портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 08 червня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

 

Про затвердження Порядку оцінки придатності

земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції

 

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, що додається.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розробленої на виконання статті 23 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції" разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua Розділ "Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів").

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу просимо надавати протягом місяця, з дня опублікування цього повідомлення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики, виконавець Рудюк Анатолій Миколайович,тел.: 279-82-89, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: infarm@dkrp.gov.ua.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено на виконання статті 23 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативно-правової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо реального координатора проблеми.

Як наслідок, створення сільгосппідприємств – виробників органічної продукції відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних компаній і організацій.

З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється як з точки зору правової захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку держави.

Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за умови створення чіткої, ефективної системи його підтримки на національному рівні і прийняття пакета підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий механізм організації органічного виробництва в країні. До складу таких актів також входить проект постанови.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту постанови дасть можливість затвердити Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, положення якого визначатимуть механізм формування першочергових правил для організації в законодавчому полі органічного виробництва, яке відповідає всім специфічним вимогам, що діють в цій сфері.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини";

Закон України "Про охорону земель";

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118 "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує повторного погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною екологічною інспекцією України, Державною регуляторною службою України та Національною академією аграрних наук України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Нормами цього регуляторного акта встановлюються конкретні критерії якості земель, які використовуються як основа визначення придатності земель для виробництва органічної продукції.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини" дасть змогу встановити чітко регламентовані правила, які нормативно закріплюють вимоги до основної складової органічного виробництва – земельних ресурсів.

Використання таких норм забезпечить оперативне і обґрунтоване прийняття рішення в частині визначення відповідності вимогам органічного виробництва будь-якого сільгосппідприємства у будь-якому регіоні.

Такий механізм дозволить значно спростити та прискорити процес отримання сертифіката відповідності і, як наслідок, суттєво розширити мережу сільгосппідприємств, які забезпечуватимуть виробництво органічної продукції, та збільшити обсяг і асортимент сільгосппродукції такої номенклатури. У свою чергу, це посилить зацікавленість і попит на українську продукцію на світових ринках.

Прийняття постанови сприятиме розвитку органічного виробництва в Україні, що, в свою чергу, дасть можливість нарощувати обсяги виробництва сертифікованої органічної сільськогосподарської продукції та органічних продуктів харчування, зміцнить фінансово-економічний стан сільгосппідприємств та переробних підприємств, сприятиме розвитку сільських територій.

  

 

Міністр аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий 

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції"

 

І. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено на виконання статті 23 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі – Закон).

У країнах ЄС для господарств, у яких виробляють органічну сільськогосподарську продукцію, існують певні вимоги щодо їхнього розташування відносно об’єктів-забруднювачів навколишнього природного середовища, агроекологічного стану та рівня забруднення ґрунтів, обмеження відносно технологій, що застосовуються у органічному землеробстві.

Тому для ведення органічного землеробства сільськогосподарські землі повинні відповідати певним вимогам щодо рівня їх забруднення шкідливими речовинами: пестицидами, важкими металами, радіонуклідами тощо. Разом з тим, як свідчать практичний досвід з вирощування високоякісної, екологічно безпечної продукції, відносно якості ґрунтів органічних господарств, то вони не повинні мати також незадовільних агрофізичних параметрів, незадовільних фізико-хімічних властивостей, низького вмісту рухомих форм поживних речовин. Рівень родючості таких ґрунтів повинен бути таким, щоб забезпечити оптимальні умови для росту і розвитку культурних рослин та формування високих врожаїв сільськогосподарських культур відповідної якості.

До основних показників якості ґрунтів належать показники еколого-токсикологічного стану та ґрунтово-агрохімічні показники ґрунтової родючості.

На сьогодні в Україні відсутні такі вимоги, тому даним проектом постанови пропонується визначити та встановити вимоги, що дасть можливість оцінити придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції.

Тому, проблемами, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, а саме прийняттям проекту постанови є:

недостатність нормативно-правової бази для повноцінного та ефективного розвитку органічного виробництва на території України;

відсутність об'єктивної інформації про наявність земель (ґрунтів) придатних для виробництва органічної продукції.

З прийняттям Закону ситуація, в сфері виробництва органічної продукції та сировини, суттєво змінилась, як з точки зору правової захищеності сільгоспвиробників цієї категорії так і нормативного забезпечення з боку держави. Але, механізми, які запроваджуються прийнятим Законом запрацюють в повному обсязі тільки після прийняття нормативно-правових актів передбачених Законом. Одним з таких нормативно-правових актів є Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, прийняття якого передбачено статтею 23 Закону.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема, справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є:

забезпечити повноцінний та ефективний розвиток органічного виробництва на території України;

забезпечить в першу чергу товаровиробника, а також власників землі та державу об’єктивною інформацією щодо земель, які можуть використовуватись для виробництва органічної продукції.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Не затверджувати Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, в результаті чого функціонування ринку органічної продукції та сировини залишиться без законодавчого регулювання. Такий спосіб не забезпечить ведення належного органічного землеробства.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

Затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, що дасть можливість в повній мірі запрацювати механізмам закладеним у Законі.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

Оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції самим товаровиробником. Такий спосіб не забезпечить ведення належного органічного землеробства.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутність належного функціонування ринку органічної продукції та сировини.

Відсутність можливості організувати систему акредитації і унормування діяльності сертифікаційних органів.

Відсутність інформації про землі (ґрунти) придатні для органічного виробництва.

Недотримання надходжень до бюджету у вигляді сплати податків від реалізації органічної продукції;

Перешкоди в позиціонуванню України як експортера органічної продукції на міжнародному ринку.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

Ринок органічної продукції та сировини отримає один з необхідних механізмів його регулювання.

Наявність інформації про землі (ґрунти) придатні для органічного виробництва.

Після повноцінного запуску ринку органічної продукції та сировини:

позитивний вплив на міжнародну торгівлю;

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

збільшення обсягів інвестицій, у тому числі міжнародні;

збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері виробництва органічної продукції;

збереження навколишнього природного середовища;

раціональне використання ґрунтів та відтворення природних ресурсів.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання складають 10535,60 грн. на рік.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

Відсутні.

Відсутність незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об’єктивної інформації про стан земельних ділянок, встановлення їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур, що не узгоджується із статтею 23 Закону.

Вибір даної альтернативи не дасть змоги запустити в дію усі механізми визначені Законом.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються як органічні.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

Після повноцінного запуску ринку органічної продукції та сировини:

наявність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, виставлених на продаж (маркованих) як органічні;

організація додаткових робочих місць;

позитивний вплив на здоров’я завдяки безпеки та якості органічної продукції;

позитивний вплив на навколишнє природне середовище.

Відсутні.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

Відсутні.

Відсутність гарантій і впевненості у продуктах та сировині, які реалізуються як органічні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

На сьогодні на законодавчому рівні не затверджені нормативно правові акти, стандарти щодо оцінки придатності земель (ґрунтів) для ведення органічного виробництва визначені Законом. Тому органічна продукція вітчизняного виробництва сертифікується виключно за визнаними на міжнародному ринку стандартами. Виробники органічної продукції та сировини а також органічна продукція (її кількість та види) не обліковуються державними органами.

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання внесених до реєстру виробників органічної продукції та сировини (наявність якого визначено нормами Закону), кількість суб’єктів господарювання, що підпадуть під дію регулювання визначаємо за статистичною інформацією з наступних альтернативних джерел:

1. Аналітична записка Національного інститут стратегічних досліджень (базова науково-дослідна установа аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України) "Щодо напрямків розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні" (http://www.niss.gov.ua/articles/1292/);

2. Офіційний сайт Федерації органічного руху України (http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29).

 

Показник

2011

2014

Площа сільськогосподарських земель, відведених під органічне виробництво, га

270320

400746

Господарства, які займаються виробництвом органічної продукції, кількість, од.

155

182

Середній розмір землекористування (землеволодіння), га

1744

2201,9

 

Враховуючи наведену інформацію та проведений аналіз суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, отримуємо наступні показники:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

182

---

---

182

Питома вага групи у загальній кількості, %

100

0

0

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутність належного функціонування ринку органічної продукції та сировини.

Недоотримання прибутку від не можливості маркувати органічну продукцію та сировину за національними стандартами.

Втрата ринків збуту продукції.

Фінансові витрати відсутні.

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

Після повноцінного запуску ринку органічної продукції та сировини:

забезпечення справедливої конкуренції;

забезпечення прозорих умов переходу на органічні методи господарювання, що збільшить можливості для освоєння додаткових ринків збуту продукції;

додаткові прибутки від виробництва та реалізації органічної продукції та сировини;

позитивний вплив на продуктивність та конкурентоспроможність;

розвиток суб'єктів органічного виробництва.

1965600,00 грн. (182 суб'єкта за п'ять років)

 

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

Зменшення терміну проведення оцінки у зв'язку із незалученням відповідних фахівців у галузі охорони ґрунтів.

1965600,00 грн. (182 суб'єкта за п'ять років)

 

Скорочення фінансових витрат, в порівнянні з попередньою альтернативою, не передбачається у зв’язку із необхідністю у будь якому разі отримання об’єктивних вихідних  даних про якісний стан ґрунтів для проведення оцінки.

Відсутність належного функціонування ринку органічної продукції та сировини у зв’язку із недієздатністю механізмів передбачених у Законі.

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (розраховується для альтернатив 2 та 3)

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

---

---

 

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

---

---

 

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

---

---

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

---

---

 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

---

---

 

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

100,00

300,00

 

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

---

---

 

Інше, гривень

3500,00

10500,00

 

Разом, гривень

3600,00

10800,00

 

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

182

182

 

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (пункт 9 х пункт 10), гривень

655200,00

1965600,00

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

За рік (стартовий), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за п’ять років, грн.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Матеріали, в тому числі канцелярські на підготовку ксерокопій документів визначених у пункті 9 Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції (далі по тексту – Порядок).

100,00

---

300,00*

 

Вид витрат

За рік (стартовий), грн.

Періодичні (раз на два роки), грн.

Витрати за п’ять років, грн.

Інше:

3500,00

3500,00

10500,00*

Виготовлення агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки (відповідно до даних державної установи "Держґрунтохорона") на земельні ділянки площею до 50 га.

2500,00

2500,00

7500,00*

Виготовлення графічного матеріалу, суб’єктом господарювання, який має право провадити господарську діяльність у сфері землеустрою, з нанесеними межами землеволодінь (землекористувань) і відстанями до міжнародних, національних та регіональних автомобільних доріг державного значення, промислових підприємств та інших об’єктів-забруднювачів (на земельні ділянки площею до 50 га.).

1000,00

1000,00

3000,00*

* Відповідно до частини третьої статті 24 Закону оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини, а відповідно до п. 17 Порядку і оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, проводиться один раз на два роки. Тому, за п’ять років крім стартової (першої) оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції буде проводитись ще два рази (сумарно три рази за п'ять років).

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат за п'ять років, гривень

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

0,00

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

1965600,00

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

1965600,00

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Прийняття проекту постанови

3

Затвердження одного Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції не вирішить усіх проблем органічного виробництва без прийняття усіх без виключення передбачених Законом нормативно правових актів. Тільки в такому разі забезпечиться належне функціонування ринку органічної продукції та сировини.

Але, зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності та забезпечує прозорість і відкритість при проведенні оцінки.

Альтернатива 2 –

Відсутність регулювання

1

Механізми, які запроваджується прийнятим Законом не запрацюють в повному обсязі, як наслідок, в державі і надалі буде відсутнє належне функціонування ринку органічної продукції та сировини.

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

1

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2 –

Прийняття проекту постанови

Після повноцінного запуску ринку органічної продукції та сировини:

розвиток конкуренто-спроможного, високо-ефективного ведення сільського господарства за допомогою виробництва органічної продукції (сировини);

збільшення експорту органічної продукції;

розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів в асортименті органічної продукції.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання складають 10535,60 грн. на рік.

 

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням даного регуляторного акту відсутні.

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, складають 655200,00 грн. на рік.

Забезпечується досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутність належного функціонування ринку органічної продукції та сировини.

Недоотримання прибутку від не можливості маркувати органічну продукцію та сировину.

Перешкоди в позиціонуванню України як експортера органічної продукції на міжнародному ринку.

Відсутність можливості організувати систему акредитації і унормування діяльності сертифікаційних органів.

Відсутність гарантій і впевненості споживачів у продуктах та сировині, виставлених на продаж (маркованих) як органічні.

Недотримання надходжень до бюджету у вигляді сплати податків від реалізації органічної продукції.

 

У держави, суб’єктів господарювання та громадян фінансові витрати відсутні, адже проведення оцінки у такому випадку не передбачається.

Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми

Альтернатива 3 –

Саморегуляція

Вигоди мінімальні. Для суб'єктів господарювання зменшиться термін проведення оцінки у зв'язку із проведення оцінки власними силами та незалученням відповідних фахівців у галузі охорони ґрунтів.

 

Відсутність належного функціонування ринку органічної продукції та сировини у зв'язку із недієздатністю механізмів передбачених у Законі.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, складають 655200,00 грн. на рік.

Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Місце №1

(обраний спосіб) – прийняття проекту постанови (альтернатива 2)

Прийняття акта забезпечує досягнення цілей державного регулювання та відповідає потребам у розв’язанні проблеми.

Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

При застосуванні обраного способу розв’язується проблема щодо відсутність об'єктивної інформації про наявність земель (ґрунтів) придатних для виробництва органічної продукції та формується нормативно-правова бази для повноцінного та ефективного розвитку органічного виробництва на території України.

Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акту не передбачається.

Місце №2

Відсутність регулювання

(альтернатива 1)

Без проведення змін діюче законодавство України не зможе забезпечити належне функціонування ринку органічної продукції та сировини. Відсутність реалізації напрацювань в частині нормативно-правової бази, яка забезпечує розвиток органічного виробництва, призведе до ще більшого розриву законодавства України та країн ЄС.

Діюче законодавство України передбачає облік земель за категоріями та угіддями, ґрунтів – за назвами агровиробничих груп і не містить критеріїв та механізмів визначення і обліку земель (ґрунтів) придатних саме для органічного виробництва.

Тому, збереження чинного регулювання не забезпечить досягнення цілей та виконання вимог статті 23 Закону.

Ураховуючи викладене, вважаємо, що збереження чинного регулювання є неприйнятним.

Х

Місце №3

Саморегуляція

(альтернатива 3)

Запровадження оцінки самостійно товаровиробниками не забезпечить досягнення цілей та виконання вимог статті 23 Закону.

Ураховуючи викладене, вважаємо, що дана альтернатива є неприйнятною.

Х

 

V. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми

Способи розв’язання визначеної проблеми.

Прийняття Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції дасть можливість встановити на законодавчому рівні механізм визначення земель (ґрунтів) придатних для органічного виробництва, що є єдиним способом розв’язання визначених проблем.

Організаційні заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження регуляторного акта.

1. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища:

розробити внутрішній алгоритм передачі територіальним підрозділом отриманих документів до центрального органу;

визначити структурний підрозділ відповідальний за оцінку придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

2. Головному органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки:

розробити внутрішній алгоритм внесення до Інформаційно-аналітичного центру інформації про придатні для виробництва органічної продукції землі (ґрунти) та її оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акту не передбачається.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Процедура оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції максимально спрощена, не потребує прийняття будь-яких управлінських рішень і спрямована лише на отримання об'єктивної інформації про наявність земельних ділянок придатних для органічного виробництва.

Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб'єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта

З прийняттям проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

12,06

0,6

182

1316,95

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

---

---

---

---

---

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

---

---

---

---

---

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1

12,06

0,6

182

1316,95

7. Інші:

Проведення оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції

2

12,06

0,6

182

2633,90

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

5267,80

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

26339,00

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: територіальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

---

---

---

---

---

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

---

---

---

---

---

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

---

---

---

---

---

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

---

---

---

---

---

7. Інші:

отримання документів від суб'єктів господарювання; забезпечення отримання від відповідних установ (підприємств, організації) висновку щодо придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини;

направлення документів разом із висновком до центрального органу.

2

12,06

0,6

182

2633,90

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2633,90

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

13169,50

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

(в т.ч. внесення до Інформаційно-аналітичного центру інформації про придатні для виробництва органічної продукції землі (ґрунти)

1

12,06

0,6

182

1316,95

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

---

---

---

---

---

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

---

---

---

---

---

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

---

---

---

---

---

6. Підготовка звітності за результатами регулювання (в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформації про землі (ґрунти) придатні для виробництва органічної продукції)

1

12,06

0,6

182

1316,95

7. Інші.

---

---

---

---

---

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2633,90

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

13169,50

** посадовий оклад працівника 10 тарифного розряду, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 2026,00 грн./21 робочий день/8 годин=12,06 грн./год.

*** відповідно до частини 3 статті 24 Закону оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини, а відповідно до пункт 17 Порядку і оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції, проводиться один раз на два роки. Тому, за п'ять років крім стартової (першої) оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції буде проводитись ще два рази (сумарно три рази за п'ять років).

3 процедури /5 років = 0,6 пр./рік.

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва:

 

за рік, грн.

10535,60

сумарно за п’ять років, грн.

52678,00

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити безстроково.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показник результативності регуляторного акта

Встановлений для показника період (після набрання чинності акта)

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Кількість фізичних та юридичних осіб, яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти) органічну продукцію (сировину) і яких внесено до реєстру виробників органічної продукції

К 2020 року*

500-550

Площі сільськогосподарських земель, які є придатними для виробництва органічної продукції

К 2020 року*

10 % від загальної площі посівних земель (орієнтовно 2,7 млн. га.)

Частка органічної продукції в загальній кількості сільськогосподарської продукції що виробляється

К 2020 року*

0,5 %

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта

К 2020 року*

> 0,5% загальної суми надходжень від загального виробництва сільськогосподарської продукції

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання або фізичними особами, пов'язаними з виконанням акта

К 2020 року*

Безкоштовно.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

К 2020 року*

Високий.

* у разі набрання в поточному році чинності даного регуляторного акту та усіх підзаконних актів прийняття яких передбачено Законом.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції" розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта – щороку до 01 квітня, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності регуляторного акта – статистичний.

Вид даних за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності – статистичні (за даними компетентних органів виконавчої влади).

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з попереднього відстеження.

Проведення опитувань та залучення наукових установ для відстеження результативності регуляторного акту не планується.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За результатом відстеження готується та оприлюднюється звіт про відстеження результативності.

 

  

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux