портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 16 вересня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 - 2017 роках"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

  

Про затвердження переліку об’єктів державного

цінового регулювання з визначенням періодів

такого регулювання у 2016 - 2017 роках

 

Відповідно до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити перелік об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016-2017 роках, що додається.

 

  

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді" (далі – проекти постанов) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектами постанов пропонується визначити перелік об’єктів державного цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період та затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді.

Проекти постанов розроблено на виконання вимог Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Повний пакет документів до проектів постанов розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проектів постанов та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: volodymyr.blinov@minagro.gov.ua (виконавець Блінов Володимир Володимирович, тел. (044)279-68-11).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

  

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон) Кабінет Міністрів України запроваджує державне цінове регулювання окремих видів сільськогосподарської продукції (товарів), визначених підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 статті 3 цього Закону, враховуючи ринкову кон’юнктуру.

Періоди державного цінового регулювання встановлюються у строки та за процедурою, що передбачені підпунктом 3.3.3 пункту 3 статті 3 Закону, для визначення переліку об’єктів державного цінового регулювання.

При визначенні переліку об’єктів державного цінового регулювання взято до уваги результати моніторингу ринку аграрної продукції, наявність запасів в державному інтервенційному фонді, обсяги фінансування, передбачені на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" (далі – проект постанови) пропонується визначити об’єктами державного цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період: пшеницю м’яку, жито озиме, гречку, кукурудзу та цукор-пісок (буряковий).

Цінове регулювання на ринках зазначених видів сільськогосподарської продукції здійснюватиметься шляхом проведення Аграрним фондом фінансових та товарних інтервенцій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Мінагрополітики у Державному бюджеті України на 2016 рік за програмою КПКВК 2801560 "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" (1,4 млрд грн).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови опрелюднено на офіційному сайті Мінагрополітики відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови надасть можливість здійснювати товарні та фінансові інтервенції на аграрному ринку та формувати відповідно до ринкової кон’юнктури державний інтервенційний фонд у 2016-2017 маркетинговому періоді сільськогосподарською продукцією, що має істотне соціальне значення для держави, з метою забезпечення цінової стабільності на організованому аграрному ринку та продовольчої безпеки країни.

 

 

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках"

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон) держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції (далі - державне цінове регулювання), встановлюючи мінімальні та максимальні інтервенційні ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені Законом, при дотриманні правил антимонопольного законодавства та правил добросовісної конкуренції.

Зміст державного цінового регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за максимальну інтервенційну ціну. Держава не здійснює цінове регулювання за межами організованого аграрного ринку України.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" (далі – проект постанови) розроблено на виконання підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону.

Проектом постанови пропонується визначити об’єктами державного цінового регулювання на 2016/2017 маркетинговий період: пшеницю м’яку, жито озиме, гречку, кукурудзу та цукор-пісок (буряковий).

При визначенні переліку об’єктів державного цінового регулювання взято до уваги результати моніторингу ринку аграрної продукції, наявність запасів в державному інтервенційному фонді, обсяги фінансування, передбачені на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

В Мінагрополітики 2 червня 2016 року відбулося засідання робочої групи з питань державного регулювання аграрного ринку, утвореної наказом Мінагрополітики від 11 квітня 2016 року № 142, на якому було рекомендовано Мінагрополітики формувати державний інтервенційний фонд у 2016/2017 маркетинговому періоді такими культурами, як: гречка, жито та цукор-пісок (буряковий).

Відповідно до балансів попиту та пропозиції на гречку у 2016/2017 маркетинговому році дефіцит гречки складатиме 30 тис. тонн.

З метою недопущення обвалу ринку цукру під час початку цукроваріння необхідно закупити надлишок цукру-піску (бурякового) до державного інтервенційного фонду.

Жито – це сільськогосподарська культура, які необхідна для виготовлення соціальних сортів хліба.

Що стосується пшениці та кукурудзи, то за інформацією Аграрного фонду в державному інтервенційному фонді зберігаються залишки пшениці та кукурудзи в обсязі 1,5 та 0,7 тис. тонн відповідно, які потребують реалізації.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, буде розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Державне цінове регулювання на ринках зазначених видів сільськогосподарської продукції здійснюватиметься шляхом проведення Аграрним фондом фінансових та товарних інтервенцій.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення переліку об’єктів державного цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період для проведення державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку шляхом здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Визначення переліку об’єктів державного цінового регулювання на
2016-2017 маркетинговий період для здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Запровадження відповідно статті 8 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" тимчасового адміністративного регулювання цін

Альтернатива 3:

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Цінова стабільність на основних ринках сільськогосподарської продукції

Фінансування державних інтервенцій буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, які надаються на умовах повернення (кредитування)

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Відсутні

Можливе недонадходження до державного бюджету у зв’язку із зменшенням реалізації продукції за низькими цінами

Альтернатива 3:

Відсутність регулювання

Відсутні

Дисбаланс на аграрному ринку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Цінова стабільність на споживчому ринку

Відсутні

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Цінова стабільність на споживчому ринку завдяки адміністративному регулюванню цін

Можливий дефіцит продуктів

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

Відсутні

Закупівля продуктів харчування за завищеними цінами

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання цього регуляторного акту підпадають усі суб’єкти господарювання, які займаються виробництвом та реалізацією пшениці, жита, гречки, кукурудзи та цукру-піску (бурякового).

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Цінова стабільність на аграрному ринку

Відсутні

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Відсутні

Реалізація продукції за цінами нижче ринкових

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

Можливість реалізації продукції за завищеними цінами

Зменшення обсягів реалізації продукції

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

4

Цілі прийняття проекту постанови можуть бути досягнуті повною мірою

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного

2

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

1

Проблема продовжить існувати

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови визначається перелік об’єктів державного цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період.

Державне цінове регулювання буде здійснюватися шляхом проведення Аграрним фондом державних аграрних інтервенцій на організованому аграрному ринку.

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України":

- якщо рівень ціни попиту на умовах споту або форварду на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії перевищує встановлений рівень максимальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює товарну інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, який не перевищує значення максимальної інтервенційної ціни;

- якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або форварду на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим від встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює фінансову інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, що не є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту постанови органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проект постанови починається з моменту набрання ним чинності та до кінця маркетингового періоду, визначеного у постанові: для пшениці, жита, гречки та кукурудзи – до 30 червня 2017 року, для цукру-піску (бурякового) – до 31 серпня 2017 року.

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" періодом державного цінового регулювання є період часу, який не може бути меншим за один календарний місяць та не може бути більшим за один маркетинговий період, встановлений для окремого виду сільськогосподарської продукції.

Маркетинговий період - період, який розпочинається з місяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид продукції рослинництва відповідного врожаю, та закінчується останнім числом місяця, що передує місяцю, в якому починає поставлятися (продаватися) такий самий вид продукції рослинництва наступного врожаю.

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність проекту постанови визначається тим, що його прийняття дозволить ефективно реалізовувати та проводити цінову політику в агропромисловому секторі економіки, формувати державний інтервенційний фонд об'єктами державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

обсяги формування державного інтервенційного фонду;

індекс споживчих цін.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності дії постанови.

Базове відстеження результативності дії постанови буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження планується здійснити наприкінці дії постанови, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності дії постанови буде проводитися Департаментом стратегії та економічного розвитку шляхом аналізу звітності Аграрного фонду та статистичних даних.

  

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. КовальоваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux