портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 29 січня 2019

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 


Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель

 

Відповідно до частини третьої статті 35 Закону України «Про землеустрій» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення інвентаризації земель.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від             2019 р.  №_____

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (Офіційний вісник України, 2012 p., № 44, ст. 1701).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 154 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 p., № 21, ст. 707).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2639).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 890 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 96, ст. 2936).


Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку інвентаризації земель»

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (далі – проект постанови) розроблено на виконання  абзацу другого пункту 2 розділу ІІ Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні»

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України 01011,  м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua .

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                                                                         Володимир ТОПЧІЙ

 


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

 

Мета: забезпечення ведення та наповнення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням та охороною земель державної, комунальної та приватної форм власності.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (далі – проект постанови) розроблено на виконання  абзацу другого пункту 2 розділу ІІ Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні»

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із статтею 35 Закону України «Про землеустрій» інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України встановлено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, і шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

Ефект від реалізації проведення робіт із інвентаризації земель полягає у збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання надходжень від плати за землю  в результаті актуалізації відомостей про суб’єкти земельних відносин та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню.

В результаті проведення інвентаризації земель оновлюються та вносяться до Державного земельного кадастру відомості про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, що дозволяє створити реальний інструмент контролю за змінами, що відбуваються, а наявність актуальних відомостей про правовий режим їх використання та суб’єктів земельних відносин –  конкретизувати адресну спрямованість при реалізації природоохоронних заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або з порушенням земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сприятиме інвестиційній привабливості земель, що дозволить залучати додаткові кошти як вітчизняних так і іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Додатковим ефектом проведення інвентаризації  земель державної та комунальної власності  є забезпечення оперативності та якості прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо передачі громадянам та юридичним особам у власність або користування земельних ділянок.

Статтею 57 Закону України «Про землеустрій» встановлено склад технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

Зважаючи на вище викладене є потреба в прийнятті Порядку проведення інвентаризації землі. 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачається затвердження Порядку проведення інвентаризації землі. 

Цей Порядок установлює вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання є Земельний кодекс України, закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект акта спрямований на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, зокрема, проведення інвентаризації земель. 

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

7. Позиція заінтересованих сторін

З метою проведення консультацій із заінтересованими сторонами проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадського обговорення та  проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.  

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість затвердити Порядок проведення інвентаризації землі, який  встановить вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель,  що в свою чергу дозволить забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити ефективність здійснення контролю за використанням та охороною земель.

 

 

В. о. Голови Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру                                                                     О. КОЛОТІЛІН


Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 35 Закону України «Про землеустрій» встановлено, що  інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України встановлено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, і шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

Ефект від реалізації проведення робіт із інвентаризації земель полягає у збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання надходжень від плати за землю  в результаті актуалізації відомостей про суб’єкти земельних відносин та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню.

В результаті проведення інвентаризації земель оновлюються та вносяться до Державного земельного кадастру відомості про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, що дозволяє створити реальний інструмент контролю за змінами, що відбуваються, а наявність актуальних відомостей про правовий режим їх використання та суб’єктів земельних відносин –  конкретизувати адресну спрямованість при реалізації природоохоронних заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або з порушенням земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сприятиме інвестиційній привабливості земель, що дозволить залучати додаткові кошти як вітчизняних так і іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Додатковим ефектом проведення інвентаризації  земель державної та комунальної власності  є забезпечення оперативності та якості прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо передачі громадянам та юридичним особам у власність або користування земельних ділянок.

Статтею 57 Закону України «Про землеустрій» встановлено склад технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

Зважаючи на вище викладене є потреба в прийнятті Порядку проведення інвентаризації землі.

Прийняття Порядку проведення інвентаризації землі дозволить розробникам документації із землеустрою оперативно виготовляти  технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

Проектом регуляторного акта не передбачається додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією цього акта. 

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

Так 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

Встановлення процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

забезпечення наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки;

підвищення ефективності прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 

Збереження ситуації, яка існує 

Відсутність  регулювання

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, встановлення процедури  проведення інвентаризації земель

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, яка існує

 Проблема не вирішується 

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети 

Альтернатива 2.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки

Додаткові витрати відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Проект регуляторного акта забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом встановлення процедури проведення інвентаризації земель

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 

 

 

 

2939*

2939

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2018 рік.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   Альтернатива 1. 

Збереження ситуації, яка існує 

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання  проведення інвентаризації земель

Додаткові витрати відсутні.

   Альтернатива 2. 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Вигоди у зв’язку із встановленням процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

Додаткові витрати відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Неналежне нормативно-правове врегулювання питання проведення інвентаризації  земель

Альтернатива 2

 

4

Проблема вирішується в повному обсязі

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

Відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання процедури проведення інвентаризації земель

Витрати відсутні

 

Проблема прдовжує існувати

Альтернатива 2

 

Встановлюється процедура проведення інвентаризації земель

Витрати відсутні

 

Проблема існувати

не буде

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність врегулювання проблеми

Альтернатива 2

 

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері землеустрою. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству

         

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта. 

Прийняття проекту регуляторного акта визначить:

вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель ;

принципи виходячи із яких проводиться інвентаризація земель; 

об’єкти інвентаризації земель;

вихідні дані для проведення інвентаризації земель;

підстави для проведення інвентаризації земель;

замовників та розробників  технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;

перелік робіт, що виконуються при   проведенні інвентаризації земель.

Для впровадження  цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект акта з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проекту акта Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні  витрати, пов’язані з реалізацією акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат. 

Витрати на одного суб’єкта малого підприємництва відсутні тому М-Тест не розроблявся.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативно-правових актів в сфері землеустрою щодо інвентаризації земель.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Цей регуляторний акт набирає набирає чинності з дня його його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект закону та аналіз регуляторного впливу акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів». 

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

кількість розроблених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель;

площа проінвентаризованих земель.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через 2 роки  після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                  Володимир ТОПЧІЙOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux