портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 29 серпня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №___

 

 

Київ

 

Про затвердження Нормативних показників виносу поживних

речовин урожаєм сільськогосподарських культур

 

Відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про охорону земель" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур згідно з додатком.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства України, у тримісячний термін:

затвердити Методику розрахунку балансу гумусу та поживних речовин;

розробити механізм здійснення контролю за дотриманням встановлених науково обґрунтованих сівозмін та порядок обрахування балансу поживних речовин в системах сівозмін.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту регуляторного актуПроект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур"Розробник – Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено за дорученням Кабінету Міністрів України відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про охорону земель" та плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є затвердження на офіційному рівні показників виносу поживних речовин, що дасть змогу розробити механізм оцінки результатів господарювання землевласниками (землекористувачами) і ефективності використання ними земельних ресурсів, як основного засобу сільськогосподарського виробництва.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур" та аналіз регуляторного впливу проекту постанови буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент землеробства Мінагрополітики України, e-mail: anatoliy.rudyuk@minagro.gov.ua, відповідальна особа Близнюк Павло Михайлович, 594-19-61;

04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8, ДУ «Держгрунтоохорона», e-mail: zakon@gruntrod.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту постанови

Аналіз даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення свідчить, що останніми роками стабільно фіксується від’ємний баланс гумусу та поживних речовин, тобто з урожаєм виноситься значно більше поживних елементів, ніж повертається їх в ґрунти з мінеральними та органічними добривами. Така ситуація є основною причиною деградації ґрунтового покриву.

Згідно із статтею 56 Закону України "Про охорону земель" власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок, винні в порушенні законодавства України про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом та в повному обсязі відшкодовують заподіяну в наслідок цього шкоду.

При цьому, для визначення ступеню відповідальності, необхідно встановити критерії за якими буде розраховуватися рівень шкодочинності, що базується на принципах прозорості та доступності. Визначальним в цьому механізмі є нормативи виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур.

Державною установою "Інститут охорони ґрунтів України" разом з національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" та іншими науковими установами України, на основі багаторічних досліджень та спостережень в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України, були визначені фізичні показники виносу поживних речовин всіма основними сільськогосподарськими культурами як основною, так і побічною продукцією.

Для використання в практичній роботі ці дані опубліковані в довідниках, методиках, рекомендаціях, які не мають чітко визначеного статусу нормативних документів. Таким чином розрахунки, здійснені на підставі цих нормативів, носять лише інформаційно-довідковий характер.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість затвердити показники виносу поживних речовин офіційним документом.

Нормативи виносу поживних елементів урожаєм сільськогосподарських культур стануть основою для балансового розрахунку надходження в ґрунт поживних елементів та відчуження їх з урожаєм сільськогосподарських культур.

Використання отриманих показників дозволить визначати рівень шкодочинності господарської діяльності землевласників (землекористувачів) сільськогосподарських земель за рівних умов, незалежно від форм власності суб’єктів господарювання, напрямів діяльності, зонального розміщення тощо. 

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативні акти:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про охорону земель";

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Закон України" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів";

Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118 "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Держземагентством України, Держсільгоспінспекцією України та Національною академією аграрних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Аналіз регуляторного впливу

Проект постанови не відноситься до регуляторного акта.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть змогу за рівних умов, незалежно від форм власності суб’єктів господарювання, напрямів діяльності, зонального розміщення тощо, визначати результати господарювання землевласниками (землекористувачами) і ефективності використання ними земельних ресурсів, як основного засобу сільськогосподарського виробництва. Результати розрахунку будуть основним інструментом при визначенні видів та рівня відповідальності штрафних санкцій, або заходів із економічного стимулювання за дбайливе ставлення до ґрунтових ресурсів.

Можливість розрахунку виносу поживних елементів урожаєм сільськогосподарських культур під час державного нагляду (контролю) змусить землевласників та землекористувачів проводити постійний моніторинг своєї діяльності і своєчасно вживати заходів щодо виправлення ситуації.

Кінцевим результатом повинно стати формування свідомості реального власника (користувача) земельних ресурсів з відповідним ставленням до приватної власності і вчасності ґрунтів, що є дієвим чинником збереження цих ресурсів.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Розвиток будь якої галузі базується на ефективному використанні основних виробничих фондів. В сільському господарств це - земельні ресурси, насамперед ґрунти та їх родючість.

Відповідні служби Мінагрополітики вже понад 45 років здійснюють цілеспрямований моніторинг ґрунтів, дані якого, на жаль, переконливо свідчать, що останніми роками наші ґрунти збіднюються і втрачають свої якісні і продуктивні показники. Спостерігається стійка тенденція погіршення якісного стану ґрунтів. Зменшуються запаси гумусу, безповоротно виносяться поживні речовини, йде підкислення, засолювання, деструктурізація ґрунтів. За таких умов створюється реальна загроза подальшої інтенсивної деградації ґрунтового покриву - основного засобу аграрного виробництва.

В контексті реалізації реформ в аграрному секторі Мінагрополітики України здійснює пошук і опрацьовує нові підходи у вирішенні питань пов’язаних із збереження земельних ресурсів, що потребує удосконалення існуючої нормативно-правової бази.

І в першу чергу потребує удосконалення система нагляду та контролю в агропромисловому комплексі, а саме правові, господарські та інші механізми що діють у цій сфері, щоб встановити постійний, дієвий контроль за збереженням ґрунтового покриву.

2. Визначення цілей державного регулювання

Одним з механізмів удосконалення системи нагляду та контролю в агропромисловому комплексі є застосування простого, прозорого та доступного методу балансового розрахунку надходження в ґрунт поживних елементів та відчуження їх з урожаєм сільськогосподарських культур.

Основою для таких розрахунків є нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур, які повинні бути схвалені офіційним документом.

Проект постанови розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України та плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік відповідно до статей 30, 32 Закону України «Про охорону земель».

Цілями розробки та затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур є:

можливість за рівних умов, незалежно від форм власності суб’єктів господарювання, напрямів діяльності, зонального розміщення тощо, визначати результати господарювання землевласниками (землекористувачами) і ефективності використання ними земельних ресурсів, як основного засобу сільськогосподарського виробництва;

встановлення підстав для визначення видів та рівня відповідальності штрафних санкцій, або заходів із економічного стимулювання за дбайливе ставлення до ґрунтових ресурсів;

змусити землевласників та землекористувачів проводити постійний моніторинг своєї діяльності і своєчасно вживати заходів щодо поліпшення та недопущення зниження якісних характеристик ґрунтового покриву.

Кінцевим результатом повинно стати формування свідомості реального власника (користувача) земельних ресурсів з відповідним ставленням до приватної власності та вчасності ґрунтів, що є дієвим чинником збереження цих ресурсів.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший можливий спосіб:

залишити існуючий стан системи нагляду та контролю в агропромисловому комплексі без змін. Але зважаючи нате, що останніми роками наші ґрунти збіднюються і втрачають свої якісні і продуктивні показники, можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Другий можливий спосіб:

прийняти постанову, якою затвердити Нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур згідно з додатком та доручити Мінагрополітики затвердити Методику розрахунку балансу гумусу та поживних речовин.

Розв’язання означеної в першому розділі проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту акта, що дасть можливість затвердити нормативні показники виносу поживних речовин офіційним документом.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому аналізу регуляторного впливу, проектом акта пропонується для основних сільськогосподарських культури читко встановити:

нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур у Степовій зоні;

нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур у Лісостеповій зоні;

нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур у Поліській зоні.

Також пропонується доручити Мінагрополітики України затвердити Методику розрахунку балансу гумусу та поживних речовин і розробити механізм здійснення контролю за дотриманням встановлених науково обґрунтованих сівозмін та порядок обрахування балансу поживних речовин в системах сівозмін.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримати висновок Міністерства юстиції України за результатом проведення правової експертизи, внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Державною установою "Інститут охорони ґрунтів України" разом з національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" та іншими науковими установами України, на основі багаторічних досліджень та спостережень в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України, були визначені фізичні показники виносу поживних речовин всіма основними сільськогосподарськими культурами як основною, так і побічною продукцією.

Ці дані опубліковані в довідниках, методиках, рекомендаціях, але для використання в практичній роботі необхідно щоб вони були затверджені відповідним нормативно-правовим актом. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість затвердити показники виносу поживних речовин офіційним документом.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами, органами місцевого самоврядування не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та місцевих бюджетів. Для суб’єктів господарської діяльності також збільшення витрат не відбудеться, навпаки затвердження нормативів спростить роботу відповідних агрономічних служб направлену на збереження якісних характеристик ґрунтового покриву.

6. Очікувані результати прийняття акта

Нормативи виносу поживних елементів урожаєм сільськогосподарських культур стануть основою для балансового розрахунку надходження в ґрунт поживних елементів та відчуження їх з урожаєм сільськогосподарських культур.

Можливість розрахунку виносу поживних елементів урожаєм сільськогосподарських культур під час державного нагляду (контролю) змусить землевласників та землекористувачів проводити постійний моніторинг своєї діяльності і своєчасно вживати заходів щодо виправлення ситуації.

Кінцевим результатом повинно стати формування свідомості реального власника (користувача) земельних ресурсів з відповідним ставленням до приватної власності і вчасності ґрунтів, що є дієвим чинником збереження цих ресурсів.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

 

 

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат.

Удосконалення механізмів державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

 

Уповільнення та в подальшому зупинення тенденції погіршення якісних характеристик ґрунтового покриву сільськогосподарських земель.

 

При покращенні стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення, збільшення врожаїв продукції та відповідно надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат.

При покращенні стану ґрунтового покриву сільськогосподарських земель,  збільшення врожаїв  сільськогосподарської продукції та відповідно прибутковості господарської діяльності.

Населення

 

 

Витрат не зазнає.

Підвищення якості продуктів сільськогосподарського виробництва.

 

Громадяни – орендодавці земель сільськогосподарського призначення, в результаті більш дієвого механізму державного нагляду (контролю) отримають впевненість в збереженні якісних характеристик ґрунтового покриву власної земельної ділянки.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Показник результативності регуляторного акта – кількість ефективно проведених заходів державного нагляду (контролю) за використанням сільськогосподарських угідь на земель сільськогосподарського призначення.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – землевласники та землекористувачі, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, підсобного господарства, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).

Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – відсутні.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Нормативних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій та зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного акта.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом усього строку дії регуляторного акта за показниками результативності.

Відстеження будуть узагальнюватись та у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux