портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 липня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру

сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

 

Відповідно до частини п’ятої статті 121, частини третьої статті 125 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

2. Державній інспекції сільського господарства передати Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Міністерству аграрної політики та продовольства.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити до 1 липня 2017 року створення програмного забезпечення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та ведення зазначеного Реєстру відповідно до порядку, затвердженого цією постановою.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання статей 121, 125 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" (далі – проект постанови) розроблено на виконання статей 121, 125 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" з метою установлення єдиних вимог до формування, ведення та змісту Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі – Реєстр).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є визначення процедури ведення Реєстру та внесення відомостей до нього.

Реєстр створюється і ведеться з метою:

здійснення обліку, накопичення, оброблення, зберігання та надання інформації про видані органом з оцінки відповідності, а також скасовані Мінагрополітики сертифікати на насіння та на садивний матеріал;

забезпечення доступу до інформації про видані органом з оцінки відповідності, а також скасовані Мінагрополітики сертифікати на насіння та на садивний матеріал.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України "Про захист персональних даних";

Закон України "Про доступ до публічної інформації".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Створення, фінансування витрат, пов’язаних із створенням Реєстру, забезпечується за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Орієнтовна вартість робіт по створенню Реєстру

 

з/п

Назва

Ціна, грн

Кількість

Вартість, грн

1.

Сервер

30 000

1

30 000

2.

Робоча станція (дві станції на Реєстр)

5 000

2

10 000

3.

Програмне забезпечення робочої станції

10 000

2

20 000

4.

Роботи по створенню Реєстру

5 000

1

5 000

Загальна вартість

65 000

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною інспекцією сільського господарства України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям постанови будуть встановлені єдині вимоги до формування, ведення та змісту Реєстру, що забезпечить прозорість і неупередженість його формування, а також надасть можливість фізичним та юридичним особам вільно, цілодобово та безоплатно користуватися даними Реєстру.

 

  

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" та покладено на Мінагрополітики функції із забезпечення ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Зокрема, статтею 125 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання статті 125 Закону Мінагрополітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" (далі – проект постанови). Необхідність прийняття проекту постанови зумовлена установленням чітких вимог до формування, ведення та змісту Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі – Реєстр).

На сьогодні формування Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється відповідно наказу Мінагрополітики від 26 березня 2013 р. № 222, зареєстрованого в Мін’юсті 10 квітня 2013 р. за № 589/23121.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення:

вимог до Реєстру та його змісту;

порядку включення відомостей до Реєстру про видані сертифікати;

порядку включення до Реєстру відомостей про скасування сертифікатів;

порядку виправлення технічних помилок;

порядку доступу до відомостей, які містить Реєстр.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки діючий Порядок формування Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал не відповідає вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призводить до масштабних підробок сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, внаслідок чого на ринок надходить насіння, яке за своїми якостями не відповідає показникам зазначеним у сертифікаті.

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми дасть можливість встановлення чітких вимог до Реєстру та його змісту, порядку внесення відомостей до Реєстру, що в кінцевому результаті зменшить на ринку кількість фальсифікату насіння (садивного матеріалу).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Діючий Порядок формування Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал не має чітких вимог та термінів стосовно внесення відомостей до Реєстру та не відповідає вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Витрати на формування та ведення Реєстру складають близько 50 тис. гривень на рік (заробітна плата + обслуговування комп’ютера).

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Мінімальні

Не відповідає чинному законодавству та може призвести до фальсифікації насіння та садивного матеріалу.

Відсутні.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Висока

Забезпечення чіткого контролю за видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Недопущення розповсюдження насіння та садивного матеріалу сумнівного походження та якості.

 

Створення, ведення та функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел не заборонених законодавством (будуть залучатися кошти інших джерел). Загальні витрати на створення Реєстру складають в межах 65 тис. гривень.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого регулювання без змін

Мінімальні

Вірогідність придбання насіння та/або садивного матеріалу невідомого  походження та сумнівної якості, недоотримання прибутків та запланованих врожаїв.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Існує ймовірність поширення фальсифікованого насіння та садивного матеріалу.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Високі

Захист інтересів громадян шляхом гарантування відповідності якості насіння та садивного матеріалу показникам, що зазначені у відповідному сертифікаті та Реєстрі, що  забезпечить стабільне прогнозоване виробництво продукції рослинництва (розсадництва) та отримання прибутків.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

 

* У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом від 01.04.2016 № 37-13-2-13/4727 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно- правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих від громадських організацій відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні в розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Існує ймовірність придбання (продажу) фальсифікованого насіння (садивного матеріалу), якісні показники якого не відповідають заявленим у документах, що може призвести до недоотримання запланованих врожаїв та прибутків.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Існує ймовірність поширення фальсифікованого насіння та садивного матеріалу.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

 

Високі

Забезпечення здорової конкуренції серед виробників насіння та садивного матеріалу, що позитивно вплине на якість виробництва насіння (садивного матеріалу), та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

-

-

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

-

-

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

-

-

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

 

1

Не відповідає Закону.

Поширення неякісного насіння та садивного матеріалу може призвести до недоотримання запланованих врожаїв, прибутків. Невідповідність вирощеного насіння та садивного матеріалу сорту зазначеному у відповідному сертифікаті. Орган, який веде Реєстр знаходиться у стані ліквідації.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

1

Не відповідає Закону.

Ймовірність розповсюдження фальсифікату насіння та садивного матеріалу.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності. Із прийняттям зазначеного проекту постанови буде встановлено чіткий порядок та терміни внесення інформації до Реєстру, що мінімалізує втручання сторонніх осіб до відомостей Реєстру.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Із прийняттям зазначеного проекту постанови буде встановлено чіткий порядок та терміни внесення інформації до Реєстру, що мінімалізує втручання сторонніх осіб до відомостей Реєстру.

У громадян, суб’єктів господарювання витрати відсутні.

 

У держави будуть витрати лише на формування та ведення Реєстру.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону, вимогам сучасності, сприятиме покращенню якості насіння (садивного матеріалу) шляхом зменшення його фальсифікату, що сприятиме виходу вітчизняного насіння та садивного матеріалу на міжнародні ринки та залученню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Альтернатива 1

 

Залишення діючого регулювання без змін

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону.

У громадян, суб’єктів господарювання витрати відсутні.

 

У держави будуть витрати лише на формування та ведення Реєстру.

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні не відповідає нормам Закону.

Орган, який веде Реєстр знаходиться у стані ліквідації.

Існує ймовірність поширення неякісного насіння та садивного матеріалу, що може спричинити невідповідність вирощеного насіння та садивного матеріалу сорту зазначеному у відповідному сертифікаті.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та потребам суб’єктів насінництва та розсадництва.

У держави, громадян, суб’єктів господарювання витрати відсутні.

 

Відсутність регулювання у даній сфері призводить до масштабних підробок сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, внаслідок чого на ринок надходить насіння, яке за своїми якостями не відповідає показникам зазначеним у сертифікаті.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

 

Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Повністю відповідає нормам Закону та вимогам сучасності. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями, вітчизняними і міжнародними насіннєвими компаніями. Сприятиме покращенню якості насіння (садивного матеріалу) шляхом зменшення його фальсифікату, що сприятиме виходу насіння та садивного матеріалу на міжнародні ринки та залученню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Захист суб’єктів насінництва та розсадництва та забезпечення здорової конкуренції між виробниками насіння.

 

Відсутні

Альтернатива 1

 

Невтручання і залишення існуючої ситуації

Спосіб, який існує сьогодні не відповідає нормам Закону. Орган, який веде Реєстр знаходиться у стані ліквідації.

Існує ймовірність поширення неякісного насіння та садивного матеріалу, що може спричинити невідповідність вирощеного насіння та садивного матеріалу сорту зазначеному у відповідному сертифікаті.

Х

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та потребі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість встановити єдині чіткі вимоги до формування, ведення та змісту Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Заходи, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей є:

погодити зазначений проект постанови із заінтересованими органами виконавчої влади;

подати проект постанови головним розробником на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

здійснення заходів з опублікування постанови Кабінету Міністрів України та доведення до відома суб’єктів господарювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту постанови для органів виконавчої влади будуть в частині формування та ведення Реєстру.

Для фізичних та юридичних осіб витрати не передбачаються.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

кількість внесених відомостей до Реєстру про видачу сертифіката на насіння та/або садивний матеріал;

кількість прийнятих Мінагрополітики рішень про скасування сертифікату на насіння та/або садивний матеріал;

кількість внесених до Реєстру відомостей про скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

кількість виявлених та виправлених технічних помилок в Реєстрі.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика");

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом моніторингу кількості внесених відомостей до Реєстру про видачу сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, кількості прийнятих Мінагрополітики рішень про скасування сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, кількості внесених до Реєстру відомостей про скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації внесеної до Реєстру, кількості прийнятих Мінагрополітики рішень про скасування сертифіката на насіння та садивний матеріал.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

  

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux