портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 23 травня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення Державного

реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва

 

Відповідно до статей 121, 122 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, що додається.

2. Державній інспекції сільського господарства передати Міністерству аграрної політики та продовольства Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович.

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва" (далі - проект постанови) розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" з метою установлення єдиних вимог до формування, ведення та змісту Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі – Реєстр), включення заявника до Реєстру та підстави для його виключення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є дотримання вимог законодавства у сфері насінництва і розсадництва юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації, та звертаються до Мінагрополітики для внесення їх до Реєстру.

Реєстр створюється і ведеться з метою:

реєстрації, ведення обліку, накопичення, оброблення, зберігання та надання інформації про суб’єктів насінництва та розсадництва;

забезпечення доступу до інформації про осіб, які належать до суб’єктів насінництва та розсадництва.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України "Про захист персональних даних";

Закон України "Про доступ до публічної інформації".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, формування і ведення Реєстру забезпечується за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною інспекцією сільського господарства України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям постанови будуть встановлені єдині вимоги до подачі заявок, формування, ведення та змісту Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, що забезпечить прозорість і неупередженість формування даного реєстру.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                                   Т. Кутовий

 Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" та передано функції у сфері насінництва та розсадництва, які на сьогодні здійснює Державна інспекція сільського господарства України до Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, статтею 7 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва належить забезпечення ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а статтею 122 передбачено, що Порядок ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва затверджується Кабінетом Міністрів України.

На виконання статей 121, 122 Закону Мінагрополітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва" (далі - проект постанови). Необхідність прийняття проекту постанови зумовлена установленням єдиних вимог до подачі заявок за заявницьким принципом, формування, ведення та змісту Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі – Реєстр).

На сьогодні формування Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу здійснюється відповідно до Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Мінагрополітики від 20 лютого 2013 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 435/22967.

Процедура включення суб’єкта господарювання до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, який на сьогодні формується і ведеться Державною інспекцією сільського господарства України, не відповідає вимогам сучасності, а саме:

заявник подає до комісії визначений перелік документів;

проходить атестацію у територіальному органі Держсільгоспінспекції, і лише потім документи направляються на засідання комісії до центрального апарату Держсільгоспінспекції;

при формуванні Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу не витримуються строки стосовно внесення заявника до реєстру, внесення змін, виключення з реєстру та інше;

відсутня можливість подачі матеріалів в електронній формі та поштовим відправленням.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, назріла необхідність у прийнятті проекту постанови, якою буде визначено механізм створення Реєстру з метою ведення переліку суб’єктів насінництва та розсадництва, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації, що відповідатиме вимогам сучасності.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури подачі заяви для формування Реєстру за заявницьким принципом, а також визначення єдиних вимог до формування та ведення Реєстру.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Такий спосіб не забезпечить зменшення або усунення ризиків виникнення та поширення виробництва неякісного насіння та садивного матеріалу, адже відсутність контролю за виробниками насіння та садивного матеріалу, походженням, виробництвом, реалізацією негативно вплине на обсяги виробництва продукції рослинництва та продовольчу безпеку держави.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Як наслідок можливо очікувати поширення в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу. Понесення витрат суб’єктами господарювання у разі придбання неякісного насіння (садивного матеріалу) та неотримання запланованих врожаїв сільськогосподарської продукції.

Альтернатива 3

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість використання чіткого та єдиного переліку суб’єктів насінництва (розсадництва), які мають необхідні матеріально-технічні та людські ресурси для виробництва якісного насіння та садивного матеріалу. При закупівлі насіння та садивного матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, які внесені до Реєстру, значно знижується вірогідність придбання неякісного товару, що сприятиме отриманню запланованих врожаїв та прибутків. Для держави це забезпечить отримання якісної та безпечної продукції для споживання населення та продовольчу безпеку.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальні

(існує ймовірність поширення насіння сумнівного походження)

Витрати на формування та ведення Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу складають близько 50 тис. гривень на рік

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальні

(матимуть місце випадки недоотримання врожаю через неякісний посівний (садивний) матеріал та несумнівних суб’єктів насінництва, що негативно вплине на імідж вітчизняного насінництва (розсадництва) та країни вцілому

Відсутні

Альтернатива 3

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Висока

Надасть можливість захистити державні інтереси в галузі насінництва та розсадництва, забезпечить продовольчу безпеку держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки. Сприятиме надходженню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Створення, ведення та функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел не заборонених законодавством (будуть залучатися кошти інших джерел)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальні

(є вірогідність придбання неякісного насіння та/або садивного матеріалу, неотримання прибутків та запланованих врожаїв)

Витрати, пов’язані із впровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальні

(ринок насіння буде насичений насінням та/або садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості)

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні.

Альтернатива 3

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

захист інтересів громадян шляхом отримання якісного насіння та садивного матеріалу, забезпечить стабільне виробництво сільськогосподарської продукції та отримання прибутків.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови у громадян, відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

* Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Відсутні

(довга процедура від подачі документів до внесення в Реєстр, вірогідність поширення неякісного насіння та садивного матеріалу)

Підготовка документів для внесення в Реєстр та направлення їх комісії Держсільгоспінспекції для проведення атестації (витрати 1471360 грн. для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 1936 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Мінімальні

(неконтрольований ринок насіння в Україні маже призвести до втрати сортів і гібридів вітчизняної селекції, ризик  поширення в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу, в тому числі і генетично-модифікованого)

Відсутні.

 

Альтернатива 3

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Високі

(узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до подачі заяви, формування, ведення та змісту Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, в т.ч. за заявницьким принципом. Забезпечення здорової конкуренції у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки)

Витрати, пов’язані із запровадженням зазначеної постанови, у суб’єктів господарювання будуть лише на підготовку та направлення належним чином оформленої заяви до Мінагрополітики (витрати 14 440 грн. для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 19 грн. на одного суб’єкта насінництва).

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

1 471 360

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

14 440

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

17

85

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

2

10

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

19

95

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

760

760

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

14440

72200

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

1 год. на підготовку 1 заяви (заробітна плата за місяць – 3000 грн., 22-робочі дні – 136 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 17 грн. за 1 годину.

-

17

85

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2 грн.

2 грн.

10 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

1

Діючий механізм формування та ведення Державного реєстру не відповідає Закону та вимогам сучасності. В першу чергу це відсутність можливості заявнику подавати матеріали за заявницьким принципом в будь-який зручний для нього спосіб.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція). Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

2

Відсутність Реєстру призведе до неконтрольованого поширення в Україні насіння і садивного матеріалу невідомого походження та якості, в тому числі і генетично-модифікованого.

Альтернатива 3

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів насінництва, прозорість і відкритість при формуванні Реєстру.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки, узгодження інтересів бізнесу та держави.

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови відсутні. У суб’єктів господарювання будуть витрати лише на підготовку та направлення належним чином оформленої заяви до Мінагрополітики (орієнтовно – 19 грн. вартість 1 заявки, або 12920 грн. – для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва)+ (вартість поштового відправлення 1 заявки – 2 грн. або 1520 грн. – для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва. Створення, ведення, функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел не заборонених законодавством.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів господарювання. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Вигоди мінімальні, існує вірогідність насичення ринку насінням та садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості, розповсюдження генетично-модифікованих сортів і т.д.

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні, адже потреба у формуванні та веденні Реєстру відсутня.

Відсутність Реєстру призведе до неконтрольованого поширення в Україні насіння і садивного матеріалу невідомого походження та сумнівної якості, в тому числі генетично-модифікованого, неможливість його сертифікації та виходу на міжнародні ринки. Може суттєво вплинути на продовольчу безпеку держави

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та вимогам сучасності

У громадян витрати відсутні. У суб’єктів господарювання існують витрати на підготовку документів та подачі їх до комісії територіального органу Держсільгоспінспекції (на 1 заявку витрати складають - 1936 грн., а на 760 – 1471360 грн.). У держави витрати на формування та ведення Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу складають близько 50 тис. гривень на рік

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу це протирічить Закону України "Про насіння і садивний матеріал", вимогам сьогодення та міжнародній практиці.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Повністю відповідає нормам Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів господарювання. Не потребує витрати значних коштів. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки. Захист суб’єкта насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки, сприяння надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

Відсутні

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція) Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Вигоди мінімальні існує вірогідність насичення ринку насінням та садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості, розповсюдження генетично-модифікованих сортів і т.д.

Х

Альтернатива 1

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та вимогам сучасності, а також вимагає від суб’єктів господарювання значних витрат пов’язаних із підготовкою документів.

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити Порядок ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та встановити:

- вимоги до Реєстру та його змісту;

- порядок включення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Реєстру;

- порядок внесення змін до відомостей, які містить Реєстр;

- механізм виключення суб’єктів насінництва та розсадництва з Реєстру;

- порядок поступу до відомостей, які містить Реєстр.

У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до формування та ведення Реєстру, що унеможливить зловживань з боку працівників Мінагрополітики вимагати додаткові документи для формування Реєстру.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в галузі насінництва та розсадництва, захист суб’єктів насінництва та розсадництва, забезпечить продовольчу безпеку держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки та сприятиме надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть матеріальні затрати, які складаються із затрат на забезпечення підготовки та подання до Мінагрополітики заяви для включення до Реєстру.

Органи виконавчої влади (Мінагрополітики) несуть витрати на формування та ведення Реєстру.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Враховуючи стрімкий розвиток галузі насінництва та розсадництва в Україні, процес виробництва насіння та садивного матеріалу, а також його сортові та якісні показники потребують посиленого контролю. Показниками результативності впровадження проекту постанови буде недопущення до виробництва насіння і садивного матеріалу юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, які не відповідають вимогам даного проекту постанови.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність в галузі насінництва та розсадництва (близько – 760 суб’єктів насінництва та розсадництва);

кількість заяв, що надходитиме до Мінагрополітики для включення до Реєстру в середньому буде складати в межах 760;

кількість змін, що буде вноситись протягом року до Реєстру (залежить від звернень суб’єктів насінництва та розсадництва стовно внесення відповідних змін);

кількість суб’єктів насінництва та розсадництва, що будуть виключені з Реєстру є невідомою.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки даних реєстру та інформації, отриманої від Державної інспекції сільського господарства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Будуть вивчатися порушення у сфері насінництва та розсадництва та підстави для прийняття рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації внесеної до Реєстру, кількості відмов у внесенні до Реєстру, порушень законодавства під час проведення перевірок.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                            Я. Краснопольський   Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux