портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 березня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____       

 

Київ

 

Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна

володільцям складських документів  на зерно у разі неспроможності

зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду

виконання зобов’язань за складськими документами на зерно

 

Відповідно до статті 49 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                            М. АЗАРОВ

 

Повідомленняпро оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови пропонується затвердити порядок, яким встановлюється механізм визначення органами управління Гарантійного фонду мінімального розміру ціни одиниці зерна кожного класу та виду, що застосовуються для відшкодування власникам складських документів на зерно, а також спосіб встановлення та перегляду частки втрат володільця складських документів на зерно, що відшкодовуються за рахунок коштів Гарантійного фонду.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” розроблено на виконання частини першої статті 49 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою встановлення єдиного механізму визначення оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів у разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду, що сприятиме підвищенню ліквідності та надійності складських документів на зерно.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001.

E-mail: zkv@minapk.kiev.ua.

 

 

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку аграрного

ринку – начальник відділу інвестицій

та розвитку інфраструктури                                                                                                                                                           О.О. Кузьменков

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) розроблено на виконання статті 49 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення порядку та механізму щодо формування розміру ціни на зерно як орієнтиру для відшкодування його вартості, частки відшкодування вартості зерна його володільцю у разі неспроможності зернового складу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, закони України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових та матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть змогу визначити критерії для оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                     М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Частиною першою статті 49 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” визначено, що Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд) гарантує кожному володільцю складських документів на зерно відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду в розмірі, що не перевищує 90 відсотків вартості зерна, переданого та зберігання такому зерновому складу і неповернутого у зв’язку з неспроможністю, на суму, що залишається невідшкодованою в результаті самостійного відшкодування вартості неповернутого зерна таким зерновим складом, визначеною на підставі оцінки, порядок і спосіб проведення якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) підготовлений для реалізації зазначеної норми Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

2. Визначення цілі державного регулювання

Проектом постанови пропонується затвердити порядок, яким встановлюється механізм визначення органами управління Гарантійного фонду мінімального розміру ціни одиниці зерна кожного класу та виду, що застосовуються для відшкодування власникам складських документів на зерно, а також спосіб встановлення та перегляду частки втрат володільця складських документів на зерно, що відшкодовуються за рахунок коштів Гарантійного фонду.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей

Законом України “Про зерно та ринок зерна в Україні” визначено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок і спосіб проведення оцінки вартості зерна і розміру відшкодування володільцю зерна його втрат у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду.

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для  розв’язання проблеми

Основними завданнями Гарантійного фонду являється мінімізація ризиків суб’єктів ринку зерна, забезпечення захисту прав володільців складських документів на зерно у разі невиконання зерновими складами – учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду своїх зобов’язань внаслідок неспроможності зернового складу, гарантування відшкодування вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами – учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду, у разі їх неспроможності.

Для забезпечення цих завдань пропонується встановити єдиний механізм визначення оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів у разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного фонду, що сприятиме підвищенню ліквідності та надійності складських документів на зерно.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу встановити механізм визначення органами управління Гарантійного фонду мінімального розміру ціни одиниці зерна кожного класу та виду, що застосовуються для обрахування сум відшкодування власникам складських документів на зерно, а також спосіб встановлення та перегляду частки втрат володільця складських документів на зерно, що відшкодовуються за рахунок коштів Гарантійного фонду.

6. Очікувані результати прийняття акту

Затвердження зазначеного Порядку дасть змогу забезпечити надійність складських документів на зерно шляхом проведення систематичних аналізів про рух зерна, прогнозів щодо його вартості, умов та обсягів відшкодування вартості неповернутого зерна неспроможним зерновим складом – учасником Гарантійного фонду.

7. Обґрунтування дії строку акта

Проект постанови є безстроковим і його реалізація здійснюватиметься відповідно до законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

У разі прийняття проекту постанови буде закладено засади гарантування відшкодування вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами – учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду, розвитку та забезпечення функціонування інституту гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що є елементом системи обігу та функціонування складських документів на зерно.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта вище середнього – проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект постанови) розміщений на сайті www.minagro.gov.ua.

Після прийняття акта, його редакція буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та в ЗМІ.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось до набрання ним чинності шляхом аналізу інформації про рівень втрат володільців зерна за складськими документами на зерно.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в місячний строк після закінчення відповідного бюджетного року.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках щодо відшкодування зерна володільцям складських документів залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками, кількості учасників Гарантійного фонду та його результатів діяльності.

 

 

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку аграрного

рикну Мінагрополітики України                                                                                                                                                       О.О. КузьменковOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux