портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 25 січня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства”

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 від ______________                                                                                                                                                                                     №____

 

 

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства

та визначається періодичність здійснення планових заходів

державного нагляду (контролю) територіальними органами

Державного агентства рибного господарства

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                            М.АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови просимо направляти протягом місяця з дня оприлюднення до Державного агентства рибного господарства України, за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а.

або за електронними адресами: darg@darg.gov.ua, intcoop@dаrg.gov.ua.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                 В.С. Дроник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства України»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р «Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Статтею 10 Закону України «Про рибне господарство та промислове рибальство» визначено, що державний нагляд (контроль) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів здійснюють посадові особи органів рибоохорони центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства.

Зазначена діяльність здійснюється на підставі оцінки ризику.

З метою узагальнення критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, підготовлено проект постанови.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері рибного господарства, уточнення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) та упорядкування державного нагляду (контролю), що здійснюється територіальними органами Державного агентства рибного господарства.

3. Правові аспекти

Питання здійснення державного рибоохоронного нагляду (контролю) врегульовані наступними нормативно-правовими актами: законами України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про рибне господарство та промислове рибальство», «Про тваринний світ», Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 № 1126; Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 № 1192; Порядок проведення рибоохоронних рейдів і дій інспекторів органів рибоохорони при виявленні порушень правил рибальства, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 09.12.2004 № 158; Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Мінагрополітики України від 09.04.2003 № 101.

У разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» зазначені акти не будуть потребувати внесення змін або скасування.

Реалізація зазначеного акту передбачає упорядкування державного рибоохоронного нагляду (контролю), що здійснюється посадовими особами органів рибоохорони центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткового фінансування.

5. Позиція заінтересованих органів.

Зазначений проект акта в установленому порядку потребує погодження Мінфіну, Мінекономіки, Держпідприємництва та Мін’юсту.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження всеукраїнськими профспілками, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту постанови дасть можливість Мінагрополітики і Держрибагентству забезпечити вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства відповідно до визначених проектом постанови критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Для виконання проекту постанови достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття проекту постанови у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

11.Прогноз результатів

Прийняття акту надасть можливість упорядкувати діяльність органів рибоохорони, а саме, оптимізувати кількість планових заходів державного рибоохоронного нагляду.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                 В.С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 р. № 187/2012 та на виконання вимог абзацу 5 частини 2 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить забезпечити законне та неупереджене проведення планових та позапланових перевірок, а також зменшує ризики корупційних дій під час проведення даних заходів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття постанови є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, перегляд діючих критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок; перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, із звуження кола таких суб'єктів господарювання, а також виконання пункту 84.1.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання:

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючого порядку без зміни. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не будуть виконані вимоги статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 84.1.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту постанови, що дозволить визначити періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства відповідно до визначених проектом постанови критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства».

Проектом постанови пропонується визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі рибного господартсва. Таким чином, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності буде визначена періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить:

- визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності;

- визначити періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

1 

2

3

Держава

 

визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) в галузі рибного господарства територіальними органами Державного агентства рибного господарства

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Суб’єкти господарювання

вдосконалення існуючих правових норм, визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, ступеню ризику від провадження господарської діяльності

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових витрат з боку суб’єктів господарської діяльності

 

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту постанови є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається надходження коштів ;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на територіальні органи Державного агентства рибного господарства;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства                                                                                                                                                                              В.С. ДроникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux