портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 23 березня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

 

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру

сортів рослин, придатних для поширення в Україні,

та визнання такими, що втратили чинність, деяких

постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі − проект постанови) розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі ‑ Закон), яким передбачено внесення змін до статті 6 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами Закону з метою забезпечення відкритості, прозорості й системності державної реєстрації прав на сорти рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Компетентним органом при подачі заявки, її науково-технічної експертизи та реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови затвердиться новий Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що в свою чергу забезпечить удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, прийняття рішення за заявкою, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Компетентним органом при реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту, забезпечить товаровиробників кращими досягненнями вітчизняної та іноземної селекції сортів рослин.

 

 

Міністр аграрної політики

         та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі − проект постанови) обумовлено необхідністю приведення процедури ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, у відповідність до Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі - Закон), що забезпечить формування національних сортових рослинних ресурсів, які становлять основу продовольчої безпеки Держави.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону, а також дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Компетентного органу для державної реєстрації сорту.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинне Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 без змін, але цей спосіб спричинить правову колізію під час державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт; питання залишиться неврегульованим у відповідності до чинного законодавства України, наслідком чого буде не виконання Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб, запропонований у проекті постанови, є на даний час оптимальним рішенням, що врегулює нормативно-правові акти у сфері охорони прав на сорти рослин.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття постанови надасть можливість затвердити Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щоб не допустити на ринок збуту України сорти рослин, що не задовольняють потреби суспільства, становлять загрозу життю і здоров'ю людей, завдають шкоди рослинному і тваринному світу та довкіллю.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Забезпечить виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", формування якісних національних сортових рослинних ресурсів, які становлять основу продовольчої безпеки держави

Суб’єкти господарської

діяльності

Збір за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин

Набуття майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорти рослин з метою комерційного поширення сорту на території України.

Населення (фізичні особи)

Збір за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин

Набуття майнових прав інтелектуальної власності на поширення на сорти рослин з метою комерційного поширення сорту на території України.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту постанови не обмежений.

Проект постанови діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прийняття регуляторного акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету.

Кількість юридичний і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, є необмеженою.

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux