портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 03 квітня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

  від  ______________                                                                                                                                                                                      №____

 

Київ

 

Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід

роботи у сільському господарстві

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” Кабінет Міністрів України  постановляє:

 

Затвердити Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що додається.

 

 

Прем`єр-міністр України                                                                                                                                                                     А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Дата оприлюднення: 03 квітня 2014 року

Стислий зміст проекту постанови:

Досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується записом у трудовій книжці – основним документом  про трудову діяльність особи.

При цьому в разі відсутності трудової книжки або її втрати підтвердженням провадження особою трудової діяльності може бути архівна довідка про стаж роботи громадянина в сільському господарстві видана на підставі архівних документів, із зазначенням їх пошукових даних, копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі сільського господарства не менше одного року.

Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у Погосподарській книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, затвердженого  наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2010 року за № 44/17339.

Крім того, у зв’язку з тим, що фізичні особи-підприємці відповідно до законодавства не можуть самостійно заводити трудові книжки, підтвердженням ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства є розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо, що один рік є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та вмінь з технологій  використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та тваринницької сільськогосподарської продукції.

Повний пакет документів до проекту постанови  та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надати протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001 та на e‑mail: dovgal@minapk.gov.ua.

Контактна особа: Довгаль Костянтин Костянтинович, тел. (044) 278-56-10.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                     О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 7 Закону України “Про фермерське  господарство” перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням  центрального органу  виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується записом у трудовій книжці – основним документом  про трудову діяльність особи.

При цьому в разі відсутності трудової книжки або її втрати підтвердженням провадження особою трудової діяльності може бути архівна довідка про стаж роботи громадянина в сільському господарстві видана на підставі архівних документів, із зазначенням їх пошукових даних, копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі сільського господарства не менше одного року.

Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у Погосподарській книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, затвердженого  наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2010 року за № 44/17339.

Крім того, у зв’язку з тим, що фізичні особи-підприємці відповідно до законодавства не можуть самостійно заводити трудові книжки, підтвердженням ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства є розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо, що один рік є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та вмінь з технологій  використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та тваринницької сільськогосподарської продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) пропонується затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання створити фермерське господарство та отримати у власність чи оренду земельну ділянку державної або комунальної власності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про фермерське господарство”, “Про особисте селянське господарство”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”, наказ Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409 “Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2010 року за № 44/17339, наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18 грудня 2012 року за № 2105/22417.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України, Державної архівної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

6 1 Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови надсилається на погодження до Спільного представницького органу репрезентованих всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фермерів та приватних землевласників України”.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття постанови дозволить затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання створити фермерське господарство відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про фермерське господарство".

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови спростить порядок надання (передачі) громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.

Це, у свою чергу, поліпшить умови для реалізації ініціативи громадян щодо збільшення обсягів виробництва валової  сільськогосподарської продукції і розвитку фермерських господарств.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

З метою забезпечення реалізації положень статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” необхідно визначити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх подаватимуть особи, які бажають створити фермерське господарство мають надавати до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства (далі – Перелік документів).

2. Визначення цілей державного регулювання

Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) врегулює питання визначення Переліку документів, а відтак і спрощення порядку створення фермерських господарств.

Визначенням Переліку документів буде надано можливість громадянам, які виявили відповідне бажання створити і розвивати власне фермерське господарство та сприяти розвитку аграрного сектору країни.

Також, буде зменшено ймовірність виникнення можливостей для вчинення корупційних правопорушень у даній сфері.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Досягнення визначених цілей можливе двома способами.

Перший спосіб – не затверджувати Перелік документів. Однак, у разі відсутності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України Переліку документів не виконуватимуться норми статті 7 Закону України “Про фермерське господарство”, якою встановлено, що такий Перелік документів затверджується  Кабінетом  Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Другий спосіб - визначити та затвердити постановою Кабінету Міністрів України Перелік документів. Цей спосіб є ефективним, оскільки чітко визначає Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх необхідно надати особам, які виявили бажання створити фермерське господарство, та дасть змогу виконати вимоги статті 7 Закону України “Про фермерське господарство”.

Для впровадження рекомендується другий спосіб як такий, що спрощує процедуру створення фермерських господарств.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови пропонується визначити Перелік документів, який складатиметься із п’яти пунктів, включивши до нього наступні пункти:

витяг з трудової книжки громадянина України із записами, які  підтверджують стаж роботи в сільському господарстві не менше одного року;

архівну довідку, що містить інформацію про стаж роботи громадянина в сільському господарстві не менше одного року, видану на підставі архівних документів, із зазначенням їх пошукових даних;

копію трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства, організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі сільського господарства протягом не менше одного року;

довідку, видану сільською, селищною або міською радою за місцем знаходження земельної ділянки про ведення особистого селянського господарства не менше одного року;

розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з відомостями щодо ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства.

Прийняття цього проекту постанови ліквідує перешкоди на шляху створення фермерських господарств, сприятиме створенню та розвитку нових суб’єктів підприємницької діяльності на селі.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта є  юридичною основою для стимулювання до створення нових фермерських господарств і розширення аграрного сектору економіки держави, що у свою чергу призведе до збільшення кількості зайнятого населення на селі і обсягів виробленої фермерами продукції.

Запропоновані зміни сприятимуть:

- зацікавленості населення до ведення сільськогосподарського виробництва шляхом спрощення процедури створення фермерських господарств;

- соціальному та економічному розвитку на селі.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт

регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Створення додаткових робочих місць на селі, підвищення рівня життя, усунення можливих корупційних правопорушень при виділенні земельної ділянки  для  ведення фермерського господарства.

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Прозора процедура отримання земельної ділянки для створення фермерського господарства.

Населення

Потребує додаткових витрат згідно встановлених тарифів

Надання можливості усім верствам населення для створення фермерських господарств, забезпечення робочими місцями, отримання якісних продуктів харчування та зниження цін на сільськогосподарську продукцію через зростання конкуренції серед фермерських господарств.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта – на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акту

 

Найменування показників

Розмір показника

Юридичні та фізичні особи на яких поширюватиметься дія акта

Громадяни, які виявили бажання створити фермерське господарство.

Рівень інформованості суб’єктів

Повний, проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України.

Розмір надходжень до державного, та місцевих бюджетів

Збільшення виробництва валової продукції сільського господарства та відповідно – доходів та зборів до державного та місцевих бюджетів.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть проводитись один раз на три роки після здійснення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                       О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux