портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 25 лютого 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних

організмів для проведення наукових досліджень або біологічного

контролю та шкідливих організмів, які завозяться для

науково-дослідних цілей

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, що додається.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                      А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей”

Проектпостанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей” розроблено відповідно до статті 35 Закону України “Про карантин рослин” з метою упорядкування процедури імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей” оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, е-mailwww. minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua.

 

 

Перший заступникМіністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                      Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей ”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері карантину рослин у відповідність з вимогами чинного законодавства, зокрема відповідно до частини другої статті 35 Закону України “Про карантин рослин”, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей” (далі – проект постанови).

На сьогоднішній день Україна є членом ряду міжнародних організацій, які регулюють відносини у сферах захисту та карантину рослин, а саме – Світової організації торгівлі, Міжнародної конвенції про захист рослин (далі – МКЗР), Європейської та Середземноморської організації карантину та захисту рослин.

Країни-члени зазначених міжнародних організацій у своїй діяльності в сфері карантину рослин адаптують національне законодавство до Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів (далі – МСФЗ).

Основною метою МКЗР є забезпечення спільних і ефективних дій, спрямованих на запобігання введенню до складу рослинного чи тваринного світу і поширенню шкідників рослин і рослинних продуктів та сприяння вживанню відповідних заходів для боротьби з ними. Договірні сторони беруть на себе зобов'язання приймати законодавчі, технічні й адміністративні заходи.

Коли це є доцільним, положення МКЗР можуть розглядатися договірними сторонами як положення, яке поширюється, крім рослин і рослинних продуктів, на склади, тару, транспортні засоби, контейнери, ґрунт і на будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може бути резерватором для шкідників або сприяти їхньому поширенню, особливо у разі міжнародного перевезення.

Біологічні контрольні організми або інший корисний організм сам може бути потенційно шкідливим організмом, тому існує потреба у проведенні оцінки фітосанітарного ризику біологічних контрольних організмів або шкідливих організмів для захисту життя та здоров’я рослин на території України.

Відповідно до статті 7 МКЗР договірні сторони мають суверенне право регулювати ввезення рослин, рослинних продуктів й інших регульованих об'єктів відповідно до міжнародних угод і з цією метою можуть заборонити чи обмежувати ввезення на свої території агентів біологічної боротьби й інших організмів, що мають фітосанітарне значення.

Таким чином, проект Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей розроблений на підставі МКЗР та МСФЗ № 3 “Вказівки щодо експорту, імпорту та вивільнення агентів біологічної боротьби та інших корисних організмів”.

Зміни, що сталися в законодавстві у сфері карантину рослин, зумовлюють необхідність затвердження вказаного Порядку, що, в свою чергу, надасть можливість науковим установам ввозити на територію України біологічні контрольні організми та шкідливі організми.

Отже, проект постанови розроблено з метою покращення службової діяльності державних фітосанітарних інспекторів при реалізації повноважень та у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту постанови є упорядкування процедури імпорту на територію України біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про карантин рослин”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження  Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарською діяльності”

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість упорядкувати процедуру імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю, надасть можливість науковим установам ввозити на територію України біологічні контрольні організми для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливі організми, які завозяться для науково-дослідних цілей.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей”

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Частиною першою статті 35 Закону України “Про карантин рослин” передбачено заборону імпорту об'єктів регулювання, що заражені карантинними шкідливими організмами та можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію України чи можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту.

Водночас, частина друга даної статті, у редакції Закону України від 08.12.2015 № 867-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі”, містить виключення, і передбачає можливість імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На даний час відповідний порядок відсутній, що унеможливлює імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей. Відсутність нормативно-правового регулювання відповідних відносин на підзаконному рівні негативно впливає на здійснення науковими, науково-дослідними установами їх відповідної діяльності у сфері карантину рослин.

Відсутність відповідних досліджень також негативно позначається і на діяльності суб’єктів господарювання в агропромисловому секторі, оскільки їх наявність, надає можливість управління динамікою популяцій шкідливих організмів на основі фітосанітарних прогнозів різної завчасності та цілеспрямованого застосування сучасних екологічно орієнтованих методів і засобів захисту рослин.

Варто зауважити, що захист рослин є дуже важливим оскільки виступає одним із чинників стабільності врожайності сільськогосподарських культур, підвищення якості та конкурентоспроможності рослинницької продукції. Наявність обґрунтованих наукових досліджень надає змогу суб’єктам господарювання визначити взаємовідносини між шкідливими та корисними організмами і культурними рослинами, обрати найбільш сприятливі засоби захисту рослин для зменшення фінансово-економічних втрат та зменшення зниження якості врожаю.

Для розв’язання вищезазначеної проблеми розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей” (далі – проект постанови).

Визначена проблема не може бути розв’язана також за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день Україна є членом ряду міжнародних організацій, які регулюють відносини у сферах захисту та карантину рослин, а саме – є членом Світової організації торгівлі, Міжнародної конвенції про захист рослин (далі – МКЗР), Європейської та Середземноморської організації карантину та захисту рослин.

Країни-члени зазначених міжнародних організацій у своїй діяльності в сфері карантину рослин адаптують національне законодавство до Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів (далі – МСФЗ).

Основною метою МКЗР є забезпечення спільних і ефективних дій, спрямованих на запобігання введенню до складу рослинного чи тваринного світу і поширенню шкідників рослин і рослинних продуктів та сприяння вживанню відповідних заходів для боротьби з ними. Договірні сторони беруть на себе зобов'язання приймати законодавчі, технічні й адміністративні заходи.

Коли це є доцільним, положення МКЗР можуть розглядатися договірними сторонами як положення, яке поширюється, крім рослин і рослинних продуктів, на склади, тару, транспортні засоби, контейнери, ґрунт і на будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може бути резерватором для шкідників або сприяти їхньому поширенню, особливо у разі міжнародного перевезення.

Біологічні контрольні організми або інший корисний організм сам може бути потенційно шкідливим організмом, тому існує потреба у проведенні оцінки фітосанітарного ризику біологічних контрольних організмів або шкідливих організмів для захисту життя та здоров’я рослин на території України.

Відповідно до статті 7 МКЗР договірні сторони мають суверенне право регулювати ввезення рослин, рослинних продуктів й інших регульованих об'єктів відповідно до міжнародних угод і з цією метою можуть заборонити чи обмежувати ввезення на свої території агентів біологічної боротьби й інших організмів, що мають фітосанітарне значення.

Таким чином, проект порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей розроблений на підставі МКЗР та МСФЗ № 3 “Вказівки щодо експорту, імпорту та вивільнення агентів біологічної боротьби та інших корисних організмів”.

Враховуючи обґрунтовану необхідність державного регулювання зазначених суспільних відносин та з метою вирішення існуючої проблеми, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей”.

Прийняття проекту постанови надасть можливість упорядкувати процедуру імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю, для  ввезення науковими установами на територію України біологічних контрольних організмів з метою проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей.

2. Цілі державного регулювання

Метою вказаного проекту постанови є упорядкування процедури імпорту на територію України біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативою запропонованому регуляторному акта є збереження status quo. Від такого способу краще відмовитись, оскільки такий спосіб не забезпечить врегулювання імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей науковими установами. Такий спосіб не забезпечить врегулювання існуючої проблеми, виконання вимог законодавства та не надасть змоги досягнути поставлених цілей, у зв’язку з чим від такого способу краще відмовитися.

Іншою альтернативою є ринкові механізми (саморегуляція), проте у такому випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили, відсутність чіткого і прозорого механізму регулювання на підзаконному рівні порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, що призводить до низького рівня наукових досліджень у сфері захисту рослин.

Прийняття проекту постанови забезпечить упорядкування процедури імпорту на територію України біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей. Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який забезпечить приведення нормативно-правових актів у сферi карантину у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом постанови передбачено затвердити Порядок імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про карантин рослин”.

У порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей визначені фітосанітарні заходи, яких необхідно дотримуватись науковим установам та державним органам у сфері карантину рослин для здійснення їх відповідної наукової діяльності та забезпечення охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови забезпечить приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства України та упорядкування процедури імпорту на територію України біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Оцінка можливості впровадження проекту регуляторного акта та виконання її вимог науковими установами, які імпортують біологічні контрольні організмі для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей – висока.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для наукових установ впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Водночас, на дію регуляторного акта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як зміна законодавства (скасування регулювання). Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту постанови не передбачають погіршення стану регулювання зазначеної проблеми для наукових установ, які імпортують біологічні контрольні організмі для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

Державний нагляд і контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат.

 

Вигоди

Витрати

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Забезпечить можливість ведення обліку імпорту та використання біологічних контрольних організмів.

Не очікується.

Забезпечить можливість проведення біологічного контролю за регульованими шкідливими організмами з використанням імпортних біологічних контрольних організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що само відтворюються. 

Запобігання безконтрольного ввезення  на територію України та використання  біологічних контрольних організмів та шкідливих організмів.

Підтримка та розвиток наукової діяльності у сфері карантину та захисту  рослин.

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Забезпечить можливість науковим установам ввозити на територію України біологічні контрольні організми для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Не очікується.

Наявність якісних наукових досліджень щодо взаємовідносин між шкідливими та корисними організмами і культурними рослинами.

 

Можливість використовувати результати наукових досліджень при здійсненні господарської діяльності.

 

Наявність правових умов процедури імпорту на територію України біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

 

Можливість встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової науки, входження вітчизняної науки у світовий науковий та Європейський дослідницький простір.

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Запобігання проникненню біологічних  контрольних  та шкідливих  організмів на територію України.

Не очікується.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії цього нормативно-правового акта не може бути обмежено у часі, але можливим є внесення змін до нього.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності після набрання чинності регуляторного акта є відсутність звернень суб’єктів господарювання, щодо застосування даного регуляторного акта.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів з державного бюджету України.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту постанови вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, та буде надіслано всім державним органам у сфері карантину рослин.

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для виконання вимог акта, не зміниться.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається. Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту постанови поширюватиметься на наукові установи, які ввозитимуть на територію України біологічні контрольні організми та шкідливі організми для науково-дослідних цілей.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних показників Держветфітослужби України (Держпродспоживслужби).

Базове відстеження результативності проекту постанови здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження, шляхом збору кількості звернень, їх аналізу та інформації щодо об’єктів регулювання.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього проекту постанови.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

      політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux