портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 26 грудня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №____    

Київ

 

Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції

 

Відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок та вимоги до маркування органічної продукції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                        М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавець: Спашиба Оксана Василівна, телефон (044) 279-84-90, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                                                              В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є затвердження порядку та вимог до маркування органічних продуктів харчування з метою ідентифікації споживачами під час їх обігу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції  та сировини".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового виділення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1.  Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить визначити правові та економічні основи виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю спрямувати для забезпечення справедливої конкуренції та незалежного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращити основні показники стану здоров’я населення, зберегти навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ґрунти, забезпечити раціональне використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантуватиме впевненість споживача у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                 М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

2. Визначення цілей державного регулювання:

Прийняття постанови  дозволить визначити правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямовані для  забезпечення справедливої конкуренції та незалежного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращити  основні показники стану здоров’я населення, зберегти навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ґрунти, забезпечити раціональне використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантуватиме впевненість споживача у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що буде вироблятися продукція про склад якої  споживач не буде належним чином проінформований і це негативно позначиться на споживацьких потребах, а також підприємства, які будуть виробляти дану продукцію понесуть збитки, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати  положення Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» та проінформувати споживача органічної продукції про склад, властивості та спосіб виробництва продукції, крім того буде забезпечений державний контроль за маркуванням даної продукції.

4. Опис механізмів для розв’язання зазначеної проблеми, відповідні заходи:

З прийняттям постанови буде введено Порядок маркування органічної продукції та приведено законодавство України у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Перешкод для реалізації норм цього акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Прийняття проекту постанови дасть можливість встановити однакові вимоги до затвердження органічного маркування для всіх виробників харчових продуктів та зменшити витрати часу на їх затвердження. Прийняття акту не потребує витрат з державного та місцевого бюджетів.

7. Обґрунтування строку дії акта:

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акта:

До показників результативності регуляторного акта належать:

- затвердження порядку маркування та вимог до органічної продукції.

Прогнозні значення:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво  та введення в обіг.

З рівнем поінформованості  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Верховної Ради України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Заступник Міністра  аграрної політики

та продовольства  України                                                                                                                                                                В.М. Давиденко

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux