портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 19 липня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері

землеустрою і визначається періодичність здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою

з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими,

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

Повідомленняпро оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

 

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту постанови є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект постанови, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та  на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001,
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, land_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арcенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постановКабінету Міністрів України"

 

Мета: врегулювання періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою Держгеокадастром та підвищення ефективності і прозорості таких заходів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблено на виконання статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.2018 № 22040/1/1-18.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 5 Закону критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Таким чином, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» врегулює питання періодичності проведення планових заходів контролю та забезпечить прозорість проведення таких заходів та визнає такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України, що не відповідають вимогам законодавства.

Відповідно до пункту 10 Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності наведені у додатку 1. Перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) наведені у додатку 2.

3. Суть проекту акта

Основні положення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» визначають критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду Держгеокадастром.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 02 липня 2013 року № 367-VII «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»;

Закон України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»;

постанова Кабінету Міністрів України 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» очікується позитивний вплив на: суспільні інтереси, як то регулювання правової діяльності у сфері землеустрою, захист та відновлення прав власників та землекористувачів земельних ділянок (громадян та юридичних осіб); узгодження інтересів бізнесу та держави; встановлення чіткого порядку та плановості проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою Держгеокадастром, сприятиме прозорому веденню бізнесу. Реалізація проекту акта забезпечить ефективний та прозорий державний контроль у сфері землеустрою та надасть змогу підвищити ефективність використання земельних ресурсів та забезпечить заходи з охорони земель суб’єктами господарювання.

Реалізація проекту акта впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та на інші сфери суспільних відносин не матиме. 

7. Позиція заінтересованих сторін

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для регулювання, проведено розробником на узгоджувальній нараді з представниками територіальних органів Держгеокадастру, державних підприємств, які належать до сфери управління Держгеокадастру, суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою. За результатами обговорення вирішено, розробити проект постанови, з метою затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), які будуть відповідати чинному законодавству України.

8. Громадське обговорення

З метою додержання вимог щодо громадського обговорення проектів регуляторних актів, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови буде направлено для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови  не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить більш ефективно і прозоро здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України

з питань геодезії, картографії

та кадастру                                                                                                                                           Л. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

Кабінету Міністрів України"

 

  

1. Визначення проблеми

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1207 (із змінами) затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру. Зазначені критерії було розроблено на підставі методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контрою) (далі – Методика), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контрою)» виникає необхідність розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру за новою методикою. Також, необхідно визнати такими, що втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України, якими визначено критерії за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752.

Прийняття проекту постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» забезпечить прозорість у сфері контролю за дотриманням земельного законодавства у сфері землеустрою та врегулює періодичність проведення  заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема, справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» дозволить організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, врегулювати кількість та періодичність здійснення планових заходів (контролю) та коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику. Забезпечить однозначність та прозорість у відносинах між суб'єктами господарювання і органом державного нагляду (контролю) – Держгеокадастром. Сприятиме: запобіганню порушенням законодавства у сфері землеустрою, своєчасності виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.    Визначення альтернативних способів

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

Збереження status quo

Відсутність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель  Держгеокадастром не відповідає засадам здійснення державного нагляду (контролю), визначених законодавством. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання, що є неприйнятним.

Альтернатива 2.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція).

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Необхідність визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, передбачена частиною другою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, є складовою системи державного нагляду (контролю). Законодавством України на сьогодні не передбачено можливості застосування нерегуляторних механізмів щодо відносин, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром у сфері землеустрою згідно чітких критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є безпосереднє державне регулювання зменшення кількості та частоти здійснення перевірок та перегляд принципів, за якими суб’єкти господарювання відносяться до ступенів ризиків від провадження господарської діяльності.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Мінімальні

(проблеми щодо додержання вимог законодавства, стандартів, норм, правил у сфері землеустрою)

Відсутні.

Альтернатива 3

 

Висока

(забезпечить організацію планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства, реалізацію державної політики у сфері землеустрою, запобігання порушенням законодавства у сфері землеустрою, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів реагування щодо їх усунення.

Проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

1539

1540

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

0.05

99.95

100

Розробниками документації із землеустрою згідно із статтею 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками,  відповідальними за якість робіт із землеустрою.

На сьогодні Держгеокадастр здійснює ведення, зокрема, реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, а тому кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи у сфері землеустрою, визначалась із кількості суб’єктів господарювання, які відображені в обмінних файлах (електронних документах) при реєстрації земельних ділянок у Національній кадастровій системі Державного земельного кадастру.

Із загального числа суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, які, майже всі, відносяться до мікропідприємництва, лише Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» відноситься до суб’єктів малого бізнесу

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

(процедура здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою не може Держгеокадастром застосовуватися у зв’язку з невідповідністю вимог її проведення Закону)

Відсутні

Альтернатива 2

Мінімальні

(відсутність регулювання не сприятиме дотриманню вимог законодавства у сфері землеустрою)

 

Відсутні

Альтернатива 3

Високі

(узгодження інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок та плановість проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері  землеустрою Держ-геокадастром сприятиме прозорому веденню бізнесу.

Відсутні

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Не відповідає вимогам Закону та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Альтернатива 2

 

2

Не відповідає вимогам Закону, матимуть місце випадки недотримання вимог законодавства у сфері землеустрою

 

Альтернатива 3

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром у сфері землеустрою. Забезпечить додержання суб’єктами господарювання законодавства, стандартів, норм, правил у сфері землеустрою.

 

 

5. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері  землеустрою та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держгеокадастром, що дозволить:

1) встановити єдині критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою;

2) визначати періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою;

3) скласти та вести перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері землеустрою;

4) зменшити кількість та частоту здійснення перевірок та чітко окреслити коло суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступеню ризику.

5) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) Держгеокадастром на принципах плановості й системності державного нагляду (контролю) та гарантувати державні інтереси у сфері землеустрою;

6) виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері землеустрою суб’єктами господарювання.

У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, та забезпечено відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у цій сфері вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено в Тесті малого підприємництва (М-тест).

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

2) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього;

3) кількість суб’єктів господарювання, які проваджують господарську діяльність у сфері землеустрою;

4) кількість проведених планових та позапланових перевірок;

Рівень поінформованності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через 1 рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснено через 2 роки після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу статистичної інформації щодо проведення заходів контролю.

Виконавець заходів – Держгеокадастр.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства

України                                                                                                                                                          М. МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux