портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 травня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та

визнання такими, що втратили чинність, деяких

постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі − проект постанови) обумовлено необхідністю приведення процедури ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у відповідність із Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), що забезпечить формування національних сортових рослинних ресурсів, які становлять основу продовольчої безпеки держави.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами Закону з метою забезпечення відкритості, прозорості й системності державної реєстрації прав на сорти рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки, її науково-технічної експертизи та реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію", постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 "Про затвердження Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту постанови, здійснюється за бюджетною програмою КПКВП 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови буде затверджено новий Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що, в свою чергу, забезпечить удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, прийняття рішення за заявкою, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту; забезпечить товаровиробників кращими досягненнями вітчизняної та іноземної селекції сортів рослин.

  

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" та передано функції у сфері охорони прав на сорти рослин, які здійснює Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон) визначено, що Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі – Реєстр сортів рослин України) – офіційний перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Статтею 8 Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентного органу) належить забезпечення ведення Реєстру сортів рослин України, а статтею 6 Закону передбачено, що саме Кабінет Міністрів України визначає Порядок ведення Реєстру сортів рослин України.

На виконання статті 6 Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі - проект постанови). Необхідність прийняття проекту постанови зумовлена встановленням єдиних вимог до переліку офіційних відомостей про сорт рослин, які вносяться до Реєстру сортів рослин України, встановлення процедури його ведення.

На сьогодні формування Реєстру сортів рослин України здійснюється відповідно до Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 686. Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є затвердження Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні у відповідність до вимог Закону, наявність чи відсутність яких впливає на спроможність фізичних та юридичних осіб скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, назріла необхідність у прийнятті проекту постанови, яким буде визначено процедуру ведення Реєстру сортів рослин України.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 -

Держава

+

 -

Суб’єкти господарювання,

+

 -

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 -

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" щодо визначення та затвердження єдиних вимог до формування та ведення Реєстру сортів рослин України, а також дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики для державної реєстрації сорту рослин.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 "Про затвердження Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні".

 Такий спосіб не забезпечить зменшення або усунення ризиків виникнення та поширення сортів рослин, які не відповідають умовам відмінності, однорідності та стабільності, не задовольняють потреби суспільства, становлять загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати шкоду рослинному і тваринному світу та довкіллю, адже відсутність контролю за формуванням та веденням Реєстру сортів рослин України негативно вплине на обсяги виробництва та якість продукції рослинництва, продовольчу безпеку держави.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення нині діючого регуляторного акту - Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 без змін.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Як наслідок можливо очікувати поширення в Україні сортів з низькою продуктивністю, не стійких до хвороб, шкідників та екстремальних факторів середовища сортів. Понесення витрат суб’єктами господарювання у разі придбання насіння (садивного матеріалу) низькопродуктивних сортів, які не дадуть можливості отримати запланований урожай сільськогосподарської продукції відповідної якості.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", що відповідає Закону.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість використовувати єдиний перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні. При закупівлі насіння та садивного матеріалу сортів рослин, які внесені до Реєстру сортів рослин України, значно знижується вірогідність придбання неякісного товару, що сприятиме отриманню запланованих врожаїв та прибутків. Для держави це забезпечить отримання якісної, безпечної продукції для споживання населення та продовольчу безпеку держави.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Відсутні

 

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин

Втрати Державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Поступова втрата Україною фонду національних сортових рослинних ресурсів, що негативно вплине на стан продовольчої безпеки держави.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 

 

Відсутні

 

Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686, та Законом України "Про охорону прав на сорти рослин", до якого внесено зміни.

Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2015 р. № 864-VIII в частині затвердження Порядку ведення Реєстру сортів рослин України.

Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, забезпечити продовольчу безпеку держави та можливість виходу національних сортових ресурсів на міжнародні ринки, що сприятиме надходженню інвестицій у національну селекцію сортів та їх подальше вивчення.

Додаткові бюджетні витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

 

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів у сфері державної реєстрації прав на сорти рослин.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідприємств складає разом 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні (неконтрольований ринок сортів рослин в Україні може призвести до масового поширення сортів іноземної селекції, що деякою мірою сприятиме ввезенню на територію держави насіння іноземних компаній, спричинить поширенню незареєстрованих сортів, зумовить ризик поширення в Україні непродуктивних сортів).

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин. Понесення витрат суб’єктами господарювання у разі придбання низько-продуктивних сортів та неотримання запланованих прибутків.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру сортів рослин України. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

Додаткові бюджетні витрати відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

1 152 611,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

770 040,0

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

Альтернатива 2 – у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту(статті витрат)

Сума за один сорт рослин, грн.

Сума за К* сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів): за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт

 

 

600,0

 

 

600 х К1 = 600,0 х 870 = 522000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

7,0

7,0 х К2 = 7,0 х 9206 =

64442,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

3,5

3,5 х К2 = 3,5 х 9206 = 32221,0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

58,0

58 х К2 = 58 х 9206 = 533948,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

152 611,0

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за

1 сорт рослин, грн

Сума за К* сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт

 

 

 

600,0

 

 

 

600 х К3 = 600,0 х 620 = 372000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

5,0

5,0 х К4= 5,0 х 9300 =

46500,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,8

2,8 х К4 = 2,8 х 9300 = 26040,0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

35,0

35,0 х К4 = 35,0 х 9300 = 325500,0

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

770 040,0

*Примітка:

К1 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів рослин України за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К2 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі сортів рослин України;

К3 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів рослин України за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К4 – прогнозована кількість сортів рослин, які будуть знаходитись в Реєстрі сортів рослин України через 1 рік після затвердження нового регуляторного акту.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Мінагрополітики, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

 

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає порядок ведення Реєстру сортів рослин України та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики при державній реєстрації сортів рослин, видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Заходи, які повинні здійснити органи виконавчої влади для впровадження цього регуляторного акту – прийняти постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру сортів рослин України є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

5. Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі сортів рослин України.

6. Кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів рослин України за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - (зазначивши конкретні дати проведення відстеження) – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux