портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 29 січня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

  

Про затвердження Порядку проведення арбітражних

лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів

для цілей державного контролю

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на своєму офіційному веб-сайті.

Проект постанови розроблено на виконання пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

Метою проекту постанови є затвердження порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань); встановлення процедури врахування результатів арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю; забезпечення об’єктивності лабораторних досліджень (випробувань), що проводяться для цілей державного контролю.

Розробником проекту постанови є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; головним розробником –  Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ "Обговорення документів").

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови на поштову та/або електронну адреси Мінагрополітики України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua); Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВА

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю" (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є:

затвердження порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань);

встановлення процедури врахування результатів арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

забезпечення об’єктивності лабораторних досліджень (випробувань), що проводяться для цілей державного контролю.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить норм права, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua).

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить:

встановити чітку та прозору процедуру процедуру проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) уповноваженими акредитованими референс-лабораторіями (далі – референс-лабораторії) з використанням підтверджувальних (референс) методів та врахування їх результатів для цілей державного контролю;

забезпечити максимально можливу незалежність проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю, від компетентного органу та операторів ринку, а також об’єктивність відповідних результатів досліджень (випробувань);

реалізувати операторами ринку права оскаржувати результати лабораторного дослідження (випробування) проведеного акредитованою лабораторією для цілей державного контролю;

підвищити ефективність проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України

з питань європейської інтеграції                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВА

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю» (далі – проект постанови) розроблено на виконання вимог пункту 7 частини першої статті 5 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та доручення Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2017 року № 26167/1/1-17.

Відповідно до частини 12 статті 21 розділу 4 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закону) оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). Проте проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) без встановленого механізму наразі призводить до того, що:

компетентний орган позбавлений механізму врахування результатів досліджень (випробувань), що надані уповноваженими референс-лабораторіями для цілей державного контролю;

послаблюється система державного контролю, що призводить до підвищення загроз для життя та здоров’я населення, епізоотичного благополуччя та економічного зростання;

порушення Україною міжнародних зобов’язань в рамках виконання Угоди про асоціацію (реалізація Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»);

компетентний орган та оператори ринку мають сумніви щодо об’єктивності та незалежності результатів арбітражних досліджень (випробувань).

Варто зазначити, що затвердження порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) відповідно до вимог пункту 7 статті 5 Закону відноситься до повноважень Кабінету Міністрів України.

Відповідно до інформації Держпродспоживслужби за 2016 рік державними регіональними лабораторіями проведено 26 104 870 досліджень щодо безпечності харчових продуктів. Так, при здійсненні аналізу результатів досліджень харчових продуктів за 2016 рік виявлено, що лише в рамках мікробіологічних досліджень було проведено 555 526 лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів під час яких була встановлена невідповідність у 2 264 випадках (0,4%), серед яких 113 (0,2%) при дослідженні (випробуванні) харчових продуктів, що імпортувалися на територію України та 65 (0,09%) при експорті харчових продуктів з України.

Поряд із тим, відповідно до даних Державної служби статистики України динаміка товарної структури імпорту з країнами ЄС обсяги експорту живих тварин та продуктів тваринного походження до країн ЄС склав 263 132 100 доларів США, готових харчових продуктів 703 422 500 доларів США.

Враховуючи зазначене, проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідне питання належить до сфери публічного права і можливість використання ринкових механізмів виключається. З точки зору більш широкого підходу, проект постанови у поєднанні з іншими підзаконними нормативно-правовими актами передбачає створення умов, за яких стане можливим залучення ринкових інструментів до вирішення завдань зокрема у сфері проведення арбітражних досліджень (випробувань) об’єктів для цілей державного контролю.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки чинні регуляторні акти, які вирішують описану проблему, відсутні.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону шляхом затвердження чіткої і прозорої процедури проведення арбітражних досліджень (випробувань) уповноваженими референс-лабораторіями та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто відсутність порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань «status quo» - відсутність порядку проведення арбітражних досліджень (випробувань)

Альтернатива 2

Можливість проведення арбітражних випробувань акредитованими лабораторіями, що використовують підтверджувальні (референс) методи (методики) та мають статус уповноважених референс-лабораторій

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1. Непослідовність органів влади у впровадженні державної політики в сфері проведення арбітражних досліджень (випробувань) внаслідок недотримання прямих норм Закону (пункт 7 стаття 5);

2. Економічні обмеження внаслідок визнання української системи лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю неефективною (нееквівалентною) з боку торгівельних партнерів. Закриття ринку ЄС тільки для готових харчових продуктів тваринного походження призведе до втрати у 20 392 218 275 грн. (обрахунки для обсягів експорту української продукції за 2016 рік);

Альтернатива 2

1. Наявність у компетентного органу інструментів ефективних засобів оперативного реагування на порушення у сфері проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) уповноваженими референс-лабораторіями.

2. Створення економічних стимулів для збільшення приватних інвестицій у секторі лабораторних послуг, як наслідок – пожвавлення економічної активності, зростання ВВП, створення додаткових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів.

3. Забезпечення належної  системи державного контролю відповідно до кращих світових практик, що призведе до зниження загроз для життя та здоров’я населення, поліпшення епізоотичного благополуччя та економічного зростання;

4. Диверсифікація ринків збуту української продукції, збільшення квот та розширення лінійки української продукції, що експортується на ринок ЄС.

5. Підвищення якості досліджень (випробувань), що здійснюються уповноваженими лабораторіями для цілей державного контролю (основні випробування).

1. Витрати, пов’язані з ризиками деформування конкурентного середовища у сфері проведення арбітражних досліджень (випробувань).

2. Максимальне навантаження на адміністрування регулювання для усіх суб’єктів господарювання:

за перший рік – 51 800 грн 00 коп

за 5 років – 259 000 грн 00 коп

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання проводилася для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні яких перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім, матеріалів що контактують з харчовими продуктами).

 

Показник

Мікро

Малі

Середні

Великі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

42 362

45 260

1 562

71

89 255

Питома вага групи у загальній кількості, %

47,46

50,71

1,75

0,08

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1. Неможливість фактичного застосування наданого Законом права на врахуванням результатів арбітражних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю через відсутність механізму (порядку) проведення таких досліджень (випробувань) в уповноважених референс-лабораторіях;

2. Економічні втрати внаслідок визнання української системи лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю неефективною (нееквівалентною) з боку торгівельних партнерів – обмеження/закриття ринків країн-партнерів для української продукції.

Альтернатива 2

1. Можливість оскарження результатів основних  досліджень (випробувань) у обраній референс-лабораторії із подальшим врахуванням результатів арбітражних випробувань для цілей державного контролю – економічні вигоди будуть залежати від результатів арбітражних випробувань. При спростуванні негативних для оператору ринку результатів основних випробувань – економічні вигоди пов’язані із можливістю подальшого поводження із відповідними харчовими продуктами, об’єктами санітарних заходів, кормів тощо.

2. Підвищення довіри до результатів арбітражних досліджень (випробувань) через загрозу для референс-лабораторій втратити статус уповноваження на проведення відповідних випробувань.

1. Витрати пов’язані із проведенням арбітражних випробувань

 

за перший рік – 146 996 грн 50 коп

за 5 років – 734 982 грн 50 коп

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення встановлених цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Спосіб зберігає всі наявні недоліки, що наведені у розділі І.

Альтернатива 2

4

Очікується, що спосіб дозволить досягти цілі, що зазначені в розділі ІІ.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

1. Непослідовність органів влади у впровадженні державної політики в сфері проведення арбітражних досліджень (випробувань).

2. Витрати для держави і суб’єктів господарювання внаслідок послаблення системи державного контролю.

3. Неможливість фактичного застосування для суб’єктів господарювання наданого Законом права на врахуванням результатів арбітражних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю

Дана альтернатива є малоефективною, оскільки не дозволяє вирішити поточні проблеми пов’язані із проведенням арбітражних лабораторних досліджень (випробувань)

Альтернатива 2

1. Наявність у компетентного органу інструментів ефективних засобів оперативного реагування на порушення у сфері проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) уповноваженими референс-лабораторіями.

2. Диверсифікація ринків збуту української продукції, збільшення квот та розширення лінійки української продукції, що експортується на ринок ЄС.

3. При спростуванні негативних для оператору ринку результатів основних випробувань – економічні вигоди для суб’єкта господарювання.

4. Підвищення довіри до результатів арбітражних досліджень (випробувань)

Витрати пов’язані із проведенням арбітражних випробувань

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива є малоефективною, оскільки не дозволяє вирішити поточні проблеми пов’язані із проведенням арбітражних лабораторних досліджень (випробувань).

Х

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблеми та співвідношення витрат пов’язаних із запровадженням альтернативи та вигод від її впровадження.

Х

 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти пропонований проект постанови.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм, покладений в основу регуляторного акта, передбачає вжиття заходів з боку двох сторін процесу – компетентного органу та суб’єктів господарювання.

Для досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується прийняти проект постанови Кабінетом Міністрів України.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для впровадження проекту постанови:

провести узгодження проекту постанови з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та провести громадське обговорення проекту постанови.

Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України для впровадження вимог акта необхідно:

довести до відома співробітників відповідних підрозділів Держпродспоживслужби вимоги до порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

Розглянути заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) із зазначенням референс-лабораторії що уповноваження на проведення арбітражних випробувань;

повідомити суб’єкт госпордарювання про прийняте рішення та про референс-лабораторію, яка буде проводити арбітражне лабораторне дослідження (випробування);

компенсувати суб’єкту господарювання витрати, пов’язані з проведенням арбітражного лабораторного дослідження (випробування) – у разі скасування результатів основного випробування.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єкам господарювання у разі виявлення бажання оскаржити результати основного дослідження (випробування) із подальшим врахуванням їх для цілей державного контролю:

подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) із зазначенням референс-лабораторії що уповноваження на проведення арбітражних випробувань;

направити арбітражний зразок для проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) до зазначеної в повідомленні компетентного органу референс-лабораторії;

подати заяву про проведення арбітражних випробувань до референс-лабораторії;

компенсувати витрати, пов’язані з проведенням арбітражного лабораторного дослідження (випробування) – у разі підтвердження результатів основного випробування.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для їх виконання.

Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб Держпродспоживслужби новим нормам законодавства та проведенням роз'яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних осіб.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно наведено з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Державне регулювання за проектом Закону не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи постійну необхідність у постійному проведенні арбітражних випробувань, а також з метою реалізації цілей зазначених у розділі ІІ передбачається строк дії регуляторного акта не встановлюється.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного опублікування, але не раніше дати набрання чинності відповідних положень Закону.

Зміна строку дії можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект Закону.

VІII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

 

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – 89 255 суб’єктів господарювання діяльність яких пов’язана з яких первинним виробництвом, виробництвом, реалізацією та/або обігом харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім, матеріалів що контактують з харчовими продуктами).

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4) Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 4 години для відповідальних працівників на ознайомлення із Порядком проведення, а також для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 8 годин. Час витрачений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) Кількість лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю;

2) Кількість підтверджених та скасованих результатів основних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю;

3) Кількість лабораторій, що уповноважені на проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності проекту акта, але не пізніше дня з якого почнеться повторне відстеження, шляхом моніторингу статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше ніж через 2 роки з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння статистичних даних з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні. 

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України 

з питань європейської інтеграції                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux