстру заявок, а статтею 6 передбачено, що саме Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру заявок.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами чинного законодавства України в частині удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки на сорт рослин та внесенні офіційних відомостей до Реєстру заявок.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України; Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію", Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту постанови, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" та не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови визначиться механізм ведення Реєстру заявок, що, в свою чергу, забезпечить удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки на сорт рослин, її науково-технічної експертизи та реєстрації прав.

 

 

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – проект постанови) та базуються на необхідності вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, правого регулювання формування та функціонування Реєстру заявок на сорт рослин.

В процесі своєї виробничої діяльності людина постійно удосконалює культури, що виражається у створенні нових, кращих сортів. Зараз у світі вирощується більше 41 тисячі сортів різних видів рослин.

За різними оцінками вклад селекції у ріст урожайності вирощуваних культур складає від 30 до 70 % з перспективою збільшення до 60-90% залежно від культури. Виникає потреба у нових видах рослинної сировини, все більш гострою стає необхідність селекції на зниження енерговитрат у рослинництві та забезпечення природоохоронних технологій, зростає вплив ринкової кон’юктури на селекцію рослин. Все це зумовлює необхідність реєстрації прав на сорти рослин.

Досягнення високих результатів базується на експертній оцінці сортів, яка має статус науково-технічної експертизи. Процедура державної реєстрації прав на сорт рослин є ключовим етапом поширення сорту на території України. Внесення інформації про сорт до реєстру заявок на сорт рослин (далі – Реєстр заявок) - початковий етап реєстрації сорту. Реєстр заявок – сукупність офіційних відомостей про заявки на сорти рослин, поданих з метою державної реєстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді.

Правове регулювання формування Реєстру заявок до останнього часу здійснювалось відповідно до Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/754. Проте, як показала практика, існуюче регулювання не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникають у процесі його формування та ведення:

не забезпечено прозорість доступу до інформації, насамперед, відсутній механізм надання будь-якій особі певних відомостей з Реєстру заявок (крім інформації щодо схеми селекції та розмноження сорту, яка є конфіденційною) через мережу Інтернет;

не встановлено орган, який би відповідав за введення, збереження та захист даних від несанкціонованого доступу до Реєстру заявок;

не визначені підстави внесення сорту до Реєстру заявок;

порядок ведення Реєстру заявок, а також надання відомостей з нього потребував внесення суттєвих змін та доповнень. Зазначена постанова усуває ці проблеми.

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон). Прийняття вищевказаної Постанови необхідне, щоб механізми, які запроваджуються прийнятим Законом, запрацювали в повному обсязі.

Зокрема, статтею 8 Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин належить забезпечити ведення Реєстру заявок, а статтею 6 передбачено, що саме Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру заявок.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції сільськогосподарської  продукції вищої якості

-

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, та у перспективі отримуватиме вищі податкові надходження від продажу більш якісної с.-г продукції

-

Суб’єкти господарювання,

Права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Права інтелектуальної власності суб’єктів малого підприємництва, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту постанови є:

надання споживачу об’єктивної інформації про сорти рослин, розташованої у систематизованому або упорядкованому вигляді за допомогою електронних або інших засобів;

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин (за внесення змін до Реєстру заявок, пов’язаних з виправленням помилок) відповідно до вимог Закону;

створення ефективної системи охорони прав на сорти рослин.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Відсутність Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин в якому викладені вимоги та правила формування та ведення Реєстру заявок, функціонування ринку сортів рослин залишиться без законодавчого регулювання. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення діючого регуляторного акту - до Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/754 без змін.

Не забезпечить врегулювання встановлених цілей.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України         "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин".

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість досягнення встановлених цілей.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету. Зростання  напруги серед господарюючих суб’єктів. Відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру заявок складають 38297,6 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Можливість виходу національних сортових ресурсів на міжнародні ринки, що сприятиме надходженню інвестицій у національну селекцію сортів та їх подальше вивчення.

Бюджетні витрати на ведення Реєстру заявок складатимуть 34467,9 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Незахищеність. Обмеження доступу до сучасних досягнень світової селекції. Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

21

332

9

12

374

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,6

88,8

2,4

3,2

100

Кількість зареєстрованих сортів рослин у  відповідній групі, , штук

3325

175

3500

Питома вага групи у загальній кількості зареєстрованих сортів, %

95,0

5,0

100

 

*Примітка. На сьогоднішній день до Реєстру заявок внесено 3500 сортів рослин, заявниками яких є 374 суб’єкти господарювання. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 5,6%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 94,4%. Участь дрібних та малих підприємств у структурі реєстру становить 5% відповідно 175 сортів.

 


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

 Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Прямі фінансові витрати відсутні.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

2 318 200,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей, які заноситься до Реєстру заявок. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

2 215 200,0 грн.

Розрахунки витрат суб'єктів

Альтернатива 2 – залишення діючого регулювання без змін

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 заявку, грн

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі заявок, грн

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

за подання заявки на сорт рослин

1300,0

1300,0 х К1 = 1300,0 х 1500 = 1950000,0

за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

500,0

500,0 х К2 = 500,0 х 300 = 150000,0

за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин"

1000,0

1000,0 х К3 =1000,0 х 25 = 25000,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

3,2

3,2 х К4 = 3,2 х 3500 = 11200,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

52,0

52,0 х К4 = 52,0 х 3500 = = 182000,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

2 318 200,0

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту (табл.2):

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 заявку, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі заявок, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

 

 

за подання заявки на сорт рослин;

1300,0

1300,0 х К1 = 1300,0 х 1500 = 1950000,0

за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

500,0

 

500,0 х К5 = 500,0 х 220 = 110000,0

за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин"

1000,0

1000,0 х К3 =1000,0 х 25 = 25000,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

 

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного   нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,   ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,72

2,72 х К4 = 2,72 х 3500 = 11200,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

34,0

34,0 х К4 = 34,0 х 3500 = = 119000,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

2 215 200,0

 

Розрахунок витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, враховуючи реальні витрати щодо одного сорту та загальної кількості сортів рослин, які знаходяться в Державному реєстрі заявок. Сплата зборів здійснювалась згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1154).

К1 – кількість сортів рослин, по яких протягом року подаються документи заявки на проведення формальної експертизи сортів рослин;

К2 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачувався збір за за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

К3 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин";

К4 – загальна кількість сортів рослин, які знаходяться в Державному реєстрі заявок сортів рослин;

К5 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збір за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

Всього суб'єктів господарювання – 374, з яких N=353 – кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, 21 – малі та мікропідприємства..

Для підготовки повного пакету документів при подачі матеріалів заявки на сорт рослин, внесення змін до Реєстру заявок використовувалося 17 аркушів паперу. Середня ціна 1 аркуша паперу – 0,16 грн. Сума витрат на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари): 20 х 0,16 = 3,2 (грн).

Після затвердження нового регуляторного акту, сума витрат на оборотні активи зменшиться за рахунок зменшення кількості використаних аркушів (будуть відсутні подання за внесення змін до Реєстру заявок, а саме: за внесення змін до адреси для листування заявника сортів рослин та його представника): 17 х 0, 16 = 2,72 (грн).

Дані щодо транспортних, поштових витрат, витрат на оборотні активи підтверджуються інформацією Насіннєвої асоціації України, матеріалами засідань 2 "Круглих столів" із заявниками сортів рослин, опитуваннями представників малого та середнього бізнесу.

Розрахунок витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають в результаті дії регуляторного акту та витрат  всіх суб'єктах господарювання за один рік та за п'ять років

Альтернатива 2 - залишення діючого регулювання без змін (табл.3):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат  одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах за п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

2.

Податки, збори та держмито (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

6019,83

2125000,0

10625000,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій,  виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

0

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

31,73

11200,0

56000,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

515,58

182000,0

910000,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

6567,14

2318200,0

11591000,0

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту (табл.4):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (Статті витрат)

Сума витрат  одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по № суб'єктах за перший рік

Сума витрат по № суб'єктах за п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів

5906,51

2085000,0

10425000,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

26,97

9520,0

47600,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

337,11

119000,0

595000,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

6270,59

2213520,0

11067600,0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті Реєстру заявок не існуватиме взагалі (проблеми продовжують існувати з одночасною появою нових проблем)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином в повному обсязі

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 


Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин, дана альтернатива унеможливить контроль з боку держави щодо сортів (продуктивність, якісні показники, стійкість до хвороб та стресових факторів, несприятливих умов навколишнього середовища), які пропонуватимуться споживачеві та не дасть можливості забезпечити продовольчу безпеку країни та надати споживачу об’єктивну інформацію про сорти рослин. Зменшення надходжень до бюджету, зростання напруги серед господарюючих суб’єктів через відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру заявок складають 38297,6 грн.

Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 2 318 200,0 грн.

Крім цього, прийняття даної альтернативи спричинить виникнення правових колізій, адміністративних бар’єрів через відсутність чітких строків щодо здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією сортів, прав на них, неврегульованість сплати зборів у сфері охорони прав на сорти рослин. Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва.

Враховуючи відсутність вигоди, значні негативні наслідки, бюджетні витрати та витрати суб’єктів господарювання

 

Альтернатива 2 – залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3– Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру заявок. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки. Надання споживачу незалежної об’єктивної інформації про сорти рослин, розташованої у систематизованому або упорядкованому вигляді та доступної для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів

Бюджетні витрати на ведення Реєстру заявок складатимуть 34467,9 грн. Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становитимуть 2215 200,0 грн.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, враховуючи скорочення витрат,

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт визначає:

порядок ведення Реєстру заявок та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин.

5.1. Способи розв’язання визначеної проблеми

Прийняття Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин дасть можливість:

на законодавчому рівні встановити механізм ведення Реєстру заявок,

сприятиме створенню ефективної системи охорони прав на сорти рослин, яка забезпечить продовольчу безпеку Держави

дасть можливість споживачу отримувати незалежну об’єктивну інформацію про заявки на сорти, розташовану у систематизованому або упорядкованому вигляді та доступну для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів;

усуне корупційні ризики при державній реєстрації сортів рослин.

5.2. Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект постанови із зацікавленими органами виконавчої влади;

подати проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

розробити внутрішній алгоритм роботи та заходи щодо технічного та програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру заявок, надання доступу до нього, зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі заявок;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5.3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

5.4. Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

5.5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету.

Процедура визначення придатності сорту до поширення в Україні, формування та ведення Реєстру заявок відповідає вимогам Закону, не потребує прийняття будь-яких управлінських рішень і спрямована лише на отримання об’єктивної інформації про характеристики сортів, придатних для поширення в Україні.

Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

5.6. Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта.

З прийняттям проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат для громадян, фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування на виконання вимог проекту постанови не передбачається.

Стосовно центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний орган яким є Мінагрополітики) витрати будуть іти на формування, ведення Реєстру заявок, забезпечення захисту від несанкціонованого доступу та оприлюднення відповідних відомостей на офіційному сайті Мінагрополітики.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІ)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількостісуб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до Реєстру заявок

0,25

25,6

4

374

9574,4

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформації

0,25

25,6

4

374

9574,4

7. Інші в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

0,5

25,6

4

374

19148,8

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

38297,6

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

191488,0

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.,

*** аналіз Реєстру заявок за останні три роки показав:

щорічно Реєстр заявок поповнюється 1500 новими сортами;

на даний час до заявок внесені сорти 374 суб’єктів великого та середнього господарювання;

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 1500/374=4,0 процедур (дій по сортам).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру заявок є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

№ з/п

Показник результативності регуляторного акта

Значення показника на дату набрання чинності Законом

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта через 1 рік)

1.

Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі заявок, шт.

3500

5000

2.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, шт.

374

393

3

Кількість про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

300

220

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання в частині отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд.

38297,6

34467,9

 

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства

аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Регуляторна політика" (див. http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=342 )

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux