портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 04 березня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

Київ

 

Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити критерії заборони поширення сортів в Україні, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами», але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів УкраїниПро затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (далі - Закон), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

е-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна,

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні» (далі - проект постанови) розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» з метою визначення критеріїв заборони поширення сортів в Україні.

В Україні важливе значення надається регламентації та регулюванню відносин, які виникають між селекціонером, сферою, яка забезпечує набуття, реєстрацію та захист прав на сорти рослин, та власне виробниками насіння, садивного матеріалу та їх користувачами.

Державна реєстрація сортів здійснюється в Україні шляхом експертизи на відповідність критеріям відмінності, однорідності, стабільності та за показниками господарської цінності сорту - урожайності, стійкості до хвороб, шкідників та екстремальних факторів середовища, якісних показників. Лише за позитивними результатами двох тестів та відповідній назві сорт визнається таким, що не відповідає критеріям заборони поширення сортів в Україні (далі – критерії), та заноситься до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, тому критерії є перепоною потрапляння на ринок низькоякісних сортів рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин юридичними і фізичними особами, які звертаються до Компетентного органу для державної реєстрації сорту.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Проект постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови затвердяться критерії заборони поширення сортів в Україні, впровадження яких не допустить на ринок сорти рослин, що не задовольняють потреби суспільства, становлять загрозу життю і здоров’ю людей, завдають шкоди рослинному і тваринному світу та довкіллю.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів УкраїниПро затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні» (далі - проект постанови) обумовлено необхідністю затвердження Урядом критеріїв заборони поширення сортів в Україні.

З прийняттям проекту постанови затвердяться критерії заборони поширення сортів в Україні, впровадження яких не допустить на ринок сорти рослин, що не задовольняють потреби суспільства, становлять загрозу життю і здоров’ю людей, завдають шкоди рослинному і тваринному світу та довкіллю.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин юридичними і фізичними особами, які звертаються до Компетентного органу для державної реєстрації сорту та прав на нього.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант без змін, але цей спосіб спричинить правову колізію під час подання заявниками документів для державної реєстрації сорту - питання залишиться неврегульованим.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований проектом постанови є на даний час оптимальним рішенням, що врегулює нормативно-правові акти у сфері охорони прав на сорти рослин.

Реалізація проекту Постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Критерії заборони поширення сортів в Україні розроблено відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», до якої внесено зміни Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами».

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного Проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України

Забезпечить виконання вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та не допустить на ринок збуту України сорти рослин, що не задовольняють потреби суспільства, становлять загрозу життю і здоров’ю людей, завдають шкоди рослинному і тваринному світу та довкіллю.

Суб’єкти господарської діяльності

відсутні

Надання користувачам сорту та виробникам інформацію про властивості сортів, придатність їх до використання в різних регіонах, які відповідають характеристикам відповідно до чинного законодавства

Населення (фізичні, юридичні особи)

відсутні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта довгостроковий, оскільки зазначений регуляторний акт розроблено на виконання Закону України                                            від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами», строк дії якого не обмежений і має довгострокову дію.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прийняття проекту акта сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету України.

Кількість юридичних і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, є необмеженою.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній: розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки, але не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                        Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux