портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 жовтня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

 

Київ

 

Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Положення про реєстр патентів на сорти рослин, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким, зокрема, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту постанови забезпечить виконання вимог законодавства України в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 226 26 51.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

  

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" (далі – проект постанови) базуються на необхідності забезпечення безпечного ринкового обігу насіння, правового регулювання формування та функціонування Реєстру патентів на сорти рослин.

В Україні з часу набуття незалежності невід’ємною частиною економічного розвитку та позитивного іміджу країни став захист прав інтелектуальної власності. Наближення законодавчої бази у даній сфері до вимог, прийнятих у світовому товаристві, є невід’ємною умовою членства України в Європейському Союзі, Світовій організації торгівлі, Міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин. Питання охорони та використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності.

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері.

Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної власності залишається на недостатньому рівні. Це призводить до звинувачень України в порушенні на її території прав інтелектуальної власності на сорти рослин, низькому рівні їх захисту. Майже 10 % розсадників щорічно ввозять садивний матеріал із-за кордону, більша частина якого це сорти, не зареєстровані в Україні як об’єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин" Україна є членом впливової міжнародної організації – Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин (УПОВ), стаття 30 якого вимагає наявності у державах – членах Союзу спеціального компетентного органу.

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон) та, зокрема, введено поняття Компетентного органу. Згідно статей 6 та 33 Закону Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру патентів та вносить відомості відповідно до Положення про Реєстр патентів, у зв’язку з чим виникає потреба у  розробці  Положення про реєстр патентів на сорти рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства України, дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Процес виведення нового сорту рослини потребує значних інтелектуальних та матеріальних зусиль, висококваліфікованих кадрів і може тривати не один рік. На відміну від винахідництва, селекційна діяльність спрямована на зміну розвитку природних систем є за своїм характером, як правило, більш складною, потребуючи залучення значної кількості фахівців. Часто над виведенням нового сорту тривалий час працюють трудові колективи спеціалізованих установ чи їх підрозділів. Держава повинна забезпечити надійну охорону результатів такої діяльності, поєднуючи інтереси суспільства в отриманні доступу до нового сорту рослин та інтереси селекціонерів у захисті їх особистих та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію", Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року № 390 "Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 року за № 80/7401.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту постанови, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" та не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови затвердиться Положення про реєстр патентів на сорти рослин, що удосконалить процедуру набуття селекціонером майнового права інтелектуальної власності на його сорт та забезпечить отримання справедливої винагороди за створений сорт.

 

  

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" (далі – проект постанови) базуються на необхідності забезпечення безпечного ринкового обігу насіння, правового регулювання формування та функціонування Реєстру патентів на сорти рослин.

В Україні з часу набуття незалежності невід’ємною частиною економічного розвитку та позитивного іміджу країни став захист прав інтелектуальної власності. Наближення законодавчої бази у даній сфері до вимог, прийнятих у світовому товаристві, є невід’ємною умовою членства України в Європейському Союзі, Світовій організації торгівлі, Міжнародному союзі по охорони нових сортів рослин. Питання охорони та використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності.

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері.

Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної власності в Україні залишається на недостатньому рівні. Це призводить до звинувачень України в порушенні на її території прав інтелектуальної власності на сорти рослин, низькому рівні їх захисту. Майже 10% розсадників щорічно ввозять садивний матеріал із-за кордону, більша частина якого, це сорти незареєстровані в Україні як об’єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин" Україна є членом міжнародної організації - Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин (УПОВ), конвенція якого (стаття 30) вимагає наявності у державах – членах Союзу, спеціального Компетентного органу.

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (надалі - Закон) та, зокрема, введено поняття Компетентного органу. Відповідно до статей 6 та 33 Закону Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру патентів та вносить відомості відповідно до Положення про реєстр патентів, у зв’язку з чим виникає потреба розробити Положення про реєстр патентів України на сорт рослин.

Проект постанови розроблено з метою усунення прогалин в чинному законодавстві, які не дозволяють ефективно та відкрито вести Реєстр патентів, зокрема:

забезпечено дистанційний доступ громадськості, вчених, селекціонерів до інформаційних ресурсів на безоплатній основі через мережу Інтернет, зокрема щодо описів сортів рослин, що сприяє ефективному захисту прав на сорти рослин;

встановлено орган, який відповідатиме за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу до Реєстру патентів;

визначені строки здійснення дій, пов’язаних з реєстрацією майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, видачі патентів, встановлено порядок ведення Реєстру патентів.

Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (глава 9), яка ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року за № 1678-18 "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (діла - Угода) передбачено необхідність досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності, до яких відносяться і сорти рослин. Крім того, статтею 228 Угоди з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року визначено доцільність співпраці у даній сфері, яка передбачає приведення законодавства України у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами. З огляду на вищезазначене, доречно прийняти правила, які діють на міжнародному рівні, і мають відношення до реєстрації сортів та прав на них.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції с-г продукції вищої якості оригінальних сортів.

-

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, та у перспективі отримуватиме вищі податкові надходження від продажу більш якісної продукції, як об’єктів інтелектуальної власності

-

Суб’єкти господарювання,

Права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, які створюють сорти рослин, будуть захищені

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Права інтелектуальної власності суб’єктів малого підприємництва, які створюють сорти рослин, будуть захищені

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту постанови є:

встановлення чітких строків здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, веденням Реєстру патентів;

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин (за внесення змін до Реєстру патентів, пов’язаних з виправленням помилок, видачі завіреної копії патенту, виправлення помилок, за ініціативою особи, якій належать права на сорт) відповідно до вимог Закону.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Відсутність Положення про реєстр патентів на сорти рослин, функціонування ринку сортів рослин залишиться без законодавчого регулювання. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення діючого регуляторного акту - Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за № 80/7401, без змін. Не забезпечить врегулювання встановлених цілей.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин".

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість досягнення встановлених цілей.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету через не можливість суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність, збільшення соціальної напруги серед господарюючих суб’єктів.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру патентів складають 25827,84 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 

Можливість виходу національних сортових ресурсів на міжнародні ринки, що сприятиме надходженню інвестицій у національну селекцію сортів та їх подальше вивчення. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, забезпечити продовольчу безпеку держави.

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складатимуть 23245,1 грн. розрахунки наведені в розділі VI.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва, поширення контрафактної продукції

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва, адміністративні бар’єри

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Збільшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

23

290

8

21

342

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

6,8

84,7

2,3

6,2

100

Кількість сортів рослин, які отримали патент, у відповідній групі, штук

4116

84

4200

Питома вага групи у загальній кількості зареєстрованих сортів, %

98

2

100

 *Примітка. На сьогоднішній день в Україні державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності отримали 4110 сортів, на які видані патенти, володільцями патентів є 342 суб’єкти господарювання.

Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 8,5%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,5%. Дрібні та малих підприємства у структурі реєстру патентів становить відповідно 84 сортів, що складає 2%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Прямі фінансові витрати відсутні

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

13 463 016,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру сортів рослин України. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

13 269 600,0 грн.

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту:

 

Альтернатива ІІ - залишення діючого регулювання без змін (табл.1):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки, збори та держмито (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

а) за подання заявки на сорт рослин;

1300,0

1300,0 х К1 = 1300 х 1500 = 1950000,0

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

 

 

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

1900,0

(сорти)

5700,0

(патенти)

1900,0 х К2 + 5700,0 х К3 = 1900 х 1050 + 5700х 1250 = 9120000,0

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

210,0

210,0 х К4 = 210,0 х 200 = 42000,0

в) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин (держмито);

17,0

17,0 х К5 = 17,0 х  1010= 17170,0

г) за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

500,0

500 х К6 = 500,0 х 25 = 12500,0

д) за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

600,0

600 х К7 = 600,0 х 500 = 300000,0

е) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту): за перший рік

400,0

400,0 х К8 = 400,0 х 692 = 276800,0

за другий рік

450,0

450,0 х К9 = 450,0 х 400 = 180000,0

 за третій рік

550,0

550,0 х К10 = 550,0 х 144 = 79200,0

за четвертий рік

650,0

650,0 х К11 = 650,0 х 166 = 107900,0

за п’ятий рік

800,0

800,0 х К12 = 800,0 х 251 = 200800,0

за шостий рік

950,0

950,0 х К13 = 950,0 х 509 = 483550,0

за сьомий рік

1100,0

1100,0 х К14 = 1100,0 х 131 = 144100,0

за восьмий рік

1300,0

1300,0 х К15 = 1300,0 х 97 = 126100,0

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за

1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн.

 

за дев'ятий рік

1600,0

1600,0 х К16 = 1600,0 х 68 = 108800,0

за десятий і кожний наступний рік

1900,0

1900,0 х К17 = 1900,0 х 44 = 83600,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів  тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз,  страхування тощо)

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,88

2,88 х К18 = 2,88 х 4200 = 12096,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

52,0

52,0 х К18 = 52,0 х 4200 = 218400,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

13 463 016,0

 

Затвердження нового регуляторного акту (табл.2):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки, збори та держмито (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

 

 

а) за подання заявки на сорт рослин;

1300,0

1300,0 х К1 = 1300 х 1500 = 1950000,0

 

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

 

 

- визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

1900,0

(сорти)

5700,0

(патенти)

1900,0 х К2 + 5700,0 х К3 = 1900 х 1050 + 5700 х 1250 = 9120000,0

- визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

210,0

210,0 х К4 = 210,0 х 200 = 42000,0

в) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин (держмито);

17,0

17,0 х К5 = 17,0 х 1010= 17170,0

г) за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

500,0

500 х К6 = 500,0 х 25 = 12500,0

д) за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

600,0

600 х К19 = 600,0 х 300 =180000,0

е) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту):

 

 

за перший рік

400,0

400,0 х К8 = 400,0 х 692 = 276800,0

за другий рік

450,0

450,0 х К9 = 450,0 х 400 = 180000,0

за третій рік

550,0

550,0 х К10 = 550,0 х 144 = 79200,0

за четвертий рік

650,0

650,0 х К11 = 650,0 х 166= 107900,0

за п'ятий рік

800,0

800,0 х К12 = 800,0 х 251 = 200800,0

за шостий рік

950,0

950,0 х К13 = 950,0 х 509 = 483550,0

за сьомий рік

1100,0

1100,0 х К14 = 1100,0 х 131 = 144100,0

за восьмий рік

1300,0

1300,0 х К15 = 1300,0 х 97 = 126100,0

 

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі патентів, грн.

 

за дев'ятий рік

1600,0

1600,0 х К16 = 1600,0 х 68 = 108800,0

за десятий і кожний наступний рік

1900,0

1900,0 х К17 = 1900,0 х 44 = 83600,0

1.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

2.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних  санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших  експертиз, страхування тощо)

0

0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,4

2,4 х К18 = 2,4 х 4200 = 10080,0

5.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

6.

Інше: транспортні, поштові витрати

35,0

35,0 х К18 = 35,0 х 4200 = 147000,0

7.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

13 269 600,0

 

Примітки:

Розрахунок витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва проводився з врахуванням реальні витрат щодо одного сорту та загальної кількості сортів рослин, які знаходяться в Державному реєстрі майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів). Сплата зборів здійснювалась згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1154.

К1 – кількість сортів рослин, по яких протягом року подаються документи заявки на проведення формальної експертизи сортів рослин;

К2 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності (ВОС-тест) (сорти);

К3 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності  (ВОС-тест) (гібриди);

К4 – кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест безпосередньо у заявника;

К5 – кількість сортів рослин, за які протягом року сплачується держмито за виникнення майнового права інтелектуальної власності на сорт;

К6 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин;

К7 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К8 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за перший рік;

К9 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за другий рік;

К10 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за третій рік;

К11 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за четвертий рік;

К12 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за п'ятий рік;

К13 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за шостий рік;

К14 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за сьомий рік;

К15 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за восьмий рік;

К16 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за дев'ятий рік;

К17 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинність патенту) – за десятий і кожний наступний рік;

К18 – загальна кількість сортів рослин, які знаходяться в Державному реєстрі майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів).;

К19 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт.

Для підготовки повного пакету документів при подачі матеріалів заявки на сорт рослин, внесення змін до Реєстру патентів використовувалося 18 аркушів паперу. Середня ціна 1 аркуша паперу – 0,16 грн. Сума витрат на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари): 18 х 0,16 = 2,88 (грн). Після затвердження нового регуляторного акту, сума витрат на оборотні активи зменшиться за рахунок зменшення кількості використаних аркушів (будуть відсутні подання за внесення змін до Реєстру сортів): 15 х 0, 16 = 2,4 (грн..).

Дані щодо транспортних, поштових витрат, витрат на оборотні активи підтверджуються інформацією Насіннєвої асоціації України, матеріалами засідань 2 "круглих столів" із заявниками сортів рослин, опитуваннями представників малого та середнього бізнесу.

Розрахунок витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають в результаті дії регуляторного акту, витрат  всіх суб'єктів господарювання за один та п'ять років для Альтернативи ІІ - Залишення діючого регулювання без змін (табл.3):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат  одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по № суб'єктах за перший рік

Сума витрат по № суб'єктах за п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

2.

Податки, збори та держмито (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

38691,58

13232520,0

66162600,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),   перевірок, штрафних санкцій,  виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

35,36

12096,0

60480,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

8.

Інше: транспортні, поштові витрати

638,6

218400,0

1092000,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

39365,54

13463016,0

67315080,0

      

 

Затвердження нового регуляторного акту (табл.4):

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по № суб'єктах за перший рік

Сума витрат по № суб'єктах за п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів

38340,7

13112520,0

65562600,0

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по № суб'єктах за перший рік

Сума витрат по № суб'єктах за п'ять років

1.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

2.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

29,47

10080,0

50400,0

3.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

4.

Інше: транспортні, поштові витрати

429,83

147000,0

735000,0

5.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

38800,0

13269600,0

66348000,0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті Реєстру патентів не існуватиме взагалі (проблеми продовжують існувати з одночасною появою нових проблем)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином в повному обсязі

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету через не можливість суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність, збільшення соціальної напруги серед господарюючих суб’єктів.

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва, поширення контрафактної продукції.

Такий спосіб не дозволить врегулювати дисбаланс між правами селекціонерів на свої сорти і правом суспільства на вільний доступ до цих сортів. Без чіткої регламентації норм користування об’єктами інтелектуальної власності неможлива міжнародна співпраця.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складають 25827,84 грн.

Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 13463016,0 грн.

Крім цього, прийняття даної альтернативи спричинить виникнення правових колізій, адміністративних бар’єрів через відсутність чітких строків щодо здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією прав на сорти, неврегульованість сплати зборів у сфері охорони прав на сорти рослин. Зменшення споживчого вибору продукції рослинництва.

Враховуючи відсутність вигоди, значні негативні наслідки, бюджетні витрати та витрати суб’єктів господарювання Альтернатива 2 – залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

 

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру патентів. Надання споживачу об’єктивної інформації про сорти рослин, розташованої у систематизованому, упорядкованому вигляді та доступної для споживачів за допомогою електронних або інших засобів

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складатимуть 23245,1 грн. Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становитимуть 13269600,0 грн.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, враховуючи скорочення витрат,

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт визначає:

порядок ведення Реєстру патентів, та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин.

5.1. Способи розв’язання визначеної проблеми

Прийняття Положення про Реєстр патентів дасть можливість:

на законодавчому рівні встановити механізм ведення Реєстру патентів,

сприятиме створенню ефективної системи охорони прав на сорти рослин, захисту інтелектуальної власності;

дасть можливість споживачу отримувати незалежну об’єктивну інформацію про сорти рослин, володільців патенту, розташовану у систематизованому або упорядкованому вигляді та доступну для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів;

усуне корупційні ризики при державній реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, видачі патенту за рахунок встановлення чітких строків та оптимізації витрат здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією прав, що є єдиним способом розв’язання проблеми.

5.2. Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект постанови із зацікавленими органами виконавчої влади;

подати проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

розробити внутрішній алгоритм роботи та заходи щодо технічного та  програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру патентів, надання доступу до нього, зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі патентів;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5.3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

5.4. Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

5.5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету.

Процедура визначення відповідності сорту критеріям новизни, відмінності, однорідності та стабільності, формування та ведення Реєстру патентів відповідає вимогам Закону "Про охорону прав на сорти рослин", не потребує прийняття будь-яких управлінських рішень і спрямована лише на отримання об’єктивної інформації про опис сорту, в межах якого здійснюється охорона сорту.

Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

5.6. Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта.

З прийняттям проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат для громадян, фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування на виконання вимог проекту постанови не передбачається.

Стосовно центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний орган яким є Мінагрополітики) витрати будуть надходить на формування, ведення Реєстру патентів, забезпечення захисту від несанкціонованого доступу та оприлюднення відповідних відомостей на офіційному сайті Мінагрополітики.

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІ) на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1 Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання в т.ч. внесення відомостей (змін до них)  до Реєстру сортів рослин України

0,25

25,6

2,95

342

 

6456,96

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації 

0,25

25,6

2,95

342

6456,96

7. Інші в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

0,5

25,6

2,95

342

12913,92

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

25827,84

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

129139,2

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІІ)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до Реєстру патентів

0,25

25,6

2,95

342

 

6456,96

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформації 

0,25

25,6

2,95

342

 

 

6456,96

7. Інші в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

0,4

25,6

2,95

342

10331,1

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

23245,1

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

116225,5

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" становить 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.,

*** аналіз Реєстру патентів за останні три роки показав:

щорічно Реєстр патентів поповнюється 1010 новими сортами;

на даний час до Реєстру патентів внесені сорти 342 суб’єктів господарювання;

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 1150/425=2,95 процедур (дій по сортам).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру патентів є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

 

№ з/п

Показник результативності регуляторного акта

Значення показника

на дату набрання чинності Законом

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта через 1 рік)

1.

Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі патентів, шт.

4200

5210

2.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, шт.

342

376

3.

Податки та збори (усунення необхідності у сплаті зборів) за внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт*

300000,0

180000,0

4.

Кількість звернень щодо внесення змін до Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать права на сорт (на які нараховується збір)

500

300

5.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання в частині отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

25827,84

23245,1

* у новому Порядку не передбачено справляння збору за внесення змін до Реєстру патентів в частині зміни назви та адреси заявника, власника майнових прав інтелектуальної власності на поширення. 

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua); 

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Регуляторна політика" (див. http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=342 ). 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

  

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux