портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 11 січня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____   

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру

виробників органічної продукції (сировини)

 

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини), що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" (далі – проект постанови) Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua Хмара Б.П. т. 279 85 01.

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та пункту 5 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо реєстрації виробників органічної продукції (сировини) відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання процедури проведення реєстрації фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини), пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про підтвердження відповідності", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направлено на погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу:

створити інформаційно-довідкову базу виробників органічної продукції (сировини) та її обігу;

забезпечити ідентифікацію та облік виробничої діяльності фізичних або юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини);

створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції (сировини);

створити умови для функціонування вітчизняного ринку виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції (сировини).

10¹. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість встановити порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини), які пройшли оцінку відповідності виробництва та отримали сертифікат органу з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

Крім того, прийняття постанови забезпечить прозорість при реалізації через торгову мережу органічно сільськогосподарської продукції (сировини), надасть можливості споживачам ознайомитись з переліком суб′єктів господарювання, які пройшли процедуру оцінки відповідності та отримали сертифікат відповідності, що сприятиме наповненню внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю впровадження Реєстру виробників органічної продукції (сировини). Зазначена проблема виникла у зв’язку із відсутністю в Україні зазначеного Реєстру, що в свою чергу не дає можливості створити інформаційну базу фізичних або юридичних осіб виробників органічної продукції (сировини).

2. Визначення цілей державного регулювання

Впровадження Реєстру дасть змогу:

1. Створити інформаційно-довідкову базу фізичних або юридичних осіб що займаються виробництвом органічної продукції (сировини) та її обігу;

2. Забезпечити ідентифікацію та облік виробленої органічної продукції (сировини);

3. Створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі та їх переваги

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні в країні не має Реєстру виробників органічної продукції (сировини), питання реєстрації виробників органічної продукції (сировини), які пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності, питання залишиться не врегульованим.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить здійснювати моніторинг обігу, формування інформаційно-довідкової бази про суб’єктів господарювання із виробництва органічної продукції (сировини).

Прийняття постанови дасть змогу створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини).

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Реєстр виробників органічної продукції (сировини) розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) дасть змогу створити інформаційно-довідкову базу виробників органічної продукції (сировини) та її обігу, забезпечить ідентифікацію та облік виробленої органічної  продукції (сировини).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість запровадити Реєстр, встановити умови реєстрації суб'єктів господарювання, порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини).

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) дасть можливість впровадити реєстрацію фізичних або юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини).

Крім того, прийняття регуляторного акта дозволить:

- забезпечити формування бази даних виробників органічної продукції (сировини);

- забезпечити ідентифікацію органічної  продукції (сировини);

- створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини).

 

Суб’єкти господарювання

Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції (сировини) отримують можливість працювати в правовому, конкурентоспроможному ринку.

 

Громадяни

Захист громадян від придбання та споживання ними фальсифікованих органічних продуктів харчування.                                                                                          Підвищення якості та безпечності продуктів харчування. Забезпечення населення органічно чистими та відповідно корисними продуктами харчування.

 

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності проекту постанови належать:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних фондів: - відсутні;

кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту постанови – дія проекту постанови поширюється на виробників органічної продукції (сировини);

розмір коштів і час, що витрачатимуться виробниками органічної продукції (сировини), пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує витрат коштів;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень проекту постанови: достатній у зв’язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному Мінагрополітики веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через два роки після набрання чинності регуляторним актом для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності – кожних три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснене Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів статистичним методом.

 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux