Проект постанови КМУ від 10 січня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку становлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку становлення критеріїв якості земель,

оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і

сировини та визначення зон такого виробництва

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок встановлення критеріїв якості  земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини  та визначення зон такого виробництва, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                        М. Азаров

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини  та визначення зон такого виробництва»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості  земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини  та визначення зон такого виробництва» (далі - проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до частини третьої та п’ятої статті 23 закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»  на виконання Плану організації підготовки проектів актів,необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VІ «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» схваленого на засіданні кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. (протокол  № 61).

Метою прийняття постанови є встановлення критеріїв якості земель,  порядку оцінки їх придатності для органічного виробництва та встановлення зон, на землях яких можливе виробництво органічної продукції та сировини.

Повний пакет документів до проекту постанови та аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

1. Департамент землеробства Мінагрополітики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, на e-mail rudyuk@minapk.gov.ua;

2. ДУ «Держгрунтохорона» Мінагрополітики, вул. О. Теліги, 8, м. Київ, 04112, на e-mail zakon@ gruntrod.gov.ua;

3. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011, на e-mail inform@dkrp.gov.ua.

Головний виконавець - В.А. Жилкін

телефон 594-19-66

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                     В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини  та визначення зон такого виробництва»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва» (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 р. № 425-VІ «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. (протокол № 61).

 До прийняття Закону України цей напрямок сільськогосподарського виробництва розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативно-правової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо реального координатора проблеми.

Як наслідок, створення органічних господарств відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних компаній і організацій.

З прийняттям Закону України ситуація суттєво міняється, як з точки зору правової захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку держави.

Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за умови створення чіткої, ефективної  системи підтримки на національному рівні і  нормативного забезпечення.

Це реалізується шляхом прийняття підзаконних актів, до складу яких також входить цей документ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття постанови дасть можливість затвердити Порядок, положення якого визначатимуть механізм формування  першочергових правил для організації в законодавчому полі органічного виробництва, яке відповідає всім вимогам, що діють в цій сфері.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативні акти:

Конституція України;

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;

Закон України «Про охорону земель»;

Закон України «Про  державний контроль за використанням та охороною земель»;

Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на розгляд та погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства юстиції України, Держземагентства України, Держсільгоспінспекції України Держпідприємництва України, та  Національної академії аграрних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61 .Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. (www.minagro.kiev.ua)

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект  постанови є регуляторним актом. Нормами постанови встановлюються конкретні критерії якості земель, які використовуються як основа визначення придатності земель для виробництва органічної продукції, а також чітко визначаються зони, не придатні для такого виробництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть змогу встановити чітко регламентовані правила, які нормативно закріплюють вимоги до основної складової органічного виробництва – земельних ресурсів.

Використання таких норм забезпечить оперативне і обґрунтоване прийняття рішення в частині визначення відповідності вимогам органічного виробництва будь-якого сільгосппідприємства у будь-якому регіоні.

Такий механізм дозволить значно спростити і прискорити процес отримання сертифіката відповідності, і як наслідок, суттєво розширити сітку сільгосппідприємства, які забезпечуватимуть виробництво органічної продукції та збільшити обсяг і асортимент сільгосппродукції такої номенклатури. У свою чергу, це посилить зацікавленість і попит на українську продукцію на світових ринках.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України - керівник апарату                                                                                                                                      О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва»

 

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва» (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 вересня 2013 року № 425-VІ «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (далі - Закон), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).

До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативно-правової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо реального координатора проблеми.

Як наслідок створення органічних господарств відбулося головним чином завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних компаній і організацій.

З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється, як з точки зору правової захищеності сільгоспвиробників цієї категорії так і нормативного забезпечення з боку держави.

Але, механізм, який запроваджується прийнятим Законом запрацює в повному обсязі тільки після прийняття всіх передбачених ним нормативно-правових актів нижчого рівня.

Вимоги розроблення саме критеріїв якості земель, їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, порядок оцінки земель та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини, придатності містяться в статті 23 Закону.

2. Визначення цілей державного регулювання

Законом запроваджено механізм здійснення державного контролю під час вирощування, виробництва, перероблення, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини, а також за діяльністю органів сертифікації органічного виробництва та запроваджено систему відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства України про органічне виробництво.

При цьому дуже ключовим є питання можливості об’єктивної оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини, встановлення зон їх виробництва.

Оцінка придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об’єктивної інформації щодо якості земельних ділянок, сприяння їх ефективному використанню, збереженню родючості ґрунтів, встановленню їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур.

Оцінка придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини можлива тільки при затвердженні на законодавчому рівні критерії якості земель, їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший можливий спосіб:

можливо залишити існуючий стан регулювання заходів оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини. Але враховуючи те, що на сьогодні актів, які регулюють дану сферу відносин немає, то такий спосіб є недоцільним.

Другий можливий спосіб:

прийняти постанову, якою затвердити Порядок встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва.

Прийняття даного нормативно-правового акту надасть можливість в повній мірі запрацювати усім механізмам закладеним Законом, і є єдиним, визначеним статтею 23 Закону, способом досягнення цілі.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Для досягнення цілей, визначених у розділі 2 Аналізу регуляторного впливу, проектом акта пропонується чітко встановити:

критерії якості земель;

критерії оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції і сировини;

критерії встановлення зон виробництва органічної продукції і сировини.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримати висновок правової експертизи в Міністерстві юстиції України, внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання зазначеної проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу встановити чітко регламентовані правила, які нормативно закріплюють вимоги до основної складової органічного виробництва – земельних ресурсів.

Використання таких норм забезпечить оперативне і обґрунтоване прийняття рішення в частині визначення відповідності вимогам органічного виробництва будь якого сільгосппідприємства у будь якому регіоні.

Така ситуація сприятиме розвитку внутрішнього ринку органічної продукції, забезпечить прозорі умови переходу сільгоспвиробників на органічні методи господарювання, що збільшить їх можливості для освоєння додаткових ринків збуту продукції, у тому числі в країнах Європейського Союзу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття даного проекту постанови дасть можливість в повній мірі запрацювати усім механізмам закладеним у Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. », що в свою чергу відкриває перед Україною великі перспективи, адже наша країна має унікальні природні умови і величезний потенціал для створення здорових продуктів, збереження та оздоровлення навколишнього середовища, розвитку внутрішнього ринку органіки і виходу на зовнішні ринки.

Повноцінна дія норм Закону сприятиме відродженню аграрного сектору України і разом з підйомом індустріальної могутності, дозволить вивести її до рівня економічно потужних країн. Розвиток внутрішнього ринку органічних продуктів та їх експорт здатні суттєво підвищити авторитет влади в державі, а також позитивний імідж України у світі.

Як ніколи, українському селу потрібна система державної підтримки біологічного сільського господарства і природокористування. В свою чергу, вітчизняний виробник є дуже чутливим до зростаючого попиту споживачів на органічну продукцію і готовий інвестувати кошти у її виробництво.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

 

 

Відсутні.

Повноцінний розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції і ринку органічних продуктів.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відсутні.

Прозорі умови переходу сільгоспвиробників на органічні методи господарювання, що збільшить їх можливості для освоєння додаткових ринків збуту продукції.

Населення

 

Відсутні.

Підвищення якості та безпечності продуктів харчування.

Забезпечення населення здоровими та корисними продуктами харчування.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Показник результативності регуляторного акта – кількість органічних господарств та площі сільськогосподарських земель під органічним виробництвом.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – вітчизняні переробні підприємства - виробники органічних продуктів харчування та сільгосппідприємства, що виробляють органічну сільськогосподарську продукцію та сировину, вітчизняні органи сертифікації органічного виробництва, заклади аграрної науки та освіти, науково-дослідні установи харчової промисловості, дорадчі та консультаційні служби.

Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – відсутні.

Повноцінна дія усіх механізмів закладеним у Законі України «Про виробництво та обіг сільськогосподарської продукції та сировини.» надасть основу для:

збільшення виробництва органічної сільськогосподарської продукції в регіонах та підвищення безпечності та якості продуктів харчування;

зміцнення фінансово-економічного стану сільгосппідприємств, що переходять на органічні методи виробництва;

збільшення кількості органічних господарств та площі сільськогосподарських земель під органічним виробництвом;

збільшення обсягів органічної продукції, що продається на місцевому ринку та експортованої за кордон.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення критеріїв якості земель, оцінки їх придатності для виробництва органічної продукції і сировини та визначення зон такого виробництва» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій та зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного акта.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом усього строку дії регуляторного акта за показниками результативності.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Заступник міністра аграрної політики

та продовольства України - керівник апарату                                                                                                                                      О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux