портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 січня 2017

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку розподілу та використання

коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік

для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських

товаровиробників та стимулювання виробництва

сільськогосподарської продукції

 

Відповідно до пункту 16¹.6 статті 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, що додається.

  

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН   

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови визначається порядок дій центральних органів виконавчої влади для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

Проект постанови розроблено на виконання вимог статті 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-mail: inform@dkrp.gov.ua,

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: serhii.karasevych@minagro.gov.ua.

Тел. (044) 278-44-53.

Виконавець: Карасевич Сергій Петрович.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 16¹.1 статті 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон) сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16¹.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

Згідно із пункту 16¹.6 статті 16¹ Закону за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл бюджетної дотації між отримувачами.

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" (далі – проект постанови) визначається механізм розподілу та використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників", які спрямовуються для виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення механізму розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

Проектом постанови визначається порядок дій центральних органів виконавчої влади для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Мінагрополітики у Державному бюджеті України на 2017 рік за програмою КПКВК 2801580 "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників" (4,0 млрд грн).

Обсяг бюджетного фінансування дотації не перевищує обсягу коштів сплаченого податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками (дотація виплачується товаровиробникам щомісячно пропорційно сплаченої суми податку на додану вартість).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість здійснювати виплату бюджетної дотації сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку.

 

 

Міністр аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції"

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до пункту 16¹.1 статті 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон) сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16¹.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

Згідно із пунктом 16¹.6 статті 16¹ Закону за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл бюджетної дотації між отримувачами.

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" (далі – проект постанови) визначається порядок дій центральних органів виконавчої влади для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

Бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісячно пропорційно сплаченої суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності.

Взаємодія та обмін даними між відповідними центральними органами виконавчої влади проходить без залучення суб'єктів господарювання, бюджетну дотацію сільськогосподарські товаровиробники будуть отримувати в автоматичному режимі.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

II. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення механізму розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Визначення механізму розподілу бюджетної дотації, порядку взаємодії та обміну даними між відповідними центральними органами виконавчої влади.

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін, сільськогосподарські товаровиробники не отримують бюджетну дотацію, передбачену законодавством.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

 

Стабільний розвиток сільськогосподарських товаровиробників, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку

Фінансування бюджетної дотації буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету в обсягах, що не перевищує сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Можливе скорочення випуску продукції, яка не буде дотуватися.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Можливе зменшення цін на продукцію, яка дотується

Відсутні

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні

Можливе зростання цін на продукцію, яка не дотується

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання цього регуляторного акту підпадають усі суб’єкти господарювання, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Отримання бюджетної дотації, збільшення обігових коштів, здешевлення виробництва продукції

Відсутні

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення обігових коштів, втрата конкурентоздатності продукції

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

4

Цілі прийняття проекту постанови можуть бути досягнуті повною мірою

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

1

Проблема продовжить існувати

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови визначається порядок взаємодії та обміну даними між відповідними центральними органами виконавчої влади для виплати дотації сільськогосподарським товаровиробникам

Бюджетна дотація буде виплачуватися у такому порядку: на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації, інформації Державної фіскальної служби та коефіцієнтів пропорційності, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл перерахованих Міністерством аграрної політики та продовольства України коштів між отримувачами.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту постанови органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту постанови починається з моменту набрання ним чинності та до закінчення строку дії бюджетної дотації.

Пунктом 51 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України визначено, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність проекту постанови визначається тим, що сільськогосподарські товаровиробники, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку будуть отримувати бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції..

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

обсяги коштів, спрямованих на виплату бюджетної дотації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності дії постанови.

Базове відстеження результативності дії постанови буде здійснюватися у січні 2018 року.

Повторне відстеження планується здійснювати щорічно на початку чергового бюджетного року, в результаті яких відбуватиметься порівняння показників базового та повторних відстежень.

Відстеження результативності дії постанови буде проводитися Департаментом фінансово-кредитної політики шляхом аналізу інформації Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України, статистичних даних.

 

 

Міністр аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                Т. КутовийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux