Проект постанови КМУ від 27 травня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення

реєстру патентів на сорти рослин

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру патентів на сорти рослин, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорт рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорт рослин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким, зокрема, внесено зміни в закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту постанови забезпечить виконання вимог законодавства України в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", який набирає чинності 30 червня 2016 року, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає Порядок ведення реєстру патентів на сорти рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин" (далі – проект постанови) є приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства України, дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Процес виведення нового сорту рослини потребує значних інтелектуальних та матеріальних зусиль, висококваліфікованих кадрів і може тривати не один рік. На відміну від винахідництва, селекційна діяльність спрямована на зміну розвитку природних систем є за своїм характером, як правило, більш складною, потребуючи залучення значної кількості фахівців. Часто над виведенням нового сорту тривалий час працюють трудові колективи спеціалізованих установ чи їх підрозділів. Держава повинна забезпечити надійну охорону результатів такої діяльності, поєднуючи інтереси суспільства в отриманні доступу до нового сорту рослин та інтереси селекціонерів у захисті їх особистих та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість затвердити Порядок ведення реєстру патентів на сорт рослин, що удосконалить процедуру набуття селекціонером майнового права інтелектуальної власності на його сорт та забезпечить отримання справедливої винагороди за створений сорт.

 

  

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин"

 

І. Визначення проблеми

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (надалі - Закон), в тому числі передано функції у сфері охорони прав на сорти рослин, які здійснює Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України до Міністерства аграрної політики та продовольства України, введено поняття Компетентного органу, зокрема, статтею 8 Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, яким є Мінагрополітики, належить забезпечення ведення Реєстру патентів на сорти рослин, а статтею 6 Закону передбачено, що саме Кабінет Міністрів України визначає Порядок ведення Реєстру патентів, у зв’язку з чим виникає потреба викласти чинну редакцію Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/7401, привести у відповідність до Закону.

 Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, є визначення механізму ведення Реєстру патентів на сорти рослин (далі – Реєстр патентів), процедури видачі патентів на сорти рослин.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, назріла необхідність у прийнятті проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин" (далі – проект постанови), якою буде визначено процедура ведення Реєстру патентів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 -

Держава

+

 -

Суб’єкти господарювання,

+

 -

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 -

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження процедури ведення Реєстру патентів, видачі патентів на сорти рослин.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту - Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/740, оскільки Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено зміни до Закону, в тому числі передано функції у сфері охорони прав на сорти рослин, які здійснює Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України до Міністерства аграрної політики та продовольства України, введено поняття Компетентного органу, наділеного, зокрема, правом забезпечувати ведення Реєстру патентів та видавати патенти на сорти рослин, у зв’язку з чим виникає потреба у прийнятті запропонованого проекту постанови.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" щодо визначення та затвердження єдиних вимог до формування та ведення Реєстру патентів, а також дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики для державної реєстрації прав інтелектуальної власності на сорт рослин та видачі патенту.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/740, "Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин".

 Такий спосіб не дозволить врегулювати дисбаланс між правами селекціонерів на свої сорти і правом суспільства на вільний доступ до цих сортів. Без чіткої регламентації норм користування об’єктами інтелектуальної власності неможлива міжнародна співпраця.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення нині діючого регуляторного акту - наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 грудня 2002 № 390, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/740 "Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин" без змін.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання через відсутність правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у сфері охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин, оскільки не відповідає Закону.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин".

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та прийнятним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин, забезпечення дистанційного доступу громадкості, вчених, селекціонерів до відомостей про сорти рослин на безоплатній основі, зокрема, видані патенти, описи сортів, що сприятиме ефективному захисту прав на сорти рослин.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Вітсутні

 

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Втрати Державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при державній реєстрації прав інтелектуальної власності на сорти.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 

 

Відсутні

 

Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/7401, та Законом.

 

Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Мінагрополітики через невиконання вимог Закону в частині не забезпечення ведення Реєстру патентів.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" із змінами від 8 грудня 2015 року в частині затвердження Порядку ведення Реєстру патентів на сорти рослин актом Уряду.

Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Усунення ризиків корупційних зловживань у сфері реєстрації прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів у сфері державної реєстрації прав на сорти рослин.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

 *Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає разом 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

 

Загроза спроможності суб’єктів господарював-ня скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке дасть можливість створити ефективну систему захисту прав селекціонерів.

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

617 270,5

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

470 760,0

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

Альтернатива 2 – у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за один сорт рослин, грн

Сума за К* сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн

1.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права

 

 

 

600,0

 

 

 

600 х К1 = 600,0 х 580 = 348000,0

 

2.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

7,0

7,0 х К2 = 7,0 х 4111 = 28777,0

3.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

3,5

3,5 х К2 = 3,5 х 4111 = 14388,5

4.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати; сплата державного мита

55,0

55,0 х К2 = 55,0 х 4111 = 226105,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5):

617 270,5

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за

1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн.

1.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права

 

 

 

600,0

 

 

 

600 х К3 = 600,0 х 450 = 270000,0

 

2.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

5,0

5,0 х К4= 5,0 х 4200 =

21000,0

3.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,8

2,8 х К4 = 2,8 х 4200 = 11760,0

4.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати; сплата державного мита

40,0

40,0 х К4 = 40,0 х 4200 = 168000,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5):

470 760,0

*Примітка: К1 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збори за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права;

К2 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі патентів (станом на 05.05.2016 р.);

К3 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права;

К4 – прогнозована кількість сортів рослин, які будуть знаходитись в Реєстрі патентів через 1 рік після затвердження нового регуляторного акту.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність захистити права на сорт.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Компетентного органу, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу.

     

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає порядок ведення Реєстру патентів та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики при державній реєстрації прав на сорти рослин, видачі патенту на сорти рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи виконавчої влади для впровадження цього регуляторного акту – прийняти проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин".

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру патентів є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

5. Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі патентів.

6. Кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт.

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - (зазначивши конкретні дати проведення відстеження) – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних органів виконавчої влади.

 

  

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux