портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 02 квітня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з виробництва ветеринарних препаратів

 

Відповідно до пункту 33 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                            В. ГРОЙСМАН

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (далі – проект постанови) підготовлено на виконання пункту 33 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування). Відповідно до Закону про ліцензування державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується, зокрема, шляхом визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії.

Розробником проекту постанови є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – Регуляторна політика) та веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – Обговорення документів).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови на поштову та/або електронні адреси: Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua); Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, licenzia@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (далі - проект постанови) розроблено Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування). Відповідно до Закону про ліцензування державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується, зокрема, шляхом визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії.

Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» внесено зміни до Закону про ліцензування, зокрема, в сфері ветеринарної медицини передбачено ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів. Прийняття зазначеного проекту постанови сприятиме нормативному упорядкуванню правовідносин у галузі ветеринарної медицини шляхом встановлення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та забезпечить стабільність та прозорість провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини.

Проект вказаних Ліцензійних умов встановлює, організаційні, технологічні та кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, а також містить визначення цілого ряду понять, необхідних для забезпечення фактичної дії норм Закону про ліцензування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою врегулювання суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаних виробництвом ветеринарних препаратів та контролем якості виробленої продукції, наданням якісних послуг у сфері ветеринарної медицини та приведення їх у відповідність з чинним законодавством. Поліпшення умов і можливостей розвитку малого та середнього бізнесу при здійсненні своєї господарської діяльності та дотримання принципів державної регуляторної політики. Впорядкування діяльності, що здійснюється суб’єктами господарювання, захисту прав та інтересів держави в галузі ветеринарної медицини, споживачів ветеринарних послуг. Забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

3. Правові аспекти

Зазначена сфера відносин регулюється Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ветеринарну медицину»;

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Мінфіном, Мінекономіки, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті сайті  Державної  служби  України  з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  www.consumer.gov.ua.

8¹. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, прийняття якого зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства, що регламентує дії суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів, та державних органів, які займаються ліцензуванням господарської діяльності в сфері ветеринарної медицини, для досягнення паритету інтересів та забезпечення виконання державою власних соціальних функцій в сфері захист навколишнього природного середовища та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови дозволить вирішити питання створення єдиної системи організаційних та кваліфікаційних підходів та вимог у наданні ветеринарних послуг. Це, в свою чергу, створить сприятливі умови для входження в бізнес суб’єктів господарювання, дозволить значно покращити ринок з надання послуг у сфері ветеринарної медицини та забезпечить його конкурентоспроможність.

 

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

 

І. Визначення проблеми

Сучасний стан виробництва ветеринарних препаратів в Україні характеризується низкою суттєвих недоліків. Найголовніші з них полягають у відсутності належного правового забезпечення, зокрема такого, яке на достатньому рівні регулює питання якості і безпечності ветеринарних препаратів.

Нещодавне відновлення ліцензування виробництва ветеринарних препаратів (згідно із Законом№ 2042-VIII від 18.05.2017) виправило один з недоліків та повернуло рівень вітчизняного правового забезпечення до рівня еквівалентного законодавству ЄС, де ліцензування виробництва всіх лікарських препаратів є обов’язковим.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (далі - проект постанови) розроблено Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування). Відповідно до Закону про ліцензування державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується, зокрема, шляхом визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 Закону про ліцензування, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії.

Прийняття зазначеного проекту постанови сприятиме нормативному упорядкуванню правовідносин у галузі ветеринарної медицини шляхом встановлення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та забезпечить стабільність та прозорість провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини.

Проект вказаних Ліцензійних умов встановлює кваліфікаційні, організаційні, технологічні та кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, а також містить визначення цілого ряду понять, необхідних для забезпечення фактичної дії норм Закону про ліцензування.

Впровадження ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів це – отримання якісних, ефективнихта безпечних ветеринарних препаратів, відповідно забезпечення здоров’я тварин та епізоотичного благополуччя країни, що єодним з найважливіших завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Враховуючи викладене, створення в Україні нормативного підгрунтя для регулюванняліцензування виробництва ветеринарних препаратів є вимогою часу, що дозволить покращити ситуацію для внутрішнього споживача та виконати міжнародні зобов’язання країни.

Прийняття проекту постанови має важливе значення для забезпечення потреб ветеринарної медицини якісними та ефективними препаратами. У свою чергу, це важливо для якості та безпечності харчових продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми, оскільки продуктивні тварини отримують для лікування і профілактики захворювань в основному вітчизняні ветеринарні препарати, ефективність і безпека має бути гарантована насамперед відповідністю виробництва.

Проблема справляє вплив на:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки пов’язанаформуванням належного регуляторного поля, еквівалентного законодавству ЄС, що встановлює вимоги пов’язані із охороною здоров’я тварин, а опосередковано і з охороною здоров’я людей, тому потребує вирішення виключно шляхом прийняття відповідного нормативно-правового документа (проектапостанови). Положення, викладені в проекті постанови, мають загальнообов’язковий характер і не можуть затверджуватись локальними актами суб’єктів господарювання.

ІІ. Цілі державного регулювання

Розроблений проект Ліцензійних умов має на меті поліпшення умов та можливостей розвитку малого та середнього бізнесу при здійсненні своєї господарської діяльності у галузі ветеринарної медицини, за рахунок визначених чітких організаційних, кваліфікаційних та спеціальних вимог на даний вид господарської діяльності, що відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню.

Цілями державного регулювання проекту є:

запровадження ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів відповідно до положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії (отримання ліцензії та визначення вичерпного переліку документів та вимог до документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії);

охорона здоров’я тварин та людей від ризиків, пов’язаних із можливим споживанням небезпечних або неефективних препаратів;

зменшення рівня захворюваності серед тварин внаслідок використання високоефективних профілактичних та лікувальних ветеринарних препаратів, виготовлених за новітніми технологіями;

створення нормативних передумов для відновлення конкурентоспроможності вітчизняних виробників ветеринарних препаратів;

зменшення присутності на внутрішньому ринку неякісних та/або фальсифікованих препаратів;

усунення технічних бар’єрів для просування вітчизняних ветеринарних препаратів на зовнішні ринки;

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність нормативно-правового акта, необхідного для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів. Не забезпечує досягнення цілей оскільки відсутність нормативно-правового акта становить потенційну загрозу епізоотичній безпеці держави та сприяє відсутності контролю за виробництвом ветеринарних препаратів, натомість фармацевтичний ринок переповнюється неякісними, фальсифікованими препаратами невідомого походження.

Затвердження регуляторного акта

На виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії; утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів. Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін. Встановлює прозоре та зрозуміле регулювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Витрати на судові щодо нерозгляду заяв та невидачі ліцензії суб’єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувач ліцензії.

Відсутність ліцензіатів не дає можливість реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Відсутність доступу вітчизняних ветеринарних препаратів на фармацевтичний ринок.

Підвищення ризиків поширення основних інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин і птиці та можливі ризики продовольчої безпеки України.

Погіршення іміджу на міжнародному ринку ветеринарних препаратів.

Затвердження регуляторного акта

Реалізація повноважень органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Ліцензування виробництва ветеринарних препаратів дасть можливіть доступу на фармацевтичний ринок вітчизняних препаратів. Що допоможе краще контролювати епізоотичну ситуацію та більшефективно вирішувати питання продовольчої безпеки країни. Покращить імідж держави на міжнародній арені.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

Відсутність будь-якого обмеження щодо виробництва ветеринарних препаратів та контролю якості виробленої продукції; поява на фармацевтичному ринку неякісних фальсифікованих препаратів; високі ризики від придбання неякісних препаратів зумовлюють перевитрати коштів на купівлю імпортних аналогів. Додаткові витрати на купівлю більш ефективних та безпечних препаратів будуть скомпенсовані нижчими ризиками та вищою якістю.

Затвердження регуляторного акта

Часткові вигоди від поліпшення ситуації на фармацевтичному ринку та отримання порівняно більш якісних та ефективних препаратів, що дозволить споживачам отримувати вітчизняні ветеринарні препарати на рівні кращих закордонних аналогів. Відповідно збільшиться швидкість одужання тварин та зменшиться ризик загибелі від неефективного лікування. Також зменшаться ризики отримання неякісних та небезпечних продуктів тваринного походження.

-

 

Оцінка впливу на сферу суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

15

20

-

-

35

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

43

57

-

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Фактична зупинка ділової активності компаній у зв’язку з неможливістю реалізувати свою продукцію на вітчизняному та міжнародному ринках. Призведе до значних можливих втрат прибутків та, відповідно, не сплачених податків.

Відсутність доступу у виробників галузі тваринництва та птахівництва до вітчизняних ветеринарних препаратів, що підвищує їхні ризики в профілактиці основних інфекційних захворювань тварин, а також спричиняє значні економічні збитки при поширенні захворювань.

Затвердження регуляторного акта

Можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії на законних підставах.

Утворення механізму видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів.

Можливість часткового підвищення конкурентоздатності.

Зростання можливостей для реалізації ветеринарних препаратів на зовнішньому ринку.

Витрати на сплату за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів у розмірі встановленому законодавством.

Витрати на оформлення документів, які подаються разом із заявою про отримання ліцензії.

Витрати на оформлення інших документів, складання та/або подання яких передбачено даним проектом регуляторного акта.

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта.

Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта-разово орієнтовно 50 хвилин для на ознайомлення.

Час для збору документів – 30 днів.

Оплата праці: 30 днів =240 год х19,34 грн= 4641,6 грн.

Витрати на матеріали – 200 грн.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сумарні витрати, гривень

Альтернатива 1- Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

-

Альтернатива 2 -Затвердження регуляторного акта. Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

231126

 

ВИТРАТИ 

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

 

 

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

 

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

6403,6

32018

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

200

1000

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

 

 

8

Інше (уточнити), гривень

 

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

6603,6

33018

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

35

40

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

231126

1320720

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати. Збереження існуючої ситуації є неприйнятним з огляду на суттєві ризики з остаточної втрати конкурентоздатності вітчизняних виробників не лише на зовнішньому, а й на внутрішньому ринку. Також несе додаткові ризики для здоров’я тварин, та опосередковано людей.

Затвердження регуляторного акта

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави та суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

 

Витрати на судові щодо не розгляду заяв та невидачі ліцензії суб’єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувач ліцензії.

Відсутність ліцензіатів не даєможливість реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Відсутність доступу вітчизняних ветеринарних препаратів на фармацевтичний ринок.

Підвищення ризиків поширення основних інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин і птиці та можливі ризики продовольчої безпеки України.

Погіршення іміджу на міжнародному ринку ветеринарних препаратів, з часом може призвести до втрати галузі через неконкурентність.

1. Цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження регуляторного акта

Реалізація повноважень органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Ліцензування виробництва ветеринарних препаратів дасть можливість доступу на фармацевтичний ринок вітчизняних препаратів. Що допоможе краще контролювати епізоотичну ситуацію та більш ефективно вирішувати питання продовольчої безпеки країни. Покращить імідж держави на міжнародній арені.

Не передбачаються

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема вирішена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

-

-

Затвердження регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлення єдиних вимог до суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів; набуття суб’єктом господарювання статусу здобувача ліцензії та можливість отримати ліцензію на провадження господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів.

Проект постанови є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є зміна норм законів, які регулюють діяльність з виробництва ветеринарних препаратів та ліцензування господарської діяльності.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація поставлених цілей зебезпечується шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» Прийняття проекту постанови встановить єдиний для всієї території України режим правового регулювання для виробників ветеринарних препаратів.Завдяки реалізаціїпроекту постанови,виробники ветеринарних препаратів зможуть конкурувати із іноземними підприємствами за правилами, еквівалентними кращим європейським практикам.

Заходи,якінеобхідноздійснитисуб’єктамгосподарювання:

підготовка та надання суб’єктом господарювання до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії та переліку документів, згідно з якими можна зробити висновок про відповідністьсуб’єктагосподарюванняліцензійнимумовам;

здійснення оплати за видачу ліцензії відповідно до законодавства;

здійснення діяльності ліцензіата відповідно до вимог ліцензійних умов.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових затрат від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, проте потребує фінансових затрат від суб’єктів господарювання на сплату за видачу ліцензії та на підготовку документів для подачі їх до органу ліцензування.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії нормативно-правового документа

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання. Проект регуляторного акта набирає чинності через два місяці після опублікування.

VIІІ. Визначення показників результативності дії нормативно-правового документа

Після набрання чинності зазначеним проектом постанови Кабінету Міністрів України результативність акта визначається такими показниками:

1. Кількість заяв про отримання ліцензії на провадження господарської провадження господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів.

2. Кількість суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів.

3. Сумою надходжень від плати за видачу ліцензії на провадження господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів.

4. Рівнем поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями регуляторного акта.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» розміщено на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів www.consumer.gov.ua.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового документа

Відстеження результативності цього регуляторного акта, у разі його прийняття, здійснюватиметься Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Строки відстеження:

Базове відстеження – до набрання ним чинності.

Повторневідстеження– через рікпіслянабрання ним чинності.

Періодичневідстеження– один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження.

Результативність акта відстежуватиметься за результатами опрацювання статистичної інформації щодо кількості заяв на отримання ліцензії, кількості ліцензіатів, сумою надходжень від плати за видачу ліцензій на провадження господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів.

 

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів                                                                                                                         Володимир ЛАПАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux