портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 26 лютого 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

 

Київ

 

Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції

 

Відповідно до частини дев'ятої статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 Затвердити Порядок та вимоги до маркування органічної продукції, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: : oksana.spashyba@minagro.gov.ua

Відповідальний виконавець: Спашиба Оксана  Василівна тел. 279-84-90

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

        політики та продовольства  України                                                                                                                                      Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). Проектом постанови передбачається затвердити Порядок та вимоги до маркування органічної продукції, а також з разок державного логотипа та його детальний опис.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції з метою ідентифікації споживачами.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції  та сировини".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України  з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується  соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11.  Прогноз результатів

Прийняття постанови  дозволить встановити чіткий порядок маркування органічної продукції, визначить правові основи виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції, спрямовані на забезпечення справедливої конкуренції та незалежного функціонування ринку органічної продукції, а також гарантуватиме впевненість споживача у продуктах, маркованих як органічні.

 

 

Міністр аграрної політики

         та продовольства України                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). Проектом постанови передбачається затвердити Порядок та вимоги до маркування органічної продукції, а також з разок державного логотипа та його детальний опис.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Прийняття постанови дозволить встановити чіткий порядок маркування органічної продукції, визначить правові основи обігу правові основи обігу органічної сільськогосподарської продукції спрямовані на забезпечення справедливої конкуренції та незалежного функціонування ринку органічної продукції,  а також гарантуватиме впевненість споживача у продуктах, маркованих як органічні.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Перший альтернативний спосіб:

залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що буде вироблятися продукція про склад якої споживач не буде належним чином проінформований, це негативно позначиться на споживацьких потребах, а також підприємства, які будуть виробляти дану продукцію понесуть збитки, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

Затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати положення Закону "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та проінформувати споживача органічної продукції про склад, властивості та спосіб виробництва продукції, крім того буде забезпечений державний контроль за маркуванням даної продукції.

4. Опис механізмів для розв’язання зазначеної проблеми, відповідні заходи:

З прийняттям постанови буде введено Порядок маркування органічної продукції та приведено законодавство України у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Перешкод для реалізації норм цього акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Буде прийнято Порядок та вимоги до маркування органічної продукції, що врегулює правові основи обігу органічної продукції на внутрішньому ринку

відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Дасть можливість встановити однакові вимоги до маркування органічної продукції та створить однакові умови конкуренції для всіх виробників органічної продукції

відсутні

Інтереси громадян

Гарантуватиме впевненість споживача у продуктах, маркованих як органічні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта:

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства України.

Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

8. Визначення показників результативності акта:

До показників результативності регуляторного акта належать:

 

Розмір надходжень до бюджету

 

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок виробництва органічної продукції

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту

 

Дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво органічної продукції

Час та розмір коштів, що витрачаються суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

 

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

Достатній. Проект постанови розміщено для обговорення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Верховної Ради України, та Кабінету Міністрів України.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра  аграрної

        політики та продовольства  України                                                                                                                                          Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux