портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 24 жовтня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

 

Київ

 

Про затвердження Положення про Державний реєстр

сортів рослин, придатних для поширення в Україні,

та визнання такими, що втратили чинність, деяких

постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що додається.

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 279 27 04.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

  

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі − проект постанови) обумовлено необхідністю приведення процедури ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у відповідність із Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), що забезпечить формування національних сортових рослинних ресурсів, які становлять основу продовольчої безпеки держави.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами Закону з метою забезпечення відкритості, прозорості й системності державної реєстрації прав на сорти рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки, її науково-технічної експертизи та реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію", постанова Кабінету Міністрів України   від 15 травня 2003 року № 686 "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією проекту постанови, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", та не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови буде затверджено нове Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що, в свою чергу, забезпечить удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, прийняття рішення за заявкою, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту; забезпечить товаровиробників кращими досягненнями вітчизняної та іноземної селекції сортів рослин.

 

  

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) базуються на необхідності вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, правого регулювання формування та функціонування Державного реєстру сортів рослин ,придатних для поширення в Україні (далі – Реєстр сортів рослин України).

Продовольча безпека України, її економічний і соціальний розвиток значною мірою визначається видовим складом та якісними характеристиками сортів, які складають основу сировинної бази країни. Досягнення високих результатів базується на експертній оцінці сортів, яка має статус науково-технічної експертизи і проводиться з метою формування переліку сортів, придатних для поширення в Україні, які включаються до Реєстру сортів рослин України.

Процедура державної реєстрації прав на сорт рослин є ключовим етапом поширення сорту на території України. Безпечний ринковий обіг насіння та садивного матеріалу можливий лише для тих сортів, які занесені до Реєстру сортів рослин України.

На сьогоднішній день правове регулювання формування та ведення Реєстру сортів рослин України здійснюється відповідно до Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 686,яке не може належним чином розв’язати проблемні питання, що виникають у процесі його формування та ведення.

А саме:

не забезпечено прозорість доступу до інформації, насамперед, відсутній механізм надання будь-якій особі відомостей з Реєстру сортів рослин України через мережу Інтернет;

не визначено орган, який би відповідав за введення, збереження та захист даних від несанкціонованого доступу до Реєстру сортів рослин України;

не передбачені строки здійснення дій, пов’язаних з реєстрацією сортів, прав на них, видачі свідоцтва про державну реєстрацію сорту, ведення Реєстру сортів рослин України.

У країнах Європейського Союзу сформований загальний каталог сортів (аналог Реєстру сортів рослин України), який упорядковується на основі національних каталогів (реєстрів). Вимоги та правила встановлені на міжнародному рівні викладені в Директиві Ради Європейського Союзу від 13 червня 2002 року 2002/53/ЕС "Про загальний каталог сортів сільськогосподарських культур".

Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (глава 9), яка ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року за № 1678-18 "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (діла - Угода) передбачено необхідність досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності, до яких відносяться і сорти рослин. Крім того, статтею 228 Угоди з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року визначено доцільність співпраці у даній сфері, яка передбачає приведення законодавства України у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII внесено зміни до закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон). Прийняття вищевказаної Постанови необхідне, щоб механізми, які запроваджуються прийнятим Законом, запрацювали в повному обсязі.

Зокрема, статтею 8 Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин належить забезпечити ведення Реєстру сортів рослин України, а статтею 6 передбачено, що саме Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру сортів рослин України.

Враховуючи наведене, розв’язати поставлену проблему за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів неможливо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції сільськогосподарської продукції вищої якості

-

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, та у перспективі отримуватиме вищі податкові надходження від продажу більш якісної сільськогосподарської продукції

 -

Суб’єкти господарювання,

Права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Права інтелектуальної власності суб’єктів малого підприємництва, які створюють сорти рослин, будуть захищені

 -

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту постанови є:

надання споживачу об’єктивної інформації про сорти рослин, розташованої у систематизованому або упорядкованому вигляді за допомогою електронних або інших засобів;

встановлення чітких строків здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією сортів, прав на них, веденням Реєстру сортів рослин України;

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на сорти рослин (за внесення змін до Реєстру сортів рослин, пов’язаних з виправленням помилок, видачі завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію, виправлення помилок, за ініціативою особи, якій належать права на сорт) відповідно до вимог Закону;

створення ефективної системи охорони прав на сорти рослин.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Відсутність Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, в якому викладені вимоги та правила формування та ведення Реєстру сортів рослин України, функціонування ринку сортів рослин залишиться без правового регулювання. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення діючого регуляторного акту - Положення про Реєстр сортів, придатних для поширення в Україні, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року №686 без змін

Не забезпечить врегулювання встановлених цілей.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (нова редакція).

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість досягнення встановлених цілей.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Відсутні

 

Зменшення надходжень до бюджету. Зростання  напруги серед господарюючих суб’єктів. Відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складають 29466,1 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

 

Можливість виходу національних сортових ресурсів на міжнародні ринки, що сприятиме надходженню інвестицій у національну селекцію сортів та їх подальше вивчення. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин, забезпечити продовольчу безпеку держави.

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складатимуть 26519,4 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Незахищеність. Обмеження доступу до сучасних досягнень світової селекції. Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

Кількість зареєстрованих сортів рослин у відповідній групі, , штук

9088

112

9200

Питома вага групи у загальній кількості зареєстрованих сортів, %

98,8

1,2

100

 

*Примітка. На сьогоднішній день до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено 9200 сортів рослин, власниками прав на які є 466 суб’єкти господарювання. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%. Участь дрібних та малих підприємств у структурі реєстру становить 1,2% відповідно 112 сортів.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

 Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Прямі фінансові витрати відсутні.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

22 013 984,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру сортів рослин України. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів,  що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

21 513 760,0 грн.

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

Альтернатива 2 - залишення діючого регулювання - без змін (табл.1):

 

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

 

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

 

 

 

 

 

3

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

1900

1900,0 х К2  + 5700,0 х

 

 

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

5700,0

 

К3 = 1900 х 1050 + 5700 х 1250 = 9120000,0

 

 

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

210,0

210,0 х К4 = 210 х 200 = 42000,0

 

експертиза на придатність на поширення сорту;

4070,0

4070,0 х К5 = 4070,0 х 1500 = 6105000,0

 

в) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

500,0

500 х К6 = 500,0 х 950 = 475000,0

 

г) за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

200,0

200 х К7 = 200,0 х 70 = 14000,0

 

д) за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

600,0

600 х К8 = 600,0 х 870 = 522000,0

е) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту

350,0

350,0 х К9 = 350,0 х 9200 = 3220000,0

 

 

 

21448000

4.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

5.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

 


№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн.

1.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших  експертиз, страхування тощо)

0

0

2.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

3,52

3,52 х К9 = 3,52 х 9200 = 32384,0

3.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

4.

Інше: транспортні, поштові витрати

58,0

58,0 х К9 = 58 х 9200 = 533600,0

5.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

22013984,0

6

Сума витрат одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, грн.

51797,61

7

Сума витрат по всім (425) суб’єктам господарювання великого і середнього підприємництва в рік, грн

22013984,0

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту (табл. 2):

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за

1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

 

 

 

 

 

 

а) за подання заявки на сорт рослин;

1300,0

1950000,0

 

б) за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин:

 

 

 

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності в закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин;

1900,0

5700,0

 

1900,0 х К2  + 5700,0 х К3 = 1900 х 1050 + 5700 х 1250 = 9120000,0

визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності безпосередньо у заявника;

210,0

210,0 х К4 = 210 х 200 = 42000,0

 експертиза на придатність на поширення сорту;

4070,0

4070,0 х К5 = 4070,0 х 1500 = 6105000,0

в) за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

500,0

500 х К6 = 500,0 х 950 = 475000,0

г) за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

200,0

200 х К7 = 200,0 х 70 = 14000,0

д) за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

600,0

600 х К10 = 600,0 х 400 = 240000,0

е) за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту

350,0

350,0 х К9 = 350,0 х 9200 = 3220000,0

21166000 грн

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2,8

2,8 х К9 = 3,5 х 9200 =  25760,0

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

 


№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, що знаходяться в Реєстрі сортів, грн.

1.

Інше: транспортні, поштові витрати

35,0

35,0 х К9 = 35 х 9200 = 322000,0

2.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

21513760,0

3.

Сума витрат одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, грн.

50620,61

4.

Сума витрат по всім (425) суб’єктам господарювання великого і середнього підприємництва в рік, грн.

21 513 760,0

5.

Сума витрат по всім (425) суб’єктам господарювання великого і середнього підприємництва за 5 років, грн.

107568 800,0

 

Примітка:

К1 – середня кількість сортів рослин, по яких протягом року подаються документи заявки на проведення формальної експертизи сортів рослин становить 1500 шт;

К2 – середня кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності (ВОС-тест) (сорти);

К3 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи на визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності і стабільності  (ВОС-тест) (гібриди);

К4 – кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест безпосередньо у заявника;

К5 – кількість сортів рослин, які знаходяться в Програмі кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення (ПСП);

К6 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

К7 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

К8 – кількість сортів рослин, за які в 2015 році сплачено збір за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт;

К9 – кількість сортів рослин, за які сплачується збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту;

К10 – прогнозована кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт, оскільки у новому Порядку не передбачено справляння збору за внесення змін до Реєстру сортів рослин України, в частині зміни назви та адреси заявника, власника майнових прав інтелектуальної власності на поширення. 

N=425 – кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва. Із 9200 сортів рослин, внесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні: 9088 – подані підприємствами великого і середнього бізнесу, 112 – мікро та малими підприємствами.

Після затвердження нового регуляторного акту, сума витрат на оборотні активи зменшиться за рахунок зменшення кількості використаних аркушів (будуть відсутні подання за внесення змін до Реєстру сортів): 17,5 х 0,16 = 2,8 (грн.).

При підрахунку транспортних, поштових витрат, витрат на оборотні активи була взята інформація Насіннєвої асоціації України  та  інших суб’єктів господарювання, які отримані шляхом опитування, проведенням Круглих столів.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті Реєстру сортів не існуватиме взагалі (проблеми продовжують існувати з одночасною появою нових проблем)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином в повному обсязі

Альтернатива 3 –

Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин, дана альтернатива унеможливить контроль з боку держави щодо сортів (продуктивність, якісні показники, стійкість до хвороб та стресових факторів, несприятливих умов навколишнього середовища), які пропонуватимуться споживачеві та не дасть можливості забезпечити продовольчу безпеку країни та надати споживачу об’єктивну інформацію про сорти рослин. Зменшення надходжень до бюджету через не можливість суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність, зростання напруги серед господарюючих суб’єктів через відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складають 29466,1 грн.

Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 22013984,0 грн.

Крім цього, прийняття даної альтернативи спричинить виникнення правових колізій, адміністративних бар’єрів через відсутність чітких строків щодо здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією сортів, прав на них, неврегульованість сплати зборів у сфері охорони прав на сорти рослин (що стосується внесення змін до Реєстру сортів рослин, видачі завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію, виправлення помилок, за ініціативою особи, якій належать права на сорт). Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва.

Враховуючи відсутність вигоди, значні негативні наслідки, бюджетні витрати та витрати суб’єктів господарювання

 

Альтернатива 2 – залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до переліку офіційних відомостей про сорт, які заноситься до Реєстру сортів рослин України. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки. Надання споживачу незалежної об’єктивної інформації про сорти рослин, розташованої у систематизованому або упорядкованому вигляді та доступної для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів

Бюджетні витрати на ведення Реєстру сортів рослин України складатимуть 26519,4 грн. Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становитимуть 21513760,0 грн.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, враховуючи скорочення витрат,

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт визначає:

порядок ведення Реєстру сортів рослин України та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин.

5.1. Способи розв’язання визначеної проблеми

Прийняття Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні дасть можливість на законодавчому рівні:

встановити механізм ведення Реєстру сортів рослин України,

сприятиме створенню ефективної системи охорони прав на сорти рослин, яка забезпечить продовольчу безпеку Держави

дасть можливість споживачу отримувати незалежну об’єктивну інформацію про сорти рослин, розташовану у систематизованому або упорядкованому вигляді та доступну для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів;

усуне корупційні ризики при державній реєстрації сортів рослин, видачі свідоцтва про державну реєстрацію за рахунок встановлення чітких строків та оптимізації витрат щодо здійснення певних дій, пов’язаних з реєстрацією сортів, прав на них, що є єдиним способом розв’язання проблеми.

5.2. Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект постанови із зацікавленими органами виконавчої влади;

подати проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та його прийняття Урядом;

розробити внутрішній алгоритм роботи та заходи щодо технічного та програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру сортів рослин України, надання доступу до нього, зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі сортів рослин України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

5.3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

5.4. Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

5.5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із Державного бюджету.

Процедура визначення придатності сорту до поширення в Україні, формування та ведення Реєстру сортів рослин України відповідає вимогам Закону, не потребує прийняття будь-яких управлінських рішень і спрямована лише на отримання об’єктивної інформації про характеристики сортів, придатних для поширення в Україні.

Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли б заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

5.6. Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта.

З прийняттям проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат для громадян, фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування на виконання вимог проекту постанови не передбачається.

Стосовно центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний орган яким є Мінагрополітики) витрати будуть надходити на формування, ведення Реєстру сортів рослин України, забезпечення захисту від несанкціонованого доступу та оприлюднення відповідних відомостей на офіційному сайті Мінагрополітики.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІ)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до Реєстру сортів рослин України

0,25

25,6

2,47

466

7366,5

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформації 

0,25

25,6

2,47

466

7366,5

7. Інші в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

0,5

25,6

2,47

466

14733,1

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

29466,1

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

147330,3

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.,

*** аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за останні три роки показав:

щорічно Реєстр сортів рослин України поповнюється 1150 новими сортами;

на даний час до Реєстру сортів рослин України внесені сорти 466 суб’єктів господарювання;

Тому, в цілому, на одного великого та середнього суб’єкта господарювання щорічно припадає 1150/466=2,47 процедур (дій по сортам).

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІІ)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до Реєстру сортів рослин України

0,25

25,6

2,47

466

7366,5

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

в т.ч. оприлюднення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформації 

0,25

25,6

2,47

466

7366,5

7. Інші в т.ч. отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

0,4

25,6

2,47

466

11786,4

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

26519,4

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

132597,2

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.,

*** аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за останні три роки показав:

щорічно Реєстр сортів рослин України поповнюється 1150 новими сортами;

на даний час до Реєстру сортів рослин України внесені сорти 466 суб’єктів великого та середнього господарювання;

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 1150/425=2,7 процедур (дій по сортам).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру сортів роздолин України є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

 

№ з/п

Показник результативності регуляторного акта

Значення показника

на дату набрання чинності Законом

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта через 1 рік)

1.

Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі сортів рослин, шт.

9229

10379

2.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, шт.

466

515

3.

Податки та збори (усунення необхідності у сплаті зборів) за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт*

 

522000,0

 

 

240000,0

 

4

Кількість звернень щодо внесення змін до Реєстру сортів рослин України за ініціативою особи, якій належать права на сорт (на які нараховується збір)

870

400

5.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання в частині отримання від суб’єктів господарювання пакету документів заявки, їх попередній розгляд, одержання від уповноваженого закладу документів з результатами експертизи, підготовка проекту рішення Компетентного органу, його оприлюднення та видача свідоцтв про державну реєстрацію сорту

14688,0

11750,4

 

* у новому Порядку не передбачено справляння збору за внесення змін до Реєстру сортів рослин України, в частині зміни назви та адреси заявника, власника майнових прав інтелектуальної власності на поширення.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Регуляторна політика" (див. http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=342 )

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

  

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux