портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 12 липня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності та визначається

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду

(контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1 Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                           В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,

головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 21.06.2018
№ 25232/0/1-18 з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 342 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 464) та відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект постанови, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02,
e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

  

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Мета: удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та приведення нормативних актів у відповідність до вимог законодавства.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 21.06.2018 № 25232/0/1-18 з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 342 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 464).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 5 Закону критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 976 затверджені Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», де запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органу державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.

Таким чином, з метою забезпечення єдиного та системного підходу до розроблення критеріїв, а також підвищення об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства необхідно прийняти проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Відповідно до пункту 10 Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності наведені у додатку 1. Перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) наведені у додатку 2.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Розробка проекту постанови викликана необхідністю приведення нормативної бази у відповідність до законодавства, поліпшення прозорості заходів державного нагляду (контролю) та зменшення необґрунтованого обтяження суб’єктів господарювання під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контрою), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 976 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»;

Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Підвищення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Оптимізація здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) шляхом оптимального перерозподілу уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові;

Витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Забезпечення законних прав на отримання  більш якісних топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

Витрати відсутні

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

7. Позиція заінтересованих сторін

З метою проведення консультацій із заінтересованими сторонами проект постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерства аграрної політики та продовольства України.

8. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови  не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13 Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить більш ефективно і прозоро здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України

з питань геодезії картографії та кадастру                                                                                                                                                     Л. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

Кабінету Міністрів України" 

 

I. Визначення проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) розроблено на підставі статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Розробка проекту постанови викликана необхідністю приведення нормативної бази у відповідність до законодавства, поліпшення прозорості заходів державного нагляду (контролю) та зменшення необґрунтованого обтяження суб’єктів господарювання під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

Проект постанови розроблено з урахуванням єдиного та комплексного підходу до розробки критеріїв, оцінки ризиків та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Затвердження проекту постанови сприятиме удосконаленню державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, забезпеченню єдиного підходу до планування перевірок, поліпшенню якості нагляду, зменшенню регуляторного тиску на бізнес за рахунок створення таких засад розподілу суб’єктів господарювання на ступені ризику, які б дозволили оптимальним чином перерозподілити увагу органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання для вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечення його прозорості та узгодження норм чинного законодавства України.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 976, не відповідають Методиці розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 464).

II. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту постанови дозволить організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, забезпечити однозначність і прозорість у відносинах між суб’єктами господарювання та органом державного нагляду (контролю), забезпечить організацію планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, запобігання порушенням законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Також це сприятиме приведенню процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності у відповідність до вимог законодавства та досягнення відповідного рівня ефективності функціонування органу контролю, що у свою чергу відобразиться на якості створення суб’єктами господарювання топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, які забезпечать вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Неможливість реалізації норм та положень Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” і постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Прийняття проекту постанови є обґрунтованим і ефективним способом досягнення цілей та забезпечує розв’язання визначених проблем, при здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного проекту наказу, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Забезпечить здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та врегулює відносини між органами державної влади та юридичними і фізичними особами – підприємцями під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Сприятиме підвищенню якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт та ефективності їх використання через заходи державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів  суспільства

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2 927

2 927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100%

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні, оскільки проблема залишиться не вирішеною

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Забезпечення ефективного та прозорого державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю

Витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

4

Проблема вирішується

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Витрати відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Забезпечення приведення у відповідність до норм чинного законодавства України, прозорості здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

У разі прийняття проекту акта держава, громадяни

та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття проекту акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України, удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

При виникненні змін у  законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту  відсутній.

     

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект постанови з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим наказом вимоги шляхом його оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам топографо-геодезичної і картографічної діяльності обов’язково дотримуватися вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства.

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи;

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватись із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                                     М. МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux