портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 25 грудня 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та

визначається періодичність здійснення планових заходів державного

нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною

службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження,

аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення

фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у

сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 12 травня 2007 р. № 705

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, згідно з додатком.

2. Внести до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1459; 2009 р., № 72, ст. 2487; 2011 р., № 61, ст. 2439; 2014 р., № 4, ст. 101; 2015 р., № 12, ст. 316), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України оголошує про його публікацію.

Цей проект розроблено на виконання пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р та у відповідності з Методикою розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

Основною метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, а також зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин та упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України: www.vet.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Колоскова,7, м. Київ, 03138, виконавець Чайковський В.М., тел.:(044)524-07-31, e-mail:post@vet.gov.ua та Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                              О.М. Вержиховський

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Верховною Радою України 22.07.2014 прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання".

Вказаним Законом внесені зміни, зокрема, до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

Сфера дії Закону, поширюється, зокрема, на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері карантину рослин.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 5 Закону визначено, що критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Крім того, пунктом 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р передбачено перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Враховуючи викладене, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (далі – Держветфітослужба України) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою.

 Шляхом державного регулювання передбачається зменшити кількість та частоту проведення перевірок деяких суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері карантину рослин, та упорядкувати проведення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів, що в свою чергу зменшить навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Разом з тим, проектом постанови запропоновано внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 у частині здійснення обстеження на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів органами Держветфітослужби України.

Крім цього, прийняття проекту постанови надасть змогу як державним фітосанітарним інспекторам, так і фахівцям установ, що належать до сфери управління Держветфітослужби України у сфері карантину рослин, проводити обстеження з метою встановлення фітосанітарного стану країни відповідно до Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції із захисту рослин № 6 "Вказівки щодо нагляду" з урахуванням вимог національного законодавства та Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ.

Статтею 1 Закону України "Про карантин рослин" визначено – що обстеження – це збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та інших процедур, пов'язаних з визначенням наявності або відсутності регульованого шкідливого організму в даній зоні (ареалі).

Крім цього абзацом чотирнадцятим статті 12 Закону України "Про карантин рослин" визначено: "Особи та органи державної влади зобов'язані сприяти державним фітосанітарним інспектором у виконанні ними своїх повноважень".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держветфітослужбою України, а також зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин, та упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про карантин рослин", Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 947 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин" та від 12 травня 2007 року № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності", Міжнародний стандарт з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції із захисту рослин № 6 "Вказівки щодо нагляду" Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та Держветфітослужби України для отримання зауважень та пропозицій.

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Даний проект постанови є регуляторним актом. Актуальність та доцільність розробки проекту обумовлено необхідністю затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, а також зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин та упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить виконання пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб'єктів господарювання у сфері карантину рослин і зменшення навантаження на державного фітосанітарного інспектора, залучивши до обстежень фахівців установ, що належать до сфери управління Держветфітослужби України у сфері карантину рослин, а також рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, гарантування прав суб’єкта господарювання, відкритість, прозорість, плановість та системність державного нагляду (контролю), невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону.

Прийняттям цієї постанови будуть виконані вимоги частин п’ятої та восьмої статті 5 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ.

 

 

Заступник голови                                                                                                                                                                       О.М. Вержиховський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705"

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

22.07.2014 Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання".

Вказаним Законом внесені зміни, зокрема, до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

Сфера дії Закону, поширюється, зокрема, на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері карантину рослин.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 5 Закону визначено, що критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Крім того, пунктом 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р передбачено перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Враховуючи викладене, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (далі – Держветфітослужба України) було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705" (далі – проект постанови).

Разом з тим, проектом постанови запропоновано внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" у частині здійснення обстеження на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів органами Держветфітослужби України.

Шляхом державного регулювання передбачається зменшити кількість та частоту здійснення перевірок деяких суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері карантину рослин, та упорядкувати здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів, що в свою чергу зменшить навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Разом з тим, проектом постанови запропоновано внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" у частині здійснення обстеження на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів органами Держветфітослужби України.

Прийняття проекту постанови надасть змогу як державним фітосанітарним інспекторам, так і фахівцям установ, що належать до сфери управління Держветфітослужби у сфері карантину рослин, проводити обстеження з метою встановлення фітосанітарного стану країни відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 6 "Вказівки щодо нагляду" з урахуванням вимог національного законодавства та Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою. А також зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин та упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів, що в свою чергу зменшить навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

 

Невідповідність вимогам законодавства України. Такий спосіб не забезпечить зменшення кількості та частоти здійснення перевірок та призведе до невідповідності критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) законодавству України

Інший, від запропонованого способу

Альтернативи запропонованому способу відсутні

Будь-який інший спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання.

Обраний спосіб

Відповідає вимогам законодавства України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечує зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарської діяльності

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який сприятиме зменшенню навантаження контролюючих органів в сфері карантину рослин на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Відповідає вимогам законодавства України.

Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та внесення змін до Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705".

Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України надасть можливість удосконалити процедуру здійснення заходів державного контролю суб’єктів у сфері карантину рослин, що зменшить навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Крім цього, буде врегульовано механізм стимулювання сумлінних суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин та здійснення частоти перевірок осіб у відповідності до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 (далі – Методика).

На сьогоднішній день відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 947, до високого ступеню ризику належить 40,9% суб’єктів господарювання, до середнього – 21, % суб’єктів господарювання, а до незначного – 37,3%. З набуттям чинності проекту постанови буде врегульовано питання щодо відсоткового наповнення суб’єктів господарювання у відповідності до Методики. Так до високого ступеню ризику буде належати 10% суб’єктів господарювання, до середнього – не більше 30%, а до незначного – біля 60% суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття та реалізація проекту постанови визначить критерії, за якими буде оцінюватися ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою. А також зменшить кількість та частоту здійснення перевірок суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин, та забезпечить упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів, що в свою чергу зменшить навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Крім цього, пропонується здійснити розмежування здійснення територіальними органами Держветфітослужби України у сфері карантину рослин проведення обстеження та державного нагляду.

Вплив зовнішніх факторів на дію проекту постанови Кабінету Міністрів України не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України та виконання її вимог суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

Державний нагляд і контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься Держветфітослужбою України в межах компетенції в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Результатом прийняття та впровадження проекту постанови сприятиме зменшенню навантаження контролюючих органів на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Відсутні

Забезпечення єдиного підходу до заходів здійснення державного нагляду (контролю).

Відсутні

Відсутність негативного впливу проекту постанови на фітосанітарний стан території країни.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Зменшення кількості та частоти здійснення перевірок.

Відсутні

 

Результативність регуляторного акта виявиться у підвищенні ефективності співпраці органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання, які займаються виготовленням (виконанням чи наданням послуг), імпортом і реалізацією продукції рослинного походження на споживчому ринку України.

Відсутні

 

Сфера інтересів громадян

Покращання показників безпечності та якості харчової продукції.

Відсутні

 

 

7. Строк дії регуляторного акта

Термін чинності акта необмежений. Зміни та доповнення до даного проекту постанови можуть встановити його термін дії, змінити положення з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є підвищення ефективності заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері карантину рослин.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією регуляторного акта, не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність направлення до бюджету надходжень. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту постанови поширюватиметься на суб'єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, з користуванням землею, лісом, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту.

Виконання вимог проекту постанови не пов'язано з витрачанням додаткових коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту постанови вище середнього, оскільки проект постанови оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а після прийняття буде офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України шляхом обробки результатів статистичної звітності територіальних органів державного контролю і нагляду в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності проекту постанови.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності проекту постанови.

Періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                              О.М. ВержиховськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux